1982 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WDewanohana
WDaijuyama
WOozutu
WTochihikari
WTochiakagi
WKirinji
WTakamiyama
WWakashimazu
LSadanoumi
WHouou
WAsashio
LTakanosato
WKotokaze
WWakanohana
LKitanoumi

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Wakanohana
 

LOozutu
WTakamiyama
LSadanoumi
WOonishiki
LAsashio
WHouou
WFujizakura
LDewanohana
WKirinji
WTochihikari
WTochiakagi
WAzumanada
LKitanoumi
LChiyonofuji
WKotokaze

9W 6L
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

LSadanoumi
WFujizakura
WTochiakagi
LOozutu
WTochihikari
WWakashimazu
WDewanohana
WTakamiyama
WDaijuyama
WTakanosato
WKirinji
WAsashio
LChiyonofuji
LKitanoumi
LWakanohana

10W 5L
 

Sekiwake
 

Takanosato
 

WKirinji
WOozutu
WTochihikari
LDewanohana
WHouou
WSadanoumi
WOonishiki
WTochiakagi
WTakamiyama
LKotokaze
LKitanoumi
WChiyonofuji
WAobajou
WOoshio
WAsashio

12W 3L
 

Komusubi
 

Sadanoumi
 

WKotokaze
LWakashimazu
WWakanohana
WTochiakagi
LOozutu
LTakanosato
LDaijuyama
LKirinji
WChiyonofuji
WTakamiyama
WTochihikari
LKitanoumi
WAzumanada
LAsashio
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
1

Tochiakagi
 

WKitanoumi
LHouou
LKotokaze
LSadanoumi
LChiyonofuji
LDewanohana
LWakashimazu
LTakanosato
WFujizakura
LOonishiki
LWakanohana
LZaounishiki
LAsashio
LDaijuyama
LKirinji

2W 13L
 

Maegashira
2

Kirinji
 

LTakanosato
WZaounishiki
LKitanoumi
WFujizakura
LAzumanada
LChiyonofuji
WAsashio
WSadanoumi
LWakanohana
LOozutu
LKotokaze
LDewanohana
LTakamiyama
WKurama
WTochiakagi

6W 9L
 

Maegashira
3

Hokuten'yuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Tochihikari
 

LWakashimazu
LKitanoumi
LTakanosato
LChiyonofuji
LKotokaze
WFujizakura
WHidanohana
WDaijuyama
WAsashio
LWakanohana
LSadanoumi
LTouryuu
WDewanohana
WHouou
LAobajou

6W 9L
 

Maegashira
5

Takamiyama
 

WOoshio
LWakanohana
LKurama
WDaijuyama
LKitanoumi
WKaiki
LChiyonofuji
LKotokaze
LTakanosato
LSadanoumi
WAmanoyama
WShinkou
WKirinji
WTouryuu
WKurosegawa

8W 7L
 

Maegashira
6

Zaounishiki
 

WHidanohana
LKirinji
LTouryuu
LAsashio
LKurama
LWakajishi
LKurosegawa
WBanryuuyama
LKaiki
WKoubouyama
LAobajou
WTochiakagi
LDaijuyama
LOonishiki
LFujizakura

4W 11L
 

Maegashira
7

Kaiki
 

LAobajou
LTouryuu
WWakajishi
WHakuryuuyama
LDaijuyama
LTakamiyama
LBanryuuyama
WHidanohana
WZaounishiki
LKurama
LKurosegawa
LOonishiki
LAmanoyama
LKoubouyama
WDaihi

5W 10L
 

Maegashira
8

Ooshio
 

LTakamiyama
LKurosegawa
WShinkou
LTouryuu
WBanryuuyama
LDaihi
WKoubouyama
WFujizakura
WWakajishi
LAobajou
WOonishiki
WHidanohana
LWakashimazu
LTakanosato
WHouou

8W 7L
 

Maegashira
9

Azumanada
 

WKurama
WHakuryuuyama
WFujizakura
LHouou
WKirinji
WKurosegawa
WWakajishi
LAmanoyama
LWakashimazu
WTouryuu
WHidanohana
LWakanohana
LSadanoumi
LDewanohana
WOozutu

9W 6L
 

Maegashira
10

Washuuyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
11

Banryuuyama
 

WWakajishi
LHidanohana
WHouou
LShinkou
LOoshio
LAobajou
WKaiki
LZaounishiki
LAmanoyama
LDaihi
LOoyutaka
LKinoarashi
WFujizakura
WHakuryuuyama
WKoubouyama

6W 9L
 

Maegashira
12

Amanoyama
 

WTouryuu
WAobajou
LOonishiki
WHidanohana
WDaihi
WShinkou
LHouou
WAzumanada
WBanryuuyama
LDaijuyama
LTakamiyama
WKurosegawa
WKaiki
LWakashimazu
LDewanohana

9W 6L
 

Maegashira
13

Hakuryuuyama
 

LKurosegawa
LAzumanada
WHidanohana
LKaiki
WAobajou
LKoubouyama
LWakanofuji
LTochitsurugi
LHakuryuu
LKinoarashi
LFujizakura
WIwanami
WDaihi
LBanryuuyama
WKotochitose

5W 10L
 

Maegashira
14

Shinkou
 

WDaihi
LKoubouyama
LOoshio
WBanryuuyama
LWakajishi
LAmanoyama
LKurama
LKinoarashi
WOoyutaka
WHakuryuu
LWakanofuji
LTakamiyama
LTochitsurugi
LFujizakura
LHidanohana

