1975 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WWakamisugi
WAobajou
WTakamiyama
WKaneshiro
WKongou
WFujizakura
LAsahikuni
LWashuuyama
WArase
WKaiketsu
WKirinji
WKurohimeyama
LMienoumi
WTakanohana
WWajima

12W 3L
 

Oozeki
 

Takanohana
 

LKongou
WKirinji
WWashuuyama
WTaiga
LAsahikuni
WArase
LFujizakura
WTakamiyama
WAobajou
WKaneshiro
LMienoumi
WDaiju
LWajima
LKitanoumi
LKaiketsu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Mienoumi
 

WFujizakura
WKaneshiro
WAobajou
WKirinji
WTaiga
WWakamisugi
WKongou
LWajima
WTakamiyama
LArase
WTakanohana
WKaiketsu
WKitanoumi
WHasegawa
WAsahikuni

13W 2L
 

Haridashi-
Sekiwake

Kirinji
 

WAobajou
LTakanohana
WAsahikuni
LMienoumi
LWashuuyama
LTakamiyama
LArase
LFujizakura
WKaiketsu
WWajima
LKitanoumi
WWakamisugi
LKaneshiro
WDaiju
WKurohimeyama

7W 8L
 

Komusubi
 

Takamiyama
 

WKaiketsu
WArase
LKitanoumi
LKongou
WWajima
WKirinji
LWakamisugi
LTakanohana
LMienoumi
WWashuuyama
WKaneshiro
WAsahikuni
WHasegawa
LAobayama
LYutakayama

8W 7L
 

Maegashira
1

Washuuyama
 

LWajima
LFujizakura
LTakanohana
WAsahikuni
WKirinji
LKongou
LKaiketsu
WKitanoumi
LKaneshiro
LTakamiyama
LWakamisugi
WTaiga
LKotonofuji
WFutagodake
LBanryuuyama

5W 10L
 

Maegashira
2

Kongou
 

WTakanohana
WKotonofuji
LWajima
WTakamiyama
LKitanoumi
WWashuuyama
LMienoumi
LAobajou
LAsahikuni
WWakamisugi
LKaiketsu
LFujizakura
WWakajishi
WTamanofuji
LKaneshiro

7W 8L
 

Maegashira
3

Aobajou
 

LKirinji
LKitanoumi
LMienoumi
WMasuiyama
WWakamisugi
WKaiketsu
LWajima
WKongou
LTakanohana
WAsahikuni
LArase
LKaneshiro
LKurohimeyama
WTamakiyama
LTamanofuji

6W 9L
 

Maegashira
4

Masuiyama
 

LTaiga
LKaiketsu
LFujizakura
LAobajou
LKaneshiro
WKotonofuji
WFutagodake
LWakajishi
LWajima
LTochiazuma
WKitaseumi
WTamanofuji
LOowashi
WDaigou
WFukunohana

6W 9L
 

Maegashira
5

Kotonofuji
 

LArase
LKongou
WBanryuuyama
LTamanofuji
LTochiazuma
LMasuiyama
LWakajishi
WTaiga
LFutagodake
LKitaseumi
WFukunohana
WDaigou
WWashuuyama
LKurohimeyama
LOowashi

5W 10L
 

Maegashira
6

Wakajishi
 

LTochiazuma
LKurohimeyama
WTamanofuji
WHasegawa
WArase
LOowashi
WKotonofuji
WMasuiyama
WYutakayama
LFujizakura
LWajima
LTamakiyama
LKongou
LTaiga
LOoshio

6W 9L
 

Maegashira
7

Banryuuyama
 

LFutagodake
LKitaseumi
LKotonofuji
LYutakayama
LFukunohana
LAobayama
WOoshio
WKaiki
WTamanofuji
LTaiga
WTochiazuma
LMutsuarashi
WDaigou
LOowashi
WWashuuyama

