1937 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Tamanishiki
 

WHatasegawa
WDewaminato
WRyougoku
WWakashima
WKatsuragawa
WBanjaku
L*Taikyuuzan
A 
A 
A 
A 

6W 1L 4A
 

Haridashi-
Yokozuna

Musashiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Futabayama
 

WRyougoku
WTamanoumi
WWakashima
WBanjaku
WKasagiyama
WDewaminato
WKatsuragawa
WKagamiiwa
WShimizugawa
WTaikyuuzan
WMinanogawa

11W 0L
 

Sekiwake
 

Dewaminato
 

LTamanoumi
LTamanishiki
WHatasegawa
LShimizugawa
LMinanogawa
LFutabayama
WBanjaku
LKaikouzan
LKagamiiwa
LKatsuragawa
LAsahikawa

2W 9L
 

Komusubi
 

Wakashima
 

LKagamiiwa
WKaikouzan
LFutabayama
LTamanishiki
LShimizugawa
WMinanogawa
LHatasegawa
WKatsuragawa
WBanjaku
LTamanoumi
WTatekabuto

5W 6L
 

Maegashira
1

Banjaku
 

LMinanogawa
LItsutsushima
LKagamiiwa
LFutabayama
WAyanobori
LTamanishiki
LDewaminato
WShimizugawa
LWakashima
WKasagiyama
WRyougoku

4W 7L
 

Maegashira
2

Taikyuuzan
 

WShimizugawa
WKagamiiwa
LAsahikawa
LMinanogawa
WHatasegawa
WKatsuragawa
W*Tamanishiki
WToshuuzan
WKaikouzan
LFutabayama
LTamanoumi

7W 4L
 

Maegashira
3

Tamanoumi
 

WDewaminato
LFutabayama
LItsutsushima
LAsahikawa
WKyuushuuzan
WAyagawa
WKasagiyama
WTatekabuto
LMinanogawa
WWakashima
WTaikyuuzan

7W 4L
 

Maegashira
4

Ayanobori
 

LKatsuragawa
LHatasegawa
WTachiwaka
LToshuuzan
LBanjaku
WTakanobori
LTomoegata
WTominoyama
LShachinosato
LTatekabuto
LOoyashima

3W 8L
 

Maegashira
5

Kaikouzan
 

WItsutsushima
LWakashima
WShinkai
WRyougoku
LAyagawa
WAsahikawa
LBanshinzan
WDewaminato
LTaikyuuzan
LKyuushuuzan
WNayoroiwa

6W 5L
 

Maegashira
6

Tomoegata
 

LKyuushuuzan
LRyougoku
WAyawaka
LDewanohana
WKomanosato
LShachinosato
WAyanobori
WKasagiyama
LTachiwaka
LShinkai
WBanshinzan

5W 6L
 

Maegashira
7

Shinkai
 

WTachiwaka
WAsahikawa
LKaikouzan
DBanshinzan
LToshuuzan
WOshimanada
LTakanobori
WHatasegawa
LOohirayama
WTomoegata
LShachinosato

5W 5L 1D
 

Maegashira
8

Toshuuzan
 

LAyawaka
WKomanosato
LNayoroiwa
WAyanobori
WShinkai
LRyougoku
WItsutsushima
LTaikyuuzan
LTakanobori
WAyagawa
WBouchouzan

6W 5L
 

Maegashira
9

Komanosato
 

LTatekabuto
LToshuuzan
LBanshinzan
LMaedayama
LTomoegata
WTachiwaka
WOohirayama
LShachinosato
L*Oshimanada
A 
A 

2W 7L 2A
 

Maegashira
10

Dewanohana
 

LTakanobori
WTatekabuto
LOoyashima
WTomoegata
WShachinosato
WTominoyama
LTsukubane
LImizugawa
LAsahikawa
WBanshinzan
LOohirayama

5W 6L
 

Maegashira
11

Tominoyama
 

LAyagawa
WAyawaka
LKyuushuuzan
LShachinosato
LTakanobori
LDewanohana
WOoyashima
LAyanobori
LTsukubane
LTachiwaka
LOshimanada

2W 9L
 

Maegashira
12

Maedayama
 

LBanshinzan
WOohirayama
LTatekabuto
WKomanosato
WAyawaka
WOoyashima
WOshimanada
WKaneminato
LKyuushuuzan
WNayoroiwa
LItsutsushima

7W 4L
 

Maegashira
13

Oohirayama
 

LShachinosato
LMaedayama
LAyagawa
LBouchouzan
WTachiwaka
WAyawaka
LKomanosato
LOoyashima
WShinkai
WTsukubane
WDewanohana

5W 6L
 

Maegashira
14

Oshimanada
 

LNayoroiwa
WImizugawa
WTakanobori
LOoyashima
LBouchouzan
LShinkai
LMaedayama
LTachiwaka
W*Komanosato
LShachinosato
WTominoyama

4W 7L
 

Maegashira
15

Tsukubane
 

WOoyashima
LNayoroiwa
LImizugawa
WAyagawa
LHoshikabuto
LHokkai
WDewanohana
LAyawaka
WTominoyama
LOohirayama
LKaneminato

4W 7L
 

Maegashira
16

Bouchouzan
 

LImizugawa
WOoyashima
WShachinosato
WOohirayama
WOshimanada
LMatsuragata
WKaneminato
LTakanobori
W*Banshinzan
LHoshikabuto
LToshuuzan

