1981 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

LOozutu
WTamanofuji
WWakashimazu
WAmanoyama
WKaiki
WOoshio
LTochiakagi
WKotokaze
WMasudayama
WZaounishiki
WTochihikari
WKurama
WFujizakura
WTakanosato
WChiyonofuji

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Wakanohana
 

WKurama
WFujizakura
LHokuten'yuu
WTamanofuji
LAmanoyama
LKaiki
L*Masudayama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 4L 8A
 

Oozeki
 

Chiyonofuji
 

LTochiakagi
WTochihikari
WMasudayama
WOozutu
WWakashimazu
LHokuten'yuu
WZaounishiki
WAmanoyama
LKurama
WTakamiyama
WFujizakura
WAsashio
WTakanosato
WKotokaze
LKitanoumi

11W 4L
 

Sekiwake
 

Takanosato
 

WTochihikari
WTochiakagi
WTamanofuji
WKurama
W*Masuiyama
WMasudayama
WFujizakura
LHokuten'yuu
LAmanoyama
WAsashio
WZaounishiki
WOozutu
LChiyonofuji
LKitanoumi
LKotokaze

10W 5L
 

Komusubi
 

Oozutu
 

WKitanoumi
LKurama
W*Wajima
LChiyonofuji
WAsashio
WTochiakagi
WTochihikari
WZaounishiki
LHokuten'yuu
WKotokaze
WAmanoyama
LTakanosato
WMasudayama
WWashuuyama
WFujizakura

11W 4L
 

Maegashira
1

Asashio
 

LWajima
WZaounishiki
WKurama
LMasudayama
LOozutu
LAmanoyama
WWakashimazu
WOoshio
WTochihikari
LTakanosato
LDewanohana
LChiyonofuji
WKotokaze
WSadanoumi
WTochiakagi

8W 7L
 

Maegashira
2

Tochiakagi
 

WChiyonofuji
LTakanosato
WZaounishiki
WMasuiyama
WTamanofuji
LOozutu
WKitanoumi
WKurama
LKotokaze
WHokuten'yuu
WTakamiyama
LAmanoyama
WOonishiki
WArase
LAsashio

10W 5L
 

Maegashira
3

Zaounishiki
 

LKotokaze
LAsashio
LTochiakagi
WFujizakura
WKurama
WHouou
LChiyonofuji
LOozutu
WWashuuyama
LKitanoumi
LTakanosato
LTochihikari
LTakamiyama
LWakashimazu
WDewanohana

5W 10L
 

Maegashira
4

Wakashimazu
 

LMasudayama
LMasuiyama
LKitanoumi
LKirinji
LChiyonofuji
LKotokaze
LAsashio
WHouou
LFujizakura
WTamanofuji
WSadanoumi
LOoshio
LTochihikari
WZaounishiki
LKurohimeyama

4W 11L
 

Maegashira
5

Hokuten'yuu
 

WTamanofuji
LSadanoumi
WWakanohana
WKurohimeyama
LKotokaze
WChiyonofuji
LWashuuyama
WTakanosato
WOozutu
LTochiakagi
LKurama
LDaijuyama
LDewanohana
WTochihikari
WOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
6

Kaiki
 

WAmanoyama
LKurosegawa
LWashuuyama
WArase
LKitanoumi
WWakanohana
LOonishiki
LTochihikari
LSadanoumi
L*Aobayama
A 
A 
A 
A 
A 

3W 7L 5A
 

Maegashira
7

Takamiyama
 

WOoshio
WMasudayama
LAmanoyama
WKurosegawa
LArase
WSadanoumi
LKirinji
WOonishiki
WIwanami
LChiyonofuji
LTochiakagi
WDewanohana
WZaounishiki
WDaijuyama
LKurama

9W 6L
 

Maegashira
8

Houou
 

LAobayama
LArase
LHidanohana
WOonishiki
LDaijuyama
LZaounishiki
WTamanofuji
LWakashimazu
WKurohimeyama
LSadanoumi
LOoshio
WKurosegawa
LIwanami
WDewanohana
WTochihikari

6W 9L
 

Maegashira
9

Kurohimeyama
 

WDewanohana
LDaijuyama
LOonishiki
LHokuten'yuu
WWashuuyama
LArase
WOoshio
LHidanohana
LHouou
LKirinji
WTamanofuji
LSadanoumi
LAobayama
WKurosegawa
WWakashimazu

6W 9L
 

Maegashira
10

Sadanoumi
 

WKirinji
WHokuten'yuu
WAobayama
LOoshio
WIwanami
LTakamiyama
LAmanoyama
LArase
WKaiki
WHouou
LWakashimazu
WKurohimeyama
LDaijuyama
LAsashio
WKurosegawa

8W 7L
 

Maegashira
11

Kurosegawa
 

LWashuuyama
WKaiki
WOoshio
LTakamiyama
LDewanohana
L*Kirinji
A 
WAobayama
WKotochitose
LOonishiki
WHidanohana
LHouou
WTamanofuji
LKurohimeyama
LSadanoumi

6W 8L 1A
 

Maegashira
12

Hidanohana
 

WArase
LAobayama
WHouou
LDewanohana
LKirinji
LKoutetsuyama
LAobajou
WKurohimeyama
LMatsuyama
WKotochitose
LKurosegawa
LWashuuyama
WMitsuruyama
LTamanofuji
LTouryuu