6W 9L
 

Maegashira
8

Oowashi
 

WKurohimeyama
LOoshio
WFutagodake
WAobayama
LTamakiyama
WWakajishi
WTochiazuma
LYutakayama
LDaiju
LMutsuarashi
LTamanofuji
LArase
WMasuiyama
WBanryuuyama
WKotonofuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Kitaseumi
 

WTamanofuji
WBanryuuyama
LMutsuarashi
LTamakiyama
LDaiju
LDaigou
LHasegawa
WFutagodake
LOoshio
WKotonofuji
LMasuiyama
LTochiazuma
LAobayama
WFukunohana
WTaiga

6W 9L
 

Maegashira
10

Fukunohana
 

WHasegawa
LKaiki
WDaiju
WDaigou
WBanryuuyama
LTamakiyama
LKurohimeyama
LTamanofuji
LAobayama
WOoshio
LKotonofuji
LYutakayama
LTochiazuma
LKitaseumi
LMasuiyama

5W 10L
 

Maegashira
11

Aobayama
 

WYutakayama
WTamanofuji
LHasegawa
LOowashi
LKurohimeyama
WBanryuuyama
WTamakiyama
LDaiju
WFukunohana
WKaiki
WOoshio
WFutagodake
WKitaseumi
WTakamiyama
LWakamisugi

10W 5L
 

Maegashira
12

Mutsuarashi
 

WOoshio
LHasegawa
WKitaseumi
WKaiki
LTamanofuji
LYutakayama
LDaiju
WDaigou
LTamakiyama
WOowashi
WFutatsuryuu
WBanryuuyama
LRyuuou
WTochiazuma
LArase

8W 7L
 

Maegashira
13

Daiju
 

WTamakiyama
LYutakayama
LFukunohana
WOoshio
WKitaseumi
WKaiki
WMutsuarashi
WAobayama
WOowashi
WKatsunishiki
WKurohimeyama
LTakanohana
LWakamisugi
LKirinji
LHasegawa

9W 6L
 

Maegashira
14

Kaiki
 

LDaigou
WFukunohana
LTamakiyama
LMutsuarashi
WOoshio
LDaiju
WWakanoumi
LBanryuuyama
WKatsunishiki
LAobayama
LYutakayama
WOonishiki
LMaruyama
LFutatsuryuu
LTochiazuma

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Wajima
 

WWashuuyama
WAsahikuni
WKongou
WFujizakura
LTakamiyama
LKaneshiro
WAobajou
WMienoumi
WMasuiyama
LKirinji
WWakajishi
WHasegawa
WTakanohana
WWakamisugi
LKitanoumi

11W 4L
 

Oozeki
 

Kaiketsu
 

LTakamiyama
WMasuiyama
WTaiga
LWakamisugi
LFujizakura
LAobajou
WWashuuyama
WKaneshiro
LKirinji
LKitanoumi
WKongou
LMienoumi
LAsahikuni
LYutakayama
WTakanohana

6W 9L
 

Sekiwake
 

Asahikuni
 

LKaneshiro
LWajima
LKirinji
LWashuuyama
WTakanohana
WTaiga
WKitanoumi
WWakamisugi
WKongou
LAobajou
WFujizakura
LTakamiyama
WKaiketsu
WArase
LMienoumi

8W 7L
 

Komusubi
 

Wakamisugi
 

LKitanoumi
WTaiga
WKaneshiro
WKaiketsu
LAobajou
LMienoumi
WTakamiyama
LAsahikuni
WFujizakura
LKongou
WWashuuyama
LKirinji
WDaiju
LWajima
WAobayama

8W 7L
 

Maegashira
1

Fujizakura
 

LMienoumi
WWashuuyama
WMasuiyama
LWajima
WKaiketsu
LKitanoumi
WTakanohana
WKirinji
LWakamisugi
WWakajishi
LAsahikuni
WKongou
WArase
LKaneshiro
WTamakiyama

9W 6L
 

Maegashira
2

Kaneshiro
 

WAsahikuni
LMienoumi
LWakamisugi
LKitanoumi
WMasuiyama
WWajima
WTaiga
LKaiketsu
WWashuuyama
LTakanohana
LTakamiyama
WAobajou
WKirinji
WFujizakura
WKongou

