1987 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WDaitetsu
WTochitsurugi
WItai
WDaijuyama
LKirinishiki
WAsahifuji
LMasurao
LHananoumi
WTochitsukasa
WDewanohana
WSakahoko
LKonishiki
WWakashimazu
WAsashio
WOonokuni

11W 4L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

LAsahifuji
WKirinishiki
WDaijuyama
LHananoumi
LMasurao
WDaitetsu
LTochitsukasa
LKonishiki
L*Asashio
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 6L 6A
 

Haridashi-
Oozeki

Oonokuni
 

LTochitsukasa
LMasurao
WAsahifuji
LItai
WKonishiki
WDaijuyama
WDaitetsu
WKirinishiki
LSakahoko
WTamaryuu
WDewanohana
LWakashimazu
WAsashio
WHokutoumi
LChiyonofuji

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WKirinishiki
WHananoumi
LKonishiki
LMasurao
WDaitetsu
WTochitsurugi
WDewanohana
WAsashio
LHokutoumi
LTochitsukasa
WItai
WOonokuni
LChiyonofuji
LSakahoko
LAsahifuji

8W 7L
 

Sekiwake
 

Konishiki
 

LHokutoumi
WDaijuyama
WWakashimazu
WTochitsurugi
LOonokuni
LFutahaguro
LSakahoko
WHokuten'yuu
WDaitetsu
WMasurao
WHananoumi
WChiyonofuji
WKoubouyama
WAsahifuji
WTochinowaka

11W 4L
 

Komusubi
 

Masurao
 

WFutahaguro
WOonokuni
WAsashio
WWakashimazu
WHokuten'yuu
LHokutoumi
WChiyonofuji
WDaitetsu
WTamaryuu
LKonishiki
LAsahifuji
LHananoumi
LTochinowaka
LRyougoku
WSakahoko

9W 6L
 

Maegashira
1

Tochitsukasa
 

WOonokuni
LKirishima
LTerao
LSasshuunada
LHokutoumi
LKoubouyama
WHokuten'yuu
LFutahaguro
LChiyonofuji
WWakashimazu
LAsashio
WKirinishiki
LDaijuyama
WItai
LDewanohana

5W 10L
 

Maegashira
2

Kirinishiki
 

LWakashimazu
LHokuten'yuu
LJingaku
LFutahaguro
WChiyonofuji
WSasshuunada
LAsashio
LOonokuni
LKurama
LHokutoumi
LTerao
LTochitsukasa
WDaitetsu
WDaijuyama
LTochitsurugi

4W 11L
 

Maegashira
3

Itai
 

LDaijuyama
LFutahaguro
LChiyonofuji
WOonokuni
WOonishiki
LAsashio
LSasshuunada
LAsahifuji
LKirishima
WTochitsurugi
LWakashimazu
LDaitetsu
LTagaryuu
LTochitsukasa
WTamaryuu

4W 11L
 

Maegashira
4

Dewanohana
 

WTochitsurugi
WTakanofuji
WKurama
WKirishima
LAsahifuji
LKirinji
LWakashimazu
LHokutoumi
LFutahaguro
LChiyonofuji
LOonokuni
WTagaryuu
LHananoumi
LJingaku
WTochitsukasa

6W 9L
 

Maegashira
5

Tagaryuu
 

LTamaryuu
WOonishiki
LOozutu
LJingaku
LTouryuu
WKurama
LTochitsurugi
LTerao
LSadanoumi
WKirishima
WKinoarashi
LDewanohana
WItai
WSasshuunada
LKoubouyama

6W 9L
 

Maegashira
6

Koubouyama
 

LSakahoko
LTouryuu
WRyougoku
LOonishiki
WTochinowaka
WTochitsukasa
WKotogaume
WJingaku
LKirinji
WHananoumi
LOozutu
LTerao
LKonishiki
WKinoarashi
WTagaryuu

