1986 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WAsahifuji
WHananoumi
WDewanohana
WTochitsurugi
WKotogaume
WTouryuu
WSakahoko
LOonokuni
WMitoizumi
WKirishima
WTochitsukasa
WWakashimazu
WHokuten'yuu
LAsashio
WKitao

13W 2L
 

Oozeki
 

Kitao
 

WDewanohana
WTouryuu
WKirishima
WKotogaume
WMitoizumi
WAsahifuji
W*Hananoumi
WKonishiki
WHokuten'yuu
WJingaku
LWakashimazu
WHoshi
WAsashio
LOonokuni
LChiyonofuji

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WTochitsurugi
WDewanohana
LAsahifuji
WHoshi
WKonishiki
WSakahoko
WKotogaume
WMitoizumi
LKitao
WTerao
LOonokuni
WJingaku
LChiyonofuji
LWakashimazu
LAsashio

9W 6L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

WWakashimazu
WKirishima
WAsashio
LHokuten'yuu
WTochitsurugi
WDewanohana
LAsahifuji
WKotogaume
LOonokuni
WMitoizumi
WJingaku
LKitao
WOozutu
WKirinji
WTamaryuu

11W 4L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

LKitao
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LOonokuni
LWakashimazu
LHoshi
LAsashio
LKirishima
W*Konishiki
LAsahifuji
LTochitsurugi
WTouryuu
LSakahoko
LMitoizumi
WTerao

3W 12L
 

Maegashira
1

Hananoumi
 

LMitoizumi
LChiyonofuji
LTochitsukasa
WTagaryuu
LKirishima
LTamaryuu
L*Kitao
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 6L 8A
 

Maegashira
2

Kotogaume
 

WKirishima
WOonokuni
WTamaryuu
LKitao
LChiyonofuji
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LHoshi
WAsashio
WSadanoumi
WTerao
LAsahifuji
WMitoizumi
LTochitsukasa
WKirinji

8W 7L
 

Maegashira
3

Sakahoko
 

LKonishiki
LTochitsukasa
WOonokuni
WDaitetsu
LAsashio
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LAsahifuji
LWakashimazu
WTochitsurugi
LTouryuu
WTagaryuu
WDewanohana
LFujinokawa
LTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
4

Tochitsurugi
 

LHokuten'yuu
WKonishiki
LSadanoumi
LChiyonofuji
LHoshi
LAsashio
LOonokuni
LItai
LTerao
LSakahoko
WDewanohana
WKirishima
LFujinokawa
LMisugiiso
WTouryuu

4W 11L
 

Maegashira
5

Tochitsukasa
 

LJingaku
WSakahoko
WHananoumi
WTakamisugi
LSadanoumi
WKirinji
LMitoizumi
WKoubouyama
LAsahifuji
WWakashimazu
LChiyonofuji
LAsashio
LOonokuni
WKotogaume
WKaiki

8W 7L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

WItai
LKaiki
WMitoizumi
LHananoumi
LKoubouyama
LKurama
WKirishima
WTouryuu
LMisugiiso
LMasurao
LDaitetsu
LSakahoko
WTakamisugi
LTerao
WTakanofuji

6W 9L
 

Maegashira
7

Tamaryuu
 

WDaijuyama
LMisugiiso
LKotogaume
WOonishiki
WTouryuu
WHananoumi
LKoubouyama
LKirinji
LKurama
WTakanofuji
WMasurao
WTerao
WKirishima
LAsahifuji
LHoshi

8W 7L
 

Maegashira
8

Sadanoumi
 

LKirinji
WTakanofuji
WTochitsurugi
WMasurao
WTochitsukasa
LTakamisugi
LOozutu
WKurama
WJingaku
LKotogaume
WDaijuyama
LKaiki
LKoubouyama
WDaitetsu
LFujinokawa

8W 7L
 

Maegashira
9

Fujinokawa
 

LOozutu
WTerao
WMisugiiso
LTakanofuji
LKurama
WKirishima
LKaiki
WJingaku
LItai
WTakamisugi
LOonishiki
W*Masurao
WTochitsurugi
WSakahoko
WSadanoumi

9W 6L
 

Maegashira
10

Daitetsu
 

LTakamisugi
LJingaku
WItai
LSakahoko
WTerao
LMasurao
WTouryuu
LOonishiki
WKaiki
LKoubouyama
WTagaryuu
WMisugiiso
LDaijuyama
LSadanoumi
WOozutu

7W 8L
 

Maegashira
11

Koubouyama
 

WKaiki
LItai
WOonishiki
LKirinji
WTagaryuu
WTerao
WTamaryuu
LTochitsukasa
LOozutu
WDaitetsu
LTakamisugi
LDaijuyama
WSadanoumi
LTakanofuji
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
12

Kurama
 

WMisugiiso
LDaijuyama
LTakamisugi
WItai
WFujinokawa
WTagaryuu
LJingaku
LSadanoumi
WTamaryuu
LOozutu
WKaiki
WKouryuu
LOonishiki
WKirishima
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
13

Masurao
 

WOonishiki
LKirinji
WOonohana
LSadanoumi
LDaijuyama
WDaitetsu
LItai
WTakanofuji
WKouryuu
WTagaryuu
LTamaryuu
L*Fujinokawa
A 
A 
A 

6W 6L 3A
 

Maegashira
14

Takanofuji
 

WKouryuu
LSadanoumi
LOozutu
WFujinokawa
WKirinishiki
LKaiki
WKirinji
LMasurao
WDaijuyama
LTamaryuu
WWakasegawa
LTakamisugi
WMisugiiso
WKoubouyama
LTagaryuu

