1982 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WAsashio
LDaijuyama
WOozutu
WSadanoumi
WKurosegawa
WTochihikari
WKirinji
WKotokaze
WWakashimazu
WAobajou
WTouryuu
WDewanohana
LTakanosato
WHokuten'yuu
WWakanohana

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Wakanohana
 

WAmanoyama
WTochihikari
WAzumanada
WKirinji
LAsashio
WOonishiki
WSadanoumi
WOozutu
WKurosegawa
LDewanohana
WHokuten'yuu
WTouryuu
W*Kitanoumi
WKotokaze
LChiyonofuji

12W 3L
 

Oozeki
 

Takanosato
 

WKirinji
WAmanoyama
LAsashio
WOozutu
WTochihikari
WSadanoumi
WWakanofuji
LOonishiki
WAobajou
WKurosegawa
LKotokaze
WHokuten'yuu
WChiyonofuji
WTouryuu
LDewanohana

11W 4L
 

Sekiwake
 

Dewanohana
 

WWakanofuji
LKurosegawa
WAmanoyama
WAobajou
WDaijuyama
LOozutu
WTochihikari
WAzumanada
WKotokaze
WWakanohana
WKitanoumi
LChiyonofuji
LAsashio
WWakashimazu
WTakanosato

11W 4L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

LTakanosato
LKitanoumi
LTochihikari
LWakanohana
LKotokaze
LAmanoyama
LChiyonofuji
LKurosegawa
LWakanofuji
LSadanoumi
WDaijuyama
LOonishiki
LOozutu
WAzumanada
LTochiakagi

2W 13L
 

Maegashira
1

Daijuyama
 

LKitanoumi
WChiyonofuji
LHokuten'yuu
LKotokaze
LDewanohana
WAzumanada
LAsashio
LAobajou
WAmanoyama
LKurama
LKirinji
LWakanofuji
LTakamiyama
WKinoarashi
WShishihou

5W 10L
 

Maegashira
2

Tochihikari
 

LKotokaze
LWakanohana
WKirinji
LAsashio
LTakanosato
LChiyonofuji
LDewanohana
WWakanofuji
LKitanoumi
WOonishiki
LAobajou
LOozutu
WAmanoyama
LKurosegawa
LSadanoumi

4W 11L
 

Maegashira
3

Wakanofuji
 

LDewanohana
LWakashimazu
LKurama
WKitanoumi
LAobajou
LKotokaze
LTakanosato
LTochihikari
WKirinji
WAmanoyama
WOonishiki
WDaijuyama
WHouou
LKaiki
LAsashio

6W 9L
 

Maegashira
4

Sadanoumi
 

WKurosegawa
LKinoarashi
LKitanoumi
LChiyonofuji
LWakashimazu
LTakanosato
LWakanohana
LAsashio
LTochiakagi
WKirinji
LAmanoyama
WShishihou
LFujizakura
WOoyutaka
WTochihikari

5W 10L
 

Maegashira
5

Aobajou
 

LOozutu
WTochiakagi
LWakashimazu
LDewanohana
WWakanofuji
WOoyutaka
WTamaryuu
WDaijuyama
LTakanosato
LChiyonofuji
WTochihikari
LFujizakura
LOoshio
WTagaryuu
LKurama

7W 8L
 

Maegashira
6

Kaiki
 

LAzumanada
LOonishiki
WTamaryuu
WAmanoyama
LOoyutaka
LHouou
WTochiakagi
WTakamiyama
WFujizakura
LKinoarashi
LWakashimazu
WOoshio
WTagaryuu
WWakanofuji
LKurosegawa

8W 7L
 

Maegashira
7

Hokuten'yuu
 

WTakamiyama
LHouou
WDaijuyama
WHidanohana
WTamaryuu
WKinoarashi
WOonishiki
LTagaryuu
WOozutu
LAsashio
LWakanohana
LTakanosato
WWakashimazu
LChiyonofuji
LKotokaze

