1973 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanofuji
 

LKurohimeyama
LKitanoumi
WHaguroiwa
WRyuuou
WFutagodake
WFukunohana
LDaiju
WTakanohana
WMaenoyama
WDaikirin
WMienoumi
WKaiketsu
LKiyokuni
LWajima
LKotozakura

9W 6L
 

Oozeki
 

Wajima
 

WHaguroiwa
WFutagodake
WDaiju
WKitanoumi
WKurohimeyama
WAsahikuni
WFukunohana
WMaenoyama
WMienoumi
WTakamiyama
WDaikirin
WTakanohana
WKotozakura
WKitanofuji
WKiyokuni

15W 0L
 

Haridashi-
Oozeki

Daikirin
 

WMienoumi
LFukunohana
WRyuuou
WHaguroiwa
LDaiju
WKotozakura
WFutagodake
WKitanoumi
WKurohimeyama
LKitanofuji
LWajima
WHasegawa
LKaiketsu
LKiyokuni
WTakanohana

9W 6L
 

Sekiwake
 

Daiju
 

WFutagodake
WKotozakura
LWajima
WAsahikuni
WDaikirin
WRyuuou
WKitanofuji
LKurohimeyama
LKiyokuni
WTakanohana
WKitanoumi
WMienoumi
WKongou
WWashuuyama
LKaiketsu

11W 4L
 

Komusubi
 

Haguroiwa
 

LWajima
WTakanohana
LKitanofuji
LDaikirin
LMaenoyama
LMienoumi
LKiyokuni
LFutagodake
WFukunohana
LKotozakura
LTakamiyama
LRyuuou
LTenryuu
LIwatora
LOowashi

2W 13L
 

Maegashira
1

Asahikuni
 

LKotozakura
LMaenoyama
WMienoumi
LDaiju
LKiyokuni
LWajima
LTakamiyama
WRyuuou
LTakanohana
LKitanoumi
WFukunohana
WTenryuu
WIwatora
WKitaseumi
LMasuiyama

6W 9L
 

Maegashira
2

Fukunohana
 

LTakanohana
WDaikirin
WHasegawa
WMaenoyama
LKotozakura
LKitanofuji
LWajima
LKiyokuni
LHaguroiwa
WKongou
LAsahikuni
LTakamiyama
WOoshio
LFutagodake
WDairyuugawa

6W 9L
 

Maegashira
3

Ryuuou
 

WMaenoyama
LKurohimeyama
LDaikirin
LKitanofuji
LTakanohana
LDaiju
LMutsuarashi
LAsahikuni
WIwatora
WOowashi
WWakanoumi
WHaguroiwa
LYutakayama
LTochiazuma
WFujizakura

6W 9L
 

Maegashira
4

Kaiketsu
 

WTakamiyama
WIwatora
LMutsuarashi
WHasegawa
WFujizakura
LKurohimeyama
WKotozakura
LKongou
WWashuuyama
LKiyokuni
WDairyuugawa
LKitanofuji
WDaikirin
LMienoumi
WDaiju

9W 6L
 

Maegashira
5

Hasegawa
 

WTenryuu
WTochiazuma
LFukunohana
LKaiketsu
WDairyuugawa
LMaenoyama
LFujizakura
WTakamiyama
WMasuiyama
WWakanoumi
LKitaseumi
LDaikirin
LTakanohana
WKitanoumi
WKurohimeyama

8W 7L
 

Maegashira
6

Mutsuarashi
 

LOowashi
LMasuiyama
WKaiketsu
LFujizakura
LYutakayama
WOoshio
WRyuuou
LIwatora
LTochiazuma
WWakafutase
WKoutetsuyama
LTokibayama
LTakamiyama
WDairyuugawa
LTenryuu

6W 9L
 

Maegashira
7

Iwatora
 

WKongou
LKaiketsu
LTakamiyama
LYutakayama
WWakafutase
LTenryuu
LOowashi
WMutsuarashi
LRyuuou
LTokibayama
LFujizakura
WWakanoumi
LAsahikuni
WHaguroiwa
WMaenoyama