8W 7L
 

WEST

Oozeki
 

Asashio
 

WTerao
LAsahifuji
LHoshi
LTouryuu
WSakahoko
WTochitsurugi
WDewanohana
LWakashimazu
LKotogaume
WOonokuni
WKirishima
WTochitsukasa
LKitao
WChiyonofuji
WHokuten'yuu

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Oonokuni
 

WTouryuu
LKotogaume
LSakahoko
WDewanohana
WAsahifuji
WKonishiki
WTochitsurugi
WChiyonofuji
WHoshi
LAsashio
WHokuten'yuu
WMitoizumi
WTochitsukasa
WKitao
LWakashimazu

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

LHoshi
LMitoizumi
WTouryuu
LAsahifuji
WDewanohana
WKotogaume
LKonishiki
WAsashio
WSakahoko
LTochitsukasa
WKitao
LChiyonofuji
WKirinji
WHokuten'yuu
WOonokuni

9W 6L
 

Sekiwake
 

Konishiki
 

WSakahoko
LTochitsurugi
WTerao
LKirishima
LHokuten'yuu
LOonokuni
WWakashimazu
LKitao
L*Dewanohana
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 6L 6A
 

Komusubi
 

Asahifuji
 

LChiyonofuji
WAsashio
WHokuten'yuu
WWakashimazu
LOonokuni
LKitao
WHoshi
WSakahoko
WTochitsukasa
WDewanohana
LMitoizumi
WKotogaume
WItai
WTamaryuu
LDaijuyama

10W 5L
 

Maegashira
1

Mitoizumi
 

WHananoumi
WWakashimazu
LTagaryuu
LJingaku
LKitao
WDaijuyama
WTochitsukasa
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LHoshi
WAsahifuji
LOonokuni
LKotogaume
WDewanohana
LItai

6W 9L
 

Maegashira
2

Kirishima
 

LKotogaume
LHoshi
LKitao
WKonishiki
WHananoumi
LFujinokawa
LTagaryuu
WDewanohana
LTouryuu
LChiyonofuji
LAsashio
LTochitsurugi
LTamaryuu
LKurama
WMisugiiso

4W 11L
 

Maegashira
3

Touryuu
 

LOonokuni
LKitao
LWakashimazu
WAsashio
LTamaryuu
LChiyonofuji
LDaitetsu
LTagaryuu
WKirishima
LKaiki
WSakahoko
LDewanohana
WTerao
LJingaku
LTochitsurugi

4W 11L
 

Maegashira
4

Terao
 

LAsashio
LFujinokawa
LKonishiki
WDaijuyama
LDaitetsu
LKoubouyama
LTakamisugi
WKaiki
WTochitsurugi
LHokuten'yuu
LKotogaume
LTamaryuu
LTouryuu
WTagaryuu
LDewanohana

4W 11L
 

Maegashira
5

Jingaku
 

WTochitsukasa
WDaitetsu
LKirinji
WMitoizumi
WTakamisugi
LOozutu
WKurama
LFujinokawa
LSadanoumi
LKitao
LHoshi
LHokuten'yuu
WKaiki
WTouryuu
WOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
6

Itai
 

LTagaryuu
WKoubouyama
LDaitetsu
LKurama
WKaiki
LMisugiiso
WMasurao
WTochitsurugi
WFujinokawa
WOonishiki
LKirinji
WOozutu
LAsahifuji
WDaijuyama
WMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
7

Daijuyama
 

LTamaryuu
WKurama
WKaiki
LTerao
WMasurao
LMitoizumi
WMisugiiso
WOozutu
LTakanofuji
WKirinji
LSadanoumi
WKoubouyama
WDaitetsu
LItai
WAsahifuji

9W 6L
 

Maegashira
8

Kirinji
 

WSadanoumi
WMasurao
WJingaku
WKoubouyama
WOozutu
LTochitsukasa
LTakanofuji
WTamaryuu
WTakamisugi
LDaijuyama
WItai
LOonishiki
LWakashimazu
LHoshi
LKotogaume

8W 7L
 

Maegashira
9

Oozutu
 

WFujinokawa
WTakamisugi
WTakanofuji
LKaiki
LKirinji
WJingaku
WSadanoumi
LDaijuyama
WKoubouyama
WKurama
WMisugiiso
LItai
LHoshi
WOonishiki
LDaitetsu

9W 6L
 

Maegashira
10

Takamisugi
 

WDaitetsu
LOozutu
WKurama
LTochitsukasa
LJingaku
WSadanoumi
WTerao
WMisugiiso
LKirinji
LFujinokawa
WKoubouyama
WTakanofuji
LTagaryuu
LKaiki
WSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
11

Kaiki
 

LKoubouyama
WTagaryuu
LDaijuyama
WOozutu
LItai
WTakanofuji
WFujinokawa
LTerao
LDaitetsu
WTouryuu
LKurama
WSadanoumi
LJingaku
WTakamisugi
LTochitsukasa

7W 8L
 

Maegashira
12

Misugiiso
 

LKurama
WTamaryuu
LFujinokawa
WAobajou
LOonishiki
WItai
LDaijuyama
LTakamisugi
WTagaryuu
LKouryuu
LOozutu
LDaitetsu
LTakanofuji
WTochitsurugi
LKirishima

5W 10L
 

Maegashira
13

Oonishiki
 

LMasurao
LKirinishiki
LKoubouyama
LTamaryuu
WMisugiiso
WAobajou
WOonohana
WDaitetsu
WWakasegawa
LItai
WFujinokawa
WKirinji
WKurama
LOozutu
LJingaku

8W 7L
 

Chiyonofuji(16)
Asahifuji(2)
Hoshi(3)
Nobody