1910 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hitachiyama
 

WOonaruto
WTsuruwatari
WIsenohama
DKunimiyama
AMidorishima
WAriake
WOotori
WTamatsubaki
WKurosegawa
DTachiyama

7W 0L 2D
 

Oozeki
 

Nishinoumi
 

WKurosegawa
DKunimiyama
WOonaruto
DTsuruwatari
NOotori
DTachiyama
NTamatsubaki
LIsenohama
AAriake
A 

2W 1L 3D 2N
 

Haridashi-
Oozeki

Komagatake
 

NTamatsubaki
WIsenohama
WOotori
WOonaruto
WTsuruwatari
WKurosegawa
WKagamigawa
AUmenohana
NTachiyama
AKunimiyama

6W 0L 2N
 

Sekiwake
 

Takamiyama
 

DKunimiyama
LOonaruto
LTamatsubaki
LTachiyama
LIsenohama
DKashiwado
LKurosegawa
WTsuruwatari
AKagamigawa
LOotori

1W 6L 2D
 

Komusubi
 

Asaarashi
 

WIsenohama
LTachiyama
WKurosegawa
LUmenohana
LOonaruto
DKunimiyama
DTsuruwatari
WAgeshio
WOotori
NTamatsubaki

4W 3L 2D 1N
 

Maegashira
1

Ikarigata
 

WKagamigawa
AUmegatani
LKashiwado
WOotori
LTamatsubaki
WTsuruwatari
LTachiyama
DOonaruto
LIsenohama
DKurosegawa

3W 4L 2D
 

Maegashira
2

Oonokawa
 

A 
A 
A 
WKashiwado
LTachiyama
LUmenohana
AKunimiyama
LOotori
WOonaruto
LIsenohama

2W 4L
 

Maegashira
3

Oomidori
 

LTsuruwatari
LToshuuzan
LKunimiyama
WAgeshio
LKagamigawa
LIsenohama
LAriake
WKurosegawa
WKashiwayama
DFujishima

3W 6L 1D
 

Maegashira
4

Kohitachi
 

LTachiyama
WKashiwado
LTakinooto
WMidorishima
WKurosegawa
WOotori
LIsenohama
WJintachi
WTamatsubaki
LOonaruto

6W 4L
 

Maegashira
5

Yamaizumi
 

WUmegatani
WOotori
LTachiyama
WKurosegawa
LKunimiyama
LOonaruto
LKashiwado
LToshuuzan
DTsuruwatari
NTakinooto

3W 5L 1D 1N
 

Maegashira
6

Oominato
 

WUmenohana
LTakinooto
DMidorishima
WKagamigawa
DKashiwado
DFujishima
WJintachi
ATachiyama
A 
A 

3W 1L 3D
 

Maegashira
7

Tatekawa
 

NAgeshio
LJintachi
WKagamigawa
LIsenohama
LToshuuzan
ATakinooto
A 
A 
A 
A 

1W 3L 1N
 

Maegashira
8

Amagasaki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
9

Ryougoku
 

NOotori
WKurosegawa
WKashiwayama
DTamatsubaki
DTakinooto
LToshuuzan
WUmenohana
WKagamigawa
DAgeshio
WTsuruwatari

5W 1L 3D 1N
 

Maegashira
10

Koyanagi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
11

Chitosegawa
 

NMidorishima
WAgeshio
LTsuruwatari
WAriake
WUmenohana
DTamatsubaki
DNoshirogata
WKashiwayama
NJintachi
WToshuuzan

5W 1L 2D 2N
 

Maegashira
12

Naminooto
 

WKashiwayama
WUmenohana
LAgeshio
WTakinooto
WAriake
NJintachi
LOonaruto
AKashiwado
A 
A 

4W 2L 1N
 

Maegashira
13

Yashimayama
 

LAriake
WTachiisamu
WOumifuji
LKashiwayama
LAgeshio
WKagamigawa
NFujishima
A 
A 
A 

3W 3L 1N
 

Maegashira
14

Ayanami
 

WKashiwado
DTamatsubaki
WUmenohana
NToshuuzan
LNoshirogata
LAgeshio
WKashiwayama
DTakinooto
WFujishima
WJintachi

5W 2L 2D 1N
 

Maegashira
15

Ryuugasaki
 

NTakinooto
WKagamigawa
LNoshirogata
LJintachi
WKanzaki
LKashiwayama
WAgeshio
WAriake
AIrumagawa
DHiranoishi

4W 3L 1D 1N
 

Maegashira
16

Himigahama
 

LOumifuji
LMidorishima
LAriake
LNoshirogata
DKashiwayama
WOosaki
LShiunryuu
LFujishima
LToshuuzan
AAgeshio

1W 7L 1D
 

WEST

Yokozuna
 

Umegatani
 

LYamaizumi
AIkarigata
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 1L
 

Oozeki
 

Tachiyama
 

WKohitachi
WAsaarashi
WYamaizumi
WTakamiyama
WOonokawa
DNishinoumi
WIkarigata
AOominato
NKomagatake
DHitachiyama