6W 9L
 

Maegashira
8

Wakanoumi
 

LFujizakura
WWakafutase
LYutakayama
WOowashi
WTenryuu
WTokibayama
LWashuuyama
LKitaseumi
WDairyuugawa
LHasegawa
LRyuuou
LIwatora
WMaenoyama
LOoshio
WKoutetsuyama

7W 8L
 

Maegashira
9

Tochiazuma
 

LKitaseumi
LHasegawa
WKoutetsuyama
WWakafutase
LTokibayama
LOowashi
WOoshio
WTenryuu
WMutsuarashi
WYutakayama
WFutagodake
WMasuiyama
WKitanoumi
WRyuuou
WWashuuyama

11W 4L
 

Maegashira
10

Masuiyama
 

LOoshio
WMutsuarashi
LKongou
WTokibayama
WKoutetsuyama
WWakafutase
WYutakayama
LWashuuyama
LHasegawa
WTenryuu
WOowashi
LTochiazuma
LKitaseumi
LFujizakura
WAsahikuni

8W 7L
 

Maegashira
11

Yutakayama
 

LDairyuugawa
LKongou
WWakanoumi
WIwatora
WMutsuarashi
WKoutetsuyama
LMasuiyama
WFujizakura
WTenryuu
LTochiazuma
WMaenoyama
LKitaseumi
WRyuuou
WOowashi
LTakamiyama

9W 6L
 

Maegashira
12

Wakafutase
 

LTokibayama
LWakanoumi
LWashuuyama
LTochiazuma
LIwatora
LMasuiyama
LDairyuugawa
WWakajishi
LOowashi
LMutsuarashi
WTenryuu
LOoshio
LShiratayama
WMaenoyama
LTeruzakura

3W 12L
 

Maegashira
13

Koutetsuyama
 

LWashuuyama
LDairyuugawa
LTochiazuma
WOoshio
LMasuiyama
LYutakayama
LTokibayama
WDaiou
LWakajishi
LRyuuko
LMutsuarashi
LOowashi
LTeruzakura
LTenryuu
LWakanoumi

2W 13L
 

Maegashira
14

Maruyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

WEST

Yokozuna
 

Kotozakura
 

WAsahikuni
LDaiju
WKitanoumi
WKurohimeyama
WFukunohana
LDaikirin
LKaiketsu
LMienoumi
WFutagodake
WHaguroiwa
WKongou
WKiyokuni
LWajima
WTakanohana
WKitanofuji

10W 5L
 

Oozeki
 

Kiyokuni
 

WKitanoumi
WMienoumi
WKurohimeyama
LTakanohana
WAsahikuni
WFutagodake
WHaguroiwa
WFukunohana
WDaiju
WKaiketsu
LWashuuyama
LKotozakura
WKitanofuji
WDaikirin
LWajima

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Takanohana
 

WFukunohana
LHaguroiwa
WMaenoyama
WKiyokuni
WRyuuou
WKitanoumi
LMienoumi
LKitanofuji
WAsahikuni
LDaiju
WKurohimeyama
LWajima
WHasegawa
LKotozakura
LDaikirin

8W 7L
 

Sekiwake
 

Mienoumi
 

LDaikirin
LKiyokuni
LAsahikuni
LFutagodake
WKitanoumi
WHaguroiwa
WTakanohana
WKotozakura
LWajima
WMaenoyama
LKitanofuji
LDaiju
WKurohimeyama
WKaiketsu
WKitaseumi

8W 7L
 

Komusubi
 

Kurohimeyama
 

WKitanofuji
WRyuuou
LKiyokuni
LKotozakura
LWajima
WKaiketsu
LKitanoumi
WDaiju
LDaikirin
WWashuuyama
LTakanohana
WKongou
LMienoumi
LTakamiyama
LHasegawa

6W 9L
 

Maegashira
1

Kitanoumi
 

LKiyokuni
WKitanofuji
LKotozakura
LWajima
LMienoumi
LTakanohana
WKurohimeyama
LDaikirin
WTakamiyama
WAsahikuni
LDaiju
WFujizakura
LTochiazuma
LHasegawa
WTokibayama

