1938 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Futabayama
 

WKaikouzan
WTamanoumi
WRyougoku
WItsutsushima
WBanjaku
WTaikyuuzan
WAyanobori
WWakashima
WMaedayama
WKagamiiwa
WMusashiyama
WMinanogawa
WTamanishiki

13W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Minanogawa
 

WHatasegawa
LWakashima
WItsutsushima
LHaguroyama
WTaikyuuzan
LTamanoumi
LNayoroiwa
W*Banjaku
WKagamiiwa
WTamanishiki
LAyanobori
LFutabayama
LMusashiyama

6W 7L
 

Oozeki
 

Maedayama
 

WWakashima
WRyougoku
WTaikyuuzan
LAyanobori
WTamanoumi
WHatasegawa
LItsutsushima
WHaguroyama
LFutabayama
WMusashiyama
LTamanishiki
LNayoroiwa
WKagamiiwa

8W 5L
 

Sekiwake
 

Banjaku
 

WRyougoku
WItsutsushima
WHatasegawa
WShachinosato
LFutabayama
WMusashiyama
L*Tamanishiki
L*Minanogawa
A 
LHaguroyama
LKagamiiwa
LTamanoumi
LNayoroiwa

5W 7L 1A
 

Komusubi
 

Haguroyama
 

WKasagiyama
LTamanishiki
LKagamiiwa
WMinanogawa
LRyougoku
LWakashima
WMusashiyama
LMaedayama
WItsutsushima
WBanjaku
WHatasegawa
WAyanobori
LTamanoumi

7W 6L
 

Maegashira
1

Taikyuuzan
 

LTamanishiki
WKagamiiwa
LMaedayama
LNayoroiwa
LMinanogawa
LFutabayama
LTamanoumi
LShachinosato
WKaikouzan
WHatasegawa
LAsahikawa
LTatekabuto
LOoshio

3W 10L
 

Maegashira
2

Itsutsushima
 

WKagamiiwa
LBanjaku
LMinanogawa
LFutabayama
LNayoroiwa
LTamanishiki
WMaedayama
LTamanoumi
LHaguroyama
WKaikouzan
WShachinosato
LAsahikawa
WTsurugamine

5W 8L
 

Maegashira
3

Hatasegawa
 

LMinanogawa
LNayoroiwa
LBanjaku
LTamanishiki
LMusashiyama
LMaedayama
WRyougoku
LKasagiyama
WShachinosato
LTaikyuuzan
LHaguroyama
LKomanosato
LAyanobori

2W 11L
 

Maegashira
4

Wakashima
 

LMaedayama
WMinanogawa
WTamanoumi
LKaikouzan
WAsahikawa
WHaguroyama
LKojimagawa
LFutabayama
LTatekabuto
LOoshio
WTomoegata
LKagamiiwa
LShachinosato

5W 8L
 

Maegashira
5

Tatekabuto
 

LMusashiyama
LKasagiyama
WAsahikawa
WKomanosato
DKyuushuuzan
WDewanohana
LAkinoumi
LAyanobori
WWakashima
LRyougoku
LRyuuouzan
WTaikyuuzan
LKashimanada

5W 7L 1D
 

Maegashira
6

Ooshio
 

WKomanosato
WAkinoumi
LKasagiyama
LAsahikawa
LKaneminato
LAyanobori
WDewanohana
WRyuuouzan
LKashimanada
WWakashima
LKyuushuuzan
LRyougoku
WTaikyuuzan

6W 7L
 

Maegashira
7

Kyuushuuzan
 

DAsahikawa
WTomoegata
LTsurugamine
WAyanishiki
DTatekabuto
WKaneminato
WOonami
WKojimagawa
WFujigatake
WTakanobori
WOoshio
LShachinosato
LToshuuzan

8W 3L 2D
 

Maegashira
8

Dewanohana
 

LKaneminato
LAsahikawa
WAyanishiki
WTomoegata
WToshuuzan
LTatekabuto
LOoshio
LAobayama
WTakanobori
LShachinosato
WKojimagawa
LKaikouzan
LKatsuragawa

5W 8L
 

Maegashira
9

Dewaminato
 

WGenjiyama
LTsurugamine
LTomoegata
WKaneminato
WAyanishiki
LAsahikawa
LTakanobori
L*Tsukubane
A 
A 
A 
A 
A 

3W 5L 5A
 

Maegashira
10

Kojimagawa
 

WAyawaka
WKomanosato
LAkinoumi
LKasagiyama
WKaikouzan
WTomoegata
WWakashima
LKyuushuuzan
LYamatonishiki
LKashimanada
LDewanohana
WAobayama
WAyanishiki

7W 6L
 

Maegashira
11

Fujigatake
 

LAkinoumi
LKashimanada
LKomanosato
LRyuuouzan
WKatsuragawa
WTsukubane
WBouchouzan
LAyanishiki
LKyuushuuzan
WKasagiyama
WAyawaka
LYamatonishiki
WAobayama

