1973 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanofuji
 

LMasuiyama
WDaiju
WKitanoumi
WFukunohana
WHasegawa
WHaguroiwa
WKaiketsu
LMienoumi
WRyuuou
WKurohimeyama
WTakamiyama
LDaikirin
LTakanohana
WWajima
LKotozakura

10W 5L
 

Oozeki
 

Kotozakura
 

WDaiju
WKiyokuni
WTakamiyama
WKitanoumi
WMienoumi
WDaikirin
WHaguroiwa
WKaiketsu
WMasuiyama
WTakanohana
WWajima
LFukunohana
WKongou
WKurohimeyama
WKitanofuji

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Kiyokuni
 

LKaiketsu
LKotozakura
WFukunohana
LHaguroiwa
LKitanoumi
LTakamiyama
L*Daiju
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 6L 8A
 

Sekiwake
 

Hasegawa
 

LDaikirin
LMienoumi
LTakanohana
LKaiketsu
LKitanofuji
LWajima
WWakanoumi
LFukunohana
WKitanoumi
WHaguroiwa
LDaiju
LTakamiyama
LMasuiyama
LRyuuou
WKongou

4W 11L
 

Komusubi
 

Kitanoumi
 

WWajima
LTakamiyama
LKitanofuji
LKotozakura
WKiyokuni
LMienoumi
LTakanohana
LDaikirin
LHasegawa
WDaiju
LKaiketsu
LHaguroiwa
WWakanoumi
LOowashi
LRyuuou

4W 11L
 

Maegashira
1

Daiju
 

LKotozakura
LKitanofuji
LWajima
WWakanoumi
WDaikirin
WTakanohana
W*Kiyokuni
WMasuiyama
WTakamiyama
LKitanoumi
WHasegawa
WMienoumi
LKaiketsu
WFukunohana
WKurohimeyama

10W 5L
 

Maegashira
2

Wakanoumi
 

LTakanohana
LAsahikuni
LKongou
LDaiju
WYutakayama
LMutsuarashi
LHasegawa
LOowashi
WDairyuugawa
WRyuuou
WTochiazuma
LMasuiyama
LKitanoumi
LKitaseumi
LWakajishi

4W 11L
 

Maegashira
3

Fukunohana
 

WKongou
LWajima
LKiyokuni
LKitanofuji
WOowashi
LMasuiyama
WMutsuarashi
WHasegawa
LTakanohana
WAsahikuni
LDaikirin
WKotozakura
LTakamiyama
LDaiju
LOoshio

6W 9L
 

Maegashira
4

Ryuuou
 

LMienoumi
WHaguroiwa
LMutsuarashi
LOowashi
WKongou
WAsahikuni
LKitaseumi
LFujizakura
LKitanofuji
LWakanoumi
LMaenoyama
WOoshio
LYutakayama
WHasegawa
WKitanoumi

6W 9L
 

Maegashira
5

Asahikuni
 

WOowashi
WWakanoumi
LKitaseumi
LOoshio
WTokibayama
LRyuuou
WTenryuu
LMaenoyama
WTochiazuma
LFukunohana
WWakajishi
WKongou
LWajima
LDaikirin
WWakafutase

8W 7L
 

Maegashira
6

Mutsuarashi
 

LKurohimeyama
WKongou
WRyuuou
LTochiazuma
LFujizakura
WWakanoumi
LFukunohana
LOoshio
LTokibayama
WOowashi
WDairyuugawa
LWakafutase
LFutagodake
WYutakayama
WMasuiyama

7W 8L
 

Maegashira
7

Kitaseumi
 

WYutakayama
LOoshio
WAsahikuni
WFutagodake
LTenryuu
WTokibayama
WRyuuou
LDaiou
LKurohimeyama
WTochiazuma
LWakafutase
WWakajishi
WFujizakura
WWakanoumi
LKaiketsu

9W 6L
 

Maegashira
8

Dairyuugawa
 

LMaenoyama
LOowashi
WKoutetsuyama
WWakajishi
LDaiou
LFujizakura
LKongou
WTokibayama
LWakanoumi
LFutagodake
LMutsuarashi
LTenryuu
LWakafutase
LOoshio
WTochiazuma

