1969 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WFujinokawa
WAsanobori
WFukunohana
WToda
WRyuuko
WDaiyuu
WTochiazuma
LTamanoshima
WAsasegawa
LMaenoyama
WMutsuarashi
WHasegawa
LKitanofuji
LKotozakura
WKiyokuni

11W 4L
 

Oozeki
 

Kiyokuni
 

WAsanobori
LKirinji
WTochiazuma
LDaiyuu
WFukunohana
WToda
WMutsuarashi
WMaenoyama
WRyuuko
LFujinokawa
LHasegawa
WTamanoshima
WKotozakura
LKitanofuji
LTaihou

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Kitanofuji
 

LToda
WMutsuarashi
WDaiyuu
WFujinokawa
WTochiazuma
LAsasegawa
WHasegawa
WRyuuko
WFukunohana
WKirinji
LTamanoshima
WMaenoyama
WTaihou
WKiyokuni
WKotozakura

12W 3L
 

Sekiwake
 

Hasegawa
 

LRyuuko
LToda
WAsasegawa
WMutsuarashi
WAsanobori
WTochiazuma
LKitanofuji
WDaiyuu
LFujinokawa
WFukunohana
WKiyokuni
LTaihou
WMaenoyama
LKirinji
LTamanoshima

8W 7L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

LTochiazuma
WKiyokuni
WKotozakura
WRyuuko
LTamanoshima
WMutsuarashi
WDaiyuu
WKoutetsuyama
LToda
LKitanofuji
WFukunohana
WFujinokawa
WNishikinada
WHasegawa
WMaenoyama

11W 4L
 

Maegashira
1

Ryuuko
 

WHasegawa
LKotozakura
LMaenoyama
LKirinji
LTaihou
LTamanoshima
LFujinokawa
LKitanofuji
LKiyokuni
LTochiouyama
LAsanobori
WDaiyuu
LAsasegawa
WFukunohana
LToda

3W 12L
 

Maegashira
2

Tochiazuma
 

WKirinji
WTamanoshima
LKiyokuni
WMaenoyama
LKitanofuji
LHasegawa
LTaihou
LKotozakura
WKoutetsuyama
WDairyuugawa
WAsasegawa
WNishikinada
WFutagodake
WMutsuarashi
LFujinokawa

9W 6L
 

Maegashira
3

Toda
 

WKitanofuji
WHasegawa
LTamanoshima
LTaihou
LKotozakura
LKiyokuni
LMaenoyama
LAsanobori
WKirinji
WDaiyuu
WTakamiyama
LKainoyama
LDairyuugawa
WFujinokawa
WRyuuko

7W 8L
 

Maegashira
4

Fukunohana
 

LKotozakura
WTakamiyama
LTaihou
LTamanoshima
LKiyokuni
LMaenoyama
WKatsuhikari
WTochiouyama
LKitanofuji
LHasegawa
LKirinji
LDaimonji
WTokibayama
LRyuuko
WAsasegawa

5W 10L
 

Maegashira
5

Takamiyama
 

LAsasegawa
LFukunohana
WAsanobori
WWakafutase
LMutsuarashi
WDaimonji
LFutagodake
WFujinokawa
LKainoyama
WHanahikari
LToda
WYoshinohana
WMyoubudani
WKoutetsuyama
WNishikinada

9W 6L
 

Maegashira
6

Wakafutase
 

LKainoyama
LNishikinada
WKatsuhikari
LTakamiyama
WDaimonji
WTokibayama
LAsahikuni
LHanahikari
WYoshinohana
WAsasegawa
WKaigou
LMienoumi
WTochiouyama
LFutagodake
LMyoubudani

7W 8L
 

Maegashira
7

Kainoyama
 

WWakafutase
LKoutetsuyama
WTokibayama
LNishikinada
WAsahikuni
LFutagodake
WHanahikari
LKaigou
WTakamiyama
WMyoubudani
LDaimonji
WToda
WAsanobori
LDairyuugawa
LTochiouyama

