1984 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanosato
 

LTagaryuu
LSakahoko
L*Oonishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L 12A
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanoumi
 

LKonishiki
WHidanohana
LKitao
WOozutu
WTagaryuu
LHoshi
L*Sakahoko
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 4L 8A
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

WSakahoko
LHoshi
WKonishiki
WKitao
WOozutu
WDewanohana
WTagaryuu
WOonokuni
WAsahifuji
WKurama
WHokuten'yuu
WKirinji
LAsashio
LKotokaze
LChiyonofuji

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotokaze
 

WHidanohana
WOozutu
WTagaryuu
WHoshi
WOonishiki
WKonishiki
LKitao
WDewanohana
WSakahoko
LHokuten'yuu
LAsahifuji
WAsashio
LChiyonofuji
WWakashimazu
LOonokuni

10W 5L
 

Sekiwake
 

Oonokuni
 

LAsashio
WDewanohana
WHoshi
WHokuten'yuu
WKurama
LKitao
LOozutu
LWakashimazu
LChiyonofuji
WItai
WKirinji
WAsahifuji
LTagaryuu
LSadanoumi
WKotokaze

8W 7L
 

Komusubi
 

Oozutu
 

LChiyonofuji
LKotokaze
LHokuten'yuu
LKitanoumi
LWakashimazu
LAsashio
WOonokuni
WTouryuu
LKonishiki
WOonishiki
WTagaryuu
LHidanohana
WHoshi
LKurama
LSakahoko

5W 10L
 

Maegashira
1

Hoshi
 

WDewanohana
WWakashimazu
LOonokuni
LKotokaze
LHokuten'yuu
WKitanoumi
WAsashio
LKitao
WKirinji
WSadanoumi
W*Konishiki
WKaiki
LOozutu
LAsahifuji
WJingaku

9W 6L
 

Maegashira
2

Kurama
 

WOonishiki
LSadanoumi
LAsashio
LKonishiki
LOonokuni
LDaijuyama
LChiyonofuji
WHachiya
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKirishima
WTouryuu
WHidanohana
WOozutu
WWakasegawa

6W 9L
 

Maegashira
3

Hidanohana
 

LKotokaze
LKitanoumi
LChiyonofuji
LMasudayama
LKirishima
WAobajou
LTouryuu
LTagaryuu
LHouou
LSakahoko
LHachiya
WOozutu
LKurama
WKoubouyama
LDewanohana

3W 12L
 

Maegashira
4

Sakahoko
 

LWakashimazu
WTakanosato
LDaijuyama
LAsashio
LChiyonofuji
LHouou
W*Kitanoumi
LHokuten'yuu
LKotokaze
WHidanohana
LAobajou
WKoubouyama
WOonishiki
LHachiya
WOozutu

6W 9L
 

Maegashira
5

Asahifuji
 

WTouryuu
WAobajou
LKirinji
WSadanoumi
WJingaku
WKoubouyama
WHouou
WItai
LWakashimazu
LChiyonofuji
WKotokaze
LOonokuni
WHokuten'yuu
WHoshi
WKitao

11W 4L
 

Maegashira
6

Kaiki
 

WMasudayama
WTochiakagi
LWakasegawa
WKoubouyama
LSadanoumi
LKirinji
WJingaku
LAobajou
LDaijuyama
WHouou
LMitoizumi
LHoshi
WItai
LDaitetsu
WKirishima

7W 8L
 

Maegashira
7

Tochitsurugi
 

LItai
WOonishiki
WDewanohana
LKirinji
LKoubouyama
WWakasegawa
WAobajou
WDaijuyama
LKirishima
WAsashio
LSadanoumi
LKitao
LTouryuu
LHouou
LTakamisugi

6W 9L
 

Maegashira
8

Itai
 

WTochitsurugi
LTakamisugi
WMitoizumi
WDewanohana
WTochiakagi
LJingaku
WKirinji
LAsahifuji
WKitao
LOonokuni
LChiyonofuji
WDaitetsu
LKaiki
WHokuten'yuu
LSadanoumi

8W 7L
 

Maegashira
9

Daijuyama
 

LSadanoumi
WTouryuu
WSakahoko
LAobajou
LKirinji
WKurama
WMasudayama
LTochitsurugi
WKaiki
LDaitetsu
WTochiakagi
LOonishiki
WHouou
WKitao
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
10

Jingaku
 

LHouou
WWakasegawa
WMasudayama
WTochiakagi
LAsahifuji
WItai
LKaiki
WDaitetsu
WSadanoumi
LAobajou
LKitao
WTakamisugi
WHachiya
LDewanohana
LHoshi

8W 7L
 

Maegashira
11

Houou
 

WJingaku
LMitoizumi
LSadanoumi
WTouryuu
WHachiya
WSakahoko
LAsahifuji
LMasudayama
WHidanohana
LKaiki
WKoubouyama
LKirishima
LDaijuyama
WTochitsurugi
WHattori

8W 7L
 

Maegashira
12

Tochiakagi
 

WAobajou
LKaiki
WDaitetsu
LJingaku
LItai
WSadanoumi
WHattori
LKoubouyama
LWakasegawa
WFujizakura
LDaijuyama
LMaenoshin
LMitoizumi
LTakamisugi
WOonishiki

6W 9L
 

Maegashira
13

Mitoizumi
 

LKirinji
WHouou
LItai
WHachiya
WTochihikari
LDaitetsu
WKirishima
LHattori
WMasudayama
LKoubouyama
WKaiki
LSadanoumi
WTochiakagi
LAobajou
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
14

Wakasegawa
 

WTakamisugi
LJingaku
WKaiki
WWashuuyama
LDaitetsu
LTochitsurugi
LKoubouyama
WKirishima
WTochiakagi
LMasudayama
LHattori
LAobajou
LTochihikari
WMaenoshin
LKurama

