1986 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKotogaume
LOozutu
L*Kirinji
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L 12A
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

LKonishiki
WDaijuyama
LOozutu
WTamaryuu
WDewanohana
WKirinji
LKotogaume
WAsahifuji
WJingaku
LHoshi
WWakashimazu
WSakahoko
WHokuten'yuu
LAsashio
LKitao

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LAsahifuji
WKirinji
WKotogaume
WHananoumi
LTamaryuu
LHoshi
LDewanohana
WOozutu
WDaijuyama
LWakashimazu
WSakahoko
WKitao
WSadanoumi
WOonokuni
WHokuten'yuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Asahifuji
 

WAsashio
WSakahoko
LDewanohana
LKitao
LKonishiki
WOozutu
LHokuten'yuu
LOonokuni
LKotogaume
WTamaryuu
WDaijuyama
WHananoumi
LJingaku
LHoshi
WWakashimazu

7W 8L
 

Komusubi
 

Konishiki
 

WOonokuni
WHokuten'yuu
LWakashimazu
WSadanoumi
WAsahifuji
WKotogaume
LKirishima
WDewanohana
WKitao
WTerao
WTochitsurugi
WJingaku
WKirinji
LHananoumi
WHoshi

12W 3L
 

Maegashira
1

Sakahoko
 

LDewanohana
LAsahifuji
WKaiki
LKurama
WFujinokawa
LWakashimazu
WDaitetsu
WSadanoumi
LHokuten'yuu
LKitao
LAsashio
LOonokuni
LKotogaume
WDaijuyama
WTamaryuu

6W 9L
 

Maegashira
2

Tamaryuu
 

WHoshi
WJingaku
WFujinokawa
LOonokuni
WAsashio
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKitao
LKurama
LAsahifuji
LOozutu
LSadanoumi
WDaitetsu
LKotogaume
LSakahoko

5W 10L
 

Maegashira
3

Hananoumi
 

LHokuten'yuu
WWakashimazu
LKitao
LAsashio
WKoubouyama
LTochitsurugi
WFujinokawa
WKaiki
WItai
WTagaryuu
LSadanoumi
LAsahifuji
LHoshi
WKonishiki
WKotogaume

8W 7L
 

Maegashira
4

Oozutu
 

LWakashimazu
WChiyonofuji
WOonokuni
LHokuten'yuu
LKitao
LAsahifuji
LHoshi
LAsashio
WKoubouyama
LKaiki
WTamaryuu
WDaijuyama
WHidanohana
LTochitsukasa
LFujinokawa

6W 9L
 

Maegashira
5

Takamisugi
 

WKirishima
LTouryuu
WTagaryuu
WMisugiiso
LTochitsurugi
LItai
LKurama
LMitoizumi
LTochitsukasa
WShishihou
WTochimatoi
LKaiki
LKoubouyama
WSadanoumi
LTerao

6W 9L
 

Maegashira
6

Kaiki
 

LSadanoumi
LTochitsukasa
LSakahoko
LDewanohana
WTochimatoi
LMitoizumi
WTouryuu
LHananoumi
WShishihou
WOozutu
LKirinji
WTakamisugi
LDaijuyama
WTagaryuu
LItai

6W 9L
 

Maegashira
7

Fujinokawa
 

WDaitetsu
LShishihou
LTamaryuu
WTouryuu
LSakahoko
WTerao
LHananoumi
WItai
LTochitsurugi
WDaijuyama
LKirishima
LTochitsukasa
LTagaryuu
WJingaku
WOozutu

7W 8L
 

Maegashira
8

Koubouyama
 

WKurama
LTerao
LSadanoumi
LItai
LHananoumi
LDaijuyama
WKirinji
WTochimatoi
LOozutu
WDaitetsu
WMisugiiso
LTouryuu
WTakamisugi
LKirishima
WTochitsurugi

