1986 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WTochitsukasa
WOozutu
WSadanoumi
WKotogaume
WFujinokawa
WAsahifuji
WItai
WWakashimazu
WJingaku
WDewanohana
WMitoizumi
WHokuten'yuu
WAsashio
WOonokuni
LKitao

14W 1L
 

Oozeki
 

Kitao
 

WKotogaume
WItai
WAsahifuji
WTochitsukasa
WOozutu
WFujinokawa
WSadanoumi
WJingaku
WTamaryuu
WWakashimazu
LHoshi
WOonokuni
WHokuten'yuu
WAsashio
WChiyonofuji

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WOozutu
WTochitsukasa
LKotogaume
WAsahifuji
WTamaryuu
LHoshi
WJingaku
LFujinokawa
WDaijuyama
WHokuten'yuu
LWakashimazu
WItai
LChiyonofuji
LKitao
WOonokuni

9W 6L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

WDaijuyama
WTamaryuu
WFujinokawa
WJingaku
WItai
WAsashio
WDewanohana
WHokuten'yuu
LWakashimazu
LOonokuni
WKitao
WTochitsukasa
LMitoizumi
WKotogaume
WAsahifuji

12W 3L
 

Komusubi
 

Kotogaume
 

LKitao
WHokuten'yuu
WAsashio
LChiyonofuji
LWakashimazu
WOonokuni
WTamaryuu
WAsahifuji
LKirinji
WTochitsukasa
WSadanoumi
WJingaku
WDewanohana
LHoshi
LMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
1

Itai
 

WJingaku
LKitao
LMitoizumi
LTakamisugi
LHoshi
LWakashimazu
LChiyonofuji
WOonokuni
LHokuten'yuu
LOozutu
LTochitsukasa
LAsashio
LAsahifuji
LFujinokawa
LDaijuyama

2W 13L
 

Maegashira
2

Daijuyama
 

LHoshi
WAsahifuji
LKurama
LHokuten'yuu
LKirinji
LOonishiki
LOonokuni
LOozutu
LAsashio
WJingaku
LFujinokawa
WTamaryuu
LSadanoumi
WTochitsukasa
WItai

5W 10L
 

Maegashira
3

Fujinokawa
 

LHokuten'yuu
LOonokuni
LHoshi
LKurama
LChiyonofuji
LKitao
LOozutu
WAsashio
LTakanofuji
LTamaryuu
WDaijuyama
WSadanoumi
LTochitsukasa
WItai
WJingaku

5W 10L
 

Maegashira
4

Konishiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
5

Kirinji
 

LSadanoumi
WTagaryuu
LTakanofuji
WKirishima
WDaijuyama
WTouryuu
LKoubouyama
LSakahoko
WKotogaume
LTochitsurugi
WAsahifuji
LTerao
LTakamisugi
WMitoizumi
LDewanohana

7W 8L
 

Maegashira
6

Mitoizumi
 

WDewanohana
WTerao
WItai
WKoubouyama
WTochitsurugi
WKirishima
LTagaryuu
WDaitetsu
LSakahoko
WAsahifuji
LChiyonofuji
LWakashimazu
WHoshi
LKirinji
WKotogaume

10W 5L
 

Maegashira
7

Koubouyama
 

WTakamisugi
WKirinishiki
LTochitsurugi
LMitoizumi
WDaitetsu
LKouryuu
WKirinji
WTagaryuu
LTerao
LSakahoko
LDewanohana
LKirishima
WTamaryuu
LOonishiki
WTouryuu

7W 8L
 

Maegashira
8

Kurama
 

LSakahoko
LDewanohana
WDaijuyama
WFujinokawa
LTerao
LTochitsurugi
WTakanofuji
LKaiki
LKouryuu
WSadanoumi
LJingaku
WOonishiki
LDaitetsu
WTouryuu
LTamaryuu

6W 9L
 

Maegashira
9

Oonishiki
 

LKirishima
LTochitsurugi
WKirinishiki
LKouryuu
LKaiki
WDaijuyama
WTerao
LTouryuu
WDaitetsu
LTakanofuji
LTagaryuu
LKurama
LJingaku
WKoubouyama
LSakahoko

5W 10L
 

Maegashira
10

Takanofuji
 

LTagaryuu
LTakamisugi
WKirinji
LDewanohana
WSakahoko
LKirinishiki
LKurama
LSadanoumi
WFujinokawa
WOonishiki
WTamaryuu
WDaitetsu
LOozutu
WTochitsurugi
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
11

Tochitsurugi
 

WTouryuu
WOonishiki
WKoubouyama
LSakahoko
LMitoizumi
WKurama
WTakamisugi
LKirishima
LTagaryuu
WKirinji
LDaitetsu
LDewanohana
WTerao
LTakanofuji
WKouryuu

8W 7L
 

Maegashira
12

Terao
 

LDaitetsu
LMitoizumi
WTagaryuu
WChikubayama
WKurama
WWakasegawa
LOonishiki
WDewanohana
WKoubouyama
LTouryuu
LTakamisugi
WKirinji
LTochitsurugi
WOozutu
LFujihikari

8W 7L
 

Maegashira
13

Kaiki
 

WKouryuu
LSasshuunada
LKirishima
WTouryuu
WOonishiki
LDaitetsu
LSakahoko
WKurama
LFujihikari
LTagaryuu
WWakasegawa
WKaneshiro
WChikubayama
WKirinishiki
LTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
14

Hananoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

WEST

Oozeki
 

Oonokuni
 

LAsahifuji
WFujinokawa
WOozutu
WTamaryuu
WTochitsukasa
LKotogaume
WDaijuyama
LItai
WDewanohana
WHoshi
WHokuten'yuu
LKitao
WWakashimazu
LChiyonofuji
LAsashio

