1966 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

LKiyokuni
WFujinishiki
WHirokawa
WKitanofuji
WToyokuni
WWakamiyama
WKotozakura
WYutakayama
WHasegawa
WKoutetsuyama
WDaigou
WMyoubudani
WTamanoshima
WKitabayama
WKashiwado

14W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Tochinoumi
 

WHirokawa
LTamanoshima
LFujinishiki
L*Kotozakura
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Oozeki
 

Yutakayama
 

WWakamiyama
LKotozakura
WMyoubudani
WKoutetsuyama
WWakachichibu
LKirinji
WHirokawa
LTaihou
WFujinishiki
LTamanoshima
LHasegawa
WDaigou
WKiyokuni
LKashiwado
WKitanofuji

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kitanofuji
 

LFujinishiki
WHasegawa
WAsasegawa
LTaihou
LWakamiyama
WHirokawa
WKoutetsuyama
WKotozakura
WDaigou
WKiyokuni
WKitabayama
WKashiwado
WMyoubudani
LTamanoshima
LYutakayama

10W 5L
 

Komusubi
 

Kiyokuni
 

WTaihou
WDaigou
WKoutetsuyama
LHasegawa
LKotozakura
LFujinishiki
LKirinji
WHirokawa
LKashiwado
LKitanofuji
LTamanoshima
LKitabayama
LYutakayama
LWakamiyama
LMyoubudani

4W 11L
 

Maegashira
1

Asasegawa
 

LDaigou
LMyoubudani
LKitanofuji
L*Tamanoshima
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L 11A
 

Maegashira
2

Hasegawa
 

WKirinji
LKitanofuji
LKitabayama
WKiyokuni
LMyoubudani
LKashiwado
LTamanoshima
WDaigou
LTaihou
WWakamiyama
WYutakayama
WKoutetsuyama
WFujinishiki
WKainoyama
WKairyuuyama

9W 6L
 

Maegashira
3

Kotozakura
 

WKitabayama
WYutakayama
LKashiwado
W*Tochinoumi
WKiyokuni
WTamanoshima
LTaihou
LKitanofuji
WKainoyama
WDaiyuu
LFujinishiki
WKairyuuyama
LFukunohana
WMyoubudani
WKirinji

10W 5L
 

Maegashira
4

Hirokawa
 

LTochinoumi
LKashiwado
LTaihou
LKitabayama
LTamanoshima
LKitanofuji
LYutakayama
LKiyokuni
LWakamiyama
LHanahikari
LToyokuni
WAsaoka
WDaigou
LWakanoshima
WWakanami

3W 12L
 

Maegashira
5

Kirinji
 

LHasegawa
LKainoyama
LWakachichibu
LWakamiyama
WKashiwado
WYutakayama
WKiyokuni
LKitabayama
WToyokuni
WWakanoshima
WMyoubudani
WKitanokuni
WTsurugamine
WFujinishiki
LKotozakura

9W 6L
 

Maegashira
6

Wakachichibu
 

WToyokuni
LDaiyuu
WKirinji
LWakanaruto
LYutakayama
LKitabayama
WAsaoka
WAonosato
WTochiouyama
LOginohana
LWakamiyama
WYoshinohana
LKitanokuni
LFukunohana
LOiteyama

6W 9L
 

Maegashira
7

Hanahikari
 

LKainoyama
WTochiouyama
WWakanaruto
LAonosato
LDaiyuu
LKitanokuni
LToyokuni
LWakanami
WAsaoka
WHirokawa
LKanenohana
WWakamiyama
LOiteyama
LKiminishiki
LYoshinohana

5W 10L
 

Maegashira
8

Daiyuu
 

WWakatenryuu
WWakachichibu
LTochiouyama
WKainoyama
WHanahikari
LKairyuuyama
WKitanokuni
WOginohana
LYoshinohana
LKotozakura
LFukunohana
WWakanami
LToyokuni
LOiteyama
LWakanaruto

7W 8L
 

Maegashira
9

Tochiouyama
 

WAsaoka
LHanahikari
WDaiyuu
WKairyuuyama
LKitanokuni
LKainoyama
WOginohana
WWakatenryuu
LWakachichibu
LFukunohana
WYoshinohana
LToyokuni
LKiminishiki
WAonosato
WWakanoshima