6W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Minanogawa
 

WBanjaku
WKasagiyama
WKatsuragawa
WTaikyuuzan
WDewaminato
LWakashima
LKagamiiwa
WRyougoku
WTamanoumi
LShimizugawa
LFutabayama

7W 4L
 

Oozeki
 

Shimizugawa
 

LTaikyuuzan
LKatsuragawa
WKasagiyama
WDewaminato
WWakashima
WHatasegawa
LRyougoku
LBanjaku
LFutabayama
WMinanogawa
WKagamiiwa

6W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Kagamiiwa
 

WWakashima
LTaikyuuzan
WBanjaku
WKatsuragawa
LRyougoku
WKasagiyama
WMinanogawa
LFutabayama
WDewaminato
LAsahikawa
LShimizugawa

6W 5L
 

Sekiwake
 

Kasagiyama
 

LAsahikawa
LMinanogawa
LShimizugawa
WHatasegawa
LFutabayama
LKagamiiwa
LTamanoumi
LTomoegata
LKatsuragawa
LBanjaku
LTachiwaka

1W 10L
 

Komusubi
 

Ooshio
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Katsuragawa
 

WAyanobori
WShimizugawa
LMinanogawa
LKagamiiwa
LTamanishiki
LTaikyuuzan
LFutabayama
LWakashima
WKasagiyama
WDewaminato
LAyawaka

4W 7L
 

Maegashira
2

Ryougoku
 

LFutabayama
WTomoegata
LTamanishiki
LKaikouzan
WKagamiiwa
WToshuuzan
WShimizugawa
LMinanogawa
WTatekabuto
WHatasegawa
LBanjaku

6W 5L
 

Maegashira
3

Hatasegawa
 

LTamanishiki
WAyanobori
LDewaminato
LKasagiyama
LTaikyuuzan
LShimizugawa
WWakashima
LShinkai
WAyawaka
LRyougoku
LAyagawa

3W 8L
 

Maegashira
4

Asahikawa
 

WKasagiyama
LShinkai
WTaikyuuzan
WTamanoumi
WItsutsushima
LKaikouzan
WAyagawa
LKyuushuuzan
WDewanohana
WKagamiiwa
WDewaminato

8W 3L
 

Maegashira
5

Itsutsushima
 

LKaikouzan
WBanjaku
WTamanoumi
WTachiwaka
LAsahikawa
WTatekabuto
LToshuuzan
WBanshinzan
LNayoroiwa
WTakanobori
WMaedayama

7W 4L
 

Maegashira
6

Tachiwaka
 

LShinkai
LKyuushuuzan
LAyanobori
LItsutsushima
LOohirayama
LKomanosato
LAyawaka
WOshimanada
WTomoegata
WTominoyama
WKasagiyama

4W 7L
 

Maegashira
7

Kyuushuuzan
 

WTomoegata
WTachiwaka
WTominoyama
WTatekabuto
LTamanoumi
WBanshinzan
WNayoroiwa
WAsahikawa
WMaedayama
WKaikouzan
WTakanobori

10W 1L
 

Maegashira
8

Tatekabuto
 

WKomanosato
LDewanohana
WMaedayama
LKyuushuuzan
WBanshinzan
LItsutsushima
WShachinosato
LTamanoumi
LRyougoku
WAyanobori
LWakashima

5W 6L
 

Maegashira
9

Ayawaka
 

WToshuuzan
LTominoyama
LTomoegata
LTakanobori
LMaedayama
LOohirayama
WTachiwaka
WTsukubane
LHatasegawa
LImizugawa
WKatsuragawa

4W 7L
 

Maegashira
10

Ayagawa
 

WTominoyama
WTakanobori
WOohirayama
LTsukubane
WKaikouzan
LTamanoumi
LAsahikawa
WNayoroiwa
WImizugawa
LToshuuzan
WHatasegawa

7W 4L
 

Maegashira
11

Takanobori
 

WDewanohana
LAyagawa
LOshimanada
WAyawaka
WTominoyama
LAyanobori
WShinkai
WBouchouzan
WToshuuzan
LItsutsushima
LKyuushuuzan

6W 5L
 

Maegashira
12

Banshinzan
 

WMaedayama
WShachinosato
WKomanosato
DShinkai
LTatekabuto
LKyuushuuzan
WKaikouzan
LItsutsushima
L*Bouchouzan
LDewanohana
LTomoegata

4W 6L 1D
 

Maegashira
13

Shachinosato
 

WOohirayama
LBanshinzan
LBouchouzan
WTominoyama
LDewanohana
WTomoegata
LTatekabuto
WKomanosato
WAyanobori
WOshimanada
WShinkai

7W 4L
 

Maegashira
14

Nayoroiwa
 

WOshimanada
WTsukubane
WToshuuzan
WImizugawa
LKaneminato
WHoshikabuto
LKyuushuuzan
LAyagawa
WItsutsushima
LMaedayama
LKaikouzan

6W 5L
 

Maegashira
15

Ooyashima
 

LTsukubane
LBouchouzan
WDewanohana
WOshimanada
LImizugawa
LMaedayama
LTominoyama
WOohirayama
WMikumayama
WKamuiyama
WAyanobori

6W 5L
 

Maegashira
16

Imizugawa
 

WBouchouzan
LOshimanada
WTsukubane
LNayoroiwa
WOoyashima
WKaneminato
LHokkai
WDewanohana
LAyagawa
WAyawaka
WHoshikabuto

7W 4L
 

Futabayama(2)
Oohirayama(Oonami), Oshimanada(Matsumaeyama)
Koshinoumi