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WFujinokawa
LKotogaume
LTamaryuu
WDaijuyama
LJingaku
WOozutu
WTochitsukasa
LHoshi
WItai
LAsashio
LOonokuni
LChiyonofuji
LKitao
WAsahifuji
LWakashimazu

6W 9L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WTamaryuu
WJingaku
LTochitsukasa
WOozutu
WKotogaume
WItai
LAsahifuji
LChiyonofuji
WHoshi
LKitao
WAsashio
WMitoizumi
LOonokuni
LSakahoko
WHokuten'yuu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Asahifuji
 

WOonokuni
LDaijuyama
LKitao
LAsashio
LSadanoumi
LChiyonofuji
WWakashimazu
LKotogaume
WTochitsukasa
LMitoizumi
LKirinji
LOozutu
WItai
LHokuten'yuu
LHoshi

4W 11L
 

Komusubi
 

Tochitsukasa
 

LChiyonofuji
LAsashio
WWakashimazu
LKitao
LOonokuni
LJingaku
LHokuten'yuu
WTamaryuu
LAsahifuji
LKotogaume
WItai
LHoshi
WFujinokawa
LDaijuyama
LOozutu

4W 11L
 

Maegashira
1

Jingaku
 

LItai
LWakashimazu
WTakamisugi
LHoshi
WHokuten'yuu
WTochitsukasa
LAsashio
LKitao
LChiyonofuji
LDaijuyama
WKurama
LKotogaume
WOonishiki
WTamaryuu
LFujinokawa

6W 9L
 

Maegashira
2

Tamaryuu
 

LWakashimazu
LHoshi
WHokuten'yuu
LOonokuni
LAsashio
WSadanoumi
LKotogaume
LTochitsukasa
LKitao
WFujinokawa
LTakanofuji
LDaijuyama
LKoubouyama
LJingaku
WKurama

4W 11L
 

Maegashira
3

Oozutu
 

LAsashio
LChiyonofuji
LOonokuni
LWakashimazu
LKitao
LHokuten'yuu
WFujinokawa
WDaijuyama
LSadanoumi
WItai
LKirishima
WAsahifuji
WTakanofuji
LTerao
WTochitsukasa

6W 9L
 

Maegashira
4

Sadanoumi
 

WKirinji
LKirishima
LChiyonofuji
LTagaryuu
WAsahifuji
LTamaryuu
LKitao
WTakanofuji
WOozutu
LKurama
LKotogaume
LFujinokawa
WDaijuyama
WDaitetsu
LKirinishiki

6W 9L
 

Maegashira
5

Dewanohana
 

LMitoizumi
WKurama
WTouryuu
WTakanofuji
WKirishima
WSakahoko
LHoshi
LTerao
LOonokuni
LChiyonofuji
WKoubouyama
WTochitsurugi
LKotogaume
WTakamisugi
WKirinji

9W 6L
 

Maegashira
6

Takamisugi
 

LKoubouyama
WTakanofuji
LJingaku
WItai
LTouryuu
WTagaryuu
LTochitsurugi
WKouryuu
WKirinishiki
WKirishima
WTerao
LSakahoko
WKirinji
LDewanohana
WKaiki

9W 6L
 

Maegashira
7

Sakahoko
 

WKurama
WKouryuu
LDaitetsu
WTochitsurugi
LTakanofuji
LDewanohana
WKaiki
WKirinji
WMitoizumi
WKoubouyama
LTouryuu
WTakamisugi
LTagaryuu
WWakashimazu
WOonishiki

10W 5L
 

Maegashira
8

Kirishima
 

WOonishiki
WSadanoumi
WKaiki
LKirinji
LDewanohana
LMitoizumi
LDaitetsu
WTochitsurugi
WTouryuu
LTakamisugi
WOozutu
WKoubouyama
LKouryuu
WTagaryuu
LTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Tagaryuu
 

WTakanofuji
LKirinji
LTerao
WSadanoumi
WKouryuu
LTakamisugi
WMitoizumi
LKoubouyama
WTochitsurugi
WKaiki
WOonishiki
LTouryuu
WSakahoko
LKirishima
LDaitetsu

8W 7L
 

Maegashira
10

Touryuu
 

LTochitsurugi
WDaitetsu
LDewanohana
LKaiki
WTakamisugi
LKirinji
WKouryuu
WOonishiki
LKirishima
WTerao
WSakahoko
WTagaryuu
WKirinishiki
LKurama
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
11

Daitetsu
 

WTerao
LTouryuu
WSakahoko
WKirinishiki
LKoubouyama
WKaiki
WKirishima
LMitoizumi
LOonishiki
LKouryuu
WTochitsurugi
LTakanofuji
WKurama
LSadanoumi
WTagaryuu

8W 7L
 

Maegashira
12

Kouryuu
 

LKaiki
LSakahoko
WWakasegawa
WOonishiki
LTagaryuu
WKoubouyama
LTouryuu
LTakamisugi
WKurama
WDaitetsu
LKirinishiki
WFujihikari
WKirishima
WSasshuunada
LTochitsurugi

8W 7L
 

Maegashira
13

Kirinishiki
 

LChikubayama
LKoubouyama
LOonishiki
LDaitetsu
WWakasegawa
WTakanofuji
WMisugiiso
LSasshuunada
LTakamisugi
LFujihikari
WKouryuu
WTochinohana
LTouryuu
LKaiki
WSadanoumi

6W 9L
 

Chiyonofuji(17)
Hoshi(3)
Mitoizumi(3)
Kotogaume(1)
Aobajou, Kotochitose