1978 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WChiyonofuji
WKaiketsu
WMasudayama
WTamanofuji
WFujizakura
WKirinji
WTakanohana
WTamakiyama
WAobayama
WKotokaze
WKaneshiro
WAsahikuni
WMienoumi
WWajima
WWakanohana

15W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Wajima
 

WTakanosato
WMasuiyama
WKotokaze
WMasudayama
WTamakiyama
WFujizakura
WChiyonofuji
WKirinji
WTamanofuji
WTakanohana
WAsahikuni
WKurama
WWakanohana
LKitanoumi
WMienoumi

14W 1L
 

Oozeki
 

Mienoumi
 

WMasuiyama
LAobayama
WChiyonofuji
LFujizakura
WMasudayama
WKotokaze
WKirinji
LWakanohana
WTakanosato
WAsahikuni
WKaiketsu
WTamanofuji
LKitanoumi
LTakanohana
LWajima

9W 6L
 

Sekiwake
 

Tamanofuji
 

WAobayama
LWakanohana
LKirinji
LKitanoumi
WTakanosato
WMasudayama
LAsahikuni
WChiyonofuji
LWajima
WKaiketsu
LMasuiyama
LMienoumi
WTakanohana
WFujizakura
LKotokaze

7W 8L
 

Komusubi
 

Masuiyama
 

LMienoumi
LWajima
WAobayama
WAsahikuni
LWakanohana
LTakanohana
LFujizakura
WKotokaze
LChiyonofuji
WKaneshiro
WTamanofuji
WKaiketsu
WArase
WTakamiyama
LKurama

8W 7L
 

Maegashira
1

Takanosato
 

LWajima
LKotokaze
LAsahikuni
LChiyonofuji
LTamanofuji
LKaiketsu
WOoshio
WMasudayama
LMienoumi
LAobayama
WKurohimeyama
WTamakiyama
LKaneshiro
LTochiakagi
LKirinji

4W 11L
 

Maegashira
2

Aobayama
 

LTamanofuji
WMienoumi
LMasuiyama
LKotokaze
LKaneshiro
LAsahikuni
LMasudayama
WOoshio
LKitanoumi
WTakanosato
WKirinji
LWakanohana
LKurohimeyama
WMisugiiso
LKaiketsu

5W 10L
 

Maegashira
3

Masudayama
 

WKaiketsu
LAsahikuni
LKitanoumi
LWajima
LMienoumi
LTamanofuji
WAobayama
LTakanosato
WOoshio
LKurosegawa
WTamakiyama
LKirinji
LYutakayama
LKurohimeyama
WKagetora

5W 10L
 

Maegashira
4

Tamakiyama
 

WKaneshiro
LKurosegawa
WTochiakagi
LTakanohana
LWajima
WMisugiiso
LKaiki
LKitanoumi
LFutatsuryuu
LWakanohana
LMasudayama
LTakanosato
LBanryuuyama
WOoshio
WOgata

5W 10L
 

Maegashira
5

Kurohimeyama
 

WArase
WMisugiiso
LTakamiyama
LOonishiki
WKirinji
LKurama
LTochiakagi
LAobajou
LDewanohana
LFujizakura
LTakanosato
LOoshio
WAobayama
WMasudayama
LKurosegawa

5W 10L
 

Maegashira
6

Ooshio
 

LTakamiyama
LOonishiki
WBanryuuyama
LMisugiiso
LKaiketsu
LDewanohana
LTakanosato
LAobayama
LMasudayama
LKagetora
WKurosegawa
WKurohimeyama
WAobajou
LTamakiyama
WTaikou

5W 10L
 

Maegashira
7

Kurosegawa
 

LKurama
WTamakiyama
LFutatsuryuu
LOgata
WYutakayama
LKaneshiro
LDewanohana
LMisugiiso
LKagetora
WMasudayama
LOoshio
LBanryuuyama
WOonishiki
LKaiketsu
WKurohimeyama