5W 10L
 

Maegashira
13

Iwanami
 

LOonishiki
WMitsuruyama
WKirinji
WDaijuyama
LSadanoumi
WAobayama
LArase
LTouryuu
LTakamiyama
LAobajou
LKotochitose
WMatsuyama
WHouou
WDaihi
WTamanofuji

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Wajima
 

WAsashio
LKotokaze
L*Oozutu
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1W 2L
 

Oozeki
 

Masuiyama
 

WFujizakura
WWakashimazu
LKotokaze
LTochiakagi
L*Takanosato
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2W 3L
 

Sekiwake
 

Kotokaze
 

WZaounishiki
WWajima
WMasuiyama
WTochihikari
WHokuten'yuu
WWakashimazu
LKurama
LKitanoumi
WTochiakagi
LOozutu
LMasudayama
WFujizakura
LAsashio
LChiyonofuji
WTakanosato

9W 6L
 

Komusubi
 

Fujizakura
 

LMasuiyama
LWakanohana
LTochihikari
LZaounishiki
LMasudayama
LKurama
LTakanosato
WTamanofuji
WWakashimazu
LOoshio
LChiyonofuji
LKotokaze
LKitanoumi
WAobayama
LOozutu

3W 12L
 

Maegashira
1

Kurama
 

LWakanohana
WOozutu
LAsashio
LTakanosato
LZaounishiki
WFujizakura
WKotokaze
LTochiakagi
WChiyonofuji
WTochihikari
WHokuten'yuu
LKitanoumi
WWashuuyama
LMasudayama
WTakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
2

Tochihikari
 

LTakanosato
LChiyonofuji
WFujizakura
LKotokaze
WOoshio
LDewanohana
LOozutu
WKaiki
LAsashio
LKurama
LKitanoumi
WZaounishiki
WWakashimazu
LHokuten'yuu
LHouou

5W 10L
 

Maegashira
3

Masudayama
 

WWakashimazu
LTakamiyama
LChiyonofuji
WAsashio
WFujizakura
LTakanosato
W*Wakanohana
WDewanohana
LKitanoumi
LAmanoyama
WKotokaze
WOonishiki
LOozutu
WKurama
LWashuuyama

8W 7L
 

Maegashira
4

Tamanofuji
 

LHokuten'yuu
LKitanoumi
LTakanosato
LWakanohana
LTochiakagi
LWashuuyama
LHouou
LFujizakura
LOoshio
LWakashimazu
LKurohimeyama
LAobayama
LKurosegawa
WHidanohana
LIwanami

1W 14L
 

Maegashira
5

Amanoyama
 

LKaiki
LDewanohana
WTakamiyama
LKitanoumi
WWakanohana
WAsashio
WSadanoumi
LChiyonofuji
WTakanosato
WMasudayama
LOozutu
WTochiakagi
LKirinji
WOonishiki
LArase

8W 7L
 

Maegashira
6

Ooshio
 

LTakamiyama
LWashuuyama
LKurosegawa
WSadanoumi
LTochihikari
LKitanoumi
LKurohimeyama
LAsashio
WTamanofuji
WFujizakura
WHouou
WWakashimazu
LArase
LKirinji
WAobayama

6W 9L
 

Maegashira
7

Aobayama
 

WHouou
WHidanohana
LSadanoumi
LWashuuyama
LOonishiki
LIwanami
LDewanohana
LKurosegawa
WArase
W*Kaiki
LKirinji
WTamanofuji
WKurohimeyama
LFujizakura
LOoshio

6W 9L
 

Maegashira
8

Dewanohana
 

LKurohimeyama
WAmanoyama
LArase
WHidanohana
WKurosegawa
WTochihikari
WAobayama
LMasudayama
WKirinji
LDaijuyama
WAsashio
LTakamiyama
WHokuten'yuu
LHouou
LZaounishiki

8W 7L
 

Maegashira
9

Kirinji
 

LSadanoumi
LOonishiki
LIwanami
WWakashimazu
WHidanohana
W*Kurosegawa
WTakamiyama
LWashuuyama
LDewanohana
WKurohimeyama
WAobayama
WArase
WAmanoyama
WOoshio
LDaijuyama

9W 6L
 

Maegashira
10

Washuuyama
 

WKurosegawa
WOoshio
WKaiki
WAobayama
LKurohimeyama
WTamanofuji
WHokuten'yuu
WKirinji
LZaounishiki
LArase
WDaijuyama
WHidanohana
LKurama
LOozutu
WMasudayama

10W 5L
 

Maegashira
11

Arase
 

LHidanohana
WHouou
WDewanohana
LKaiki
WTakamiyama
WKurohimeyama
WIwanami
WSadanoumi
LAobayama
WWashuuyama
LOonishiki
LKirinji
WOoshio
LTochiakagi
WAmanoyama

9W 6L
 

Maegashira
12

Oonishiki
 

WIwanami
WKirinji
WKurohimeyama
LHouou
WAobayama
WKotochitose
WKaiki
LTakamiyama
LDaijuyama
WKurosegawa
WArase
LMasudayama
LTochiakagi
LAmanoyama
LHokuten'yuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Daijuyama
 

LKotochitose
WKurohimeyama
WKoutetsuyama
LIwanami
WHouou
WAobajou
LTouryuu
WMatsuyama
WOonishiki
WDewanohana
LWashuuyama
WHokuten'yuu
WSadanoumi
LTakamiyama
WKirinji

10W 5L
 

Kitanoumi(21)
Tochiakagi(4)
Takamiyama(4)
Oozutu(1)
Masuiyama, Wajima, Kagetora