1947 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Haguroyama
 

WYakatayama
WShinshuuzan
WHajimayama
WSakuranishiki
WWakasegawa
WItsutsuumi
WShionoumi
LMaedayama
WAzumafuji
WTerukuni

9W 1L
 

Oozeki
 

Saganohana
 

WWakasegawa
WHajimayama
WSakuranishiki
WShinshuuzan
WItsutsuumi
LAzumafuji
LYakatayama
LTerukuni
WShionoumi
LMaedayama

6W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Nayoroiwa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Kamikaze
 

WHajimayama
LSakuranishiki
WWakasegawa
WItsutsuumi
WYakatayama
WShinshuuzan
WMaedayama
WShionoumi
LTerukuni
LAzumafuji

7W 3L
 

Komusubi
 

Terunobori
 

WShinshuuzan
WItsutsuumi
WYakatayama
WWakasegawa
LAzumafuji
LMaedayama
LTerukuni
WSakuranishiki
WHajimayama
LShionoumi

6W 4L
 

Haridashi-
Komusubi

Mitsuneyama
 

WSakuranishiki
LMaedayama
LShinshuuzan
LHajimayama
WShionoumi
WTerukuni
WItsutsuumi
LAzumafuji
L*Wakasegawa
A 

4W 5L 1A
 

Maegashira
1

Kashiwado
 

LShionoumi
LAzumafuji
WItsutsuumi
WTerukuni
LHajimayama
LSakuranishiki
WShinshuuzan
WYakatayama
LMaedayama
WWakasegawa

5W 5L
 

Maegashira
2

Fudouiwa
 

LAzumafuji
WYakatayama
LMaedayama
LBishuuyama
LTerukuni
LShionoumi
WHajimayama
WWakasegawa
WItsutsuumi
LOokuma

4W 6L
 

Maegashira
3

Kotonishiki
 

WItsutsuumi
LTerukuni
LAzumafuji
WShionoumi
LMaedayama
WHajimayama
WOokuma
WShinshuuzan
WBishuuyama
WYakatayama

7W 3L
 

Maegashira
4

Aichiyama
 

LTerukuni
WWakasegawa
LShionoumi
LMaedayama
LSakuranishiki
WKuganishiki
LAzumafuji
LItsutsuumi
LYakatayama
LMaenoyama

2W 8L
 

Maegashira
5

Kouzuzan
 

LMaedayama
LShionoumi
LTerukuni
LAzumafuji
WShinshuuzan
WYakatayama
WMaenoyama
WHonamiyama
WShachinosato
WTochinishiki

6W 4L
 

Maegashira
6

Futamiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Kusunishiki
 

W*Sagamiyama
LBishuuyama
WKuganishiki
LOokuma
LShachinosato
LHirosegawa
LWakasegawa
LInshuuzan
LTochinishiki
WItsutsuumi

3W 7L
 

Maegashira
8

Rikidouzan
 

WKuganishiki
WInshuuzan
WMaenoyama
WHirosegawa
WOokuma
WBishuuyama
WMutsunosato
LHajimayama
WSakuranishiki
WShinshuuzan

9W 1L
 

Maegashira
9

Midorishima
 

LOokuma
WKuganishiki
WInshuuzan
WYakatayama
WHonamiyama
WMaenoyama
WHirosegawa
WBishuuyama
WMutsunosato
LSakuranishiki

8W 2L
 

Maegashira
10

Wakashio
 

WBishuuyama
WOokuma
LHonamiyama
WShachinosato
LHirosegawa
WMutsunosato
WTochinishiki
LMaenoyama
LKuganishiki
LHajimayama

5W 5L
 

Maegashira
11

Tokachiiwa
 

WHonamiyama
WMaenoyama
WHirosegawa
WInshuuzan
WBishuuyama
LOokuma
LSakuranishiki
LMutsunosato
WShinshuuzan
WShachinosato

7W 3L
 

Maegashira
12

Oonoumi
 

WInshuuzan
WHonamiyama
LBishuuyama
WMaenoyama
WKuganishiki
WTochinishiki
WShachinosato
WOokuma
WHirosegawa
LMutsunosato

8W 2L
 

Maegashira
13

Tsurugamine
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
14

Kagamisato
 

WMaenoyama
WTochinishiki
LMutsunosato
WHonamiyama
WInshuuzan
WShachinosato
LBishuuyama
LHirosegawa
WOokuma
WKuganishiki

7W 3L
 

Maegashira
15

Hitachiumi
 

WTochinishiki
LHirosegawa
LOokuma
LMutsunosato
LDewanishiki
LWakasegawa
WKuganishiki
WShachinosato
WMihamanada
LHonamiyama

4W 6L
 

Maegashira
16

Midorikuni
 

WMutsunosato
WShachinosato
LTochinishiki
WFujitayama
WMaenoyama
WHonamiyama
LDewanishiki
LTamazakura
LInshuuzan
LBishuuyama

5W 5L
 

Maegashira
17

Iwahira
 

LHirosegawa
WMutsunosato
LDewanishiki
WKuganishiki
LTochinishiki
LFujitayama
LYoshibayama
WMihamanada
LHonamiyama
WInshuuzan

4W 6L
 

Maegashira
18

Ooiwayama
 

LShachinosato
LFujitayama
WChikuouzan
WTochinishiki
WMihamanada
LDewanishiki
LInshuuzan
WKuganishiki
WMaenoyama
LHirosegawa

5W 5L
 

Maegashira
19

Futasegawa
 

LDewanishiki
LMihamanada
WShachinosato
LKiryuugawa
LMutsunosato
LInshuuzan
LHonamiyama
LTochinishiki
WChikuouzan
A 

