1988 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKirinji
WKirinishiki
WHananoumi
WRyougoku
WTagaryuu
WTochitsukasa
LSakahoko
WHokuten'yuu
WTochinowaka
WAsashio
WTerao
WKotogaume
WOozutu
LKonishiki
LAsahifuji

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Futahaguro
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Retired
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WSakahoko
WTakanofuji
WTerao
WTochitsukasa
WKirinji
WTochinowaka
WRyougoku
WOozutu
WAsashio
WKonishiki
WFujinoshin
WHokuten'yuu
WKotogaume
LHokutoumi
WChiyonofuji

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WTagaryuu
WRyougoku
WTochitsukasa
WTerao
WTochinowaka
WTakanofuji
WKirinji
LSakahoko
WHananoumi
LAsahifuji
WHokuten'yuu
WMasurao
WFujinoshin
WChiyonofuji
WHokutoumi

13W 2L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

LAsahifuji
WTagaryuu
WOozutu
LOonokuni
LHokuten'yuu
LHokutoumi
WChiyonofuji
WKonishiki
WRyougoku
WKoubouyama
LTochitsukasa
WAsashio
WKirinji
LTochinowaka
WHananoumi

9W 6L
 

Komusubi
 

Ryougoku
 

LHokutoumi
LKonishiki
LAsashio
LChiyonofuji
LOonokuni
LHokuten'yuu
LAsahifuji
WTochitsukasa
LSakahoko
WKirinji
WTakanofuji
WKirinishiki
LTagaryuu
WJingaku
LFujinoshin

5W 10L
 

Maegashira
1

Fujinoshin
 

LTochinowaka
LKoubouyama
LSasshuunada
LTouryuu
WDaitetsu
LSadanoumi
LHokuten'yuu
WKirinishiki
WDewanohana
W*Oonokuni
LAsahifuji
LTochitsukasa
LKonishiki
LKirinji
WRyougoku

5W 10L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

LKirinishiki
LEnazakura
LSakahoko
LAsashio
WTouryuu
LKirinji
WTochitsukasa
LAsahifuji
WTagaryuu
LDaitetsu
LDewanohana
LHokutoumi
LChiyonofuji
WTakanofuji
LMaenoshin

4W 11L
 

Maegashira
3

Terao
 

LHokuten'yuu
WOonokuni
LAsahifuji
LKonishiki
LAsashio
WNankairyuu
WTouryuu
WEnazakura
LHokutoumi
LKotogaume
LChiyonofuji
LTochinowaka
WTochitsukasa
WDaijuyama
WMasurao

7W 8L
 

Maegashira
4

Kirinishiki
 

WOozutu
LChiyonofuji
LHokutoumi
LKotoinazuma
LSadanoumi
LTakamisugi
LMaenoshin
LFujinoshin
WTakanofuji
LTouryuu
LDaitetsu
LRyougoku
LDewanohana
WKirishima
WKirinji

4W 11L
 

Maegashira
5

Daitetsu
 

LHananoumi
LTochinowaka
LJingaku
WEnazakura
LFujinoshin
WKotoinazuma
LTakamisugi
LNankairyuu
LMasurao
WOozutu
WKirinishiki
LMaenoshin
LKirishima
WTagaryuu
LTakanofuji

5W 10L
 

Maegashira
6

Sasshuunada
 

LKoubouyama
WNankairyuu
WFujinoshin
WSadanoumi
LKotoinazuma
LKotogaume
WItai
LMasurao
LTakamisugi
WDaijuyama
LTamaryuu
WEnazakura
WTakanofuji
WTouryuu
WDewanohana

9W 6L
 

Maegashira
7

Kotogaume
 

WMaenoshin
WMasurao
WDaijuyama
WDewanohana
LTamaryuu
WSasshuunada
WJingaku
WKirishima
WItai
WTerao
WHokutoumi
LChiyonofuji
LAsahifuji
WAsashio
WTochinowaka

