1967 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WFujinokawa
WKiyokuni
L*Mutsuarashi
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 1L 12A
 

Haridashi-
Yokozuna

Sadanoyama
 

WKoutetsuyama
WKotozakura
LKirinji
WHirokawa
WAonosato
WMutsuarashi
WMyoubudani
LToyokuni
WKiyokuni
WFujinokawa
WHasegawa
LYutakayama
WTamanoshima
LKitanofuji
LKashiwado

10W 5L
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

LMyoubudani
WToyokuni
WFujinokawa
LKirinji
WMutsuarashi
WYoshinohana
WKiyokuni
WFukunohana
WHasegawa
WKainoyama
WYutakayama
LKotozakura
LSadanoyama
LKashiwado
LKitanofuji

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kirinji
 

WToyokuni
WFujinokawa
WSadanoyama
WTamanoshima
WKainoyama
LKiyokuni
WMutsuarashi
LKashiwado
WMyoubudani
LYoshinohana
LKotozakura
WFukunohana
WKitanofuji
LHasegawa
WYutakayama

10W 5L
 

Komusubi
 

Hasegawa
 

LKainoyama
WKashiwado
LKiyokuni
WToyokuni
WKitanofuji
LFujinokawa
WYutakayama
WAonosato
LTamanoshima
WMutsuarashi
LSadanoyama
WWakanami
WFukunohana
WKirinji
LMyoubudani

9W 6L
 

Haridashi-
Komusubi

Myoubudani
 

WTamanoshima
LKainoyama
LYutakayama
LAonosato
LYoshinohana
LKashiwado
LSadanoyama
LKitanofuji
LKirinji
WFukunohana
WMaenoyama
WFujinokawa
WKotozakura
WToyokuni
WHasegawa

7W 8L
 

Maegashira
1

Kainoyama
 

WHasegawa
WMyoubudani
LKotozakura
LYutakayama
LKirinji
LKitanofuji
LKoutetsuyama
LMutsuarashi
LAonosato
LTamanoshima
LKashiwado
LWakayoshiba
WKairyuuyama
WFujinokawa
W*Tsurugamine

5W 10L
 

Maegashira
2

Toyokuni
 

LKirinji
LTamanoshima
WKitanofuji
LHasegawa
LWakanami
WHirokawa
LFukunohana
WSadanoyama
LKashiwado
LKotozakura
LFutagodake
WTsurugamine
LFujinokawa
LMyoubudani
WKairyuuyama

5W 10L
 

Maegashira
3

Mutsuarashi
 

LKashiwado
LYutakayama
W*Taihou
WKotozakura
LTamanoshima
LSadanoyama
LKirinji
WKainoyama
WFukunohana
LHasegawa
WKitanofuji
WMisogidori
WFutagodake
WWakanami
WMaenoyama

9W 6L
 

Maegashira
4

Koutetsuyama
 

LSadanoyama
WHirokawa
WFukunohana
LFujinishiki
LYutakayama
LMaenoyama
WKainoyama
LYoshinohana
WWakanami
WFutagodake
LKairyuuyama
LHanahikari
WWakamiyama
WToda
LTensuiyama

7W 8L
 

Maegashira
5

Maenoyama
 

LWakanami
WHanahikari
WAonosato
WMisogidori
WDaiyuu
WKoutetsuyama
WHirokawa
LToda
LFutagodake
LWakamiyama
LMyoubudani
WKairyuuyama
WWakayoshiba
WYoshinohana
LMutsuarashi

9W 6L
 

Maegashira
6

Wakanami
 

WMaenoyama
WFujinishiki
WHanahikari
WFutagodake
WToyokuni
WDaiyuu
LMisogidori
WTensuiyama
LKoutetsuyama
WAonosato
WKiyokuni
LHasegawa
WYoshinohana
LMutsuarashi
WWakayoshiba