7W 8L
 

Maegashira
9

Tochitsurugi
 

WTerao
WHidanohana
LJingaku
LTagaryuu
WTakamisugi
WHananoumi
LItai
WKirishima
WFujinokawa
WSadanoumi
LKonishiki
LMitoizumi
WTouryuu
LMisugiiso
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
10

Misugiiso
 

LTagaryuu
WKirishima
LTochitsukasa
LTakamisugi
LMitoizumi
WHidanohana
LJingaku
WDaitetsu
WKirinji
LTouryuu
LKoubouyama
WTerao
LItai
WTochitsurugi
WKurama

7W 8L
 

Maegashira
11

Tochimatoi
 

LTouryuu
LSadanoumi
LKirishima
LDaijuyama
LKaiki
WShishihou
LHidanohana
LKoubouyama
LMaenoshin
LMitoizumi
LTakamisugi
LKirinji
LKouryuu
LKirinishiki
LDaitetsu

1W 14L
 

Maegashira
12

Tochitsukasa
 

WMitoizumi
WKaiki
WMisugiiso
LTerao
WTouryuu
LDaitetsu
LTagaryuu
WKouryuu
WTakamisugi
LTakanofuji
WOonishiki
WFujinokawa
LDewanohana
WOozutu
LKirishima

9W 6L
 

Maegashira
13

Shishihou
 

LItai
WFujinokawa
LKurama
WDaitetsu
WHidanohana
LTochimatoi
LMitoizumi
LTerao
LKaiki
LTakamisugi
LTouryuu
LMaenoshin
LKaneshiro
LAobajou
LDaijuyama

3W 12L
 

Maegashira
14

Hidanohana
 

LMaenoshin
LTochitsurugi
LMitoizumi
LKirishima
LShishihou
LMisugiiso
WTochimatoi
LKaneshiro
LKouryuu
WKirinishiki
LAobajou
LHachiya
LOozutu
LDaitetsu
LTagaryuu

2W 13L
 

WEST

Oozeki
 

Kitao
 

WKirinji
LKotogaume
WHananoumi
WAsahifuji
WOozutu
WDewanohana
LDaijuyama
WTamaryuu
LKonishiki
WSakahoko
LHoshi
LAsashio
WWakashimazu
WHokuten'yuu
WOonokuni

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WHananoumi
LKonishiki
LHoshi
WOozutu
WKotogaume
WTamaryuu
WAsahifuji
WDaijuyama
WSakahoko
WDewanohana
WJingaku
WWakashimazu
LOonokuni
LKitao
LAsashio

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WOozutu
LHananoumi
WKonishiki
LKotogaume
WJingaku
WSakahoko
WTamaryuu
LHoshi
LDewanohana
WAsashio
LOonokuni
LHokuten'yuu
LKitao
WKirinji
LAsahifuji

7W 8L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

LTamaryuu
WDewanohana
WHokuten'yuu
WJingaku
WKirinji
WAsashio
WOozutu
WWakashimazu
WSadanoumi
WOonokuni
WKitao
WKotogaume
WHananoumi
WAsahifuji
LKonishiki

13W 2L
 

Komusubi
 

Kotogaume
 

LChiyonofuji
WKitao
LAsashio
WWakashimazu
LHokuten'yuu
LKonishiki
WOonokuni
LKirinji
WAsahifuji
LJingaku
LDewanohana
LHoshi
WSakahoko
WTamaryuu
LHananoumi

6W 9L
 

Maegashira
1

Dewanohana
 

WSakahoko
LHoshi
WAsahifuji
WKaiki
LOonokuni
LKitao
WAsashio
LKonishiki
WWakashimazu
LHokuten'yuu
WKotogaume
WKirishima
WTochitsukasa
WTerao
LMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
2

Daijuyama
 

LJingaku
LOonokuni
LDaitetsu
WTochimatoi
LKurama
WKoubouyama
WKitao
LHokuten'yuu
LAsashio
LFujinokawa
LAsahifuji
LOozutu
WKaiki
LSakahoko
WShishihou