8W 7L
 

Maegashira
8

Myoubudani
 

WTochiouyama
LDaimonji
WMienoumi
WYoshinohana
LKoutetsuyama
LDairyuugawa
WTokibayama
LAsahikuni
LNishikinada
LKainoyama
WKatsuhikari
LAsanobori
LTakamiyama
WHanahikari
WWakafutase

7W 8L
 

Maegashira
9

Daimonji
 

LDairyuugawa
WMyoubudani
LKaigou
WMienoumi
LWakafutase
LTakamiyama
WYoshinohana
WTokibayama
LFutagodake
LKatsuhikari
WKainoyama
WFukunohana
LKoutetsuyama
LAsahikuni
WHanahikari

7W 8L
 

Maegashira
10

Hanahikari
 

WFutagodake
LMienoumi
WNishikinada
WAsahikuni
WKatsuhikari
WKoutetsuyama
LKainoyama
WWakafutase
LDairyuugawa
LTakamiyama
WYoshinohana
LKaigou
LMutsuarashi
LMyoubudani
LDaimonji

7W 8L
 

Maegashira
11

Mienoumi
 

WKatsuhikari
WHanahikari
LMyoubudani
LDaimonji
WFutagodake
LKaigou
WKoutetsuyama
LDairyuugawa
WAsanobori
LNishikinada
LAsahikuni
WWakafutase
WTakanohana
WTochiouyama
LYoshiouyama

8W 7L
 

Maegashira
12

Yoshinohana
 

LTokibayama
WKaigou
WFutagodake
LMyoubudani
WDairyuugawa
LTochiouyama
LDaimonji
WKatsuhikari
LWakafutase
WTakanohana
LHanahikari
LTakamiyama
LAsahikuni
LWakanami
LDaiyuu

5W 10L
 

Maegashira
13

Kaigou
 

LAsahikuni
LYoshinohana
WDaimonji
LKatsuhikari
WTochiouyama
WMienoumi
LDairyuugawa
WKainoyama
WArashiyama
WDaisetsu
LWakafutase
WHanahikari
WWakanami
WKurohimeyama
LKoutetsuyama

9W 6L
 

WEST

Oozeki
 

Kotozakura
 

WFukunohana
WRyuuko
LKirinji
WAsasegawa
WToda
WFujinokawa
WAsanobori
WTochiazuma
WMaenoyama
LTamanoshima
WDaiyuu
LMutsuarashi
LKiyokuni
WTaihou
LKitanofuji

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Tamanoshima
 

WDaiyuu
LTochiazuma
WToda
WFukunohana
WKirinji
WRyuuko
WAsasegawa
WTaihou
WMutsuarashi
WKotozakura
WKitanofuji
LKiyokuni
WFujinokawa
WMaenoyama
WHasegawa

13W 2L
 

Sekiwake
 

Maenoyama
 

WMutsuarashi
WAsasegawa
WRyuuko
LTochiazuma
WDaiyuu
WFukunohana
WToda
LKiyokuni
LKotozakura
WTaihou
WFujinokawa
LKitanofuji
LHasegawa
LTamanoshima
LKirinji

8W 7L
 

Komusubi
 

Fujinokawa
 

LTaihou
LDaiyuu
LMutsuarashi
LKitanofuji
WAsasegawa
LKotozakura
WRyuuko
LTakamiyama
WHasegawa
WKiyokuni
LMaenoyama
LKirinji
LTamanoshima
LToda
WTochiazuma

5W 10L
 

Maegashira
1

Mutsuarashi
 

LMaenoyama
LKitanofuji
WFujinokawa
LHasegawa
WTakamiyama
LKirinji
LKiyokuni
WAsasegawa
LTamanoshima
WKoutetsuyama
LTaihou
WKotozakura
WHanahikari
LTochiazuma
WDairyuugawa

