1965 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WDaigou
LKitanofuji
LToyokuni
WAsasegawa
WWakachichibu
LKairyuuyama
LTamanoshima
WKotozakura
WKiyokuni
WKainoyama
WKitabayama
WYutakayama
LKashiwado
WTochinoumi
L*Sadanoyama

9W 6L
 

Haridashi-
Yokozuna

Tochinoumi
 

LKainoyama
LKitabayama
WKitanofuji
WWakachichibu
WAsasegawa
WTamanoshima
WKairyuuyama
WToyokuni
WDaigou
LKiyokuni
LSadanoyama
LKashiwado
WKotozakura
LTaihou
LYutakayama

8W 7L
 

Oozeki
 

Yutakayama
 

WMyoubudani
WAsasegawa
WKainoyama
LDaigou
WKiyokuni
WKotozakura
LKitanofuji
WKairyuuyama
WTamanoshima
WKanenohana
WKashiwado
LTaihou
LSadanoyama
WWakachichibu
WTochinoumi

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Kitabayama
 

LAsasegawa
WTochinoumi
WMyoubudani
WKainoyama
WDaigou
WKitanofuji
WKiyokuni
WWakachichibu
WKairyuuyama
LKotozakura
LTaihou
LSadanoyama
WKanenohana
LTamanoshima
WKashiwado

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kiyokuni
 

WWakachichibu
WToyokuni
WTochihikari
LMyoubudani
LYutakayama
WKashiwado
LKitabayama
LSadanoyama
LTaihou
WTochinoumi
LKitanofuji
WTamanoshima
LKainoyama
WDaigou
LKotozakura

7W 8L
 

Komusubi
 

Daigou
 

LTaihou
WKairyuuyama
LKashiwado
WYutakayama
LKitabayama
WTochihikari
LSadanoyama
WAsasegawa
LTochinoumi
WKitanofuji
WToyokuni
WKotozakura
LTamanoshima
LKiyokuni
LMyoubudani

7W 8L
 

Maegashira
1

Kairyuuyama
 

WKotozakura
LDaigou
LTamanoshima
LSadanoyama
WKashiwado
WTaihou
LTochinoumi
LYutakayama
LKitabayama
LFujinishiki
LWakachichibu
WToyokuni
WTsurugamine
LKanenohana
LHasegawa

5W 10L
 

Maegashira
2

Asasegawa
 

WKitabayama
LYutakayama
LSadanoyama
LTaihou
LTochinoumi
WToyokuni
LKashiwado
LDaigou
W*Tochihikari
LAonosato
WWakasugiyama
LWakachichibu
WFusanishiki
LKotozakura
WKoutetsuyama

6W 9L
 

Maegashira
3

Kitanofuji
 

LKashiwado
WTaihou
LTochinoumi
LKotozakura
WTochihikari
LKitabayama
WYutakayama
WTamanoshima
LMyoubudani
LDaigou
WKiyokuni
WWakasugiyama
WMaedagawa
WTsurugamine
LWakatenryuu

8W 7L
 

Maegashira
4

Myoubudani
 

LYutakayama
LSadanoyama
LKitabayama
WKiyokuni
WFujinishiki
WKainoyama
WWakasugiyama
WFusanishiki
WKitanofuji
WTsurugamine
WWakamiyama
WHasegawa
WWakatenryuu
LMaedagawa
WDaigou

11W 4L
 

Maegashira
5

Kanenohana
 

WWakasugiyama
WAonosato
LFujinishiki
LTsurugamine
LFusanishiki
LWakatenryuu
WUdagawa
WAranami
LToyokuni
LYutakayama
LKiminishiki
LWakanami
LKitabayama
WKairyuuyama
WIwakaze

6W 9L
 

Maegashira
6

Fusanishiki
 

WFujinishiki
LWakatenryuu
WWakasugiyama
LHasegawa
WKanenohana
LMaedagawa
WAonosato
LMyoubudani
LKainoyama
LOginohana
LWakanami
LYoshinohana
LAsasegawa
LKiminishiki
LTensuiyama

4W 11L
 

Maegashira
7

Oginohana
 

LAonosato
LTsurugamine
LHasegawa
WWakasugiyama
LKiminishiki
WIwakaze
WAranami
WUdagawa
WFujinishiki
WFusanishiki
LMaedagawa
LWakamiyama
LKoutetsuyama
LWakanami
LWakanoshima