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WOozutu
WKitao
WHidanohana
WTagaryuu
WSakahoko
WOonishiki
WKurama
WKonishiki
WOonokuni
WAsahifuji
WItai
LHokuten'yuu
WKotokaze
WAsashio
WWakashimazu

14W 1L
 

Oozeki
 

Asashio
 

WOonokuni
WTagaryuu
WKurama
WSakahoko
LKitao
WOozutu
LHoshi
WOonishiki
WDewanohana
LTochitsurugi
WDaitetsu
LKotokaze
WWakashimazu
LChiyonofuji
WHokuten'yuu

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

LKitao
WKonishiki
WOozutu
LOonokuni
WHoshi
WTagaryuu
LDewanohana
WSakahoko
WKurama
WKotokaze
LWakashimazu
WChiyonofuji
LAsahifuji
LItai
LAsashio

8W 7L
 

Sekiwake
 

Konishiki
 

WKitanoumi
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WKurama
WDewanohana
LKotokaze
WOonishiki
LChiyonofuji
WOozutu
LTagaryuu
L*Hoshi
A 
A 
A 
A 

5W 6L 4A
 

Komusubi
 

Tagaryuu
 

WTakanosato
LAsashio
LKotokaze
LChiyonofuji
LKitanoumi
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WHidanohana
LTouryuu
WKonishiki
LOozutu
WHachiya
WOonokuni
WOonishiki
LMasudayama

6W 9L
 

Maegashira
1

Dewanohana
 

LHoshi
LOonokuni
LTochitsurugi
LItai
LKonishiki
LWakashimazu
WHokuten'yuu
LKotokaze
LAsashio
LHachiya
LTouryuu
WMasudayama
LKirishima
WJingaku
WHidanohana

4W 11L
 

Maegashira
2

Oonishiki
 

LKurama
LTochitsurugi
W*Takanosato
LKirishima
LKotokaze
LChiyonofuji
LKonishiki
LAsashio
LHachiya
LOozutu
WMasudayama
WDaijuyama
LSakahoko
LTagaryuu
LTochiakagi

3W 12L
 

Maegashira
3

Kitao
 

WHokuten'yuu
LChiyonofuji
WKitanoumi
LWakashimazu
WAsashio
WOonokuni
WKotokaze
WHoshi
LItai
LKirinji
WJingaku
WTochitsurugi
LKoubouyama
LDaijuyama
LAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
4

Touryuu
 

LAsahifuji
LDaijuyama
LAobajou
LHouou
LTakamisugi
LHachiya
WHidanohana
LOozutu
WTagaryuu
WKirishima
WDewanohana
LKurama
WTochitsurugi
WMasudayama
LDaitetsu

6W 9L
 

Maegashira
5

Masudayama
 

LKaiki
LKoubouyama
LJingaku
WHidanohana
LAobajou
WKirishima
LDaijuyama
WHouou
LMitoizumi
WWakasegawa
LOonishiki
LDewanohana
WSadanoumi
LTouryuu
WTagaryuu

6W 9L
 

Maegashira
6

Hachiya
 

WDaitetsu
LKirinji
LKoubouyama
LMitoizumi
LHouou
WTouryuu
LTakamisugi
LKurama
WOonishiki
WDewanohana
WHidanohana
LTagaryuu
LJingaku
WSakahoko
LAobajou

6W 9L
 

Maegashira
7

Daitetsu
 

LHachiya
WKirishima
LTochiakagi
WTakamisugi
WWakasegawa
WMitoizumi
LSadanoumi
LJingaku
WKoubouyama
WDaijuyama
LAsashio
LItai
LAobajou
WKaiki
WTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
8

Sadanoumi
 

WDaijuyama
WKurama
WHouou
LAsahifuji
WKaiki
LTochiakagi
WDaitetsu
LKirinji
LJingaku
LHoshi
WTochitsurugi
WMitoizumi
LMasudayama
WOonokuni
WItai

9W 6L
 

Maegashira
9

Kirishima
 

LKoubouyama
LDaitetsu
WTakamisugi
WOonishiki
WHidanohana
LMasudayama
LMitoizumi
LWakasegawa
WTochitsurugi
LTouryuu
WKurama
WHouou
WDewanohana
WKirinji
LKaiki

8W 7L
 

Maegashira
10

Koubouyama
 

WKirishima
WMasudayama
WHachiya
LKaiki
WTochitsurugi
LAsahifuji
WWakasegawa
WTochiakagi
LDaitetsu
WMitoizumi
LHouou
LSakahoko
WKitao
LHidanohana
WKirinji

9W 6L
 

Maegashira
11

Aobajou
 

LTochiakagi
LAsahifuji
WTouryuu
WDaijuyama
WMasudayama
LHidanohana
LTochitsurugi
WKaiki
LTakamisugi
WJingaku
WSakahoko
WWakasegawa
WDaitetsu
WMitoizumi
WHachiya

10W 5L
 

Maegashira
12

Kirinji
 

WMitoizumi
WHachiya
WAsahifuji
WTochitsurugi
WDaijuyama
WKaiki
LItai
WSadanoumi
LHoshi
WKitao
LOonokuni
LWakashimazu
LHattori
LKirishima
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
13

Takamisugi
 

LWakasegawa
WItai
LKirishima
LDaitetsu
WTouryuu
LOoyutaka
WHachiya
LTochihikari
WAobajou
LMaenoshin
W*Fujizakura
LJingaku
WTochitsukasa
WTochiakagi
WTochitsurugi

8W 7L
 

Chiyonofuji(10)
Kitao(1)
Asahifuji(1)
Hoshi(1)
Banryuuyama, Wakanofuji