11W 4L
 

Maegashira
7

Futagodake
 

WKairyuuyama
WMisogidori
WTsurugamine
LWakanami
WToda
WFujinishiki
WWakamiyama
LDaiyuu
WMaenoyama
LKoutetsuyama
WToyokuni
WYoshinohana
LMutsuarashi
LWakayoshiba
LKiyokuni

9W 6L
 

Maegashira
8

Tsurugamine
 

LMisogidori
LKairyuuyama
LFutagodake
WHanahikari
LTensuiyama
LWakamiyama
LFujinishiki
LTochiazuma
LWakayoshiba
LWakatenryuu
WTochiouyama
LToyokuni
LAonosato
LAsasegawa
L*Kainoyama

2W 13L
 

Maegashira
9

Wakamiyama
 

WWakayoshiba
WTochiazuma
LDaiyuu
WKairyuuyama
LMisogidori
WTsurugamine
LFutagodake
LWakafutase
LFujinishiki
WMaenoyama
WTensuiyama
WHirokawa
LKoutetsuyama
WHanahikari
LWakanokuni

8W 7L
 

Maegashira
10

Daiyuu
 

WTensuiyama
WWakayoshiba
WWakamiyama
LToda
LMaenoyama
LWakanami
LTochiazuma
WFutagodake
LHanahikari
WKairyuuyama
WAonosato
WFujinishiki
LMisogidori
LWakafutase
LHirokawa

7W 8L
 

Maegashira
11

Toda
 

WTochiazuma
WTensuiyama
WWakayoshiba
WDaiyuu
LFutagodake
WMisogidori
LWakafutase
WMaenoyama
WAsasegawa
LHirokawa
LYoshinohana
WKiyokuni
WFujinishiki
LKoutetsuyama
LHanahikari

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Kashiwado
 

WMutsuarashi
LHasegawa
WYoshinohana
WFukunohana
WKotozakura
WMyoubudani
WAonosato
WKirinji
WToyokuni
WKiyokuni
WKainoyama
WKitanofuji
WYutakayama
WTamanoshima
WSadanoyama

14W 1L
 

Oozeki
 

Kitanofuji
 

WFukunohana
WYoshinohana
LToyokuni
LKiyokuni
LHasegawa
WKainoyama
WFujinokawa
WMyoubudani
LKotozakura
LYutakayama
LMutsuarashi
LKashiwado
LKirinji
WSadanoyama
WTamanoshima

7W 8L
 

Haridashi-
Oozeki

Yutakayama
 

WYoshinohana
WMutsuarashi
WMyoubudani
WKainoyama
WKoutetsuyama
WFukunohana
LHasegawa
WKiyokuni
WFujinokawa
WKitanofuji
LTamanoshima
WSadanoyama
LKashiwado
LKotozakura
LKirinji

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kotozakura
 

WKiyokuni
LSadanoyama
WKainoyama
LMutsuarashi
LKashiwado
WAonosato
WYoshinohana
WFujinokawa
WKitanofuji
WToyokuni
WKirinji
WTamanoshima
LMyoubudani
WYutakayama
WFukunohana

11W 4L
 

Komusubi
 

Fukunohana
 

LKitanofuji
LAonosato
LKoutetsuyama
LKashiwado
LHirokawa
LYutakayama
WToyokuni
LTamanoshima
LMutsuarashi
LMyoubudani
WFujinokawa
LKirinji
LHasegawa
LKiyokuni
LKotozakura

2W 13L
 

Haridashi-
Komusubi

Fujinokawa
 

LTaihou
LKirinji
LTamanoshima
LYoshinohana
LKiyokuni
WHasegawa
LKitanofuji
LKotozakura
LYutakayama
LSadanoyama
LFukunohana
LMyoubudani
WToyokuni
LKainoyama
LAonosato