5W 10L
 

Maegashira
3

Kirinji
 

LKitao
LAsashio
W*Chiyonofuji
WMitoizumi
LHoshi
LOonokuni
LKoubouyama
WKotogaume
LMisugiiso
WKurama
WKaiki
WTochimatoi
LKonishiki
LWakashimazu
LJingaku

6W 9L
 

Maegashira
4

Jingaku
 

WDaijuyama
LTamaryuu
WTochitsurugi
LHoshi
LWakashimazu
WKurama
WMisugiiso
LTagaryuu
LOonokuni
WKotogaume
LHokuten'yuu
LKonishiki
WAsahifuji
LFujinokawa
WKirinji

7W 8L
 

Maegashira
5

Kirishima
 

LTakamisugi
LMisugiiso
WTochimatoi
WHidanohana
WTagaryuu
LTouryuu
WKonishiki
LTochitsurugi
LMitoizumi
LItai
WFujinokawa
LDewanohana
WKurama
WKoubouyama
WTochitsukasa

8W 7L
 

Maegashira
6

Sadanoumi
 

WKaiki
WTochimatoi
WKoubouyama
LKonishiki
WItai
LTagaryuu
WTerao
LSakahoko
LHoshi
LTochitsurugi
WHananoumi
WTamaryuu
LAsashio
LTakamisugi
LTouryuu

7W 8L
 

Maegashira
7

Daitetsu
 

LFujinokawa
WMitoizumi
WDaijuyama
LShishihou
LTerao
WTochitsukasa
LSakahoko
LMisugiiso
WTouryuu
LKoubouyama
LKurama
WTagaryuu
LTamaryuu
WHidanohana
WTochimatoi

7W 8L
 

Maegashira
8

Kurama
 

LKoubouyama
LTagaryuu
WShishihou
WSakahoko
WDaijuyama
LJingaku
WTakamisugi
LTouryuu
WTamaryuu
LKirinji
WDaitetsu
WItai
LKirishima
LMitoizumi
LMisugiiso

7W 8L
 

Maegashira
9

Terao
 

LTochitsurugi
WKoubouyama
WTouryuu
WTochitsukasa
WDaitetsu
LFujinokawa
LSadanoumi
WShishihou
WTagaryuu
LKonishiki
WItai
LMisugiiso
LMitoizumi
LDewanohana
WTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
10

Tagaryuu
 

WMisugiiso
WKurama
LTakamisugi
WTochitsurugi
LKirishima
WSadanoumi
WTochitsukasa
WJingaku
LTerao
LHananoumi
LMitoizumi
LDaitetsu
WFujinokawa
LKaiki
WHidanohana

8W 7L
 

Maegashira
11

Touryuu
 

WTochimatoi
WTakamisugi
LTerao
LFujinokawa
LTochitsukasa
WKirishima
LKaiki
WKurama
LDaitetsu
WMisugiiso
WShishihou
WKoubouyama
LTochitsurugi
WItai
WSadanoumi

9W 6L
 

Maegashira
12

Mitoizumi
 

LTochitsukasa
LDaitetsu
WHidanohana
LKirinji
WMisugiiso
WKaiki
WShishihou
WTakamisugi
WKirishima
WTochimatoi
WTagaryuu
WTochitsurugi
WTerao
WKurama
WDewanohana

12W 3L
 

Maegashira
13

Itai
 

WShishihou
WKouryuu
WMaenoshin
WKoubouyama
LSadanoumi
WTakamisugi
WTochitsurugi
LFujinokawa
LHananoumi
WKirishima
LTerao
LKurama
WMisugiiso
LTouryuu
WKaiki

9W 6L
 

Hoshi(1)
Hoshi(2)
Konishiki(4), Mitoizumi(2)
Hoshi(5), Konishiki(1)