4W 11L
 

WEST

Yokozuna-
Oozeki

Kitanoumi
 

LTochiakagi
WTochihikari
WKirinji
LWakashimazu
WTakamiyama
WDaijuyama
WOozutu
WAsashio
WHouou
WDewanohana
WTakanosato
WSadanoumi
WWakanohana
WKotokaze
WChiyonofuji

13W 2L
 

Sekiwake
 

Asashio
 

LHouou
LDewanohana
WDaijuyama
WZaounishiki
WWakanohana
LOozutu
LKirinji
LKitanoumi
LTochihikari
WWakashimazu
LChiyonofuji
LKotokaze
WTochiakagi
WSadanoumi
LTakanosato

6W 9L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

LChiyonofuji
WAsashio
LWakashimazu
WTakanosato
WFujizakura
WTochiakagi
LKotokaze
WWakanohana
WOozutu
LKitanoumi
WDaijuyama
WKirinji
LTochihikari
WAzumanada
WAmanoyama

10W 5L
 

Maegashira
1

Oozutu
 

WWakanohana
LTakanosato
LChiyonofuji
WKotokaze
WSadanoumi
WAsashio
LKitanoumi
WHouou
LDewanohana
WKirinji
LWakashimazu
WDaijuyama
LOonishiki
WAobajou
LAzumanada

8W 7L
 

Maegashira
2

Wakashimazu
 

WTochihikari
WSadanoumi
WDewanohana
WKitanoumi
WOonishiki
LKotokaze
WTochiakagi
LChiyonofuji
WAzumanada
LAsashio
WOozutu
WAobajou
WOoshio
WAmanoyama
WTouryuu

12W 3L
 

Maegashira
3

Daijuyama
 

WFujizakura
LChiyonofuji
LAsashio
LTakamiyama
WKaiki
LKitanoumi
WSadanoumi
LTochihikari
LKotokaze
WAmanoyama
LDewanohana
LOozutu
WZaounishiki
WTochiakagi
LOonishiki

6W 9L
 

Maegashira
4

Fujizakura
 

LDaijuyama
LKotokaze
LAzumanada
LKirinji
LDewanohana
LTochihikari
LWakanohana
LOoshio
LTochiakagi
LHidanohana
WHakuryuuyama
LKoubouyama
LBanryuuyama
WShinkou
WZaounishiki

3W 12L
 

Maegashira
5

Houou
 

WAsashio
WTochiakagi
LBanryuuyama
WAzumanada
LTakanosato
LWakanohana
WAmanoyama
LOozutu
LKitanoumi
LChiyonofuji
WTouryuu
LKurama
WHidanohana
LTochihikari
LOoshio

6W 9L
 

Maegashira
6

Oonishiki
 

WKoubouyama
WKurama
WAmanoyama
LWakanohana
LWakashimazu
LTouryuu
LTakanosato
WWakajishi
WKurosegawa
WTochiakagi
LOoshio
WKaiki
WOozutu
WZaounishiki
WDaijuyama

10W 5L
 

Maegashira
7

Hidanohana
 

LZaounishiki
WBanryuuyama
LHakuryuuyama
LAmanoyama
LTouryuu
WKurama
LTochihikari
LKaiki
WKoubouyama
WFujizakura
LAzumanada
LOoshio
LHouou
WKurosegawa
WShinkou

6W 9L
 

Maegashira
8

Aobajou
 

WKaiki
LAmanoyama
WKurosegawa
WDaihi
LHakuryuuyama
WBanryuuyama
LTouryuu
WKoubouyama
LKurama
WOoshio
WZaounishiki
LWakashimazu
LTakanosato
LOozutu
WTochihikari

8W 7L
 

Maegashira
9

Koubouyama
 

LOonishiki
WShinkou
LDaihi
WWakajishi
LKurosegawa
WHakuryuuyama
LOoshio
LAobajou
LHidanohana
LZaounishiki
WKurama
WFujizakura
LTouryuu
WKaiki
LBanryuuyama

6W 9L
 

Maegashira
10

Kurama
 

LAzumanada
LOonishiki
WTakamiyama
LKurosegawa
WZaounishiki
LHidanohana
WShinkou
WTouryuu
WAobajou
WKaiki
LKoubouyama
WHouou
LWakajishi
LKirinji
LSadanoumi

7W 8L
 

Maegashira
11

Wakajishi
 

LBanryuuyama
WDaihi
LKaiki
LKoubouyama
WShinkou
WZaounishiki
LAzumanada
LOonishiki
LOoshio
WKurosegawa
LTochitsurugi
WOoyutaka
WKurama
LKinoarashi
LWakanofuji

6W 9L
 

Maegashira
12

Touryuu
 

LAmanoyama
WKaiki
WZaounishiki
WOoshio
WHidanohana
WOonishiki
WAobajou
LKurama
WDaihi
LAzumanada
LHouou
WTochihikari
WKoubouyama
LTakamiyama
LWakashimazu

9W 6L
 

Maegashira
13

Kurosegawa
 

WHakuryuuyama
WOoshio
LAobajou
WKurama
WKoubouyama
LAzumanada
WZaounishiki
WDaihi
LOonishiki
LWakajishi
WKaiki
LAmanoyama
WWakanofuji
LHidanohana
LTakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
14

Daihi
 

LShinkou
LWakajishi
WKoubouyama
LAobajou
LAmanoyama
WOoshio
WOoyutaka
LKurosegawa
LTouryuu
WBanryuuyama
LHakuryuu
LTochitsurugi
LHakuryuuyama
WKotochitose
LKaiki

5W 10L
 

Kitanoumi(23)
Sadanoumi(1)
Takanosato(5)
Wakashimazu(1)
Kurohimeyama, Kotonofuji