8W 7L
 

Maegashira
10

Aonosato
 

WWakanoshima
LKairyuuyama
LKitanokuni
WHanahikari
LWakanaruto
LYoshinohana
LWakatenryuu
LWakachichibu
WWakanami
WOiteyama
WOginohana
WKanenohana
WAsaoka
LTochiouyama
WKiminishiki

8W 7L
 

Maegashira
11

Kitanokuni
 

LYoshinohana
WAsaoka
WAonosato
LOginohana
WTochiouyama
WHanahikari
LDaiyuu
LKainoyama
LKairyuuyama
LToyokuni
WWakanoshima
LKirinji
WWakachichibu
LWakatenryuu
LKanenohana

6W 9L
 

Maegashira
12

Oginohana
 

WWakanami
LWakanoshima
LTsurugamine
WKitanokuni
WOiteyama
WWakanaruto
LTochiouyama
LDaiyuu
LKiminishiki
WWakachichibu
LAonosato
WWakatenryuu
LKairyuuyama
WKoutetsuyama
LDaigou

7W 8L
 

Maegashira
13

Tsurugamine
 

LKiminishiki
WOiteyama
WOginohana
WWakanami
WYoshinohana
LFukunohana
LKainoyama
WKanenohana
WWakanaruto
WKairyuuyama
W*Tochiazuma
LWakanoshima
LKirinji
LToyokuni
LFujinishiki

8W 7L
 

Maegashira
14

Oiteyama
 

WKanenohana
LTsurugamine
WFukunohana
WYoshinohana
LOginohana
LWakanoshima
LWakanaruto
WWakanokuni
LWakatenryuu
LAonosato
WAsaoka
WMisogidori
WHanahikari
WDaiyuu
WWakachichibu

9W 6L
 

Maegashira
15

Kanenohana
 

LOiteyama
WTamaarashi
WWakanami
LKiminishiki
LWakasugiyama
LAsaoka
LWakanokuni
LTsurugamine
WWakanoshima
LOugiyama
WHanahikari
LAonosato
LWakatenryuu
WAmatsukaze
WKitanokuni

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Kashiwado
 

WMyoubudani
WHirokawa
WKotozakura
WFujinishiki
LKirinji
WHasegawa
WWakamiyama
WTamanoshima
WKiyokuni
WDaigou
WKoutetsuyama
LKitanofuji
WKitabayama
WYutakayama
LTaihou

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Sadanoyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Kitabayama
 

LKotozakura
WWakamiyama
WHasegawa
WHirokawa
LFujinishiki
WWakachichibu
LDaigou
WKirinji
LKoutetsuyama
LMyoubudani
LKitanofuji
WKiyokuni
LKashiwado
LTaihou
LTamanoshima

6W 9L
 

Sekiwake
 

Tamanoshima
 

WKoutetsuyama
WTochinoumi
LDaigou
W*Asasegawa
WHirokawa
LKotozakura
WHasegawa
LKashiwado
WMyoubudani
WYutakayama
WKiyokuni
LFujinishiki
LTaihou
WKitanofuji
WKitabayama

10W 5L
 

Komusubi
 

Myoubudani
 

LKashiwado
WAsasegawa
LYutakayama
WDaigou
WHasegawa
WKoutetsuyama
LFujinishiki
LWakamiyama
LTamanoshima
WKitabayama
LKirinji
LTaihou
LKitanofuji
LKotozakura
WKiyokuni

6W 9L
 

Maegashira
1

Daigou
 

WAsasegawa
LKiyokuni
WTamanoshima
LMyoubudani
LKoutetsuyama
LToyokuni
WKitabayama
LHasegawa
LKitanofuji
LKashiwado
LTaihou
LYutakayama
LHirokawa
WAsaoka
WOginohana

5W 10L
 

Maegashira
2

Koutetsuyama
 

LTamanoshima
WToyokuni
LKiyokuni
LYutakayama
WDaigou
LMyoubudani
LKitanofuji
LFujinishiki
WKitabayama
LTaihou
LKashiwado
LHasegawa
LWakanoshima
LOginohana
WAsaoka

4W 11L
 

Maegashira
3

Fujinishiki
 

WKitanofuji
LTaihou
WTochinoumi
LKashiwado
WKitabayama
WKiyokuni
WMyoubudani
WKoutetsuyama
LYutakayama
LKainoyama
WKotozakura
WTamanoshima
LHasegawa
LKirinji
WTsurugamine

