1947 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Haguroyama
 

WSakuranishiki
WKouzuzan
WShionoumi
WKotonishiki
WSaganohana
WKashiwado
WTerunobori
LChiyonoyama
WAzumafuji
WMaedayama
WTerukuni

10W 1L
 

Oozeki
 

Saganohana
 

WChiyonoyama
LSakuranishiki
WTerunobori
WNayoroiwa
LHaguroyama
WKouzuzan
WTerukuni
WMasuiyama
WShionoumi
LAzumafuji
LMaedayama

7W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Nayoroiwa
 

LKouzuzan
LChiyonoyama
LTerukuni
LSaganohana
LKamikaze
LAzumafuji
LSakuranishiki
LShionoumi
LKashiwado
LKotonishiki
LTerunobori

0W 11L
 

Sekiwake
 

Kamikaze
 

LTerukuni
LAzumafuji
LMaedayama
LShionoumi
WNayoroiwa
L*Terunobori
A 
A 
A 
A 
A 

1W 5L 5A
 

Komusubi
 

Terunobori
 

LMaedayama
WShionoumi
LSaganohana
WAzumafuji
LMasuiyama
W*Kamikaze
LHaguroyama
WSakuranishiki
WKouzuzan
WTerukuni
WNayoroiwa

7W 4L
 

Haridashi-
Komusubi

Kotonishiki
 

LAzumafuji
LTerukuni
WMasuiyama
LHaguroyama
LMaedayama
LShionoumi
WChiyonoyama
LKouzuzan
LSakuranishiki
WNayoroiwa
WHirosegawa

4W 7L
 

Maegashira
1

Kashiwado
 

LShionoumi
LMaedayama
LHajimayama
LSakuranishiki
LMidorishima
LHaguroyama
LOonoumi
WHirosegawa
WNayoroiwa
LChiyonoyama
WKouzuzan

3W 8L
 

Maegashira
2

Mitsuneyama
 

LMasuiyama
WBishuuyama
WHirosegawa
WHajimayama
WItsutsuumi
WRikidouzan
LYakatayama
WMaedayama
LChiyonoyama
WSakuranishiki
WDewanishiki

8W 3L
 

Maegashira
3

Rikidouzan
 

LBishuuyama
WMasuiyama
WOokuma
LChiyonoyama
WHirosegawa
LMitsuneyama
WItsutsuumi
WWakasegawa
WHajimayama
LYakatayama
LYoshibayama

6W 5L
 

Maegashira
4

Midorishima
 

LHajimayama
LOokuma
LItsutsuumi
WHirosegawa
WKashiwado
WOonoumi
LTokachiiwa
LShinshuuzan
WWakashio
LMutsunosato
LSakuranishiki

4W 7L
 

Maegashira
5

Fudouiwa
 

WHirosegawa
LHajimayama
LYakatayama
LBishuuyama
WMutsunosato
LMasuiyama
WHonamiyama
WKusunishiki
WOonoumi
WOokuma
WItsutsuumi

7W 4L
 

Maegashira
6

Oonoumi
 

LOokuma
LHirosegawa
LWakasegawa
LYakatayama
WWakashio
LMidorishima
WKashiwado
LKagamisato
LFudouiwa
LAichiyama
LHonamiyama

2W 9L
 

Maegashira
7

Tokachiiwa
 

LItsutsuumi
WYakatayama
LBishuuyama
WOokuma
WAichiyama
LHirosegawa
WMidorishima
LHajimayama
LTochinishiki
LMasuiyama
LOoiwayama

4W 7L
 

Maegashira
8

Kagamisato
 

LYakatayama
WItsutsuumi
LDewanishiki
LMutsunosato
LBishuuyama
WShinshuuzan
WHirosegawa
WOonoumi
LAkisegawa
WWakasegawa
LHajimayama

5W 6L
 

Maegashira
9

Wakashio
 

LWakasegawa
LMutsunosato
WShinshuuzan
WHonamiyama
LOonoumi
WInshuuzan
WAkisegawa
WAichiyama
LMidorishima
LTochinishiki
WSagamigawa

6W 5L
 

Maegashira
10

Aichiyama
 

WMutsunosato
LWakasegawa
WHonamiyama
LItsutsuumi
LTokachiiwa
LYakatayama
LTochinishiki
LWakashio
WHirosegawa
WOonoumi
WOokuma

5W 6L
 

Maegashira
11

Midorikuni
 

LDewanishiki
WShinshuuzan
WInshuuzan
LAkisegawa
LYakatayama
LMutsunosato
WMaenoyama
WKuganishiki
LHonamiyama
LFujitayama
LKusunishiki