8W 7L
 

Maegashira
8

Takamiyama
 

LHokuten'yuu
LTochitsurugi
WTagaryuu
WOoyutaka
WAzumanada
WHakuryuuyama
LKurama
LKaiki
WTamaryuu
WShinkou
LHouou
WKinoarashi
WDaijuyama
WAmanoyama
WOoshio

10W 5L
 

Maegashira
9

Fujizakura
 

WKinoarashi
WAzumanada
LKurosegawa
WTagaryuu
LHakuryuuyama
LTouryuu
WShinkou
WKurama
LKaiki
LTochitsurugi
WTamaryuu
WAobajou
WSadanoumi
WOoshio
WOozutu

10W 5L
 

Maegashira
10

Ooshio
 

WShishihou
LTagaryuu
WHouou
LKurosegawa
WShinkou
WTamaryuu
LTouryuu
WHidanohana
WAzumanada
WTochiakagi
LTochitsurugi
LKaiki
WAobajou
LFujizakura
LTakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
11

Tamaryuu
 

WTochiakagi
WTouryuu
LKaiki
WKurama
LHokuten'yuu
LOoshio
LAobajou
LKinoarashi
LTakamiyama
WShishihou
LFujizakura
LAmanoyama
WHidanohana
LShinkou
LTagaryuu

5W 10L
 

Maegashira
12

Hidanohana
 

LHouou
WOoyutaka
LTochiakagi
LHokuten'yuu
LShishihou
LTochitsurugi
W*Hakuryuuyama
LOoshio
LShinkou
WHarunafuji
LHakuryuu
LMasudayama
LTamaryuu
WIwanami
LAobayama

4W 11L
 

Maegashira
13

Tagaryuu
 

WOoyutaka
WOoshio
LTakamiyama
LFujizakura
WTochiakagi
WKurama
LShishihou
WHokuten'yuu
WHouou
LTouryuu
WShinkou
LAzumanada
LKaiki
LAobajou
WTamaryuu

8W 7L
 

Maegashira
14

Shinkou
 

WTochitsurugi
LKoubouyama
WShishihou
WTochiakagi
LOoshio
LZaounishiki
LFujizakura
LHouou
WHidanohana
LTakamiyama
LTagaryuu
WOoyutaka
WHarunafuji
WTamaryuu
WHakuryuu

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WDaijuyama
WKirinji
WSadanoumi
LWakanofuji
WOonishiki
LAsashio
WKurosegawa
WWakashimazu
WTochihikari
WOozutu
LDewanohana
WKotokaze
L*Wakanohana
A 
A 

9W 4L 2A
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

WTochihikari
WAsashio
LOonishiki
WDaijuyama
WKirinji
WWakanofuji
WAmanoyama
LChiyonofuji
LDewanohana
WWakashimazu
WTakanosato
LKitanoumi
LTouryuu
LWakanohana
WHokuten'yuu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Wakashimazu
 

WOonishiki
WWakanofuji
WAobajou
LAzumanada
WSadanoumi
WKurosegawa
LOozutu
LKitanoumi
LChiyonofuji
LKotokaze
WKaiki
LAsashio
LHokuten'yuu
LDewanohana
WTouryuu

7W 8L
 

Komusubi
 

Asashio
 

LChiyonofuji
LKotokaze
WTakanosato
WTochihikari
WWakanohana
WKitanoumi
WDaijuyama
WSadanoumi
WOonishiki
WHokuten'yuu
WOozutu
WWakashimazu
WDewanohana
WHouou
WWakanofuji

13W 2L
 

Maegashira
1

Amanoyama
 

LWakanohana
LTakanosato
LDewanohana
LKaiki
LKinoarashi
WKirinji
LKotokaze
WShishihou
LDaijuyama
LWakanofuji
WSadanoumi
WTamaryuu
LTochihikari
LTakamiyama
WAzumanada

5W 10L
 

Maegashira
2

Oonishiki
 

LWakashimazu
WKaiki
WKotokaze
LKinoarashi
LKitanoumi
LWakanohana
LHokuten'yuu
WTakanosato
LAsashio
LTochihikari
LWakanofuji
WKirinji
WShishihou
WKurama
LTochitsurugi

