1932 Haru-Basho (Suspended)

EAST

Oozeki
 

Tamanishiki
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Haridashi-
Oozeki

Noshirogata
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Sekiwake
 

Shimizugawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Komusubi
 

Hatasegawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
1

Okitsuumi
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
2

Kagamiiwa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
3

Asashio
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
4

Takanobori
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
5

Nishikinada
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
6

Tarouyama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
7

Rainomine
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
8

Yoshinoyama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
9

Wakabayama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
10

Koganoura
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
11

Takaragawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
12

Ooshio
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
13

Ayanonami
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
14

Wakasegawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
 

Maegashira
15

Kaikouzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
16

Tsurugidake
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

WEST

Oozeki
 

Musashiyama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Haridashi-
Oozeki

Oonosato
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Sekiwake
 

Tenryuu
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Komusubi
 

Ayazakura
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
1

Dewagatake
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
2

Shinobuyama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
3

Wakashima
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
4

Yamanishiki
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
5

Fujinosato
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
6

Yamatonishiki
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
7

Shinkai
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
8

Takanohana
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
9

Kinkazan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
10

Hishuuzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
11

Ooshima
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
12

Tokiwano
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
13

Hitachijima
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
14

Isenohama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
15

Tamaikari
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Maegashira
16

Sotogahama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

withdrew
 

Oonosato, Hitachijima, Yamanishiki, Nishikinada, Rainomine, Tsurugidake, Shiogahama, Tamaikari,
Tenryuu, Shinobuyama, Ayanonami, Ooshima, Komanishiki, Tokiwano