6W 7L
 

Maegashira
12

Toshuuzan
 

WRyuuouzan
LYamatonishiki
LAyawaka
LKashimanada
LDewanohana
WBouchouzan
WTsukubane
WGenjiyama
LTsurugamine
LKatsuragawa
WKasagiyama
LFujinosato
WKyuushuuzan

6W 7L
 

Maegashira
13

Takanobori
 

LAyanishiki
WBouchouzan
LYamatonishiki
WKatsuragawa
WAyawaka
LBanshinzan
WDewaminato
LKomanosato
LDewanohana
LKyuushuuzan
WAkinoumi
WTsukubane
LKasagiyama

6W 7L
 

Maegashira
14

Kashimanada
 

WTsurugamine
WFujigatake
LKatsuragawa
WToshuuzan
WAobayama
WOrochigata
WTomoegata
WBanshinzan
WOoshio
WKojimagawa
WKaikouzan
WOonami
WTatekabuto

12W 1L
 

Maegashira
15

Oonami
 

WYamatonishiki
LAobayama
WBouchouzan
LJinmuzan
WAkinoumi
WRyuuouzan
LKyuushuuzan
LTsurugamine
WKomanosato
LKaneminato
WHishuuzan
LKashimanada
WAyawaka

7W 6L
 

Maegashira
16

Bouchouzan
 

LTomoegata
LTakanobori
LOonami
LTsukubane
LBanshinzan
LToshuuzan
LFujigatake
LKatsuragawa
WAyanishiki
WOrochigata
WGenjiyama
LSaganohana
LTachiwaka

3W 10L
 

Maegashira
17

Ayawaka
 

LKojimagawa
LGenjiyama
WToshuuzan
WBanshinzan
LTakanobori
WAyanishiki
WKatsuragawa
WTomoegata
WKaneminato
WKakogawa
LFujigatake
LKinkazan
LOonami

7W 6L
 

Maegashira
18

Banshinzan
 

LAobayama
LKaneminato
WJinmuzan
LAyawaka
WBouchouzan
WTakanobori
WHishuuzan
LKashimanada
LFujinosato
LAkinoumi
WIchiwatari
WAyanishiki
LYamatonishiki

6W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Tamanishiki
 

WTaikyuuzan
WHaguroyama
WAyanobori
WHatasegawa
WShachinosato
WItsutsushima
W*Banjaku
WNayoroiwa
WRyougoku
LMinanogawa
WMaedayama
LMusashiyama
LFutabayama

10W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Musashiyama
 

WTatekabuto
WKaikouzan
WShachinosato
LTamanoumi
WHatasegawa
LBanjaku
LHaguroyama
WKagamiiwa
LNayoroiwa
LMaedayama
LFutabayama
WTamanishiki
WMinanogawa

7W 6L
 

Oozeki
 

Kagamiiwa
 

LItsutsushima
LTaikyuuzan
WHaguroyama
WRyougoku
WAyanobori
WNayoroiwa
WShachinosato
LMusashiyama
LMinanogawa
LFutabayama
WBanjaku
WWakashima
LMaedayama

7W 6L
 

Sekiwake
 

Nayoroiwa
 

WShachinosato
WHatasegawa
WKaikouzan
WTaikyuuzan
WItsutsushima
LKagamiiwa
WMinanogawa
LTamanishiki
WMusashiyama
LAyanobori
LTamanoumi
WMaedayama
WBanjaku

9W 4L
 

Komusubi
 

Ayanobori
 

WTamanoumi
WShachinosato
LTamanishiki
WMaedayama
LKagamiiwa
WOoshio
LFutabayama
WTatekabuto
WAsahikawa
WNayoroiwa
WMinanogawa
LHaguroyama
WHatasegawa

9W 4L
 

Maegashira
1

Tamanoumi
 

LAyanobori
LFutabayama
LWakashima
WMusashiyama
LMaedayama
WMinanogawa
WTaikyuuzan
WItsutsushima
LKasagiyama
WAsahikawa
WNayoroiwa
WBanjaku
WHaguroyama

8W 5L
 

Maegashira
2

Ryougoku
 

LBanjaku
LMaedayama
LFutabayama
LKagamiiwa
WHaguroyama
WShachinosato
LHatasegawa
WKaikouzan
LTamanishiki
WTatekabuto
WTsurugamine
WOoshio
LAsahikawa

6W 7L
 

Maegashira
3

Shachinosato
 

LNayoroiwa
LAyanobori
LMusashiyama
LBanjaku
LTamanishiki
LRyougoku
LKagamiiwa
WTaikyuuzan
LHatasegawa
WDewanohana
LItsutsushima
WKyuushuuzan
WWakashima