5W 10L
 

Maegashira
8

Tochiakagi
 

WTaikou
WAobajou
LTamakiyama
WYutakayama
WOgata
LArase
WKurohimeyama
LKaiketsu
LKurama
WMisugiiso
WDewanohana
LFutatsuryuu
LChiyonofuji
WTakanosato
LBanryuuyama

8W 7L
 

Maegashira
9

Kaiki
 

LDewanohana
LArase
WOgata
WKaneshiro
WFutatsuryuu
LKagetora
WTamakiyama
WYutakayama
LTakamiyama
LKurama
WAobajou
WOonishiki
WTaikou
LBanryuuyama
WFujizakura

9W 6L
 

Maegashira
10

Banryuuyama
 

LMisugiiso
LTakamiyama
LOoshio
WArase
WKagetora
WOgata
WYutakayama
LTaikou
LAobajou
LFutatsuryuu
WOonishiki
WKurosegawa
WTamakiyama
WKaiki
WTochiakagi

9W 6L
 

Maegashira
11

Oonishiki
 

WFutatsuryuu
WOoshio
WKagetora
WKurohimeyama
LKurama
LAobajou
LTakamiyama
WArase
LKaneshiro
LTaikou
LBanryuuyama
LKaiki
LKurosegawa
LOgata
LMisugiiso

5W 10L
 

Maegashira
12

Ogata
 

LAobajou
LTaikou
LKaiki
WKurosegawa
LTochiakagi
LBanryuuyama
LMisugiiso
WKagetora
WKitaseumi
LTerunoyama
WDaigou
WKotowaka
LKotonofuji
WOonishiki
LTamakiyama

6W 9L
 

Maegashira
13

Yutakayama
 

WKagetora
LDewanohana
WMisugiiso
LTochiakagi
LKurosegawa
LTaikou
LBanryuuyama
LKaiki
LKotowaka
WKotonofuji
LDaiou
LKitaseumi
WMasudayama
LDairyuugawa
LHouou

4W 11L
 

WEST

Yokozuna
 

Wakanohana
 

LFujizakura
WTamanofuji
WKaiketsu
WKirinji
WMasuiyama
WChiyonofuji
WKaneshiro
WMienoumi
LKotokaze
WTamakiyama
WTakamiyama
WAobayama
LWajima
WAsahikuni
LKitanoumi

11W 4L
 

Oozeki
 

Asahikuni
 

WKotokaze
WMasudayama
WTakanosato
LMasuiyama
LChiyonofuji
WAobayama
WTamanofuji
WFujizakura
WKirinji
LMienoumi
LWajima
LKitanoumi
WKurama
LWakanohana
WTakanohana

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Takanohana
 

LKirinji
LChiyonofuji
WFujizakura
WTamakiyama
WKotokaze
WMasuiyama
LKitanoumi
WKaneshiro
WKaiketsu
LWajima
WKurama
LTakamiyama
LTamanofuji
WMienoumi
LAsahikuni

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotokaze
 

LAsahikuni
WTakanosato
LWajima
WAobayama
LTakanohana
LMienoumi
LKaiketsu
LMasuiyama
WWakanohana
LKitanoumi
WChiyonofuji
LFujizakura
WTakamiyama
WKurama
WTamanofuji

7W 8L
 

Komusubi
 

Chiyonofuji
 

LKitanoumi
WTakanohana
LMienoumi
WTakanosato
WAsahikuni
LWakanohana
LWajima
LTamanofuji
WMasuiyama
LKirinji
LKotokaze
LKaneshiro
WTochiakagi
LDewanohana
LArase

5W 10L
 

Maegashira
1

Kirinji
 

WTakanohana
LFujizakura
WTamanofuji
LWakanohana
LKurohimeyama
LKitanoumi
LMienoumi
LWajima
LAsahikuni
WChiyonofuji
LAobayama
WMasudayama
LKaiketsu
LFutatsuryuu
WTakanosato

