1969 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WFujinokawa
LToda
WHasegawa
WMaenoyama
L*Yoshinohana
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 2L 10A
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

WKoutetsuyama
WDaiyuu
WTochiazuma
LKainoyama
LFujinokawa
WMaenoyama
WYoshinohana
WToda
WKirinji
WFukunohana
LKiyokuni
WKitanofuji
LHasegawa
LKotozakura
WKashiwado

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotozakura
 

WDaiyuu
WTochiazuma
WKoutetsuyama
WToda
WMaenoyama
LFujinokawa
WKirinji
WTochifuji
WKainoyama
WKiyokuni
WMutsuarashi
LRyuuko
WKashiwado
WTamanoshima
WKitanofuji

13W 2L
 

Sekiwake
 

Hasegawa
 

LMaenoyama
WFukunohana
LTaihou
WDaiyuu
WTochiazuma
WKainoyama
LKashiwado
WKoutetsuyama
LToda
WMutsuarashi
WKitanofuji
LKirinji
WTamanoshima
LFujinokawa
WRyuuko

9W 6L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

WToda
WFujinokawa
LKainoyama
WKashiwado
WDaiyuu
WFukunohana
LKotozakura
LKitanofuji
LTamanoshima
WWakafutase
LRyuuko
WHasegawa
WTochiazuma
WMaenoyama
LKiyokuni

9W 6L
 

Maegashira
1

Toda
 

LKirinji
WTaihou
WFujinokawa
LKotozakura
LKashiwado
LKitanofuji
LKiyokuni
LTamanoshima
WHasegawa
WDaiyuu
WFukunohana
LKainoyama
LTokibayama
WKaigou
WTakamiyama

7W 8L
 

Maegashira
2

Kainoyama
 

LKiyokuni
LKitanofuji
WKirinji
WTamanoshima
WTochifuji
LHasegawa
LMutsuarashi
LWakafutase
LKotozakura
WDairyuugawa
LKashiwado
WToda
LDaiyuu
LFutagodake
LTokibayama

5W 10L
 

Maegashira
3

Tochiazuma
 

LKitanofuji
LKotozakura
LTamanoshima
WKiyokuni
LHasegawa
LKaigou
LFujinokawa
WDaiyuu
WMaenoyama
WKashiwado
WYoshinohana
W*Fukunohana
LKirinji
WTokibayama
LHanahikari

7W 8L
 

Maegashira
4

Koutetsuyama
 

LTamanoshima
LKashiwado
LKotozakura
LFujinokawa
LKitanofuji
LKiyokuni
LFutagodake
LHasegawa
WMyoubudani
WHanada
LTochiouyama
WDaiyuu
WYoshinohana
WDairyuugawa
LWakanami

5W 10L
 

Maegashira
5

Tochifuji
 

LFutagodake
WYoshinohana
LFukunohana
WDairyuugawa
LKainoyama
LRyuuko
LTokibayama
LKotozakura
WKashiwado
WMyoubudani
LTakamiyama
LMaenoyama
LMisogidori
WWakanami
WKaigou

6W 9L
 

Maegashira
6

Futagodake
 

WTochifuji
LMutsuarashi
LTokibayama
LTochiouyama
LTakamiyama
LHanahikari
WKoutetsuyama
LMyoubudani
LDairyuugawa
WMisogidori
LAsanobori
WYoshinohana
WWakanaruto
WKainoyama
LWakafutase

6W 9L
 

Maegashira
7

Myoubudani
 

LTokibayama
LDairyuugawa
WKaigou
LYoshinohana
LAsanobori
LTakamiyama
WHanada
WFutagodake
LKoutetsuyama
LTochifuji
LHanahikari
LMisogidori
WWakanami
WWakanaruto
LDaiyuu

5W 10L
 

Maegashira
8

Tokibayama
 

WMyoubudani
LWakafutase
WFutagodake
WHanahikari
LMutsuarashi
WAsanobori
WTochifuji
WTakamiyama
LRyuuko
WWakanami
WDairyuugawa
LKaigou
WToda
LTochiazuma
WKainoyama

10W 5L
 

Maegashira
9

Kaigou
 

LTochiouyama
WTakamiyama
LMyoubudani
LWakanaruto
LDairyuugawa
WTochiazuma
WHanahikari
WMisogidori
WWakafutase
WAsanobori
WWakanami
WTokibayama
LMutsuarashi
LToda
LTochifuji

8W 7L
 

Maegashira
10

Tochiouyama
 

WKaigou
LRyuuko
WHanahikari
WFutagodake
LWakanami
LMutsuarashi
LTakamiyama
LAsanobori
LMisogidori
WWakatenryuu
WKoutetsuyama
W*Hanada
LDairyuugawa
WWakafutase
LYoshinohana

7W 8L
 

Maegashira
11

Hanahikari
 

WAsanobori
LMisogidori
LTochiouyama
LTokibayama
WWakanaruto
WFutagodake
LKaigou
WHanada
WWakanami
WTakamiyama
WMyoubudani
WWakafutase
LAsasegawa
LMutsuarashi
WTochiazuma

9W 6L
 

Maegashira
12

Hanada
 

LWakanami
L*Wakanaruto
A 
A 
A 
A 
LMyoubudani
LHanahikari
LYoshiouyama
LKoutetsuyama
LDaimonji
L*Tochiouyama
A 
A 
A 

0W 8L 7A
 

Maegashira
13

Wakanaruto
 

LMisogidori
W*Hanada
WWakatenryuu
WKaigou
LHanahikari
LWakafutase
WAsaarashi
WKitanohana
LAsanobori
LRyuuko
LAsasegawa
LEdohibiki
LFutagodake
LMyoubudani
LOiteyama

