1975 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WArase
WYutakayama
WHasegawa
LKurohimeyama
WTamanofuji
WFujizakura
WAsahikuni
WMienoumi
WTakamiyama
WDaiju
WKirinji
WKongou
WTakanohana
WTaiga
LKaiketsu

13W 2L
 

Oozeki
 

Takanohana
 

WFujizakura
LTakamiyama
WKirinji
LMasuiyama
WKurohimeyama
WArase
LTamanofuji
WAsahikuni
WDaiju
WKaneshiro
WHasegawa
LMienoumi
LKitanoumi
LKaiketsu
WKongou

9W 6L
 

Sekiwake
 

Wakamisugi
 

LKirinji
LHasegawa
WMasuiyama
LFujizakura
LArase
WYutakayama
LDaiju
LKurohimeyama
LTamanofuji
L*Takamiyama
A 
A 
A 
A 
A 

2W 8L 5A
 

Komusubi
 

Kirinji
 

WWakamisugi
WWajima
LTakanohana
LTakamiyama
WDaiju
LAsahikuni
WMasuiyama
WFujizakura
WArase
LKaiketsu
LKitanoumi
WKurohimeyama
WTamanofuji
WKaneshiro
LMienoumi

9W 6L
 

Maegashira
1

Masuiyama
 

WWajima
WFujizakura
LWakamisugi
WTakanohana
LKaiketsu
LMienoumi
LKirinji
LTamanofuji
WKurohimeyama
LArase
LAsahikuni
LDaiju
WHasegawa
WDaiou
LFutagodake

6W 9L
 

Maegashira
2

Daiju
 

LKaiketsu
LKurohimeyama
LMienoumi
WYutakayama
LKirinji
WHasegawa
WWakamisugi
WArase
LTakanohana
LKitanoumi
LTamanofuji
WMasuiyama
LAobajou
WFujizakura
WDaiou

7W 8L
 

Maegashira
3

Takamiyama
 

WHasegawa
WTakanohana
LKurohimeyama
WKirinji
WYutakayama
WTamanofuji
WFukunohana
LKaiketsu
LKitanoumi
W*Wakamisugi
WMienoumi
LTaiga
LArase
WAsahikuni
WAobajou

10W 5L
 

Maegashira
4

Asahikuni
 

WRyuuko
WArase
LKaiketsu
WHasegawa
WKongou
WKirinji
LKitanoumi
LTakanohana
WMienoumi
WTaiga
WMasuiyama
WFujizakura
WMutsuarashi
LTakamiyama
WTamanofuji

11W 4L
 

Maegashira
5

Tamanofuji
 

WKurohimeyama
WAobajou
WKaneshiro
LKaiketsu
LKitanoumi
LTakamiyama
WTakanohana
WMasuiyama
WWakamisugi
LMienoumi
WDaiju
WFutagodake
LKirinji
WTochiazuma
LAsahikuni

9W 6L
 

Maegashira
6

Kaneshiro
 

WFukunohana
LDaiou
LTamanofuji
LMutsuarashi
WHasegawa
WTamakiyama
WYutakayama
LKotonofuji
LKaiketsu
LTakanohana
WFutagodake
WArase
LMienoumi
LKirinji
LBanryuuyama

6W 9L
 

Maegashira
7

Aobajou
 

WTochiazuma
LTamanofuji
LFutagodake
LBanryuuyama
WMutsuarashi
WRyuuou
WDaiou
LTaiga
WOonishiki
LHasegawa
WTakanosato
LKitaseumi
WDaiju
WKotonofuji
LTakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
8

Taiga
 

WKotonofuji
LRyuuou
LWakajishi
WTakanosato
WTamakiyama
WFukunohana
LFutagodake
WAobajou
WBanryuuyama
LAsahikuni
WKitaseumi
WTakamiyama
WFujizakura
LKitanoumi
LTochiazuma