5W 10L
 

Maegashira
2

Fujizakura
 

WWakanohana
WKirinji
LTakanohana
WMienoumi
LKitanoumi
LWajima
WMasuiyama
LAsahikuni
WArase
WKurohimeyama
WTaikou
WKotokaze
WDewanohana
LTamanofuji
LKaiki

9W 6L
 

Maegashira
3

Kaiketsu
 

LMasudayama
LKitanoumi
LWakanohana
LTakamiyama
WOoshio
WTakanosato
WKotokaze
WTochiakagi
LTakanohana
LTamanofuji
LMienoumi
LMasuiyama
WKirinji
WKurosegawa
WAobayama

7W 8L
 

Maegashira
4

Kaneshiro
 

LTamakiyama
LKurama
WTaikou
LKaiki
WAobayama
WKurosegawa
LWakanohana
LTakanohana
WOonishiki
LMasuiyama
LKitanoumi
WChiyonofuji
WTakanosato
LAobajou
LDewanohana

6W 9L
 

Maegashira
5

Arase
 

LKurohimeyama
WKaiki
WDewanohana
LBanryuuyama
WTakamiyama
WTochiakagi
LKurama
LOonishiki
LFujizakura
LAobajou
WFutatsuryuu
WKagetora
LMasuiyama
WTaikou
WChiyonofuji

8W 7L
 

Maegashira
6

Takamiyama
 

WOoshio
WBanryuuyama
WKurohimeyama
WKaiketsu
LArase
WFutatsuryuu
WOonishiki
WKurama
WKaiki
LDewanohana
LWakanohana
WTakanohana
LKotokaze
LMasuiyama
WAobajou

10W 5L
 

Maegashira
7

Kurama
 

WKurosegawa
WKaneshiro
LAobajou
WKagetora
WOonishiki
WKurohimeyama
WArase
LTakamiyama
WTochiakagi
WKaiki
LTakanohana
LWajima
LAsahikuni
LKotokaze
WMasuiyama

9W 6L
 

Maegashira
8

Taikou
 

LTochiakagi
WOgata
LKaneshiro
LFutatsuryuu
WAobajou
WYutakayama
LKagetora
WBanryuuyama
WMisugiiso
WOonishiki
LFujizakura
LDewanohana
LKaiki
LArase
LOoshio

6W 9L
 

Maegashira
9

Dewanohana
 

WKaiki
WYutakayama
LArase
LAobajou
LMisugiiso
WOoshio
WKurosegawa
WFutatsuryuu
WKurohimeyama
WTakamiyama
LTochiakagi
WTaikou
LFujizakura
WChiyonofuji
WKaneshiro

10W 5L
 

Maegashira
10

Misugiiso
 

WBanryuuyama
LKurohimeyama
LYutakayama
WOoshio
WDewanohana
LTamakiyama
WOgata
WKurosegawa
LTaikou
LTochiakagi
LKagetora
LAobajou
WFutatsuryuu
LAobayama
WOonishiki

7W 8L
 

Maegashira
11

Futatsuryuu
 

LOonishiki
WKagetora
WKurosegawa
WTaikou
LKaiki
LTakamiyama
WAobajou
LDewanohana
WTamakiyama
WBanryuuyama
LArase
WTochiakagi
LMisugiiso
WKirinji
LKotowaka

8W 7L
 

Maegashira
12

Aobajou
 

WOgata
LTochiakagi
WKurama
WDewanohana
LTaikou
WOonishiki
LFutatsuryuu
WKurohimeyama
WBanryuuyama
WArase
LKaiki
WMisugiiso
LOoshio
WKaneshiro
LTakamiyama

9W 6L
 

Maegashira
13

Kagetora
 

LYutakayama
LFutatsuryuu
LOonishiki
LKurama
LBanryuuyama
WKaiki
WTaikou
LOgata
WKurosegawa
WOoshio
WMisugiiso
LArase
LDaigou
LKotowaka
LMasudayama

5W 10L
 

Kitanoumi(13)
Fujizakura(2)
Dewanohana(1)
Nobody
Wakanohana(Wakamisugi)