4W 11L
 

Maegashira
9

Maenoyama
 

WDairyuugawa
WFutagodake
LWakajishi
LKurohimeyama
WKoutetsuyama
LYutakayama
LTokibayama
WAsahikuni
WWakafutase
WDaiou
WRyuuou
WOowashi
WOoshio
LTakanohana
WTenryuu

10W 5L
 

Maegashira
10

Ooshio
 

WWakafutase
WKitaseumi
WTenryuu
WAsahikuni
LKurohimeyama
LTochiazuma
WFujizakura
WMutsuarashi
LFutagodake
LKaiketsu
LKongou
LRyuuou
LMaenoyama
WDairyuugawa
WFukunohana

8W 7L
 

Maegashira
11

Koutetsuyama
 

LFutagodake
LFujizakura
LDairyuugawa
WDaiou
LMaenoyama
LWakajishi
WKawasaki
LTenryuu
WYoshinohana
LYutakayama
LIwatora
LRyouga
LTokibayama
LTochiazuma
WOowashi

4W 11L
 

Maegashira
12

Futagodake
 

WKoutetsuyama
LMaenoyama
LFujizakura
LKitaseumi
WTochiazuma
WWakafutase
WOowashi
LYutakayama
WOoshio
WDairyuugawa
LTenryuu
WTokibayama
WMutsuarashi
WIwatora
LRyouga

9W 6L
 

Maegashira
13

Tenryuu
 

WDaiou
WWakajishi
LOoshio
WFujizakura
WKitaseumi
LYoshinohana
LAsahikuni
WKoutetsuyama
LYutakayama
LWakafutase
WFutagodake
WDairyuugawa
WTochiazuma
LTokibayama
LMaenoyama

8W 7L
 

WEST

Oozeki
 

Wajima
 

LKitanoumi
WFukunohana
WDaiju
WTakamiyama
WMasuiyama
WHasegawa
WMienoumi
WHaguroiwa
WDaikirin
WKongou
LKotozakura
LKurohimeyama
WAsahikuni
LKitanofuji
WTakanohana

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Daikirin
 

WHasegawa
LKaiketsu
LHaguroiwa
WTakanohana
LDaiju
LKotozakura
WMasuiyama
WKitanoumi
LWajima
LMienoumi
WFukunohana
WKitanofuji
WKurohimeyama
WAsahikuni
WTakamiyama

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Takanohana
 

WWakanoumi
WMasuiyama
WHasegawa
LDaikirin
LHaguroiwa
LDaiju
WKitanoumi
LTakamiyama
WFukunohana
LKotozakura
WMienoumi
LKaiketsu
WKitanofuji
WMaenoyama
LWajima

8W 7L
 

Sekiwake
 

Takamiyama
 

WHaguroiwa
WKitanoumi
LKotozakura
LWajima
WKaiketsu
WKiyokuni
LKurohimeyama
WTakanohana
LDaiju
WMasuiyama
LKitanofuji
WHasegawa
WFukunohana
LMienoumi
LDaikirin

8W 7L
 

Komusubi
 

Masuiyama
 

WKitanofuji
LTakanohana
LKaiketsu
LMienoumi
LWajima
WFukunohana
LDaikirin
LDaiju
LKotozakura
LTakamiyama
LHaguroiwa
WWakanoumi
WHasegawa
WKongou
LMutsuarashi

5W 10L
 

Maegashira
1

Kaiketsu
 

WKiyokuni
WDaikirin
WMasuiyama
WHasegawa
LTakamiyama
WKurohimeyama
LKitanofuji
LKotozakura
LMienoumi
WOoshio
WKitanoumi
WTakanohana
WDaiju
WHaguroiwa
WKitaseumi

11W 4L
 

Maegashira
2

Haguroiwa
 

LTakamiyama
LRyuuou
WDaikirin
WKiyokuni
WTakanohana
LKitanofuji
LKotozakura
LWajima
WKongou
LHasegawa
WMasuiyama
WKitanoumi
LMienoumi
LKaiketsu
WTokibayama