2W 13L
 

Maegashira
1

Kiyokuni
 

LKotozakura
LTaihou
WHasegawa
WKitanofuji
WFujinokawa
WKirinji
LTamanoshima
LYutakayama
LSadanoyama
LKashiwado
LWakanami
LToda
WHanahikari
WFukunohana
WFutagodake

7W 8L
 

Maegashira
2

Yoshinohana
 

LYutakayama
LKitanofuji
LKashiwado
WFujinokawa
WMyoubudani
LTamanoshima
LKotozakura
WKoutetsuyama
WHirokawa
WKirinji
WToda
LFutagodake
LWakanami
LMaenoyama
WFujinishiki

7W 8L
 

Maegashira
3

Aonosato
 

WHirokawa
WFukunohana
LMaenoyama
WMyoubudani
LSadanoyama
LKotozakura
LKashiwado
LHasegawa
WKainoyama
LWakanami
LDaiyuu
LTensuiyama
WTsurugamine
LKairyuuyama
WFujinokawa

6W 9L
 

Maegashira
4

Hirokawa
 

LAonosato
LKoutetsuyama
WFujinishiki
LSadanoyama
WFukunohana
LToyokuni
LMaenoyama
WKairyuuyama
LYoshinohana
WToda
WHanahikari
LWakamiyama
WTensuiyama
WMisogidori
WDaiyuu

8W 7L
 

Maegashira
5

Fujinishiki
 

WHanahikari
LWakanami
LHirokawa
WKoutetsuyama
LKairyuuyama
LFutagodake
WTsurugamine
WWakayoshiba
WWakamiyama
WTensuiyama
LMisogidori
LDaiyuu
LToda
WTochiazuma
LYoshinohana

7W 8L
 

Maegashira
6

Hanahikari
 

LFujinishiki
LMaenoyama
LWakanami
LTsurugamine
LWakayoshiba
WKairyuuyama
WTensuiyama
LMisogidori
WDaiyuu
WTochiazuma
LHirokawa
WKoutetsuyama
LKiyokuni
LWakamiyama
WToda

6W 9L
 

Maegashira
7

Kairyuuyama
 

LFutagodake
WTsurugamine
LMisogidori
LWakamiyama
WFujinishiki
LHanahikari
WWakayoshiba
LHirokawa
WTochiazuma
LDaiyuu
WKoutetsuyama
LMaenoyama
LKainoyama
WAonosato
LToyokuni

6W 9L
 

Maegashira
8

Misogidori
 

WTsurugamine
LFutagodake
WKairyuuyama
LMaenoyama
WWakamiyama
LToda
WWakanami
WHanahikari
LTensuiyama
LWakayoshiba
WFujinishiki
LMutsuarashi
WDaiyuu
LHirokawa
WTochiazuma

8W 7L
 

Maegashira
9

Wakayoshiba
 

LWakamiyama
LDaiyuu
LToda
LTensuiyama
WHanahikari
WTochiazuma
LKairyuuyama
LFujinishiki
WTsurugamine
WMisogidori
WAsasegawa
WKainoyama
LMaenoyama
WFutagodake
LWakanami

7W 8L
 

Maegashira
10

Tensuiyama
 

LDaiyuu
LToda
LTochiazuma
WWakayoshiba
WTsurugamine
WWakanokuni
LHanahikari
LWakanami
WMisogidori
LFujinishiki
LWakamiyama
WAonosato
LHirokawa
WOiteyama
WKoutetsuyama

7W 8L
 

Maegashira
11

Tochiazuma
 

LToda
LWakamiyama
WTensuiyama
WWakatenryuu
LOiteyama
LWakayoshiba
WDaiyuu
WTsurugamine
LKairyuuyama
LHanahikari
WWakafutase
WAsasegawa
LWakachichibu
LFujinishiki
LMisogidori

6W 9L
 

Kashiwado(5)
Hasegawa(1)
Kotozakura(2)
Wakanami(1)
Tsurugamine, Udagawa, Tamaarashi