1976 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WFujizakura
WYutakayama
LKongou
WAsahikuni
WArase
LWakamisugi
WKaneshiro
WKaiketsu
WHasegawa
WAobayama
WTakamiyama
WDaiju
WTakanohana
WMienoumi
WWajima

13W 2L
 

Oozeki
 

Mienoumi
 

WWakamisugi
LArase
WHasegawa
WKongou
WFujizakura
WKaneshiro
WAobayama
WYutakayama
LKaiketsu
LAsahikuni
WAobajou
LTakamiyama
LWajima
LKitanoumi
LTakanohana

8W 7L
 

Sekiwake
 

Asahikuni
 

WYutakayama
WKongou
WKaneshiro
LKitanoumi
WKirinji
LArase
WWakamisugi
WAobajou
WFujizakura
WMienoumi
WTakanohana
LWajima
WDaiju
WTakamiyama
WKaiketsu

12W 3L
 

Komusubi
 

Takamiyama
 

WArase
WWajima
WKirinji
WKaiketsu
WYutakayama
LHasegawa
WKurohimeyama
LKaneshiro
WAobayama
LTakanohana
LKitanoumi
WMienoumi
WWakamisugi
LAsahikuni
LWashuuyama

9W 6L
 

Haridashi-
Komusubi

Fujizakura
 

LKitanoumi
LKurohimeyama
WTakanohana
WKirinji
LMienoumi
LKaiketsu
LWajima
LAobayama
LAsahikuni
LWakamisugi
LHasegawa
WKongou
LYutakayama
LTochiazuma
LOowashi

3W 12L
 

Maegashira
1

Kaneshiro
 

WWajima
WKirinji
LAsahikuni
WWakamisugi
WKaiketsu
LMienoumi
LKitanoumi
WTakamiyama
LTakanohana
LWashuuyama
LDaiju
WTamanofuji
WHasegawa
LArase
WAobajou

8W 7L
 

Maegashira
2

Yutakayama
 

LAsahikuni
LKitanoumi
WWakamisugi
WArase
LTakamiyama
LTakanohana
LKaiketsu
LMienoumi
WKongou
LHasegawa
LWajima
LKirinji
WFujizakura
WFutagodake
LAobayama

5W 10L
 

Maegashira
3

Hasegawa
 

LKaiketsu
LOowashi
LMienoumi
WAobayama
LWajima
WTakamiyama
WTochiazuma
WKirinji
LKitanoumi
WYutakayama
WFujizakura
LAobajou
LKaneshiro
LWashuuyama
WTamanofuji

7W 8L
 

Maegashira
4

Aobayama
 

WKongou
LWakamisugi
LWajima
LHasegawa
WTakanohana
WKirinji
LMienoumi
WFujizakura
LTakamiyama
LKitanoumi
LKaiketsu
LTamakiyama
LMasuiyama
WKitaseumi
WYutakayama

6W 9L
 

Maegashira
5

Oowashi
 

LKurohimeyama
WHasegawa
LArase
LWajima
WTaiga
LTochiazuma
LAobajou
WKongou
LMutsuarashi
LBanryuuyama
LMasuiyama
WTenryuu
LKirinji
WWakamisugi
WFujizakura

6W 9L
 

Maegashira
6

Washuuyama
 

WAobajou
WTamakiyama
WMutsuarashi
LFutatsuryuu
WKotonofuji
LWakajishi
WTamanofuji
WKurohimeyama
LDaiju
WKaneshiro
WTochiazuma
WArase
WKaiketsu
WHasegawa
WTakamiyama

12W 3L
 

Maegashira
7

Masuiyama
 

WTochiazuma
LAobajou
LKotonofuji
WFutagodake
WKitaseumi
LFutatsuryuu
WTamakiyama
WMutsuarashi
LWakajishi
WKurohimeyama
WOowashi
LTaiga
WAobayama
LTamanofuji
LDaiju

8W 7L
 

Maegashira
8

Taiga
 

LDaiju
WFutagodake
WAobajou
WBanryuuyama
LOowashi
WKitaseumi
LFutatsuryuu
LTamanofuji
LTochiazuma
WTamakiyama
LKotonofuji
WMasuiyama
LMutsuarashi
WWakajishi
WKongou

