1967 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WKotozakura
WMaenoyama
WMutsuarashi
WFujinokawa
WKiyokuni
WKoutetsuyama
WMyoubudani
WFukunohana
WWakanami
WTamanoshima
WHirokawa
WFujinishiki
WKitanofuji
WSadanoyama
LKashiwado

14W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Sadanoyama
 

WMaenoyama
WMutsuarashi
WFujinokawa
WKiyokuni
WKoutetsuyama
WMyoubudani
WFujinishiki
WKirinji
WHirokawa
WWakanami
LTamanoshima
WKotozakura
LKashiwado
LTaihou
WKitanofuji

12W 3L
 

Oozeki
 

Kitanofuji
 

LKirinji
WWakanami
WKoutetsuyama
LKotozakura
LFukunohana
WMaenoyama
WKiyokuni
LKashiwado
LMyoubudani
LFujinishiki
LMutsuarashi
WTamanoshima
LTaihou
LHasegawa
LSadanoyama

5W 10L
 

Sekiwake
 

Myoubudani
 

WFujinishiki
WKiyokuni
WYutakayama
LFukunohana
LKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
LMaenoyama
WKitanofuji
WKoutetsuyama
WWakanami
LHasegawa
WKainoyama
LKotozakura
LTamanoshima

7W 8L
 

Komusubi
 

Kotozakura
 

LTaihou
WFukunohana
WFujinishiki
WKitanofuji
WWakanami
WYutakayama
WMaenoyama
LKoutetsuyama
LKashiwado
LKiyokuni
WKirinji
LSadanoyama
WTamanoshima
WMyoubudani
WFujinokawa

10W 5L
 

Maegashira
1

Fujinishiki
 

LMyoubudani
LHirokawa
LKotozakura
WWakamiyama
LFujinokawa
LKirinji
LSadanoyama
LKiyokuni
LTamanoshima
WKitanofuji
LKashiwado
LTaihou
LHanahikari
LKoutetsuyama
LAsasegawa

2W 13L
 

Maegashira
2

Wakanami
 

WHirokawa
LKitanofuji
LHanahikari
LYutakayama
LKotozakura
LTamanoshima
WKashiwado
LFujinokawa
LTaihou
LSadanoyama
LMyoubudani
LTsurugamine
LTochiazuma
LFukunohana
LKirinji

2W 13L
 

Maegashira
3

Koutetsuyama
 

WTamanoshima
WYutakayama
LKitanofuji
LKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
LKirinji
WKotozakura
LHanahikari
LMyoubudani
WFujinokawa
LHirokawa
LToda
WFujinishiki
LFukunohana

5W 10L
 

Maegashira
4

Mutsuarashi
 

LKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
LKirinji
WWakamiyama
LFujinokawa
WHanahikari
LTamanoshima
WTochiazuma
WAsasegawa
WKitanofuji
WFutagodake
WDaiyuu
LMisogidori
LHasegawa

7W 8L
 

Maegashira
5

Wakamiyama
 

LHanahikari
WAsasegawa
LHirokawa
LFujinishiki
LMutsuarashi
LKainoyama
LMisogidori
WTochiazuma
WTsurugamine
WMaenoyama
LKairyuuyama
WAonosato
LKiyokuni
LYoshinohana
LToyokuni

5W 10L
 

Maegashira
6

Kainoyama
 

WAsasegawa
WHanahikari
WHasegawa
WAonosato
WHirokawa
WWakamiyama
WKairyuuyama
LToyokuni
WFutagodake
WMisogidori
WDaiyuu
LKirinji
LMyoubudani
LFujinokawa
WKiyokuni

11W 4L
 

Maegashira
7

Futagodake
 

LHasegawa
LAonosato
WAsasegawa
WTochiazuma
WMisogidori
WHanahikari
WToda
LWakachichibu
LKainoyama
LFukunohana
LToyokuni
LMutsuarashi
WYoshinohana
WDaiyuu
LKairyuuyama

7W 8L
 

Maegashira
8

Misogidori
 

LAonosato
LHasegawa
WTochiazuma
WAsasegawa
LFutagodake
WYoshinohana
WWakamiyama
WHanahikari
LToyokuni
LKainoyama
WToda
LDaiyuu
LKairyuuyama
WMutsuarashi
LTsurugamine

7W 8L
 

Maegashira
9

Toyokuni
 

WTochiazuma
WDaiyuu
LKairyuuyama
LHasegawa
WToda
WTsurugamine
LYoshinohana
WKainoyama
WMisogidori
WWakachichibu
WFutagodake
WHanahikari
LFujinokawa
LKiyokuni
WWakamiyama

10W 5L
 

Maegashira
10

Yoshinohana
 

LDaiyuu
WTochiazuma
LAonosato
WTsurugamine
WWakachichibu
LMisogidori
WToyokuni
WToda
WKairyuuyama
WHanahikari
LHasegawa
WAsasegawa
LFutagodake
WWakamiyama
WHirokawa

10W 5L
 

Maegashira
11

Toda
 

LKairyuuyama
WWakachichibu
LTsurugamine
WDaiyuu
LToyokuni
WAonosato
LFutagodake
LYoshinohana
WAsasegawa
WTochiazuma
LMisogidori
LMaenoyama
WKoutetsuyama
WWakanokuni
LTochiouyama

7W 8L
 

Maegashira
12

Tsurugamine
 

LWakachichibu
LKairyuuyama
WToda
LYoshinohana
LTochiazuma
LToyokuni
WAsasegawa
WAsaoka
LWakamiyama
WAonosato
LTochiouyama
WWakanami
WKitanokuni
WWakatenryuu
WMisogidori