7W 8L
 

Maegashira
2

Asasegawa
 

WTakamiyama
LMaenoyama
LHasegawa
LKotozakura
LFujinokawa
WKitanofuji
LTamanoshima
LMutsuarashi
LTaihou
LWakafutase
LTochiazuma
LTochiouyama
WRyuuko
LDaiyuu
LFukunohana

3W 12L
 

Maegashira
3

Daiyuu
 

LTamanoshima
WFujinokawa
LKitanofuji
WKiyokuni
LMaenoyama
LTaihou
LKirinji
LHasegawa
LTokibayama
LToda
LKotozakura
LRyuuko
WKatsuhikari
WAsasegawa
WYoshinohana

5W 10L
 

Maegashira
4

Asanobori
 

LKiyokuni
LTaihou
LTakamiyama
WTochiouyama
LHasegawa
WKatsuhikari
LKotozakura
WToda
LMienoumi
WTokibayama
WRyuuko
WMyoubudani
LKainoyama
WNishikinada
LFutagodake

7W 8L
 

Maegashira
5

Koutetsuyama
 

WNishikinada
WKainoyama
WTochiouyama
WDairyuugawa
WMyoubudani
LHanahikari
LMienoumi
LKirinji
LTochiazuma
LMutsuarashi
WFutagodake
LAsahikuni
WDaimonji
LTakamiyama
WKaigou

8W 7L
 

Maegashira
6

Nishikinada
 

LKoutetsuyama
WWakafutase
LHanahikari
WKainoyama
LTokibayama
WAsahikuni
WTochiouyama
WFutagodake
WMyoubudani
WMienoumi
LDairyuugawa
LTochiazuma
LKirinji
LAsanobori
LTakamiyama

7W 8L
 

Maegashira
7

Tochiouyama
 

LMyoubudani
LDairyuugawa
LKoutetsuyama
LAsanobori
LKaigou
WYoshinohana
LNishikinada
LFukunohana
WKatsuhikari
WRyuuko
WTokibayama
WAsasegawa
LWakafutase
LMienoumi
WKainoyama

6W 9L
 

Maegashira
8

Dairyuugawa
 

WDaimonji
WTochiouyama
WAsahikuni
LKoutetsuyama
LYoshinohana
WMyoubudani
WKaigou
WMienoumi
WHanahikari
LTochiazuma
WNishikinada
WFutagodake
WToda
WKainoyama
LMutsuarashi

11W 4L
 

Maegashira
9

Futagodake
 

LHanahikari
WKatsuhikari
LYoshinohana
WTokibayama
LMienoumi
WKainoyama
WTakamiyama
LNishikinada
WDaimonji
WAsahikuni
LKoutetsuyama
LDairyuugawa
LTochiazuma
WWakafutase
WAsanobori

8W 7L
 

Maegashira
10

Katsuhikari
 

LMienoumi
LFutagodake
LWakafutase
WKaigou
LHanahikari
LAsanobori
LFukunohana
LYoshinohana
LTochiouyama
WDaimonji
LMyoubudani
LArashiyama
LDaiyuu
LTokibayama
LTochiisamu

2W 13L
 

Maegashira
11

Tokibayama
 

WYoshinohana
LAsahikuni
LKainoyama
LFutagodake
WNishikinada
LWakafutase
LMyoubudani
LDaimonji
WDaiyuu
LAsanobori
LTochiouyama
WTakanohana
LFukunohana
WKatsuhikari
WArashiyama

6W 9L
 

Maegashira
12

Asahikuni
 

WKaigou
WTokibayama
LDairyuugawa
LHanahikari
LKainoyama
LNishikinada
WWakafutase
WMyoubudani
LTakanohana
LFutagodake
WMienoumi
WKoutetsuyama
WYoshinohana
WDaimonji
LDaisetsu

8W 7L
 

Tamanoshima(2)
Tochiazuma(3)
Dairyuugawa(2)
Tochiazuma(3)
Wakanokuni, Misogidori