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Kashiwado
 

WFukunohana
WKoutetsuyama
WYoshinohana
LKirinji
WToda
WDaiyuu
WHasegawa
WMaenoyama
LTochifuji
LTochiazuma
WKainoyama
LKiyokuni
LKotozakura
WKitanofuji
LTamanoshima

9W 6L
 

Oozeki
 

Kitanofuji
 

WTochiazuma
WKainoyama
LMaenoyama
WFukunohana
WKoutetsuyama
WToda
WDaiyuu
WKirinji
WYoshinohana
LFujinokawa
LHasegawa
LTamanoshima
WKiyokuni
LKashiwado
LKotozakura

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kiyokuni
 

WKainoyama
WMaenoyama
LDaiyuu
LTochiazuma
LFukunohana
WKoutetsuyama
WToda
WYoshinohana
WFujinokawa
LKotozakura
WTamanoshima
WKashiwado
LKitanofuji
LRyuuko
WKirinji

9W 6L
 

Komusubi
 

Fujinokawa
 

LTaihou
LKirinji
LToda
WKoutetsuyama
WTamanoshima
WKotozakura
WTochiazuma
LFukunohana
LKiyokuni
WKitanofuji
WWakafutase
LMutsuarashi
WRyuuko
WHasegawa
LMaenoyama

8W 7L
 

Maegashira
1

Fukunohana
 

LKashiwado
LHasegawa
WTochifuji
LKitanofuji
WKiyokuni
LKirinji
LMaenoyama
WFujinokawa
LDaiyuu
LTamanoshima
LToda
L*Tochiazuma
A 
A 
A 

3W 9L 3A
 

Maegashira
2

Maenoyama
 

WHasegawa
LKiyokuni
WKitanofuji
LTaihou
LKotozakura
LTamanoshima
WFukunohana
LKashiwado
LTochiazuma
WYoshinohana
WDaiyuu
WTochifuji
WAsanobori
LKirinji
WFujinokawa

8W 7L
 

Maegashira
3

Daiyuu
 

LKotozakura
LTamanoshima
WKiyokuni
LHasegawa
LKirinji
LKashiwado
LKitanofuji
LTochiazuma
WFukunohana
LToda
LMaenoyama
LKoutetsuyama
WKainoyama
WYoshinohana
WFutagodake

5W 10L
 

Maegashira
4

Yoshinohana
 

LMutsuarashi
LTochifuji
LKashiwado
WMyoubudani
W*Taihou
LDairyuugawa
LTamanoshima
LKiyokuni
LKitanofuji
LMaenoyama
LTochiazuma
LFutagodake
LKoutetsuyama
LDaiyuu
WTochiouyama

3W 12L
 

Maegashira
5

Mutsuarashi
 

WYoshinohana
WFutagodake
WWakafutase
LRyuuko
WTokibayama
WTochiouyama
WKainoyama
WWakanami
LTakamiyama
LHasegawa
LKotozakura
WFujinokawa
WKaigou
WHanahikari
WAsanobori

11W 4L
 

Maegashira
6

Dairyuugawa
 

LWakafutase
WMyoubudani
LTakamiyama
LTochifuji
WKaigou
WYoshinohana
LWakanami
LRyuuko
WFutagodake
LKainoyama
LTokibayama
LAsanobori
WTochiouyama
LKoutetsuyama
LMisogidori

5W 10L
 

Maegashira
7

Wakafutase
 

WDairyuugawa
WTokibayama
LMutsuarashi
WWakanami
WRyuuko
WWakanaruto
WMisogidori
WKainoyama
LKaigou
LKirinji
LFujinokawa
LHanahikari
LTakamiyama
LTochiouyama
WFutagodake

8W 7L
 

Maegashira
8

Takamiyama
 

LRyuuko
LKaigou
WDairyuugawa
LAsanobori
WFutagodake
WMyoubudani
WTochiouyama
LTokibayama
WMutsuarashi
LHanahikari
WTochifuji
WWakanami
WWakafutase
WMisogidori
LToda

9W 6L
 

Maegashira
9

Ryuuko
 

WTakamiyama
WTochiouyama
WWakanami
WMutsuarashi
LWakafutase
WTochifuji
WAsanobori
WDairyuugawa
WTokibayama
WWakanaruto
WKirinji
WKotozakura
LFujinokawa
WKiyokuni
LHasegawa

12W 3L
 

Maegashira
10

Asanobori
 

LHanahikari
LWakanami
WMisogidori
WTakamiyama
WMyoubudani
LTokibayama
LRyuuko
WTochiouyama
WWakanaruto
LKaigou
WFutagodake
WDairyuugawa
LMaenoyama
WAsasegawa
LMutsuarashi

8W 7L
 

Maegashira
11

Wakanami
 

WHanada
WAsanobori
LRyuuko
LWakafutase
WTochiouyama
WMisogidori
WDairyuugawa
LMutsuarashi
LHanahikari
LTokibayama
LKaigou
LTakamiyama
LMyoubudani
LTochifuji
WKoutetsuyama

6W 9L
 

Maegashira
12

Misogidori
 

WWakanaruto
WHanahikari
LAsanobori
LAsaarashi
WKitanohana
LWakanami
LWakafutase
LKaigou
WTochiouyama
LFutagodake
LWakatenryuu
WMyoubudani
WTochifuji
LTakamiyama
WDairyuugawa

7W 8L
 

Kotozakura(2)
Ryuuko(1)
Ryuuko(2)
Fujinokawa(3)
Aonosato, Daishin