1985 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKoubouyama
WTamaryuu
WDaijuyama
WDewanohana
WSadanoumi
WTerao
WAsahifuji
WKitao
WOozutu
WJingaku
WTakamisugi
WWakashimazu
WAsashio
WOonokuni
WHokuten'yuu

15W 0L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WSadanoumi
WTerao
WAsahifuji
LKitao
WKoubouyama
WTamaryuu
WHoshi
WAsashio
WJingaku
WOozutu
LOonokuni
LDewanohana
LKotogaume
LWakashimazu
LChiyonofuji

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WDaijuyama
WHoshi
LKoubouyama
WSadanoumi
WTerao
WKitao
WDewanohana
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LWakashimazu
WOozutu
WSakahoko
LChiyonofuji
WItai
LOonokuni

9W 6L
 

Sekiwake
 

Konishiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Haridashi-
Sekiwake

Kotokaze
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Hoshi
 

WTakanosato
LAsashio
WWakashimazu
LTerao
LKitao
LOonokuni
LHokuten'yuu
WKoubouyama
WDewanohana
LSakahoko
WKirinji
WTakamisugi
LAsahifuji
WKotogaume
WOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
1

Oozutu
 

WJingaku
WTakamisugi
WKitao
LItai
LOonokuni
LWakashimazu
WOonishiki
LKotogaume
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LAsashio
LKoubouyama
LDaijuyama
LTagaryuu
WHouou

5W 10L
 

Maegashira
2

Asahifuji
 

LKitao
WTochitsurugi
LHokuten'yuu
WKotogaume
WSakahoko
WOonishiki
LChiyonofuji
LWakashimazu
WAsashio
LOonokuni
WDewanohana
WTerao
WHoshi
WKirishima
WKirinji

10W 5L
 

Maegashira
3

Sadanoumi
 

LHokuten'yuu
LWakashimazu
WTochitsurugi
LAsashio
LChiyonofuji
LTagaryuu
LJingaku
WHouou
WTamaryuu
WDaijuyama
WKoubouyama
LKitao
WTerao
LFujinokawa
LSakahoko

6W 9L
 

Maegashira
4

Tamaryuu
 

LWakashimazu
LChiyonofuji
WTagaryuu
WOonokuni
LHananoumi
LHokuten'yuu
LAobajou
LSakahoko
LSadanoumi
WKoubouyama
LFujinokawa
LDaitetsu
LJingaku
WTochitsurugi
LDaijuyama

4W 11L
 

Maegashira
5

Takamisugi
 

WDewanohana
LOozutu
WKotogaume
LKaiki
LKirinji
LItai
WFujinokawa
LTagaryuu
WAobajou
LDaitetsu
LChiyonofuji
LHoshi
LTouryuu
WJingaku
LKoubouyama

5W 10L
 

Maegashira
6

Tochitsurugi
 

LHouou
LAsahifuji
LSadanoumi
WHananoumi
WJingaku
LAobajou
WItai
LTerao
WSakahoko
LFujinokawa
LDaitetsu
WDaijuyama
LTagaryuu
LTamaryuu
LMasurao

5W 10L
 

Maegashira
7

Oonishiki
 

WSakahoko
LKirishima
LKirinji
WMisugiiso
WFujinokawa
LAsahifuji
LOozutu
LDaitetsu
WMasurao
WTouryuu
WHouou
LJingaku
WWakashimazu
WKaiki
LHoshi

8W 7L
 

Maegashira
8

Kurama
 

LKotogaume
WDaijuyama
LSakahoko
LTouryuu
LDaitetsu
LMasurao
WTagaryuu
WJingaku
WFujinokawa
LItai
LKirishima
LAobajou
WKaiki
LKirinji
WHananoumi

6W 9L
 

Maegashira
9

Itai
 

WTagaryuu
WMisugiiso
LDaitetsu
WOozutu
LKirishima
WTakamisugi
LTochitsurugi
WKaiki
LHouou
WKurama
WKotogaume
WHananoumi
LKitao
LAsashio
LAobajou

8W 7L
 

Maegashira
10

Kaiki
 

WHananoumi
LAobajou
WHouou
WTakamisugi
LMisugiiso
LSakahoko
WKirishima
LItai
WTagaryuu
WMasurao
LDaijuyama
WKirinji
LKurama
LOonishiki
WTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
11

Kirinji
 

WFujinokawa
WSakahoko
WOonishiki
WMasurao
WTakamisugi
WKirishima
WMisugiiso
WAobajou
LTerao
LKitao
LHoshi
LKaiki
LHananoumi
WKurama
LAsahifuji

9W 6L
 

Maegashira
12

Daitetsu
 

LAobajou
WKotogaume
WItai
LMaenoshin
WKurama
WHidanohana
LTouryuu
WOonishiki
LHananoumi
WTakamisugi
WTochitsurugi
WTamaryuu
LKirishima
WTerao
LTagaryuu

9W 6L
 

Maegashira
13

Kirishima
 

WTouryuu
WOonishiki
WFujinokawa
WAobajou
WItai
LKirinji
LKaiki
WHananoumi
LKotogaume
LTagaryuu
WKurama
WMaenoshin
WDaitetsu
LAsahifuji
LDewanohana

9W 6L
 

Maegashira
14

Masurao
 

LMisugiiso
LFujinokawa
LTouryuu
LKirinji
WHarunafuji
WKurama
LTochitsukasa
LMaenoshin
LOonishiki
LKaiki
WWakasegawa
WHouou
WTochimatoi
WDaijuyama
WTochitsurugi