4W 9L
 

Maegashira
4

Kaikouzan
 

LFutabayama
LMusashiyama
LNayoroiwa
WWakashima
LKojimagawa
LAkinoumi
WTsurugamine
LRyougoku
LTaikyuuzan
LItsutsushima
LKashimanada
WDewanohana
WRyuuouzan

4W 9L
 

Maegashira
5

Kasagiyama
 

LHaguroyama
WTatekabuto
WOoshio
WKojimagawa
WTomoegata
WTsurugamine
LAsahikawa
WHatasegawa
WTamanoumi
LFujigatake
LToshuuzan
WKaneminato
WTakanobori

9W 4L
 

Maegashira
6

Asahikawa
 

DKyuushuuzan
WDewanohana
LTatekabuto
WOoshio
LWakashima
WDewaminato
WKasagiyama
LAkinoumi
LAyanobori
LTamanoumi
WTaikyuuzan
WItsutsushima
WRyougoku

7W 5L 1D
 

Maegashira
7

Komanosato
 

LOoshio
LKojimagawa
WFujigatake
LTatekabuto
WTsurugamine
WGenjiyama
WKaneminato
WTakanobori
LOonami
LAobayama
LAyanishiki
WHatasegawa
WTsukubane

7W 6L
 

Maegashira
8

Tsurugamine
 

LKashimanada
WDewaminato
WKyuushuuzan
LAkinoumi
LKomanosato
LKasagiyama
LKaikouzan
WOonami
WToshuuzan
WAyanishiki
LRyougoku
LRyuuouzan
LItsutsushima

5W 8L
 

Maegashira
9

Tomoegata
 

WBouchouzan
LKyuushuuzan
WDewaminato
LDewanohana
LKasagiyama
LKojimagawa
LKashimanada
LAyawaka
LRyuuouzan
WYamatonishiki
LWakashima
WAkinoumi
LKaneminato

4W 9L
 

Maegashira
10

Akinoumi
 

WFujigatake
LOoshio
WKojimagawa
WTsurugamine
LOonami
WKaikouzan
WTatekabuto
WAsahikawa
WAobayama
WBanshinzan
LTakanobori
LTomoegata
WGenjiyama

9W 4L
 

Maegashira
11

Ayanishiki
 

WTakanobori
LRyuuouzan
LDewanohana
LKyuushuuzan
LDewaminato
LAyawaka
LYamatonishiki
WFujigatake
LBouchouzan
LTsurugamine
WKomanosato
LBanshinzan
LKojimagawa

3W 10L
 

Maegashira
12

Kaneminato
 

WDewanohana
WBanshinzan
LRyuuouzan
LDewaminato
WOoshio
LKyuushuuzan
LKomanosato
WYamatonishiki
LAyawaka
WOonami
LAobayama
LKasagiyama
WTomoegata

6W 7L
 

Maegashira
13

Ryuuouzan
 

LToshuuzan
WAyanishiki
WKaneminato
WFujigatake
WGenjiyama
LOonami
WAobayama
LOoshio
WTomoegata
WTsukubane
WTatekabuto
WTsurugamine
LKaikouzan

9W 4L
 

Maegashira
14

Aobayama
 

WBanshinzan
WOonami
WGenjiyama
LOrochigata
LKashimanada
LHishuuzan
LRyuuouzan
WDewanohana
LAkinoumi
WKomanosato
WKaneminato
LKojimagawa
LFujigatake

6W 7L
 

Maegashira
15

Genjiyama
 

LDewaminato
WAyawaka
LAobayama
LYamatonishiki
LRyuuouzan
LKomanosato
LFujinosato
LToshuuzan
LHishuuzan
LJinmuzan
LBouchouzan
LOrochigata
LAkinoumi

1W 12L
 

Maegashira
16

Katsuragawa
 

LHishuuzan
LJinmuzan
WKashimanada
LTakanobori
LFujigatake
LYamatonishiki
LAyawaka
WBouchouzan
LTsukubane
WToshuuzan
WFujinosato
WIchiwatari
WDewanohana

6W 7L
 

Maegashira
17

Tsukubane
 

LJinmuzan
LHishuuzan
LFujinosato
WBouchouzan
WIchiwatari
LFujigatake
LToshuuzan
W*Dewaminato
WKatsuragawa
LRyuuouzan
LYamatonishiki
LTakanobori
LKomanosato

4W 9L
 

Maegashira
18

Yamatonishiki
 

LOonami
WToshuuzan
WTakanobori
WGenjiyama
WOrochigata
WKatsuragawa
WAyanishiki
LKaneminato
WKojimagawa
LTomoegata
WTsukubane
WFujigatake
WBanshinzan

10W 3L
 

Futabayama(5)
Tsukubane, Tachiwaka, Bouchouzan
Tamanishiki