6W 9L
 

Maegashira
8

Hasegawa
 

WWakatenryuu
LMaedagawa
WOginohana
WFusanishiki
WAranami
WFujinishiki
LWakamiyama
LTsurugamine
WKiminishiki
LKoutetsuyama
WWakanoshima
LMyoubudani
WWakanaruto
WAonosato
WKairyuuyama

10W 5L
 

Maegashira
9

Matsumaeyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
10

Aranami
 

LUdagawa
WKiminishiki
WMaedagawa
LYoshinohana
LHasegawa
WWakanami
LOginohana
LKanenohana
WTensuiyama
WIwakaze
LKoutetsuyama
LWakanoshima
LWakamiyama
WFujinishiki
LWakachichibu

6W 9L
 

Maegashira
11

Kiminishiki
 

LYoshinohana
LAranami
LKoutetsuyama
WIwakaze
WOginohana
LAonosato
WTensuiyama
WWakasugiyama
LHasegawa
LWakanaruto
WKanenohana
LFujinishiki
WWakanoshima
WFusanishiki
WUdagawa

8W 7L
 

Maegashira
12

Koutetsuyama
 

LWakamiyama
WWakanami
WKiminishiki
LTensuiyama
LWakanoshima
WWakanaruto
WIwakaze
WYoshinohana
LWakatenryuu
WHasegawa
WAranami
LMaedagawa
WOginohana
LUdagawa
LAsasegawa

8W 7L
 

Maegashira
13

Iwakaze
 

LWakanami
LWakamiyama
LTensuiyama
LKiminishiki
LUdagawa
LOginohana
LKoutetsuyama
WWakanaruto
LWakasugiyama
LAranami
LFujinishiki
LAonosato
WYoshinohana
LToyokuni
LKanenohana

2W 13L
 

Maegashira
14

Tensuiyama
 

LWakanaruto
WWakanoshima
WIwakaze
WKoutetsuyama
LWakanami
WWakamiyama
LKiminishiki
WMaedagawa
LAranami
LYoshinohana
LWakatenryuu
LUdagawa
WFujinishiki
WWakasugiyama
WFusanishiki

8W 7L
 

Maegashira
15

Wakanoshima
 

WKitanokuni
LTensuiyama
WOiteyama
WWakanami
WKoutetsuyama
WTochiouyama
LWakanaruto
LWakamiyama
LTsurugamine
LMaedagawa
LHasegawa
WAranami
LKiminishiki
WYoshinohana
WOginohana

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Sadanoyama
 

LTamanoshima
WMyoubudani
WAsasegawa
WKairyuuyama
WToyokuni
WWakachichibu
WDaigou
WKiyokuni
WKotozakura
WWakasugiyama
WTochinoumi
WKitabayama
WYutakayama
WKashiwado
W*Taihou

14W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kashiwado
 

WKitanofuji
LKotozakura
WDaigou
WToyokuni
LKairyuuyama
LKiyokuni
WAsasegawa
WTochihikari
WWakachichibu
WTamanoshima
LYutakayama
WTochinoumi
WTaihou
LSadanoyama
LKitabayama

9W 6L
 

Oozeki
 

Tochihikari
 

WToyokuni
WKainoyama
LKiyokuni
LTamanoshima
LKitanofuji
LDaigou
WWakachichibu
LKashiwado
L*Asasegawa
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 6L 6A
 

Sekiwake
 

Kotozakura
 

LKairyuuyama
WKashiwado
WWakachichibu
WKitanofuji
WTamanoshima
LYutakayama
WToyokuni
LTaihou
LSadanoyama
WKitabayama
LKainoyama
LDaigou
LTochinoumi
WAsasegawa
WKiyokuni

8W 7L
 

Komusubi
 

Tamanoshima
 

WSadanoyama
LWakachichibu
WKairyuuyama
WTochihikari
LKotozakura
LTochinoumi
WTaihou
LKitanofuji
LYutakayama
LKashiwado
WTsurugamine
LKiyokuni
WDaigou
WKitabayama
WKainoyama

8W 7L
 

Maegashira
1

Wakachichibu
 

LKiyokuni
WTamanoshima
LKotozakura
LTochinoumi
LTaihou
LSadanoyama
LTochihikari
LKitabayama
LKashiwado
WToyokuni
WKairyuuyama
WAsasegawa
WWakasugiyama
LYutakayama
WAranami