7W 8L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanosato
 

LHoshi
LDewanohana
L*Terao
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L 12A
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

WTerao
WKoubouyama
WJingaku
LTamaryuu
WOozutu
WHoshi
LKitao
WDewanohana
WWakashimazu
WAsahifuji
WHokuten'yuu
WKotogaume
WSakahoko
LChiyonofuji
WAsashio

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WTamaryuu
WSadanoumi
LHoshi
WKoubouyama
LDewanohana
WOozutu
LTerao
WAsahifuji
LOonokuni
WAsashio
WJingaku
LChiyonofuji
LOonishiki
WHokuten'yuu
WKitao

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kitao
 

WAsahifuji
WJingaku
LOozutu
WHokuten'yuu
WHoshi
LAsashio
WOonokuni
LChiyonofuji
WKoubouyama
WKirinji
WTerao
WSadanoumi
WItai
WDewanohana
LWakashimazu

11W 4L
 

Komusubi
 

Koubouyama
 

LChiyonofuji
LOonokuni
WAsashio
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LJingaku
LDaijuyama
LHoshi
LKitao
LTamaryuu
LSadanoumi
WOozutu
LDewanohana
WHouou
WTakamisugi

4W 11L
 

Maegashira
1

Jingaku
 

LOozutu
LKitao
LOonokuni
WTagaryuu
LTochitsurugi
WKoubouyama
WSadanoumi
LKurama
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LWakashimazu
WOonishiki
WTamaryuu
LTakamisugi
LFujinokawa

5W 10L
 

Maegashira
2

Terao
 

LOonokuni
LHokuten'yuu
W*Takanosato
WHoshi
LAsashio
LChiyonofuji
WWakashimazu
WTochitsurugi
WKirinji
WDewanohana
LKitao
LAsahifuji
LSadanoumi
LDaitetsu
LKotogaume

6W 9L
 

Maegashira
3

Daijuyama
 

LAsashio
LKurama
LChiyonofuji
LSakahoko
WTagaryuu
LHananoumi
WKoubouyama
LFujinokawa
LTouryuu
LSadanoumi
WKaiki
LTochitsurugi
WOozutu
LMasurao
WTamaryuu

5W 10L
 

Maegashira
4

Dewanohana
 

LTakamisugi
WTakanosato
WHananoumi
LChiyonofuji
WWakashimazu
WFujinokawa
LAsashio
LOonokuni
LHoshi
LTerao
LAsahifuji
WHokuten'yuu
WKoubouyama
LKitao
WKirishima

7W 8L
 

Maegashira
5

Houou
 

WTochitsurugi
LTagaryuu
LKaiki
LFujinokawa
LAobajou
WTouryuu
WSakahoko
LSadanoumi
WItai
LHananoumi
LOonishiki
LMasurao
LMisugiiso
LKoubouyama
LOozutu

4W 11L
 

Maegashira
6

Sakahoko
 

LOonishiki
LKirinji
WKurama
WDaijuyama
LAsahifuji
WKaiki
LHouou
WTamaryuu
LTochitsurugi
WHoshi
WAobajou
LAsashio
LOonokuni
WTouryuu
WSadanoumi

8W 7L
 

Maegashira
7

Kotogaume
 

WKurama
LDaitetsu
LTakamisugi
LAsahifuji
WTouryuu
WMisugiiso
WHananoumi
WOozutu
WKirishima
WAobajou
LItai
LOonokuni
WHokuten'yuu
LHoshi
WTerao

9W 6L
 

Maegashira
8

Tagaryuu
 

LItai
WHouou
LTamaryuu
LJingaku
LDaijuyama
WSadanoumi
LKurama
WTakamisugi
LKaiki
WKirishima
LHananoumi
LTouryuu
WTochitsurugi
WOozutu
WDaitetsu

7W 8L
 

Maegashira
9

Hananoumi
 

LKaiki
WTouryuu
LDewanohana
LTochitsurugi
WTamaryuu
WDaijuyama
LKotogaume
LKirishima
WDaitetsu
WHouou
WTagaryuu
LItai
WKirinji
WAobajou
LKurama

8W 7L
 

Maegashira
10

Fujinokawa
 

LKirinji
WMasurao
LKirishima
WHouou
LOonishiki
LDewanohana
LTakamisugi
WDaijuyama
LKurama
WTochitsurugi
WTamaryuu
WMisugiiso
LAobajou
WSadanoumi
WJingaku

8W 7L
 

Maegashira
11

Aobajou
 

WDaitetsu
WKaiki
LMisugiiso
LKirishima
WHouou
WTochitsurugi
WTamaryuu
LKirinji
LTakamisugi
LKotogaume
LSakahoko
WKurama
WFujinokawa
LHananoumi
WItai

8W 7L
 

Maegashira
12

Touryuu
 

LKirishima
LHananoumi
WMasurao
WKurama
LKotogaume
LHouou
WDaitetsu
WMisugiiso
WDaijuyama
LOonishiki
WMaenoshin
WTagaryuu
WTakamisugi
LSakahoko
LKaiki

8W 7L
 

Maegashira
13

Misugiiso
 

WMasurao
LItai
WAobajou
LOonishiki
WKaiki
LKotogaume
LKirinji
LTouryuu
WMaenoshin
WTochimatoi
WHidanohana
LFujinokawa
WHouou
LMasudayama
WSasshuunada

8W 7L
 

Chiyonofuji(13)
Kitao(4)
Kotogaume(1)
Asahifuji(2)
Kotowaka