6W 9L
 

Maegashira
2

Futagodake
 

LDaiju
LWajima
WTenryuu
WMienoumi
LKitanofuji
LKiyokuni
LDaikirin
WHaguroiwa
LKotozakura
LDairyuugawa
LTochiazuma
LMaenoyama
WOowashi
WFukunohana
LKongou

5W 10L
 

Maegashira
3

Maenoyama
 

LRyuuou
WAsahikuni
LTakanohana
LFukunohana
WHaguroiwa
WHasegawa
LTenryuu
LWajima
LKitanofuji
LMienoumi
LYutakayama
WFutagodake
LWakanoumi
LWakafutase
LIwatora

4W 11L
 

Maegashira
4

Takamiyama
 

LKaiketsu
WOowashi
WIwatora
LTenryuu
LKitaseumi
LKongou
WAsahikuni
LHasegawa
LKitanoumi
LWajima
WHaguroiwa
WFukunohana
WMutsuarashi
WKurohimeyama
WYutakayama

8W 7L
 

Maegashira
5

Tenryuu
 

LHasegawa
LKitaseumi
LFutagodake
WTakamiyama
LWakanoumi
WIwatora
WMaenoyama
LTochiazuma
LYutakayama
LMasuiyama
LWakafutase
LAsahikuni
WHaguroiwa
WKoutetsuyama
WMutsuarashi

6W 9L
 

Maegashira
6

Oowashi
 

WMutsuarashi
LTakamiyama
LKitaseumi
LWakanoumi
LOoshio
WTochiazuma
WIwatora
LTokibayama
WWakafutase
LRyuuou
LMasuiyama
WKoutetsuyama
LFutagodake
LYutakayama
WHaguroiwa

6W 9L
 

Maegashira
7

Kongou
 

LIwatora
WYutakayama
WMasuiyama
WDairyuugawa
LWashuuyama
WTakamiyama
WKitaseumi
WKaiketsu
WFujizakura
LFukunohana
LKotozakura
LKurohimeyama
LDaiju
LTokibayama
WFutagodake

8W 7L
 

Maegashira
8

Fujizakura
 

WWakanoumi
WTokibayama
WOoshio
WMutsuarashi
LKaiketsu
LWashuuyama
WHasegawa
LYutakayama
LKongou
WKitaseumi
WIwatora
LKitanoumi
LDairyuugawa
WMasuiyama
LRyuuou

8W 7L
 

Maegashira
9

Kitaseumi
 

WTochiazuma
WTenryuu
WOowashi
LWashuuyama
WTakamiyama
LDairyuugawa
LKongou
WWakanoumi
LTokibayama
LFujizakura
WHasegawa
WYutakayama
WMasuiyama
LAsahikuni
LMienoumi

8W 7L
 

Maegashira
10

Dairyuugawa
 

WYutakayama
WKoutetsuyama
WTokibayama
LKongou
LHasegawa
WKitaseumi
WWakafutase
WOoshio
LWakanoumi
WFutagodake
LKaiketsu
LWashuuyama
WFujizakura
LMutsuarashi
LFukunohana

8W 7L
 

Maegashira
11

Ooshio
 

WMasuiyama
LWashuuyama
LFujizakura
LKoutetsuyama
WOowashi
LMutsuarashi
LTochiazuma
LDairyuugawa
LRyuuko
WArase
WDaiou
WWakafutase
LFukunohana
WWakanoumi
LTochifuji

6W 9L
 

Maegashira
12

Tokibayama
 

WWakafutase
LFujizakura
LDairyuugawa
LMasuiyama
WTochiazuma
LWakanoumi
WKoutetsuyama
WOowashi
WKitaseumi
WIwatora
WArase
WMutsuarashi
LWashuuyama
WKongou
LKitanoumi

9W 6L
 

Maegashira
13

Washuuyama
 

WKoutetsuyama
WOoshio
WWakafutase
WKitaseumi
WKongou
WFujizakura
WWakanoumi
WMasuiyama
LKaiketsu
LKurohimeyama
WKiyokuni
WDairyuugawa
WTokibayama
LDaiju
LTochiazuma

11W 4L
 

Wajima(2)
Daiju(3)
Washuuyama(1)
Daiju(5)