1907 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Umegatani
 

WAsaarashi
ANishikinada
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oozutu
 

WArimura
DAsashio
LKoyanagi
DInagawa
AOominato
A 
A 
A 
A 

1W 1L 2D
 

Oozeki
 

Kunimiyama
 

WIkarigata
WAsaarashi
LNishikinada
WKoyanagi
WInagawa
WOominato
WAsashio
ANaminooto
A 

6W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Araiwa
 

LRyougoku
WKoyanagi
WAsashio
WNishikinada
WInasegawa
WAmagasaki
WOominato
DKomagatake
LNaminooto

6W 2L 1D
 

Sekiwake
 

Tachiyama
 

LNishikinada
AIkarigata
WAsaarashi
WAsashio
WNaminooto
AInasegawa
WKoyanagi
WInagawa
DKomagatake

5W 1L 1D
 

Komusubi
 

Tamatsubaki
 

DAsashio
DRyougoku
DInagawa
ASakahoko
WKomagatake
ANishikinada
DAsaarashi
WOominato
DAmagasaki

2W 0L 5D
 

Maegashira
1

Ariake
 

WKazouzan
LInagawa
LRyougoku
DKomagatake
LArimura
NNaminooto
LAmagasaki
WAsashio
LAsaarashi

2W 5L 1D 1N
 

Maegashira
2

Taninooto
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Ootozaki
 

LKasugayama
LKazouzan
LKomagatake
WArimura
LAsashio
LInagawa
LNaminooto
NAmagasaki
LKoyanagi

1W 7L 1N
 

Maegashira
4

Midorishima
 

LKosakura
LKomagatake
LSakahoko
DNaminooto
LNishikinada
WOnikado
WInagawa
NKoyanagi
WOominato

3W 4L 1D 1N
 

Maegashira
5

Oosaki
 

LInagawa
LKasugayama
LInasegawa
WAmagasaki
LKoyanagi
LKomagatake
LArimura
LKazouzan
WOnikado

2W 7L
 

Maegashira
6

Isenohama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Fujimidake
 

LKomagatake
LSakahoko
LNaminooto
DInasegawa
LAsaarashi
AKoyanagi
A 
A 
A 

0W 4L 1D
 

Maegashira
8

Taninokawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
9

Tsurugahama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
10

Wakasakura
 

LSakahoko
LNaminooto
WAmagasaki
DOominato
ARyougoku
WAsaarashi
WKasugayama
LArimura
DInagawa

3W 3L 2D
 

Maegashira
11

Goshoguruma
 

LAmagasaki
LInasegawa
LOominato
WKasugayama
WNaniwazaki
LKazouzan
WOnikado
NTsuruwatari
LAsashio

3W 5L 1N
 

Maegashira
12

Kiryuuzan
 

LInasegawa
LAmagasaki
LKasugayama
LKazouzan
LShiunryuu
LArimura
LNaniwazaki
LKosakura
WChifunezaki

1W 8L
 

Maegashira
13

Kaizan
 

LNaminooto
DOominato
DKosakura
LAsaarashi
LAmagasaki
WAsashio
DTsuruwatari
WNaniwazaki
LKazouzan

2W 4L 3D
 

Maegashira
14

Onigatani
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

WEST

Yokozuna
 

Hitachiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Komagatake
 

WFujimidake
WMidorishima
WOotozaki
DAriake
LTamatsubaki
WOosaki
A 
DAraiwa
DTachiyama

4W 1L 3D
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

WWakasakura
WFujimidake
WMidorishima
ATamatsubaki
A 
A 
A 
A 
A 

3W 0L
 

Komusubi
 

Naminooto
 

WKaizan
WWakasakura
WFujimidake
DMidorishima
LTachiyama
NAriake
WOotozaki
AKunimiyama
WAraiwa

5W 1L 1D 1N
 

Maegashira
1

Amagasaki
 

WGoshoguruma
WKiryuuzan
LWakasakura
LOosaki
WKaizan
LAraiwa
WAriake
NOotozaki
DTamatsubaki

4W 3L 1D 1N
 

Maegashira
2

Inasegawa
 

WKiryuuzan
WGoshoguruma
WOosaki
DFujimidake
LAraiwa
ATachiyama
A 
A 
A 

3W 1L 1D
 

Maegashira
3

Oominato
 

WShiunryuu
DKaizan
WGoshoguruma
DWakasakura
AOozutu
LKunimiyama
LAraiwa
LTamatsubaki
LMidorishima

2W 4L 2D
 

Maegashira
4

Inagawa
 

WOosaki
WAriake
DTamatsubaki
DOozutu
LKunimiyama
WOotozaki
LMidorishima
LTachiyama
DWakasakura

3W 3L 3D
 

Maegashira
5

Koyanagi
 

WTsuruwatari
LAraiwa
WOozutu
LKunimiyama
WOosaki
AFujimidake
LTachiyama
NNishikijima
WOotozaki

4W 3L 1N
 

Maegashira
6

Asashio
 

DTamatsubaki
DOozutu
LAraiwa
LTachiyama
WOotozaki
LKaizan
LKunimiyama
LAriake
WGoshoguruma

2W 5L 2D
 

Maegashira
7

Nishikinada
 

WTachiyama
AUmegatani
WKunimiyama
LAraiwa
WMidorishima
ATamatsubaki
A 
A 
A 

3W 1L
 

Maegashira
8

Asaarashi
 

LUmegatani
LKunimiyama
LTachiyama
WKaizan
WFujimidake
LWakasakura
DTamatsubaki
WShiunryuu
WAriake

4W 4L 1D
 

Maegashira
9

Kabuto
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
10

Ikarigata
 

LKunimiyama
ATachiyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 1L
 

Maegashira
11

Ryougoku
 

WAraiwa
DTamatsubaki
WAriake
WTsuruwatari
AWakasakura
A 
A 
A 
A 

3W 0L 1D
 

Maegashira
12

Arimura
 

LOozutu
LTsuruwatari
LShiunryuu
LOotozaki
WAriake
WKiryuuzan
WOosaki
WWakasakura
WNaniwazaki

5W 4L
 

Maegashira
13

Kasugayama
 

WOotozaki
WOosaki
WKiryuuzan
LGoshoguruma
LTsuruwatari
LOonokawa
LWakasakura
WChifunezaki
LShiunryuu

4W 5L
 

Maegashira
14

Kazouzan
 

LAriake
WOotozaki
LTsuruwatari
WKiryuuzan
DKosakura
WGoshoguruma
LOonokawa
WOosaki
WKaizan

5W 3L 1D
 

Haridashi-
Maegashira

Orochigata
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Kunimiyama(2)
Onigatani, Orochigata, Tsurugahama