7W 8L
 

Maegashira
3

Mienoumi
 

WRyuuou
WHasegawa
WKurohimeyama
WMasuiyama
LKotozakura
WKitanoumi
LWajima
WKitanofuji
WKaiketsu
WDaikirin
LTakanohana
LDaiju
WHaguroiwa
WTakamiyama
WYutakayama

11W 4L
 

Maegashira
4

Kongou
 

LFukunohana
LMutsuarashi
WWakanoumi
LYutakayama
LRyuuou
WOowashi
WDairyuugawa
WWakafutase
LHaguroiwa
LWajima
WOoshio
LAsahikuni
LKotozakura
LMasuiyama
LHasegawa

5W 10L
 

Maegashira
5

Kurohimeyama
 

WMutsuarashi
WYutakayama
LMienoumi
WMaenoyama
WOoshio
LKaiketsu
WTakamiyama
WTochiazuma
WKitaseumi
LKitanofuji
WFujizakura
WWajima
LDaikirin
LKotozakura
LDaiju

9W 6L
 

Maegashira
6

Oowashi
 

LAsahikuni
WDairyuugawa
LTochiazuma
WRyuuou
LFukunohana
LKongou
LFutagodake
WWakanoumi
WDaiou
LMutsuarashi
LTokibayama
LMaenoyama
WWakajishi
WKitanoumi
LKoutetsuyama

6W 9L
 

Maegashira
7

Yutakayama
 

LKitaseumi
LKurohimeyama
LWakafutase
WKongou
LWakanoumi
WMaenoyama
LWakajishi
WFutagodake
WTenryuu
WKoutetsuyama
WDaiou
WFujizakura
WRyuuou
LMutsuarashi
LMienoumi

8W 7L
 

Maegashira
8

Tochiazuma
 

WFujizakura
LTokibayama
WOowashi
WMutsuarashi
LFutagodake
WOoshio
LWakafutase
LKurohimeyama
LAsahikuni
LKitaseumi
LWakanoumi
LDaiou
LTenryuu
WKoutetsuyama
LDairyuugawa

5W 10L
 

Maegashira
9

Fujizakura
 

LTochiazuma
WKoutetsuyama
WFutagodake
LTenryuu
WMutsuarashi
WDairyuugawa
LOoshio
WRyuuou
LWakajishi
WTokibayama
LKurohimeyama
LYutakayama
LKitaseumi
LWakafutase
LDaiou

6W 9L
 

Maegashira
10

Wakafutase
 

LOoshio
LDaiou
WYutakayama
WTokibayama
WWakajishi
LFutagodake
WTochiazuma
LKongou
LMaenoyama
WTenryuu
WKitaseumi
WMutsuarashi
WDairyuugawa
WFujizakura
LAsahikuni

9W 6L
 

Maegashira
11

Tokibayama
 

WWakajishi
WTochiazuma
WDaiou
LWakafutase
LAsahikuni
LKitaseumi
WMaenoyama
LDairyuugawa
WMutsuarashi
LFujizakura
WOowashi
LFutagodake
WKoutetsuyama
WTenryuu
LHaguroiwa

8W 7L
 

Maegashira
12

Wakajishi
 

LTokibayama
LTenryuu
WMaenoyama
LDairyuugawa
LWakafutase
WKoutetsuyama
WYutakayama
LKawasaki
WFujizakura
LShiratayama
LAsahikuni
LKitaseumi
LOowashi
LAsanobori
WWakanoumi

5W 10L
 

Maegashira
13

Daiou
 

LTenryuu
WWakafutase
LTokibayama
LKoutetsuyama
WDairyuugawa
WShiratayama
WIwatora
WKitaseumi
LOowashi
LMaenoyama
LYutakayama
WTochiazuma
LYoshinohana
LTochifuji
WFujizakura

7W 8L
 

Kotozakura(4)
Mienoumi(2)
Kaiketsu(2)
Daiju(4)
Daisetsu