12W 3L
 

Maegashira
8

Enazakura
 

LDewanohana
WOozutu
WKotoinazuma
LDaitetsu
LDaijuyama
LHananoumi
WKirishima
LTerao
WJingaku
WNankairyuu
LItai
LSasshuunada
WTakamisugi
WMaenoshin
WSadanoumi

8W 7L
 

Maegashira
9

Sadanoumi
 

WTamaryuu
LItai
LTochinowaka
LSasshuunada
WKirinishiki
WFujinoshin
LHananoumi
LDaijuyama
LKirishima
WMaenoshin
WTagaryuu
WKoubouyama
WJingaku
LMasurao
LEnazakura

7W 8L
 

Maegashira
10

Itai
 

WKirishima
WSadanoumi
LMasurao
WHananoumi
WTakanofuji
WTamaryuu
LSasshuunada
WDewanohana
LKotogaume
LJingaku
WEnazakura
LTakamisugi
WTouryuu
LKoubouyama
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
11

Jingaku
 

WTouryuu
LTamaryuu
WDaitetsu
WTagaryuu
WHananoumi
WMaenoshin
LKotogaume
WKoubouyama
LEnazakura
WItai
LDaijuyama
WNankairyuu
LSadanoumi
LRyougoku
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
12

Nankairyuu
 

LDaijuyama
LSasshuunada
WKoubouyama
WTakanofuji
LOonohana
LTerao
WWakasegawa
WDaitetsu
WMaenoshin
LEnazakura
LTouryuu
LJingaku
WTamaryuu
WAkinoshima
WKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
13

Daijuyama
 

WNankairyuu
WHouou
LKotogaume
WMaenoshin
WEnazakura
LKirishima
WDewanohana
WSadanoumi
WKoubouyama
LSasshuunada
WJingaku
WTamaryuu
LHananoumi
LTerao
WItai

10W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

WRyougoku
LHananoumi
WKirinishiki
WKirinji
WTochitsukasa
WSakahoko
WTagaryuu
WAsashio
WTerao
WTochinowaka
LKotogaume
WOozutu
LHokuten'yuu
WAsahifuji
LKonishiki

11W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

WTochitsukasa
LTerao
WKirinji
WSakahoko
WRyougoku
LAsashio
WTakanofuji
LTochinowaka
LHokuten'yuu
L*Fujinoshin
A 
A 
A 
A 
A 

5W 5L 5A
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WTerao
WKirinji
WTakanofuji
LTochinowaka
WSakahoko
WRyougoku
WFujinoshin
LChiyonofuji
WOonokuni
WHananoumi
LKonishiki
LAsahifuji
WHokutoumi
LTochitsukasa
LAsashio

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WTakanofuji
LTochitsukasa
WRyougoku
WOozutu
WTerao
WOonokuni
WTochinowaka
LHokutoumi
LAsahifuji
LChiyonofuji
WKirinji
LSakahoko
WMasurao
LKotogaume
WHokuten'yuu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Tochitsukasa
 

LOonokuni
WAsashio
LKonishiki
LAsahifuji
LHokutoumi
LChiyonofuji
LOozutu
LRyougoku
WKirinji
WTakanofuji
WSakahoko
WFujinoshin
LTerao
WHokuten'yuu
WTagaryuu

7W 8L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LOonokuni
LHokutoumi
LAsahifuji
WOozutu
LKonishiki
LTakanofuji
LTochitsukasa
LRyougoku
LAsashio
LTagaryuu
LSakahoko
WFujinoshin
LKirinishiki

2W 13L
 

Maegashira
1

Tochinowaka
 

WFujinoshin
WDaitetsu
WSadanoumi
WHokuten'yuu
LKonishiki
LAsahifuji
LAsashio
WOonokuni
LChiyonofuji
LHokutoumi
WHananoumi
WTerao
LKoubouyama
WSakahoko
LKotogaume

8W 7L
 

Maegashira
2

Takanofuji
 

LAsashio
LAsahifuji
LHokuten'yuu
LNankairyuu
LItai
LKonishiki
LOonokuni
WKirinji
LKirinishiki
LTochitsukasa
LRyougoku
WDewanohana
LSasshuunada
LOozutu
WDaitetsu