9W 6L
 

Maegashira
9

Daiou
 

LKongou
WKaneshiro
LRyuuou
LOoshio
LFukunohana
LOonishiki
LAobajou
LMutsuarashi
LTamakiyama
LYutakayama
LBanryuuyama
LKotonofuji
WMaruyama
LMasuiyama
LDaiju

2W 13L
 

Maegashira
10

Banryuuyama
 

LKitaseumi
WWakajishi
WOoshio
WAobajou
LFutagodake
LKongou
WKotonofuji
LFukunohana
LTaiga
LTakanosato
WDaiou
LYutakayama
WRyuuou
WHasegawa
WKaneshiro

8W 7L
 

Maegashira
11

Mutsuarashi
 

LFutagodake
WOoshio
LFukunohana
WKaneshiro
LAobajou
LTakanosato
WTochiazuma
WDaiou
WWakajishi
WKitaseumi
WTamakiyama
LRyuuou
LAsahikuni
WKurohimeyama
WYutakayama

9W 6L
 

Maegashira
12

Tamakiyama
 

WRyuuou
LKotonofuji
LTochiazuma
LKongou
LTaiga
LKaneshiro
LWakajishi
WOoshio
WDaiou
WAobayama
LMutsuarashi
WShiratayama
WTakanosato
LOonishiki
WKitaseumi

7W 8L
 

Maegashira
13

Wakajishi
 

WOonishiki
LBanryuuyama
WTaiga
LKotonofuji
WShiratayama
LKitaseumi
WTamakiyama
LTochiazuma
LMutsuarashi
LRyuuou
WOowashi
LFukunohana
LOoshio
LWashuuyama
LAsanobori

5W 10L
 

Maegashira
14

Ooshio
 

LTakanosato
LMutsuarashi
LBanryuuyama
WDaiou
LKitaseumi
WKotonofuji
WAobayama
LTamakiyama
LWashuuyama
WTochiisamu
WRyuuou
LTochiazuma
WWakajishi
LDairyuugawa
WOonishiki

7W 8L
 

WEST

Yokozuna
 

Wajima
 

LMasuiyama
LKirinji
L*Fujizakura
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L 12A
 

Oozeki
 

Kaiketsu
 

WDaiju
WMienoumi
WAsahikuni
WTamanofuji
WMasuiyama
WKurohimeyama
LFujizakura
WTakamiyama
WKaneshiro
WKirinji
WFukunohana
LHasegawa
LKongou
WTakanohana
WKitanoumi

12W 3L
 

Sekiwake
 

Mienoumi
 

WYutakayama
LKaiketsu
WDaiju
WArase
LFujizakura
WMasuiyama
LKurohimeyama
LKitanoumi
LAsahikuni
WTamanofuji
LTakamiyama
WTakanohana
WKaneshiro
WKongou
WKirinji

9W 6L
 

Komusubi
 

Arase
 

LKitanoumi
LAsahikuni
LYutakayama
LMienoumi
WWakamisugi
LTakanohana
WHasegawa
LDaiju
LKirinji
WMasuiyama
WFujizakura
LKaneshiro
WTakamiyama
WFukunohana
LKotonofuji

6W 9L
 

Maegashira
1

Fujizakura
 

LTakanohana
LMasuiyama
W*Wajima
WWakamisugi
WMienoumi
LKitanoumi
WKaiketsu
LKirinji
WKongou
WKurohimeyama
LArase
LAsahikuni
LTaiga
LDaiju
WFukunohana

7W 8L
 

Maegashira
2

Yutakayama
 

LMienoumi
LKitanoumi
WArase
LDaiju
LTakamiyama
LWakamisugi
LKaneshiro
LHasegawa
LFukunohana
WDaiou
LTochiazuma
WBanryuuyama
WKotonofuji
LFutagodake
LMutsuarashi

