1968 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Sadanoyama
 

WHasegawa
WFutagodake
WKirinji
WKiyokuni
WHirokawa
WAonosato
WHanahikari
LKotozakura
WTochiazuma
WMaenoyama
WMutsuarashi
WKitanofuji
WYutakayama
LTamanoshima
WKashiwado

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kashiwado
 

WTochiazuma
WMaenoyama
LFukunohana
WHanahikari
LHasegawa
WYoshinohana
WKiyokuni
WAonosato
WKainoyama
WMutsuarashi
LKotozakura
WTamanoshima
LKitanofuji
LYutakayama
LSadanoyama

9W 6L
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

WFukunohana
WTochiazuma
WHasegawa
WMaenoyama
WKainoyama
LHanahikari
WAonosato
WYoshinohana
WMutsuarashi
WKitanofuji
LKiyokuni
LKashiwado
WKotozakura
WSadanoyama
WYutakayama

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Kitanofuji
 

WMaenoyama
WFukunohana
WHanahikari
WHasegawa
WAonosato
WTochiazuma
LKainoyama
WKiyokuni
W*Yoshinohana
LTamanoshima
WYutakayama
LSadanoyama
WKashiwado
LMutsuarashi
LKotozakura

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kainoyama
 

LYutakayama
WKotozakura
LMaenoyama
WMutsuarashi
LTamanoshima
LFutagodake
WKitanofuji
LHirokawa
LKashiwado
LKoutetsuyama
LKirinji
WTochiazuma
LHanahikari
WHasegawa
WKiyokuni

6W 9L
 

Komusubi
 

Hasegawa
 

LSadanoyama
WAonosato
LTamanoshima
LKitanofuji
WKashiwado
LYutakayama
LKirinji
WMutsuarashi
LMaenoyama
LTochiazuma
WHanahikari
LKiyokuni
LFutagodake
LKainoyama
WFukunohana

5W 10L
 

Maegashira
1

Mutsuarashi
 

LKotozakura
WYoshinohana
WTaihou
LKainoyama
LKiyokuni
WFukunohana
WFutagodake
LHasegawa
LTamanoshima
LKashiwado
LSadanoyama
WYutakayama
LMaenoyama
WKitanofuji
LWakafutase

6W 9L
 

Maegashira
2

Maenoyama
 

LKitanofuji
LKashiwado
WKainoyama
LTamanoshima
WYoshinohana
LKiyokuni
LYutakayama
WHanahikari
WHasegawa
LSadanoyama
WFukunohana
WKotozakura
WMutsuarashi
WWakafutase
WTochiazuma

9W 6L
 

Maegashira
3

Hanahikari
 

LTaihou
LYutakayama
LKitanofuji
LKashiwado
WKotozakura
WTamanoshima
LSadanoyama
LMaenoyama
LAonosato
WWakamiyama
LHasegawa
LFukunohana
WKainoyama
LMyoubudani
WMisogidori

5W 10L
 

Maegashira
4

Kirinji
 

LAonosato
WKoutetsuyama
LSadanoyama
WHirokawa
LYutakayama
WKotozakura
WHasegawa
WWakafutase
LFutagodake
WKiyokuni
WKainoyama
WTokibayama
LFujinokawa
WTakamiyama
WFujinishiki

10W 5L
 

Maegashira
5

Hirokawa
 

WFutagodake
WWakafutase
WMisogidori
LKirinji
LSadanoyama
LTokibayama
LFukunohana
WKainoyama
LFujinishiki
LTakamiyama
LWakanami
WWakanokuni
LWakatenryuu
LAonosato
LFujinokawa

5W 10L
 

Maegashira
6

Myoubudani
 

WKoutetsuyama
LMisogidori
LWakafutase
LWakanokuni
LFutagodake
LFujinishiki
LWakatenryuu
WWakamiyama
LWakanami
LFujinokawa
WAonosato
WDaiyuu
WTakamiyama
WHanahikari
WTokibayama

7W 8L
 

Maegashira
7

Fujinishiki
 

LWakafutase
LDaiyuu
WWakanokuni
LKoutetsuyama
WWakatenryuu
WMyoubudani
WWakamiyama
LFujinokawa
WHirokawa
LFukunohana
WMisogidori
LWakanami
WTokibayama
WTochiazuma
LKirinji

8W 7L
 

Maegashira
8

Wakanokuni
 

LMisogidori
LWakanami
LFujinishiki
WMyoubudani
LWakamiyama
LKoutetsuyama
LTokibayama
LTakamiyama
WDaiyuu
LAonosato
LWakafutase
LHirokawa
WTensuiyama
LAsaoka
WWakayoshiba

4W 11L
 

Maegashira
9

Takamiyama
 

LDaiyuu
WWakatenryuu
LTokibayama
WWakamiyama
LFujinokawa
WWakanami
WMisogidori
WWakanokuni
WWakafutase
WHirokawa
WTochiazuma
WKoutetsuyama
LMyoubudani
LKirinji
LFutagodake

9W 6L
 

Maegashira
10

Tokibayama
 

WWakanami
WWakayoshiba
WTakamiyama
WDaiyuu
LToda
WHirokawa
WWakanokuni
WKoutetsuyama
WWakatenryuu
WWakafutase
LFujinokawa
LKirinji
LFujinishiki
LRyuuko
LMyoubudani

9W 6L
 

Maegashira
11

Fujinokawa
 

WWakatenryuu
WWakamiyama
WWakayoshiba
WWakanami
WTakamiyama
LWakafutase
LDaiyuu
WFujinishiki
WKoutetsuyama
WMyoubudani
WTokibayama
LRyuuko
WKirinji
LMisogidori
WHirokawa