8W 7L
 

Maegashira
9

Tamakiyama
 

WMutsuarashi
LWashuuyama
WTochiazuma
WKitaseumi
LKatsunishiki
WTenryuu
LMasuiyama
LDaiju
WKotonofuji
LTaiga
WFutatsuryuu
WAobayama
WWakajishi
LKurohimeyama
WFutagodake

9W 6L
 

Maegashira
10

Banryuuyama
 

LWakajishi
WMaruyama
WTenryuu
LTaiga
LTochiazuma
LDaiju
LKatsunishiki
LKotonofuji
LKitaseumi
WOowashi
LFutagodake
WMutsuarashi
LOoshio
LHaguroiwa
LRyuuou

4W 11L
 

Maegashira
11

Futatsuryuu
 

WKotonofuji
WTenryuu
LDaiju
WWashuuyama
WWakajishi
WMasuiyama
WTaiga
WKatsunishiki
LTamanofuji
WTochiazuma
LTamakiyama
LTakanohana
WArase
WAobajou
WKitaseumi

11W 4L
 

Maegashira
12

Futagodake
 

LTamanofuji
LTaiga
WMaruyama
LMasuiyama
LDaiju
WKurama
WMutsuarashi
WTenryuu
WKatsunishiki
LKitaseumi
WBanryuuyama
WKotonofuji
WTochiazuma
LYutakayama
LTamakiyama

8W 7L
 

Maegashira
13

Maruyama
 

WKitaseumi
LBanryuuyama
LFutagodake
LWakajishi
LMutsuarashi
LHaguroiwa
WTenryuu
WDaigou
WOonishiki
LKonuma
LDairyuugawa
LKatsunishiki
L*Kaiki
A 
A 

4W 9L 2A
 

Maegashira
14

Tenryuu
 

LKatsunishiki
LFutatsuryuu
LBanryuuyama
LDairyuugawa
LTamanofuji
LTamakiyama
LMaruyama
LFutagodake
WKurama
WChiyozakura
WOonishiki
LOowashi
LKotonofuji
WIwatora
LKurohimeyama

4W 11L
 

WEST

Yokozuna
 

Wajima
 

LKaneshiro
LTakamiyama
WAobayama
WOowashi
WHasegawa
WKurohimeyama
WFujizakura
WWakamisugi
WAobajou
WKirinji
WYutakayama
WAsahikuni
WMienoumi
WTakanohana
LKitanoumi

12W 3L
 

Oozeki
 

Takanohana
 

WKirinji
WKaiketsu
LFujizakura
LKurohimeyama
LAobayama
WYutakayama
WKongou
WArase
WKaneshiro
WTakamiyama
LAsahikuni
WFutatsuryuu
LKitanoumi
LWajima
WMienoumi

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kaiketsu
 

WHasegawa
LTakanohana
WKurohimeyama
LTakamiyama
LKaneshiro
WFujizakura
WYutakayama
LKitanoumi
WMienoumi
LAobajou
WAobayama
WWakamisugi
LWashuuyama
LDaiju
LAsahikuni

7W 8L
 

Komusubi
 

Wakamisugi
 

LMienoumi
WAobayama
LYutakayama
LKaneshiro
LKongou
WKitanoumi
LAsahikuni
LWajima
WKirinji
WFujizakura
LArase
LKaiketsu
LTakamiyama
LOowashi
LTochiazuma

4W 11L
 

Maegashira
1

Kirinji
 

LTakanohana
LKaneshiro
LTakamiyama
LFujizakura
LAsahikuni
LAobayama
WArase
LHasegawa
LWakamisugi
LWajima
LKurohimeyama
WYutakayama
WOowashi
LMutsuarashi
WWakajishi

4W 11L
 

Maegashira
2

Arase
 

LTakamiyama
WMienoumi
WOowashi
LYutakayama
LKitanoumi
WAsahikuni
LKirinji
LTakanohana
WKurohimeyama
WKongou
WWakamisugi
LWashuuyama
LFutatsuryuu
WKaneshiro
WKotonofuji