6W 0L 2D 1N
 

Haridashi-
Oozeki

Kunimiyama
 

DTakamiyama
DNishinoumi
WOomidori
DHitachiyama
WYamaizumi
DAsaarashi
AOonokawa
A 
A 
AKomagatake

2W 0L 4D
 

Sekiwake
 

Ootori
 

NRyougoku
LYamaizumi
LKomagatake
LIkarigata
NNishinoumi
LKohitachi
LHitachiyama
WOonokawa
LAsaarashi
WTakamiyama

2W 6L 2N
 

Komusubi
 

Isenohama
 

LAsaarashi
LKomagatake
LHitachiyama
WTatekawa
WTakamiyama
WOomidori
WKohitachi
WNishinoumi
WIkarigata
WOonokawa

7W 3L
 

Maegashira
1

Tamatsubaki
 

NKomagatake
DAyanami
WTakamiyama
DRyougoku
WIkarigata
DChitosegawa
NNishinoumi
LHitachiyama
LKohitachi
NAsaarashi

2W 2L 3D 3N
 

Maegashira
2

Kagamigawa
 

LIkarigata
LRyuugasaki
LTatekawa
LOominato
WOomidori
LYashimayama
LKomagatake
LRyougoku
ATakamiyama
A 

1W 7L
 

Maegashira
3

Kurosegawa
 

LNishinoumi
LRyougoku
LAsaarashi
LYamaizumi
LKohitachi
LKomagatake
WTakamiyama
LOomidori
LHitachiyama
DIkarigata

1W 8L 1D
 

Maegashira
4

Tsuruwatari
 

WOomidori
LHitachiyama
WChitosegawa
DNishinoumi
LKomagatake
LIkarigata
DAsaarashi
LTakamiyama
DYamaizumi
LRyougoku

2W 5L 3D
 

Maegashira
5

Oonaruto
 

LHitachiyama
WTakamiyama
LNishinoumi
LKomagatake
WAsaarashi
WYamaizumi
WNaminooto
DIkarigata
LOonokawa
WKohitachi

5W 4L 1D
 

Maegashira
6

Midorishima
 

NChitosegawa
WHimigahama
DOominato
LKohitachi
AHitachiyama
A 
A 
A 
A 
A 

1W 1L 1D 1N
 

Maegashira
7

Umenohana
 

LOominato
LNaminooto
LAyanami
WAsaarashi
LChitosegawa
WOonokawa
LRyougoku
AKomagatake
A 
A 

2W 5L
 

Maegashira
8

Ageshio
 

NTatekawa
LChitosegawa
WNaminooto
LOomidori
WYashimayama
WAyanami
LRyuugasaki
LAsaarashi
DRyougoku
AHimigahama

3W 4L 1D 1N
 

Maegashira
9

Ariake
 

WYashimayama
WKanzaki
WHimigahama
LChitosegawa
LNaminooto
LHitachiyama
WOomidori
LRyuugasaki
ANishinoumi
LShiunryuu

4W 5L
 

Maegashira
10

Kashiwayama
 

LNaminooto
WShiunryuu
LRyougoku
WYashimayama
DHimigahama
WRyuugasaki
LAyanami
LChitosegawa
LOomidori
LOumifuji

3W 6L 1D
 

Maegashira
11

Kashiwado
 

LAyanami
LKohitachi
WIkarigata
LOonokawa
DOominato
DTakamiyama
WYamaizumi
ANaminooto
A 
A 

2W 3L 2D
 

Maegashira
12

Takinooto
 

NRyuugasaki
WOominato
WKohitachi
LNaminooto
DRyougoku
ATatekawa
WKanzaki
DAyanami
WOumifuji
NYamaizumi

4W 1L 2D 2N
 

Maegashira
13

Fujishima
 

A 
A 
A 
A 
A 
DOominato
NYashimayama
WHimigahama
LAyanami
DOomidori

1W 1L 2D 1N
 

Maegashira
14

Toshuuzan
 

WShiunryuu
WOomidori
LKanzaki
NAyanami
WTatekawa
WRyougoku
WOtokojima
WYamaizumi
WHimigahama
LChitosegawa

7W 2L 1N
 

Maegashira
15

Jintachi
 

WKanzaki
WTatekawa
LShiunryuu
WRyuugasaki
WOumifuji
NNaminooto
LOominato
LKohitachi
NChitosegawa
LAyanami

4W 4L 2N
 

Maegashira
16

Oosaki
 

LIrumagawa
LOumifuji
LTachiisamu
LShiunryuu
LOtokojima
LHimigahama
A 
A 
A 
A 

0W 6L
 

Hitachiyama(8)
Oonaruto(Shitenryuu), Fujishima(Fujimidake)
Hokkai, Kiryuuzan