11W 4L
 

Maegashira
12

Wakamiyama
 

LWakayoshiba
LFujinokawa
LWakatenryuu
LTakamiyama
WWakanokuni
WDaiyuu
LFujinishiki
LMyoubudani
LMisogidori
LHanahikari
LAsaoka
LAonosato
LWakafutase
LKoutetsuyama
LWakachichibu

2W 13L
 

WEST

Yokozuna
 

Taihou
 

WHanahikari
LKiyokuni
LMutsuarashi
L*Tochiazuma
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Oozeki
 

Yutakayama
 

WKainoyama
WHanahikari
LKiyokuni
WYoshinohana
WKirinji
WHasegawa
WMaenoyama
LTochiazuma
LFukunohana
LKotozakura
LKitanofuji
LMutsuarashi
LSadanoyama
WKashiwado
LTamanoshima

7W 8L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotozakura
 

WMutsuarashi
LKainoyama
WAonosato
WFukunohana
LHanahikari
LKirinji
WTochiazuma
WSadanoyama
WKiyokuni
WYutakayama
WKashiwado
LMaenoyama
LTamanoshima
WFutagodake
WKitanofuji

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kiyokuni
 

WYoshinohana
WTaihou
WYutakayama
LSadanoyama
WMutsuarashi
WMaenoyama
LKashiwado
LKitanofuji
LKotozakura
LKirinji
WTamanoshima
WHasegawa
WTochiazuma
WFukunohana
LKainoyama

9W 6L
 

Komusubi
 

Fukunohana
 

LTamanoshima
LKitanofuji
WKashiwado
LKotozakura
LTochiazuma
LMutsuarashi
WHirokawa
WFutagodake
WYutakayama
WFujinishiki
LMaenoyama
WHanahikari
LAonosato
LKiyokuni
LHasegawa

6W 9L
 

Maegashira
1

Yoshinohana
 

LKiyokuni
LMutsuarashi
LTochiazuma
LYutakayama
LMaenoyama
LKashiwado
LKoutetsuyama
LTamanoshima
L*Kitanofuji
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 9L 6A
 

Maegashira
2

Tochiazuma
 

LKashiwado
LTamanoshima
WYoshinohana
W*Taihou
WFukunohana
LKitanofuji
LKotozakura
WYutakayama
LSadanoyama
WHasegawa
LTakamiyama
LKainoyama
LKiyokuni
LFujinishiki
LMaenoyama

5W 10L
 

Maegashira
3

Aonosato
 

WKirinji
LHasegawa
LKotozakura
LFutagodake
LKitanofuji
LSadanoyama
LTamanoshima
LKashiwado
WHanahikari
WWakanokuni
LMyoubudani
WWakamiyama
WFukunohana
WHirokawa
LWakatenryuu

6W 9L
 

Maegashira
4

Futagodake
 

LHirokawa
LSadanoyama
LKoutetsuyama
WAonosato
WMyoubudani
WKainoyama
LMutsuarashi
LFukunohana
WKirinji
LWakanami
WDaiyuu
WMisogidori
WHasegawa
LKotozakura
WTakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
5

Koutetsuyama
 

LMyoubudani
LKirinji
WFutagodake
WFujinishiki
WMisogidori
WWakanokuni
WYoshinohana
LTokibayama
LFujinokawa
WKainoyama
LWakatenryuu
LTakamiyama
LDaiyuu
WWakamiyama
WWakanami

8W 7L
 

Maegashira
6

Wakafutase
 

WFujinishiki
LHirokawa
WMyoubudani
WMisogidori
LDaiyuu
WFujinokawa
WWakanami
LKirinji
LTakamiyama
LTokibayama
WWakanokuni
WWakatenryuu
WWakamiyama
LMaenoyama
WMutsuarashi

9W 6L
 

Maegashira
7

Misogidori
 

WWakanokuni
WMyoubudani
LHirokawa
LWakafutase
LKoutetsuyama
LWakatenryuu
LTakamiyama
WWakanami
WWakamiyama
LDaiyuu
LFujinishiki
LFutagodake
WWakayoshiba
WFujinokawa
LHanahikari

6W 9L
 

Maegashira
8

Daiyuu
 

WTakamiyama
WFujinishiki
LWakanami
LTokibayama
WWakafutase
LWakamiyama
WFujinokawa
WWakatenryuu
LWakanokuni
WMisogidori
LFutagodake
LMyoubudani
WKoutetsuyama
LWakayoshiba
WToda

8W 7L
 

Maegashira
9

Wakanami
 

LTokibayama
WWakanokuni
WDaiyuu
LFujinokawa
W*Wakayoshiba
LTakamiyama
LWakafutase
LMisogidori
WMyoubudani
WFutagodake
WHirokawa
WFujinishiki
LRyuuko
WWakatenryuu
LKoutetsuyama

8W 7L
 

Maegashira
10

Wakatenryuu
 

LFujinokawa
LTakamiyama
WWakamiyama
WWakayoshiba
LFujinishiki
WMisogidori
WMyoubudani
LDaiyuu
LTokibayama
WToda
WKoutetsuyama
LWakafutase
WHirokawa
LWakanami
WAonosato

8W 7L
 

Maegashira
11

Wakayoshiba
 

WWakamiyama
LTokibayama
LFujinokawa
LWakatenryuu
L*Wakanami
A 
A 
A 
A 
A 
A 
LTensuiyama
LMisogidori
WDaiyuu
LWakanokuni

2W 7L 6A
 

Sadanoyama(6)
Kiyokuni(2)
Takamiyama(1)
Nobody
Toyokuni