1985 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WDewanohana
WSakahoko
WKirinji
WKonishiki
LHouou
WOonokuni
WJingaku
LKitao
WMitoizumi
WAsahifuji
WTouryuu
WKotokaze
LAsashio
LWakashimazu
WHokuten'yuu

11W 4L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

LKitao
WKonishiki
WHouou
WKirinji
WDewanohana
LMitoizumi
LSakahoko
LHoshi
LAsahifuji
WAobajou
WOonokuni
WWakashimazu
WKotokaze
LAsashio
LChiyonofuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WTouryuu
WDewanohana
WSakahoko
LHouou
LKitao
WHoshi
WAsahifuji
WKurama
WOonokuni
WKotokaze
WJingaku
WSadanoumi
WChiyonofuji
WHokuten'yuu
WWakashimazu

13W 2L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

LWakashimazu
LJingaku
WDewanohana
LSakahoko
LAsahifuji
LAsashio
WKitao
WHokuten'yuu
WKonishiki
WMitoizumi
WHouou
LItai
WTouryuu
LOonokuni
WKotokaze

8W 7L
 

Komusubi
 

Kitao
 

WHokuten'yuu
LKotokaze
WOonokuni
LWakashimazu
WAsashio
WSakahoko
LHoshi
WChiyonofuji
WDewanohana
LSadanoumi
WAsahifuji
WHouou
LMitoizumi
WKonishiki
WOozutu

10W 5L
 

Maegashira
1

Asahifuji
 

WMitoizumi
LMasudayama
WOozutu
WTochitsurugi
WHoshi
WItai
LAsashio
WTagaryuu
WHokuten'yuu
LChiyonofuji
LKitao
WDaijuyama
LOonokuni
WKotokaze
LKonishiki

9W 6L
 

Maegashira
2

Kurama
 

WJingaku
LTochitsurugi
LKoubouyama
LTagaryuu
LKotokaze
LTakamisugi
WHidanohana
LAsashio
LWakashimazu
LDewanohana
LKaiki
WHananoumi
LKirinji
WHouou
LAobajou

4W 11L
 

Maegashira
3

Houou
 

LSakahoko
LOonokuni
LHokuten'yuu
WAsashio
WChiyonofuji
WHidanohana
LTagaryuu
LKoubouyama
WKotokaze
WTochitsurugi
LHoshi
LKitao
LOozutu
LKurama
LMasudayama

5W 10L
 

Maegashira
4

Kirinji
 

LKotokaze
LWakashimazu
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LHidanohana
WTerao
LHattori
WDewanohana
LTochitsurugi
LKaiki
LKoubouyama
WKirishima
WKurama
LJingaku
LTagaryuu

4W 11L
 

Maegashira
5

Touryuu
 

LAsashio
LKirishima
WHidanohana
WDaitetsu
LKotogaume
WHananoumi
WTochitsurugi
LOozutu
LSadanoumi
WHattori
LChiyonofuji
LOonokuni
LHoshi
LOonishiki
LSakahoko

5W 10L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

WAobajou
LMitoizumi
WKirishima
WKurama
LSadanoumi
WKoubouyama
WHouou
LAsahifuji
LOonishiki
LOonokuni
LKotogaume
WJingaku
LDaitetsu
WOozutu
WKirinji

8W 7L
 

Maegashira
7

Oozutu
 

WMasudayama
LSadanoumi
LAsahifuji
WKirishima
LKoubouyama
WOonishiki
LKotogaume
WTouryuu
WDaitetsu
LHananoumi
WDaijuyama
WTerao
WHouou
LTagaryuu
LKitao

8W 7L
 

Maegashira
8

Itai
 

WTochitsurugi
LKotogaume
WHananoumi
WHattori
WTerao
LAsahifuji
WSadanoumi
LHidanohana
LKirishima
WJingaku
LTakamisugi
WHoshi
LDaijuyama
WDaitetsu
WKoubouyama

9W 6L
 

Maegashira
9

Daijuyama
 

LOonishiki
WKoubouyama
LHattori
WTerao
LDaitetsu
WKotogaume
WKaiki
LAobajou
WHananoumi
WMasudayama
LOozutu
LAsahifuji
WItai
LKirishima
WJingaku

8W 7L
 

Maegashira
10

Oonishiki
 

WDaijuyama
WDaitetsu
WKaiki
LHidanohana
WAobajou
LOozutu
WKoubouyama
LJingaku
WTagaryuu
LTerao
WKirishima
WTakamisugi
WKonishiki
WTouryuu
WKotogaume

11W 4L
 

Maegashira
11

Hidanohana
 

LKoubouyama
LAobajou
LTouryuu
WOonishiki
WKirinji
LHouou
LKurama
WItai
LMasudayama
LTochimatoi
LHananoumi
LKaiki
LTerao
LSasshuunada
WHachiya

4W 11L
 

Maegashira
12

Daitetsu
 

LKirishima
LOonishiki
WMasudayama
LTouryuu
WDaijuyama
WSasshuunada
LTakamisugi
WKaiki
LOozutu
WKoubouyama
WAobajou
WTochimatoi
WTagaryuu
LItai
LHananoumi

8W 7L
 

Maegashira
13

Sadanoumi
 

WKotogaume
WOozutu
WTakamisugi
WKaiki
WTagaryuu
WTochitsurugi
LItai
WKonishiki
WTouryuu
WKitao
WMitoizumi
LAsashio
LWakashimazu
LSakahoko
LOonokuni

10W 5L
 

Maegashira
14

Hattori
 

LHananoumi
WSasshuunada
WDaijuyama
LItai
LTochimatoi
WKaiki
WKirinji
LSakahoko
WAobajou
LTouryuu
WMasudayama
LKonishiki
LTakamisugi
WTochitsurugi
WTerao