6W 9L
 

Maegashira
2

Toyokuni
 

LTochihikari
LKiyokuni
WTaihou
LKashiwado
LSadanoyama
LAsasegawa
LKotozakura
LTochinoumi
WKanenohana
LWakachichibu
LDaigou
LKairyuuyama
LUdagawa
WIwakaze
LYoshinohana

3W 12L
 

Maegashira
3

Kainoyama
 

WTochinoumi
LTochihikari
LYutakayama
LKitabayama
WWakasugiyama
LMyoubudani
WFujinishiki
WAonosato
WFusanishiki
LTaihou
WKotozakura
WTsurugamine
WKiyokuni
WWakatenryuu
LTamanoshima

9W 6L
 

Maegashira
4

Wakasugiyama
 

LKanenohana
LFujinishiki
LFusanishiki
LOginohana
LKainoyama
WUdagawa
LMyoubudani
LKiminishiki
WIwakaze
LSadanoyama
LAsasegawa
LKitanofuji
LWakachichibu
LTensuiyama
LWakanami

2W 13L
 

Maegashira
5

Fujinishiki
 

LFusanishiki
WWakasugiyama
WKanenohana
WAonosato
LMyoubudani
LHasegawa
LKainoyama
LWakatenryuu
LOginohana
WKairyuuyama
WIwakaze
WKiminishiki
LTensuiyama
LAranami
LTsurugamine

6W 9L
 

Maegashira
6

Aonosato
 

WOginohana
LKanenohana
LWakatenryuu
LFujinishiki
LMaedagawa
WKiminishiki
LFusanishiki
LKainoyama
WUdagawa
WAsasegawa
WYoshinohana
WIwakaze
WWakanami
LHasegawa
WWakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
7

Wakatenryuu
 

LHasegawa
WFusanishiki
WAonosato
LMaedagawa
WYoshinohana
WKanenohana
LTsurugamine
WFujinishiki
WKoutetsuyama
WWakamiyama
WTensuiyama
LWakanaruto
LMyoubudani
LKainoyama
WKitanofuji

9W 6L
 

Maegashira
8

Tsurugamine
 

WMaedagawa
WOginohana
WUdagawa
WKanenohana
LWakamiyama
WYoshinohana
WWakatenryuu
WHasegawa
WWakanoshima
LMyoubudani
LTamanoshima
LKainoyama
LKairyuuyama
LKitanofuji
WFujinishiki

9W 6L
 

Maegashira
9

Maedagawa
 

LTsurugamine
WHasegawa
LAranami
WWakatenryuu
WAonosato
WFusanishiki
WYoshinohana
LTensuiyama
WWakamiyama
WWakanoshima
WOginohana
WKoutetsuyama
LKitanofuji
WMyoubudani
WWakanaruto

11W 4L
 

Maegashira
10

Udagawa
 

WAranami
LYoshinohana
LTsurugamine
LWakamiyama
WIwakaze
LWakasugiyama
LKanenohana
LOginohana
LAonosato
WWakanami
WWakanaruto
WTensuiyama
WToyokuni
WKoutetsuyama
LKiminishiki

7W 8L
 

Maegashira
11

Yoshinohana
 

WKiminishiki
WUdagawa
LWakamiyama
WAranami
LWakatenryuu
LTsurugamine
LMaedagawa
LKoutetsuyama
LWakanami
WTensuiyama
LAonosato
WFusanishiki
LIwakaze
LWakanoshima
WToyokuni

6W 9L
 

Maegashira
12

Wakamiyama
 

WKoutetsuyama
WIwakaze
WYoshinohana
WUdagawa
WTsurugamine
LTensuiyama
WHasegawa
WWakanoshima
LMaedagawa
LWakatenryuu
LMyoubudani
WOginohana
WAranami
WWakanaruto
LAonosato

10W 5L
 

Maegashira
13

Wakanami
 

WIwakaze
LKoutetsuyama
WWakanaruto
LWakanoshima
WTensuiyama
LAranami
LTochiouyama
LKirinji
WYoshinohana
LUdagawa
WFusanishiki
WKanenohana
LAonosato
WOginohana
WWakasugiyama

8W 7L
 

Maegashira
14

Wakanaruto
 

WTensuiyama
LOiteyama
LWakanami
WKitanokuni
WKirinji
LKoutetsuyama
WWakanoshima
LIwakaze
WTsunenishiki
WKiminishiki
LUdagawa
WWakatenryuu
LHasegawa
LWakamiyama
LMaedagawa

7W 8L
 

Sadanoyama(4)
Tamanoshima(2)
Maedagawa(2)
Nobody