4W 11L
 

Maegashira
3

Hasegawa
 

LTakamiyama
WWakamisugi
LKitanoumi
LAsahikuni
LKaneshiro
LDaiju
LArase
WYutakayama
WTochiazuma
WAobajou
LTakanohana
WKaiketsu
LMasuiyama
LBanryuuyama
WKurohimeyama

6W 9L
 

Maegashira
4

Kurohimeyama
 

LTamanofuji
WDaiju
WTakamiyama
WKitanoumi
LTakanohana
LKaiketsu
WMienoumi
WWakamisugi
LMasuiyama
LFujizakura
LKongou
LKirinji
WFutagodake
LMutsuarashi
LHasegawa

6W 9L
 

Maegashira
5

Ryuuko
 

LAsahikuni
L*Tochiazuma
A 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0W 2L 1A
 

Maegashira
6

Fukunohana
 

LKaneshiro
LKongou
WMutsuarashi
WFutagodake
WDaiou
LTaiga
LTakamiyama
WBanryuuyama
WYutakayama
LTochiazuma
LKaiketsu
WWakajishi
WKitaseumi
LArase
LFujizakura

7W 8L
 

Maegashira
7

Tochiazuma
 

LAobajou
W*Ryuuko
WTamakiyama
LKitaseumi
WRyuuou
LFutagodake
LMutsuarashi
WWakajishi
LHasegawa
WFukunohana
WYutakayama
WOoshio
WOonishiki
LTamanofuji
WTaiga

9W 6L
 

Maegashira
8

Kotonofuji
 

LTaiga
WTamakiyama
LKitaseumi
WWakajishi
WTakanosato
LOoshio
LBanryuuyama
WKaneshiro
LRyuuou
LFutagodake
LOonishiki
WDaiou
LYutakayama
LAobajou
WArase

6W 9L
 

Maegashira
9

Kongou
 

WDaiou
WFukunohana
WTakanosato
WTamakiyama
LAsahikuni
WBanryuuyama
WKitaseumi
WFutagodake
LFujizakura
WOonishiki
WKurohimeyama
LKitanoumi
WKaiketsu
LMienoumi
LTakanohana

10W 5L
 

Maegashira
10

Kitaseumi
 

WBanryuuyama
LTakanosato
WKotonofuji
WTochiazuma
WOoshio
WWakajishi
LKongou
LOonishiki
WFutagodake
LMutsuarashi
LTaiga
WAobajou
LFukunohana
LRyuuou
LTamakiyama

7W 8L
 

Maegashira
11

Futagodake
 

WMutsuarashi
WOonishiki
WAobajou
LFukunohana
WBanryuuyama
WTochiazuma
WTaiga
LKongou
LKitaseumi
WKotonofuji
LKaneshiro
LTamanofuji
LKurohimeyama
WYutakayama
WMasuiyama

9W 6L
 

Maegashira
12

Ryuuou
 

LTamakiyama
WTaiga
WDaiou
LOonishiki
LTochiazuma
LAobajou
WTakanosato
LTochiisamu
WKotonofuji
WWakajishi
LOoshio
WMutsuarashi
LBanryuuyama
WKitaseumi
WOowashi

8W 7L
 

Maegashira
13

Takanosato
 

WOoshio
WKitaseumi
LKongou
LTaiga
LKotonofuji
WMutsuarashi
LRyuuou
WMasudayama
LShiratayama
WBanryuuyama
LAobajou
WOonishiki
LTamakiyama
WOowashi
LWashuuyama

7W 8L
 

Maegashira
14

Oonishiki
 

LWakajishi
LFutagodake
WMaruyama
WRyuuou
WTenryuu
WDaiou
WOowashi
WKitaseumi
LAobajou
LKongou
WKotonofuji
LTakanosato
LTochiazuma
WTamakiyama
LOoshio

8W 7L
 

Kitanoumi(4)
Kongou(2)
Kirinji(2)
Asahikuni(3)
Ryuuko