4W 7L
 

Maegashira
12

Ooiwayama
 

LShinshuuzan
LDewanishiki
LMutsunosato
WSagamigawa
WKuganishiki
WHonamiyama
LFujitayama
WInshuuzan
LMaenoyama
WAkisegawa
WTokachiiwa

6W 5L
 

Maegashira
13

Yoshibayama
 

WHonamiyama
WInshuuzan
WTochinishiki
LShinshuuzan
WSagamigawa
LWakasegawa
WKuganishiki
LDewanishiki
WItsutsuumi
WKusunishiki
WRikidouzan

8W 3L
 

Maegashira
14

Kusunishiki
 

WInshuuzan
WHonamiyama
LSagamigawa
WWakasegawa
LTochinishiki
LDewanishiki
WMutsunosato
LFudouiwa
WHitachiumi
LYoshibayama
WMidorikuni

6W 5L
 

Maegashira
15

Fujitayama
 

WAkisegawa
LTochinishiki
LKuganishiki
LDewanishiki
LHitachiumi
LShimizugawa
WOoiwayama
LHonamiyama
LWakabayama
WMidorikuni
WKiryuugawa

4W 7L
 

Maegashira
16

Kiryuugawa
 

LTochinishiki
LAkisegawa
WShimizugawa
LKuganishiki
WHonamiyama
LMaenoyama
WTamazakura
LSagamigawa
WInshuuzan
WHakunouzan
LFujitayama

5W 6L
 

Maegashira
17

Hitachiumi
 

WKuganishiki
LMaenoyama
LAkisegawa
LShimizugawa
WFujitayama
WTerunoumi
WInshuuzan
LHakunouzan
LKusunishiki
LSagamigawa
LMihamanada

4W 7L
 

Maegashira
18

Wakabayama
 

LSagamigawa
WKuganishiki
LMaenoyama
WInshuuzan
LShinshuuzan
WTamazakura
LOrochigata
WFujinishiki
WFujitayama
LHonamiyama
WHakunouzan

6W 5L
 

Maegashira
19

Shimizugawa
 

WMaenoyama
LSagamigawa
LKiryuugawa
WHitachiumi
WInshuuzan
WFujitayama
LShinshuuzan
WTochinishiki
WMutsunosato
LMihamanada
WYakatayama

7W 4L
 

WEST

Yokozuna
 

Terukuni
 

WKamikaze
WKotonishiki
WNayoroiwa
WKouzuzan
LShionoumi
WSakuranishiki
LSaganohana
WAzumafuji
WMaedayama
LTerunobori
LHaguroyama

7W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Maedayama
 

WTerunobori
WKashiwado
WKamikaze
LMasuiyama
WKotonishiki
WChiyonoyama
LShionoumi
LMitsuneyama
LTerukuni
LHaguroyama
WSaganohana

6W 5L
 

Oozeki
 

Azumafuji
 

WKotonishiki
WKamikaze
WSakuranishiki
LTerunobori
LChiyonoyama
WNayoroiwa
WKouzuzan
LTerukuni
LHaguroyama
WSaganohana
LShionoumi

6W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Shionoumi
 

WKashiwado
LTerunobori
LHaguroyama
WKamikaze
WTerukuni
WKotonishiki
WMaedayama
WNayoroiwa
LSaganohana
WKouzuzan
WAzumafuji

8W 3L
 

Sekiwake
 

Kouzuzan
 

WNayoroiwa
LHaguroyama
LChiyonoyama
LTerukuni
WSakuranishiki
LSaganohana
LAzumafuji
WKotonishiki
LTerunobori
LShionoumi
LKashiwado

3W 8L
 

Komusubi
 

Sakuranishiki
 

LHaguroyama
WSaganohana
LAzumafuji
WKashiwado
LKouzuzan
LTerukuni
WNayoroiwa
LTerunobori
WKotonishiki
LMitsuneyama
WMidorishima

5W 6L
 

Maegashira
1

Chiyonoyama
 

LSaganohana
WNayoroiwa
WKouzuzan
WRikidouzan
WAzumafuji
LMaedayama
LKotonishiki
WHaguroyama
WMitsuneyama
WKashiwado
WBishuuyama

8W 3L
 

Maegashira
2

Masuiyama
 

WMitsuneyama
LRikidouzan
LKotonishiki
WMaedayama
WTerunobori
WFudouiwa
WOokuma
LSaganohana
WBishuuyama
WTokachiiwa
WWakasegawa

8W 3L
 

Maegashira
3

Bishuuyama
 

WRikidouzan
LMitsuneyama
WTokachiiwa
WFudouiwa
WKagamisato
LHajimayama
LDewanishiki
WYakatayama
LMasuiyama
LItsutsuumi
LChiyonoyama