9W 6L
 

Maegashira
4

Wakamiyama
 

LYutakayama
LKitabayama
LToyokuni
WKirinji
WKitanofuji
LTaihou
LKashiwado
WMyoubudani
WHirokawa
LHasegawa
WWakachichibu
LHanahikari
WKainoyama
WKiyokuni
LWakatenryuu

7W 8L
 

Maegashira
5

Toyokuni
 

LWakachichibu
LKoutetsuyama
WWakamiyama
WWakatenryuu
LTaihou
WDaigou
WHanahikari
LWakanaruto
LKirinji
WKitanokuni
WHirokawa
WTochiouyama
WDaiyuu
WTsurugamine
WKainoyama

10W 5L
 

Maegashira
6

Kainoyama
 

WHanahikari
WKirinji
WWakatenryuu
LDaiyuu
WKairyuuyama
WTochiouyama
WTsurugamine
WKitanokuni
LKotozakura
WFujinishiki
WWakanaruto
WKiminishiki
LWakamiyama
LHasegawa
LToyokuni

10W 5L
 

Maegashira
7

Wakatenryuu
 

LDaiyuu
LWakanaruto
LKainoyama
LToyokuni
WAsaoka
WWakanami
WAonosato
LTochiouyama
WOiteyama
WYoshinohana
LKiminishiki
LOginohana
WKanenohana
WKitanokuni
WWakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
8

Wakanaruto
 

LKairyuuyama
WWakatenryuu
LHanahikari
WWakachichibu
WAonosato
LOginohana
WOiteyama
WToyokuni
LTsurugamine
WKiminishiki
LKainoyama
WFukunohana
LYoshinohana
LWakanami
WDaiyuu

8W 7L
 

Maegashira
9

Kairyuuyama
 

WWakanaruto
WAonosato
WAsaoka
LTochiouyama
LKainoyama
WDaiyuu
WFukunohana
WKiminishiki
WKitanokuni
LTsurugamine
LWakanami
LKotozakura
WOginohana
WYoshinohana
LHasegawa

9W 6L
 

Maegashira
10

Asaoka
 

LTochiouyama
LKitanokuni
LKairyuuyama
WWakanoshima
LWakatenryuu
WKanenohana
LWakachichibu
LYoshinohana
LHanahikari
LWakanami
LOiteyama
LHirokawa
LAonosato
LDaigou
LKoutetsuyama

2W 13L
 

Maegashira
11

Wakanoshima
 

LAonosato
WOginohana
LYoshinohana
LAsaoka
WKiminishiki
WOiteyama
LWakanami
LFukunohana
LKanenohana
LKirinji
LKitanokuni
WTsurugamine
WKoutetsuyama
WHirokawa
LTochiouyama

6W 9L
 

Maegashira
12

Yoshinohana
 

WKitanokuni
LWakanami
WWakanoshima
LOiteyama
LTsurugamine
WAonosato
WKiminishiki
WAsaoka
WDaiyuu
LWakatenryuu
LTochiouyama
LWakachichibu
WWakanaruto
LKairyuuyama
WHanahikari

8W 7L
 

Maegashira
13

Wakanami
 

LOginohana
WYoshinohana
LKanenohana
LTsurugamine
WFukunohana
LWakatenryuu
WWakanoshima
WHanahikari
LAonosato
WAsaoka
WKairyuuyama
LDaiyuu
LDaishin
WWakanaruto
LHirokawa

7W 8L
 

Maegashira
14

Kiminishiki
 

WTsurugamine
LFukunohana
WWakanokuni
WKanenohana
LWakanoshima
WTamaarashi
LYoshinohana
LKairyuuyama
WOginohana
LWakanaruto
WWakatenryuu
LKainoyama
WTochiouyama
WHanahikari
LAonosato

8W 7L
 

Maegashira
15

Fukunohana
 

WTamaarashi
WKiminishiki
LOiteyama
WWakanokuni
LWakanami
WTsurugamine
LKairyuuyama
WWakanoshima
WWakasugiyama
WTochiouyama
WDaiyuu
LWakanaruto
WKotozakura
WWakachichibu
WDaishin

11W 4L
 

Taihou(20)
Kirinji(1)
Tamanoshima(2)
Kitanofuji(3)
Kitabayama