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Kashiwado
 

WMutsuarashi
LKirinji
WMaenoyama
WKoutetsuyama
WMyoubudani
WKiyokuni
LWakanami
WKitanofuji
WKotozakura
WHirokawa
WFujinishiki
WFukunohana
WSadanoyama
WTamanoshima
WTaihou

13W 2L
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

LKoutetsuyama
WFujinokawa
WKiyokuni
WMaenoyama
LKirinji
WWakanami
LFukunohana
WMutsuarashi
WFujinishiki
LTaihou
WSadanoyama
LKitanofuji
LKotozakura
LKashiwado
WMyoubudani

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Yutakayama
 

LKiyokuni
LKoutetsuyama
LMyoubudani
WWakanami
LMaenoyama
LKotozakura
L*Fujinokawa
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 6L 8A
 

Sekiwake
 

Fujinokawa
 

LFukunohana
LTamanoshima
LSadanoyama
LTaihou
WFujinishiki
WMutsuarashi
W*Yutakayama
WWakanami
WMaenoyama
LKirinji
LKoutetsuyama
LKiyokuni
WToyokuni
WKainoyama
LKotozakura

7W 8L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

WKitanofuji
WKashiwado
WFukunohana
WMutsuarashi
WTamanoshima
WFujinishiki
WKoutetsuyama
LSadanoyama
WKiyokuni
WFujinokawa
LKotozakura
WKainoyama
WHasegawa
LMaenoyama
WWakanami

12W 3L
 

Maegashira
1

Fukunohana
 

WFujinokawa
LKotozakura
LKirinji
WMyoubudani
WKitanofuji
WHirokawa
WTamanoshima
LTaihou
LHasegawa
WFutagodake
LKiyokuni
LKashiwado
WAonosato
WWakanami
WKoutetsuyama

9W 6L
 

Maegashira
2

Kiyokuni
 

WYutakayama
LMyoubudani
LTamanoshima
LSadanoyama
LTaihou
LKashiwado
LKitanofuji
WFujinishiki
LKirinji
WKotozakura
WFukunohana
WFujinokawa
WWakamiyama
WToyokuni
LKainoyama

7W 8L
 

Maegashira
3

Maenoyama
 

LSadanoyama
LTaihou
LKashiwado
LTamanoshima
WYutakayama
LKitanofuji
LKotozakura
WMyoubudani
LFujinokawa
LWakamiyama
LHanahikari
WToda
LWakachichibu
WKirinji
LTochiazuma

4W 11L
 

Maegashira
4

Hirokawa
 

LWakanami
WFujinishiki
WWakamiyama
WHanahikari
LKainoyama
LFukunohana
LDaiyuu
LHasegawa
LSadanoyama
LKashiwado
LTaihou
WKoutetsuyama
WAsasegawa
WKairyuuyama
LYoshinohana

6W 9L
 

Maegashira
5

Hanahikari
 

WWakamiyama
LKainoyama
WWakanami
LHirokawa
LHasegawa
LFutagodake
LMutsuarashi
LMisogidori
WKoutetsuyama
LYoshinohana
WMaenoyama
LToyokuni
WFujinishiki
WAsasegawa
LAonosato

6W 9L
 

Maegashira
6

Asasegawa
 

LKainoyama
LWakamiyama
LFutagodake
LMisogidori
LDaiyuu
LWakachichibu
LTsurugamine
LAonosato
LToda
LMutsuarashi
LTochiazuma
LYoshinohana
LHirokawa
LHanahikari
WFujinishiki

1W 14L
 

Maegashira
7

Hasegawa
 

WFutagodake
WMisogidori
LKainoyama
WToyokuni
WHanahikari
WKairyuuyama
WAonosato
WHirokawa
WFukunohana
WDaiyuu
WYoshinohana
WMyoubudani
LKirinji
WKitanofuji
WMutsuarashi

13W 2L
 

Maegashira
8

Aonosato
 

WMisogidori
WFutagodake
WYoshinohana
LKainoyama
WKairyuuyama
LToda
LHasegawa
WAsasegawa
WDaiyuu
LTsurugamine
WWakachichibu
LWakamiyama
LFukunohana
LTochiazuma
WHanahikari

8W 7L
 

Maegashira
9

Tochiazuma
 

LToyokuni
LYoshinohana
LMisogidori
LFutagodake
WTsurugamine
LDaiyuu
WWakachichibu
LWakamiyama
LMutsuarashi
LToda
WAsasegawa
LKairyuuyama
WWakanami
WAonosato
WMaenoyama

6W 9L
 

Maegashira
10

Daiyuu
 

WYoshinohana
LToyokuni
WWakachichibu
LToda
WAsasegawa
WTochiazuma
WHirokawa
WKairyuuyama
LAonosato
LHasegawa
LKainoyama
WMisogidori
LMutsuarashi
LFutagodake
LWakayoshiba

7W 8L
 

Maegashira
11

Kairyuuyama
 

WToda
WTsurugamine
WToyokuni
WWakachichibu
LAonosato
LHasegawa
LKainoyama
LDaiyuu
LYoshinohana
LKitanohana
WWakamiyama
WTochiazuma
WMisogidori
LHirokawa
WFutagodake

8W 7L
 

Maegashira
12

Wakachichibu
 

WTsurugamine
LToda
LDaiyuu
LKairyuuyama
LYoshinohana
WAsasegawa
LTochiazuma
WFutagodake
LAsaoka
LToyokuni
LAonosato
WKitanohana
WMaenoyama
LWakayoshiba
LKitanokuni

5W 10L
 

Taihou(25)
Kirinji(3)
Hasegawa(1)
Kirinji(2)
Oginohana, Daigou(Wakamisugi), Wakasugiyama, Maedagawa, Amatsukaze, Kiyonomori(Kiyosegawa)