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanosato
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

WHoshi
WKirinji
WJingaku
WKitao
LKonishiki
WDewanohana
WMitoizumi
WOonokuni
WKurama
WSakahoko
WKotokaze
LHokuten'yuu
WSadanoumi
WChiyonofuji
LAsashio

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotokaze
 

WKirinji
WKitao
LKonishiki
WDewanohana
WKurama
WJingaku
LOonokuni
LMitoizumi
LHouou
LAsashio
LWakashimazu
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LHoshi

5W 10L
 

Sekiwake
 

Oonokuni
 

WKonishiki
WHouou
LKitao
LJingaku
WMitoizumi
LChiyonofuji
WKotokaze
LWakashimazu
LAsashio
WTagaryuu
LHokuten'yuu
WTouryuu
WAsahifuji
WHoshi
WSadanoumi

9W 6L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

LChiyonofuji
LAsashio
LHoshi
LKotokaze
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKonishiki
LKirinji
LKitao
WKurama
LSakahoko
WMasudayama
WTochitsurugi
LAobajou
LMitoizumi

3W 12L
 

Maegashira
1

Mitoizumi
 

LAsahifuji
WTagaryuu
LTochitsurugi
WTakamisugi
LOonokuni
WHokuten'yuu
LWakashimazu
WKotokaze
LChiyonofuji
LHoshi
LSadanoumi
LSakahoko
WKitao
WMasudayama
WDewanohana

7W 8L
 

Maegashira
2

Jingaku
 

LKurama
WHoshi
LWakashimazu
WOonokuni
LTakamisugi
LKotokaze
LChiyonofuji
WOonishiki
WKaiki
LItai
LAsashio
LTagaryuu
WMasudayama
WKirinji
LDaijuyama

6W 9L
 

Maegashira
3

Konishiki
 

LOonokuni
LHokuten'yuu
WKotokaze
LChiyonofuji
WWakashimazu
WMasudayama
WDewanohana
LSadanoumi
LHoshi
WKirishima
WTochitsurugi
WHattori
LOonishiki
LKitao
WAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
4

Sakahoko
 

WHouou
LChiyonofuji
LAsashio
WHoshi
LKaiki
LKitao
WHokuten'yuu
WHattori
LKotogaume
LWakashimazu
WDewanohana
WMitoizumi
LKoubouyama
WSadanoumi
WTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
5

Aobajou
 

LTagaryuu
WHidanohana
WKotogaume
LKoubouyama
LOonishiki
WKirishima
LHananoumi
WDaijuyama
LHattori
LHokuten'yuu
LDaitetsu
LTochitsurugi
LKaiki
WDewanohana
WKurama

6W 9L
 

Maegashira
6

Masudayama
 

LOozutu
WAsahifuji
LDaitetsu
LKotogaume
WHananoumi
LKonishiki
LKirishima
LTerao
WHidanohana
LDaijuyama
LHattori
LDewanohana
LJingaku
LMitoizumi
WHouou

4W 11L
 

Maegashira
7

Tochitsurugi
 

LItai
WKurama
WMitoizumi
LAsahifuji
LKirishima
LSadanoumi
LTouryuu
WKotogaume
WKirinji
LHouou
LKonishiki
WAobajou
LDewanohana
LHattori
LTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
8

Takamisugi
 

WKaiki
LHananoumi
LSadanoumi
LMitoizumi
WJingaku
WKurama
WDaitetsu
LKirishima
WKoubouyama
LKotogaume
WItai
LOonishiki
WHattori
LTerao
WTochitsurugi

8W 7L
 

Maegashira
9

Kaiki
 

LTakamisugi
WTerao
LOonishiki
LSadanoumi
WSakahoko
LHattori
LDaijuyama
LDaitetsu
LJingaku
WKirinji
WKurama
WHidanohana
WAobajou
WKotogaume
LKirishima

7W 8L
 

Maegashira
10

Koubouyama
 

WHidanohana
LDaijuyama
WKurama
WAobajou
WOozutu
LTagaryuu
LOonishiki
WHouou
LTakamisugi
LDaitetsu
WKirinji
WKotogaume
WSakahoko
LHananoumi
LItai

8W 7L
 

Maegashira
11

Kirishima
 

WDaitetsu
WTouryuu
LTagaryuu
LOozutu
WTochitsurugi
LAobajou
WMasudayama
WTakamisugi
WItai
LKonishiki
LOonishiki
LKirinji
LKotogaume
WDaijuyama
WKaiki

8W 7L
 

Maegashira
12

Kotogaume
 

LSadanoumi
WItai
LAobajou
WMasudayama
WTouryuu
LDaijuyama
WOozutu
LTochitsurugi
WSakahoko
WTakamisugi
WTagaryuu
LKoubouyama
WKirishima
LKaiki
LOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
13

Hananoumi
 

WHattori
WTakamisugi
LItai
WTochimatoi
LMasudayama
LTouryuu
WAobajou
LTochitsukasa
LDaijuyama
WOozutu
WHidanohana
LKurama
WMaenoshin
WKoubouyama
WDaitetsu

9W 6L
 

Maegashira
14

Terao
 

LTochimatoi
LKaiki
WTochitsukasa
LDaijuyama
LItai
LKirinji
LHachiya
WMasudayama
WHakuryuu
WOonishiki
LMaenoshin
LOozutu
WHidanohana
WTakamisugi
LHattori

6W 9L
 

Asashio(1)
Kitao(2)
Sadanoumi(2)
Asahifuji(1)
Fujizakura