5W 6L
 

Maegashira
4

Hirosegawa
 

LFudouiwa
WOonoumi
LMitsuneyama
LMidorishima
LRikidouzan
WTokachiiwa
LKagamisato
LKashiwado
LAichiyama
LHajimayama
LKotonishiki

2W 9L
 

Maegashira
5

Hajimayama
 

WMidorishima
WFudouiwa
WKashiwado
LMitsuneyama
LOokuma
WBishuuyama
LWakasegawa
WTokachiiwa
LRikidouzan
WHirosegawa
WKagamisato

7W 4L
 

Maegashira
6

Ookuma
 

WOonoumi
WMidorishima
LRikidouzan
LTokachiiwa
WHajimayama
LItsutsuumi
LMasuiyama
LMutsunosato
LDewanishiki
LFudouiwa
LAichiyama

3W 8L
 

Maegashira
7

Itsutsuumi
 

WTokachiiwa
LKagamisato
WMidorishima
WAichiyama
LMitsuneyama
WOokuma
LRikidouzan
WAkisegawa
LYoshibayama
WBishuuyama
LFudouiwa

6W 5L
 

Maegashira
8

Yakatayama
 

WKagamisato
LTokachiiwa
WFudouiwa
WOonoumi
WMidorikuni
WAichiyama
WMitsuneyama
LBishuuyama
WWakasegawa
WRikidouzan
LShimizugawa

8W 3L
 

Maegashira
9

Wakasegawa
 

WWakashio
WAichiyama
WOonoumi
LKusunishiki
WDewanishiki
WYoshibayama
WHajimayama
LRikidouzan
LYakatayama
LKagamisato
LMasuiyama

6W 5L
 

Maegashira
10

Mutsunosato
 

LAichiyama
WWakashio
WOoiwayama
WKagamisato
LFudouiwa
WMidorikuni
LKusunishiki
WOokuma
LShimizugawa
WMidorishima
LMaenoyama

6W 5L
 

Maegashira
11

Dewanishiki
 

WMidorikuni
WOoiwayama
WKagamisato
WFujitayama
LWakasegawa
WKusunishiki
WBishuuyama
WYoshibayama
WOokuma
WShinshuuzan
LMitsuneyama

9W 2L
 

Maegashira
12

Shinshuuzan
 

WOoiwayama
LMidorikuni
LWakashio
WYoshibayama
WWakabayama
LKagamisato
WShimizugawa
WMidorishima
LSagamigawa
LDewanishiki
LTochinishiki

5W 6L
 

Maegashira
13

Honamiyama
 

LYoshibayama
LKusunishiki
LAichiyama
LWakashio
LKiryuugawa
LOoiwayama
LFudouiwa
WFujitayama
WMidorikuni
WWakabayama
WOonoumi

4W 7L
 

Maegashira
14

Inshuuzan
 

LKusunishiki
LYoshibayama
LMidorikuni
LWakabayama
LShimizugawa
LWakashio
LHitachiumi
LOoiwayama
LKiryuugawa
WKuganishiki
WAkisegawa

2W 9L
 

Maegashira
15

Akisegawa
 

LFujitayama
WKiryuugawa
WHitachiumi
WMidorikuni
LMaenoyama
LTochinishiki
LWakashio
LItsutsuumi
WKagamisato
LOoiwayama
LInshuuzan

4W 7L
 

Maegashira
16

Tochinishiki
 

WKiryuugawa
WFujitayama
LYoshibayama
WMaenoyama
WKusunishiki
WAkisegawa
WAichiyama
LShimizugawa
WTokachiiwa
WWakashio
WShinshuuzan

9W 2L
 

Maegashira
17

Kuganishiki
 

LHitachiumi
LWakabayama
WFujitayama
WKiryuugawa
LOoiwayama
WHakunouzan
LYoshibayama
LMidorikuni
WTerunoumi
LInshuuzan
LChikuouzan

4W 7L
 

Maegashira
18

Sagamigawa
 

WWakabayama
WShimizugawa
WKusunishiki
LOoiwayama
LYoshibayama
WOrochigata
WTerunoumi
WKiryuugawa
WShinshuuzan
WHitachiumi
LWakashio

8W 3L
 

Maegashira
19

Maenoyama
 

LShimizugawa
WHitachiumi
WWakabayama
LTochinishiki
WAkisegawa
WKiryuugawa
LMidorikuni
WTerunoumi
WOoiwayama
LOrochigata
WMutsunosato

7W 4L
 

Haguroyama(6)
Dewanishiki(1)
Terunobori(1)
Masuiyama(1)
Wakabayama(Iwahira), Sagamigawa(Sagamiyama)
Hitachiumi, Inshuuzan