8W 7L
 

Maegashira
7

Terao
 

LTakanofuji
WOozutu
WTochitsukasa
LTochinowaka
LRyougoku
LKotogaume
WKirinji
WTagaryuu
LDaijuyama
WTouryuu
WKirinishiki
WKoubouyama
LSadanoumi
LHananoumi
WOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Jingaku
 

LKirinji
WTamaryuu
WKirinishiki
WTagaryuu
LOozutu
LHananoumi
LRyougoku
LKoubouyama
WTouryuu
LKinoarashi
WDaijuyama
WSadanoumi
LKotogaume
WDewanohana
WTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Takanofuji
 

WTerao
LDewanohana
WTamaryuu
WKurama
LKinoarashi
WKirishima
LTouryuu
LRyougoku
WOozutu
LOonishiki
WKotogaume
WSasshuunada
WKirinji
LSadanoumi
LJingaku

8W 7L
 

Maegashira
10

Kirinji
 

WJingaku
LSakahoko
WSasshuunada
WTamaryuu
WKirishima
WDewanohana
LTerao
LSadanoumi
WKoubouyama
WRyougoku
LTouryuu
LTochinowaka
LTakanofuji
WKotogaume
WOozutu

9W 6L
 

Maegashira
11

Oonishiki
 

LOozutu
LTagaryuu
LSakahoko
WKoubouyama
LItai
LTamaryuu
LWakasegawa
LSasshuunada
WTochitsurugi
WTakanofuji
WKurama
WKirishima
WTouryuu
WMaenoshin
LTerao

7W 8L
 

Maegashira
12

Touryuu
 

LRyougoku
WKoubouyama
WKinoarashi
WSadanoumi
WTagaryuu
WSakahoko
WTakanofuji
LTochinowaka
LJingaku
LTerao
WKirinji
LOozutu
LOonishiki
WKurama
LSasshuunada

8W 7L
 

Maegashira
13

Tochinowaka
 

WKotogaume
LSadanoumi
WWakasegawa
WTerao
LKoubouyama
WMaenoshin
WKurama
WTouryuu
LRyougoku
WSasshuunada
WChikubayama
WKirinji
WMasurao
LOozutu
LKonishiki

10W 5L
 

Maegashira
14

Kinoarashi
 

LWakasegawa
WKurama
LTouryuu
WKotoinazuma
WTakanofuji
LSadanoumi
WOozutu
WHachiya
LMaenoshin
WJingaku
LTagaryuu
WChikubayama
WTakamisugi
LKoubouyama
WKirishima

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Futahaguro
 

LMasurao
WItai
WDaitetsu
WKirinishiki
WHananoumi
WKonishiki
LAsahifuji
WTochitsukasa
WDewanohana
L*Sakahoko
A 
A 
A 
A 
A 

7W 3L 5A
 

Oozeki
 

Hokutoumi
 

WKonishiki
WDaitetsu
WTochitsurugi
LAsahifuji
WTochitsukasa
WMasurao
WHananoumi
WDewanohana
WWakashimazu
WKirinishiki
WTamaryuu
WDaijuyama
WSakahoko
LOonokuni
LAsashio

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LHananoumi
WAsahifuji
LMasurao
WDaitetsu
WTochitsurugi
WItai
WKirinishiki
LWakashimazu
W*Hokuten'yuu
WDaijuyama
WTochitsukasa
LSakahoko
LOonokuni
LChiyonofuji
WHokutoumi

9W 6L
 

Sekiwake
 

Asahifuji
 

WHokuten'yuu
LAsashio
LOonokuni
WHokutoumi
WDewanohana
LChiyonofuji
WFutahaguro
WItai
LHananoumi
WDaitetsu
WMasurao
WTamaryuu
WRyougoku
LKonishiki
WWakashimazu

10W 5L
 

Komusubi
 

Daitetsu
 

LChiyonofuji
LHokutoumi
LFutahaguro
LAsashio
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LOonokuni
LMasurao
LKonishiki
LAsahifuji
WTochitsurugi
WItai
LKirinishiki
WTamaryuu
LDaijuyama