6W 9L
 

Maegashira
3

Kurosegawa
 

LSadanoumi
WDewanohana
WFujizakura
WOoshio
LChiyonofuji
LWakashimazu
LKitanoumi
WKirinji
LWakanohana
LTakanosato
WKinoarashi
LKurama
WTochiakagi
WTochihikari
WKaiki

8W 7L
 

Maegashira
4

Oozutu
 

WAobajou
WKurama
LChiyonofuji
LTakanosato
LTouryuu
WDewanohana
WWakashimazu
LWakanohana
LHokuten'yuu
LKitanoumi
LAsashio
WTochihikari
WKirinji
WTochiakagi
LFujizakura

7W 8L
 

Maegashira
5

Azumanada
 

WKaiki
LFujizakura
LWakanohana
WWakashimazu
LTakamiyama
LDaijuyama
WKinoarashi
LDewanohana
LOoshio
WHouou
LTochiakagi
WTagaryuu
LTochitsurugi
LKirinji
LAmanoyama

5W 10L
 

Maegashira
6

Touryuu
 

WKurama
LTamaryuu
WOoyutaka
LHouou
WOozutu
WFujizakura
WOoshio
LTochitsurugi
WKinoarashi
WTagaryuu
LChiyonofuji
LWakanohana
WKotokaze
LTakanosato
LWakashimazu

8W 7L
 

Maegashira
7

Kurama
 

LTouryuu
LOozutu
WWakanofuji
LTamaryuu
WHouou
LTagaryuu
WTakamiyama
LFujizakura
WTochitsurugi
WDaijuyama
WShishihou
WKurosegawa
LKinoarashi
LOonishiki
WAobajou

8W 7L
 

Maegashira
8

Kinoarashi
 

LFujizakura
WSadanoumi
WTochitsurugi
WOonishiki
WAmanoyama
LHokuten'yuu
LAzumanada
WTamaryuu
LTouryuu
WKaiki
LKurosegawa
LTakamiyama
WKurama
LDaijuyama
WHouou

8W 7L
 

Maegashira
9

Shishihou
 

LOoshio
LHakuryuuyama
LShinkou
LTochitsurugi
WHidanohana
LTochiakagi
WTagaryuu
LAmanoyama
LOoyutaka
LTamaryuu
LKurama
LSadanoumi
LOonishiki
LWakajishi
LDaijuyama

2W 13L
 

Maegashira
10

Tochiakagi
 

LTamaryuu
LAobajou
WHidanohana
LShinkou
LTagaryuu
WShishihou
LKaiki
WOoyutaka
WSadanoumi
LOoshio
WAzumanada
LHouou
LKurosegawa
LOozutu
WKirinji

6W 9L
 

Maegashira
11

Houou
 

WHidanohana
WHokuten'yuu
LOoshio
WTouryuu
LKurama
WKaiki
WTochitsurugi
WShinkou
LTagaryuu
LAzumanada
WTakamiyama
WTochiakagi
LWakanofuji
LAsashio
LKinoarashi

8W 7L
 

Maegashira
12

Ooyutaka
 

LTagaryuu
LHidanohana
LTouryuu
LTakamiyama
WKaiki
LAobajou
LWakajishi
LTochiakagi
WShishihou
LMasudayama
LIwanami
LShinkou
LAobayama
LSadanoumi
WHarunafuji

3W 12L
 

Maegashira
13

Tochitsurugi
 

LShinkou
WTakamiyama
LKinoarashi
WShishihou
WWakajishi
WHidanohana
LHouou
WTouryuu
LKurama
WFujizakura
WOoshio
LOuko
WAzumanada
LHakuryuu
WOonishiki

9W 6L
 

Maegashira
14

Hakuryuuyama
 

LZaounishiki
WShishihou
WKoubouyama
WHakuryuu
WFujizakura
LTakamiyama
L*Hidanohana
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 3L 8A
 

Chiyonofuji(5)
Asashio(7)
Asashio(3)
Dewanohana(2)
Yoshinotani