3W 12L
 

Maegashira
3

Tagaryuu
 

LKonishiki
LSakahoko
WTamaryuu
LJingaku
LChiyonofuji
LTouryuu
LHokutoumi
LMaenoshin
LOozutu
WDewanohana
LSadanoumi
WKirinji
WRyougoku
LDaitetsu
LTochitsukasa

4W 11L
 

Maegashira
4

Hananoumi
 

WDaitetsu
WHokutoumi
LChiyonofuji
LItai
LJingaku
WEnazakura
WSadanoumi
WTakamisugi
LKonishiki
LHokuten'yuu
LTochinowaka
WKirishima
WDaijuyama
WTamaryuu
LSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
5

Koubouyama
 

WSasshuunada
WFujinoshin
LNankairyuu
LMasurao
WTakamisugi
WDewanohana
LKotoinazuma
LJingaku
LDaijuyama
LSakahoko
WKirishima
LSadanoumi
WTochinowaka
WItai
WTamaryuu

8W 7L
 

Maegashira
6

Maenoshin
 

LKotogaume
LTakamisugi
WTouryuu
LDaijuyama
LKirishima
LJingaku
WKirinishiki
WTagaryuu
LNankairyuu
LSadanoumi
WMasurao
WDaitetsu
LKotoinazuma
LEnazakura
WOozutu

6W 9L
 

Maegashira
7

Dewanohana
 

WEnazakura
WKotoinazuma
LKirishima
LKotogaume
LMasurao
LKoubouyama
LDaijuyama
LItai
LFujinoshin
LTagaryuu
WOozutu
LTakanofuji
WKirinishiki
LTakamisugi
LSasshuunada

4W 11L
 

Maegashira
8

Tamaryuu
 

LSadanoumi
WJingaku
LTagaryuu
WKirishima
WKotogaume
LItai
LMasurao
WTouryuu
LKotoinazuma
LTakamisugi
WSasshuunada
LDaijuyama
LNankairyuu
LHananoumi
LKoubouyama

5W 10L
 

Maegashira
9

Kirishima
 

LItai
WTouryuu
WDewanohana
LTamaryuu
WMaenoshin
WDaijuyama
LEnazakura
LKotogaume
WSadanoumi
LMasurao
LKoubouyama
LHananoumi
WDaitetsu
LKirinishiki
WTakamisugi

7W 8L
 

Maegashira
10

Touryuu
 

LJingaku
LKirishima
LMaenoshin
WFujinoshin
LOozutu
WTagaryuu
LTerao
LTamaryuu
WMitoizumi
WKirinishiki
WNankairyuu
WKotoinazuma
LItai
LSasshuunada
WOonohana

7W 8L
 

Maegashira
11

Kotoinazuma
 

WTakamisugi
LDewanohana
LEnazakura
WKirinishiki
WSasshuunada
LDaitetsu
WKoubouyama
LWakasegawa
WTamaryuu
LMitoizumi
LAkinoshima
LTouryuu
WMaenoshin
LOonohana
LNankairyuu

6W 9L
 

Maegashira
12

Takamisugi
 

LKotoinazuma
WMaenoshin
WWakasegawa
WMitoizumi
LKoubouyama
WKirinishiki
WDaitetsu
LHananoumi
WSasshuunada
WTamaryuu
LOonohana
WItai
LEnazakura
WDewanohana
LKirishima

9W 6L
 

Maegashira
13

Masurao
 

WOonohana
LKotogaume
WItai
WKoubouyama
WDewanohana
LWakasegawa
WTamaryuu
WSasshuunada
WDaitetsu
WKirishima
LMaenoshin
LKonishiki
LAsashio
WSadanoumi
LTerao

9W 6L
 

Asahifuji(1)
Sakahoko(4)
Kotogaume(3)
Nobody
Ooshio, Oonishiki, Dewanohana, Futahaguro(Kitao), Kouryuu