9W 6L
 

Maegashira
3

Taiga
 

WMasuiyama
LWakamisugi
LKaiketsu
LTakanohana
LMienoumi
LAsahikuni
LKaneshiro
LKotonofuji
WTochiazuma
WBanryuuyama
LFutagodake
LWashuuyama
WTamanofuji
WWakajishi
LKitaseumi

5W 10L
 

Maegashira
4

Arase
 

WKotonofuji
LTakamiyama
WTochiazuma
WFutagodake
LWakajishi
LTakanohana
WKirinji
LKurohimeyama
LKitanoumi
WMienoumi
WAobajou
WOowashi
LFujizakura
LAsahikuni
WMutsuarashi

8W 7L
 

Maegashira
5

Tochiazuma
 

WWakajishi
WFutagodake
LArase
LKurohimeyama
WKotonofuji
LTamanofuji
LOowashi
LHasegawa
LTaiga
WMasuiyama
LBanryuuyama
WKitaseumi
WFukunohana
LMutsuarashi
WKaiki

7W 8L
 

Maegashira
6

Futagodake
 

WBanryuuyama
LTochiazuma
LOowashi
LArase
WYutakayama
LHasegawa
LMasuiyama
LKitaseumi
WKotonofuji
WTamanofuji
WTaiga
LAobayama
LOoshio
LWashuuyama
LDaigou

5W 10L
 

Maegashira
7

Kurohimeyama
 

LOowashi
WWakajishi
LYutakayama
WTochiazuma
WAobayama
LOoshio
WFukunohana
WArase
LHasegawa
WTamakiyama
LDaiju
LKitanoumi
WAobajou
WKotonofuji
LKirinji

8W 7L
 

Maegashira
8

Tamanofuji
 

LKitaseumi
LAobayama
LWakajishi
WKotonofuji
WMutsuarashi
WTochiazuma
LYutakayama
WFukunohana
LBanryuuyama
LFutagodake
WOowashi
LMasuiyama
LTaiga
LKongou
WAobajou

6W 9L
 

Maegashira
9

Hasegawa
 

LFukunohana
WMutsuarashi
WAobayama
LWakajishi
WDaigou
WFutagodake
WKitaseumi
WTochiazuma
WKurohimeyama
WYutakayama
WTamakiyama
LWajima
LTakamiyama
LMienoumi
WDaiju

10W 5L
 

Maegashira
10

Yutakayama
 

LAobayama
WDaiju
WKurohimeyama
WBanryuuyama
LFutagodake
WMutsuarashi
WTamanofuji
WOowashi
LWakajishi
LHasegawa
WKaiki
WFukunohana
WTamakiyama
WKaiketsu
WTakamiyama

11W 4L
 

Maegashira
11

Ooshio
 

LMutsuarashi
WOowashi
WDaigou
LDaiju
LKaiki
WKurohimeyama
LBanryuuyama
LTamakiyama
WKitaseumi
LFukunohana
LAobayama
LKatsunishiki
WFutagodake
LOonishiki
WWakajishi

6W 9L
 

Maegashira
12

Tamakiyama
 

LDaiju
WDaigou
WKaiki
WKitaseumi
WOowashi
WFukunohana
LAobayama
WOoshio
WMutsuarashi
LKurohimeyama
LHasegawa
WWakajishi
LYutakayama
LAobajou
LFujizakura

8W 7L
 

Maegashira
13

Daigou
 

WKaiki
LTamakiyama
LOoshio
LFukunohana
LHasegawa
WKitaseumi
LOonishiki
LMutsuarashi
LChiyozakura
LTenryuu
WChiyonofuji
LKotonofuji
LBanryuuyama
LMasuiyama
WFutagodake

4W 11L
 

Mienoumi(1)
Mienoumi(5)
Aobayama(1)
Mienoumi(3)
Fukunohana