2W 7L 1A
 

WEST

Yokozuna
 

Terukuni
 

WAichiyama
WKotonishiki
WKouzuzan
LKashiwado
WFudouiwa
LMitsuneyama
WTerunobori
WSaganohana
WKamikaze
LHaguroyama

7W 3L
 

Oozeki
 

Maedayama
 

WKouzuzan
WMitsuneyama
WFudouiwa
WAichiyama
WKotonishiki
WTerunobori
LKamikaze
WHaguroyama
WKashiwado
WSaganohana

9W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Azumafuji
 

WFudouiwa
WKashiwado
WKotonishiki
WKouzuzan
WTerunobori
WSaganohana
WAichiyama
WMitsuneyama
LHaguroyama
WKamikaze

9W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Shionoumi
 

WKashiwado
WKouzuzan
WAichiyama
LKotonishiki
LMitsuneyama
WFudouiwa
LHaguroyama
LKamikaze
LSaganohana
WTerunobori

5W 5L
 

Sekiwake
 

Chiyonoyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Masuiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Itsutsuumi
 

LKotonishiki
LTerunobori
LKashiwado
LKamikaze
LSaganohana
LHaguroyama
LMitsuneyama
WAichiyama
LFudouiwa
LKusunishiki

1W 9L
 

Maegashira
2

Sakuranishiki
 

LMitsuneyama
WKamikaze
LSaganohana
LHaguroyama
WAichiyama
WKashiwado
WTokachiiwa
LTerunobori
LRikidouzan
WMidorishima

5W 5L
 

Maegashira
3

Yakatayama
 

LHaguroyama
LFudouiwa
LTerunobori
LMidorishima
LKamikaze
LKouzuzan
WSaganohana
LKashiwado
WAichiyama
LKotonishiki

2W 8L
 

Maegashira
4

Shinshuuzan
 

LTerunobori
LHaguroyama
WMitsuneyama
LSaganohana
LKouzuzan
LKamikaze
LKashiwado
LKotonishiki
LTokachiiwa
LRikidouzan

1W 9L
 

Maegashira
5

Hajimayama
 

LKamikaze
LSaganohana
LHaguroyama
WMitsuneyama
WKashiwado
LKotonishiki
LFudouiwa
WRikidouzan
LTerunobori
WWakashio

4W 6L
 

Maegashira
6

Wakasegawa
 

LSaganohana
LAichiyama
LKamikaze
LTerunobori
LHaguroyama
WHitachiumi
WKusunishiki
LFudouiwa
W*Mitsuneyama
LKashiwado

3W 7L
 

Maegashira
7

Bishuuyama
 

LWakashio
WKusunishiki
WOonoumi
WFudouiwa
LTokachiiwa
LRikidouzan
WKagamisato
LMidorishima
LKotonishiki
WMidorikuni

5W 5L
 

Maegashira
8

Sagamiyama
 

L*Kusunishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 1L 9A
 

Maegashira
9

Oonomori
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
10

Kuganishiki
 

LRikidouzan
LMidorishima
LKusunishiki
LIwahira
LOonoumi
LAichiyama
LHitachiumi
LOoiwayama
WWakashio
LKagamisato

1W 9L
 

Maegashira
11

Ookuma
 

WMidorishima
LWakashio
WHitachiumi
WKusunishiki
LRikidouzan
WTokachiiwa
LKotonishiki
LOonoumi
LKagamisato
WFudouiwa

5W 5L
 

Maegashira
12

Honamiyama
 

LTokachiiwa
LOonoumi
WWakashio
LKagamisato
LMidorishima
LMidorikuni
WFutasegawa
LKouzuzan
WIwahira
WHitachiumi

4W 6L
 

Maegashira
13

Maenoyama
 

LKagamisato
LTokachiiwa
LRikidouzan
LOonoumi
LMidorikuni
LMidorishima
LKouzuzan
WWakashio
LOoiwayama
WAichiyama

2W 8L
 

Maegashira
14

Inshuuzan
 

LOonoumi
LRikidouzan
LMidorishima
LTokachiiwa
LKagamisato
WFutasegawa
WOoiwayama
WKusunishiki
WMidorikuni
LIwahira

4W 6L
 

Maegashira
15

Hirosegawa
 

WIwahira
WHitachiumi
LTokachiiwa
LRikidouzan
WWakashio
WKusunishiki
LMidorishima
WKagamisato
LOonoumi
WOoiwayama

6W 4L
 

Maegashira
16

Shachinosato
 

WOoiwayama
LMidorikuni
LFutasegawa
LWakashio
WKusunishiki
LKagamisato
LOonoumi
LHitachiumi
LKouzuzan
LTokachiiwa

2W 8L
 

Maegashira
17

Mutsunosato
 

LMidorikuni
LIwahira
WKagamisato
WHitachiumi
WFutasegawa
LWakashio
LRikidouzan
WTokachiiwa
LMidorishima
WOonoumi

5W 5L
 

Maegashira
18

Tochinishiki
 

LHitachiumi
LKagamisato
WMidorikuni
LOoiwayama
WIwahira
LOonoumi
LWakashio
WFutasegawa
WKusunishiki
LKouzuzan

4W 6L
 

Maegashira
19

Shikainami
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Haguroyama(5)
Sagamiyama(Sagamigawa)
Shachinosato, Tsurugamine(Hoshikabuto), Jintouzan(Jinmuzan), Shikainami, Futasegawa, Futamiyama, Oonomori, Tatsutano