8W 7L
 

Maegashira
3

Kongou
 

LAobayama
LAsahikuni
WKitanoumi
LMienoumi
WWakamisugi
LAobajou
LTakanohana
LOowashi
LYutakayama
LArase
WMutsuarashi
LFujizakura
WKurohimeyama
LKotonofuji
LTaiga

4W 11L
 

Maegashira
4

Kurohimeyama
 

WOowashi
WFujizakura
LKaiketsu
WTakanohana
LAobajou
LWajima
LTakamiyama
LWashuuyama
LArase
LMasuiyama
WKirinji
WWakajishi
LKongou
WTamakiyama
WTenryuu

7W 8L
 

Maegashira
5

Aobajou
 

LWashuuyama
WMasuiyama
LTaiga
WTochiazuma
WKurohimeyama
WKongou
WOowashi
LAsahikuni
LWajima
WKaiketsu
LMienoumi
WHasegawa
WTamanofuji
LFutatsuryuu
LKaneshiro

8W 7L
 

Maegashira
6

Tochiazuma
 

LMasuiyama
WMutsuarashi
LTamakiyama
LAobajou
WBanryuuyama
WOowashi
LHasegawa
WWakajishi
WTaiga
LFutatsuryuu
LWashuuyama
LKitaseumi
LFutagodake
WFujizakura
WWakamisugi

7W 8L
 

Maegashira
7

Daiju
 

WTaiga
LKotonofuji
WFutatsuryuu
LTamanofuji
WFutagodake
WBanryuuyama
WWakajishi
WTamakiyama
WWashuuyama
WKatsunishiki
WKaneshiro
LKitanoumi
LAsahikuni
WKaiketsu
WMasuiyama

11W 4L
 

Maegashira
8

Mutsuarashi
 

LTamakiyama
LTochiazuma
LWashuuyama
WKotonofuji
WMaruyama
LTamanofuji
LFutagodake
LMasuiyama
WOowashi
WWakajishi
LKongou
LBanryuuyama
WTaiga
WKirinji
WKatsunishiki

7W 8L
 

Maegashira
9

Wakajishi
 

WBanryuuyama
LKitaseumi
WKatsunishiki
WMaruyama
LFutatsuryuu
WWashuuyama
LDaiju
LTochiazuma
WMasuiyama
LMutsuarashi
WTamanofuji
LKurohimeyama
LTamakiyama
LTaiga
LKirinji

6W 9L
 

Maegashira
10

Kotonofuji
 

LFutatsuryuu
WDaiju
WMasuiyama
LMutsuarashi
LWashuuyama
WKatsunishiki
WKitaseumi
WBanryuuyama
LTamakiyama
LTamanofuji
WTaiga
LFutagodake
WTenryuu
WKongou
LArase

8W 7L
 

Maegashira
11

Tamanofuji
 

WFutagodake
WKatsunishiki
LKitaseumi
WDaiju
WTenryuu
WMutsuarashi
LWashuuyama
WTaiga
WFutatsuryuu
WKotonofuji
LWakajishi
LKaneshiro
LAobajou
WMasuiyama
LHasegawa

9W 6L
 

Maegashira
12

Kitaseumi
 

LMaruyama
WWakajishi
WTamanofuji
LTamakiyama
LMasuiyama
LTaiga
LKotonofuji
WOoshio
WBanryuuyama
WFutagodake
WKatsunishiki
WTochiazuma
WRyuuou
LAobayama
LFutatsuryuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Katsunishiki
 

WTenryuu
LTamanofuji
LWakajishi
WOonishiki
WTamakiyama
LKotonofuji
WBanryuuyama
LFutatsuryuu
LFutagodake
LDaiju
LKitaseumi
WMaruyama
LDairyuugawa
LKaiki
LMutsuarashi

5W 10L
 

Kitanoumi(5)
Takamiyama(5)
Asahikuni(1)
Washuuyama(1)
Yoshiouyama, Teruzakura