3W 12L
 

Maegashira
1

Hananoumi
 

WAsashio
LWakashimazu
WKirishima
WHokuten'yuu
LFutahaguro
WJingaku
LHokutoumi
WChiyonofuji
WAsahifuji
LKoubouyama
LKonishiki
WMasurao
WDewanohana
WTerao
WRyougoku

10W 5L
 

Maegashira
2

Daijuyama
 

WItai
LKonishiki
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LSasshuunada
LOonokuni
LKirishima
WTochitsurugi
WTerao
LAsashio
LJingaku
LHokutoumi
WTochitsukasa
LKirinishiki
WDaitetsu

5W 10L
 

Maegashira
3

Tochitsurugi
 

LDewanohana
LChiyonofuji
LHokutoumi
LKonishiki
LAsashio
LWakashimazu
WTagaryuu
LDaijuyama
LOonishiki
LItai
LDaitetsu
LKurama
LSasshuunada
LKirishima
WKirinishiki

2W 13L
 

Maegashira
4

Tamaryuu
 

WTagaryuu
LJingaku
LTakanofuji
LKirinji
WKurama
WOonishiki
WSadanoumi
LOozutu
LMasurao
LOonokuni
LHokutoumi
LAsahifuji
WKirishima
LDaitetsu
LItai

5W 10L
 

Maegashira
5

Sakahoko
 

WKoubouyama
WKirinji
WOonishiki
LRyougoku
WSadanoumi
LTouryuu
WKonishiki
LKotogaume
WOonokuni
W*Futahaguro
LChiyonofuji
WAsashio
LHokutoumi
WWakashimazu
LMasurao

9W 6L
 

Maegashira
6

Kirishima
 

WSadanoumi
WTochitsukasa
LHananoumi
LDewanohana
LKirinji
LTakanofuji
WDaijuyama
LKurama
WItai
LTagaryuu
LRyougoku
LOonishiki
LTamaryuu
WTochitsurugi
LKinoarashi

5W 10L
 

Maegashira
7

Sasshuunada
 

LKurama
LRyougoku
LKirinji
WTochitsukasa
WDaijuyama
LKirinishiki
WItai
WOonishiki
LKotogaume
LTochinowaka
LSadanoumi
LTakanofuji
WTochitsurugi
LTagaryuu
WTouryuu

6W 9L
 

Maegashira
8

Sadanoumi
 

LKirishima
WTochinowaka
WKotogaume
LTouryuu
LSakahoko
WKinoarashi
LTamaryuu
WKirinji
WTagaryuu
LOozutu
WSasshuunada
LJingaku
WTerao
WTakanofuji
LKurama

8W 7L
 

Maegashira
9

Kurama
 

WSasshuunada
LKinoarashi
LDewanohana
LTakanofuji
LTamaryuu
LTagaryuu
LTochinowaka
WKirishima
WKirinishiki
LKotogaume
LOonishiki
WTochitsurugi
WOozutu
LTouryuu
WSadanoumi

6W 9L
 

Maegashira
10

Oozutu
 

WOonishiki
LTerao
WTagaryuu
LKotogaume
WJingaku
WRyougoku
LKinoarashi
WTamaryuu
LTakanofuji
WSadanoumi
WKoubouyama
WTouryuu
LKurama
WTochinowaka
LKirinji

9W 6L
 

Maegashira
11

Kouryuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Ryougoku
 

WTouryuu
WSasshuunada
LKoubouyama
WSakahoko
WTerao
LOozutu
WJingaku
WTakanofuji
WTochinowaka
LKirinji
WKirishima
LKotogaume
LAsahifuji
WMasurao
LHananoumi

9W 6L
 

Maegashira
13

Kotogaume
 

LTochinowaka
WHachiya
LSadanoumi
WOozutu
LMaenoshin
WTerao
LKoubouyama
WSakahoko
WSasshuunada
WKurama
LTakanofuji
WRyougoku
WJingaku
LKirinji
LTakamisugi

8W 7L
 

Hokutoumi(2)
Masurao(1)
Tochinowaka(1)
Hananoumi(2)
Fujinoshin(Fujihikari)
Kaiki