1988 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WDaijuyama
WHananokuni
WWakasegawa
WItai
WTochinowaka
WTerao
WKotogaume
WMitoizumi
WSakahoko
WRyougoku
WAsashio
WHokuten'yuu
WKonishiki
WAsahifuji
WOonokuni

15W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

WTochinowaka
WDaijuyama
WKirinji
WWakasegawa
WItai
WMitoizumi
WTerao
LSakahoko
WRyougoku
WKotogaume
WHokuten'yuu
WAsashio
LAsahifuji
WKonishiki
LChiyonofuji

12W 3L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

LKotogaume
WMitoizumi
WHananokuni
WTochinowaka
WDaijuyama
WWakasegawa
WRyougoku
WTerao
WAsashio
LHokuten'yuu
LSakahoko
WNankairyuu
WOonokuni
LChiyonofuji
WKonishiki

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WWakasegawa
WItai
WDaijuyama
LMitoizumi
LTerao
LTochinowaka
WSakahoko
WKonishiki
WHananoumi
WAsahifuji
LOonokuni
LChiyonofuji
WRyougoku
WKotogaume
LAsashio

9W 6L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

LMitoizumi
WKirinji
WRyougoku
WHananokuni
LKonishiki
WItai
LHokuten'yuu
WOonokuni
LChiyonofuji
LTochinowaka
WAsahifuji
WDaijuyama
WAsashio
LAkinoshima
LKotogaume

8W 7L
 

Komusubi
 

Tochinowaka
 

LOonokuni
LKonishiki
WAsashio
LAsahifuji
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
WDaijuyama
WKotogaume
WMitoizumi
WSakahoko
LTerao
LRyougoku
WTakamisugi
WHananoumi
WAkinoshima

9W 6L
 

Maegashira
1

Ryougoku
 

LTerao
WKotogaume
LSakahoko
WSasshuunada
WAsashio
WNankairyuu
LAsahifuji
LJingaku
LOonokuni
LChiyonofuji
WKonishiki
WTochinowaka
LHokuten'yuu
LEnazakura
LTakamisugi

6W 9L
 

Maegashira
2

Mitoizumi
 

WSakahoko
LAsahifuji
WHananoumi
WHokuten'yuu
WKotogaume
LOonokuni
WTochitsukasa
LChiyonofuji
LTochinowaka
WAkinoshima
LTakamisugi
WJingaku
WDaitetsu
LTerao
LKirishima

8W 7L
 

Maegashira
3

Wakasegawa
 

LHokuten'yuu
LAsashio
LChiyonofuji
LOonokuni
WKoubouyama
LAsahifuji
WSasshuunada
WHananokuni
LJingaku
WKonishiki
LKotogaume
LTerao
WNankairyuu
LItai
WDaijuyama

6W 9L
 

Maegashira
4

Kirinji
 

LKonishiki
LSakahoko
LOonokuni
LOozutu
LTamaryuu
LHananokuni
LFujinoshin
WKoubouyama
WItai
WDaijuyama
LKirishima
LHananoumi
LTakanofuji
LTochitsukasa
LSasshuunada

3W 12L
 

Maegashira
5

Nankairyuu
 

LSasshuunada
WOozutu
WKoubouyama
LTerao
LAkinoshima
LRyougoku
WKirishima
WTakanofuji
LTakamisugi
WHananoumi
LDaitetsu
LAsahifuji
LWakasegawa
WFujinoshin
WTochitsukasa

7W 8L
 

Maegashira
6

Jingaku
 

LTakanofuji
WFujinoshin
LAkinoshima
WTakamisugi
LDaitetsu
WTouryuu
LTamaryuu
WRyougoku
WWakasegawa
WMisugisato
LKotoinazuma
LMitoizumi
LKotogaume
LAsashio
WKoubouyama

7W 8L
 

Maegashira
7

Koubouyama
 

LMisugisato
W*Masurao
LNankairyuu
WFujinoshin
LWakasegawa
LHananoumi
WOozutu
LKirinji
WTamaryuu
LTakamisugi
LAkinoshima
WTouryuu
WItai
LSasshuunada
LJingaku

6W 9L
 

Maegashira
8

Enazakura
 

WTochitsukasa
LDaitetsu
WKotoinazuma
LKirishima
WTakanofuji
LFujinoshin
LTouryuu
LAkinoshima
WOozutu
WHananokuni
LMisugisato
WTamaryuu
LHananoumi
WRyougoku
WItai

8W 7L
 

Maegashira
9

Kirinishiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
10

Oozutu
 

WKirishima
LNankairyuu
WTamaryuu
WKirinji
LSasshuunada
WMisugisato
LKoubouyama
WKotoinazuma
LEnazakura
LFujinoshin
WTouryuu
WDaitetsu
LHananokuni
WTakamisugi
LTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
11

Fujinoshin
 

WAkinoshima
LJingaku
WSasshuunada
LKoubouyama
LTochitsukasa
WEnazakura
WKirinji
LTakamisugi
WTouryuu
WOozutu
LHananoumi
WMisugisato
LKirishima
LNankairyuu
WHananokuni

8W 7L
 

Maegashira
12

Tamaryuu
 

LTakamisugi
WMisugisato
LOozutu
LTakanofuji
WKirinji
WSasshuunada
WJingaku
LTochitsukasa
LKoubouyama
LTouryuu
LKotofuji
LEnazakura
WKinoarashi
LKotoinazuma
LTagaryuu

5W 10L
 

Maegashira
13

Touryuu
 

WMasurao
LTochitsukasa
WTakanofuji
LMisugisato
LKotofuji
LJingaku
WEnazakura
WTakanohama
LFujinoshin
WTamaryuu
LOozutu
LKoubouyama
LAkinoshima
LKirishima
WKotoinazuma

6W 9L
 

Maegashira
14

Kotoinazuma
 

WDaitetsu
LKirishima
LEnazakura
WTakanohama
WTakamisugi
WAkinoshima
LKinoarashi
LOozutu
WMisugisato
LKurama
WJingaku
WTagaryuu
LSasshuunada
WTamaryuu
LTouryuu

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WKirinji
WTochinowaka
WItai
LKotogaume
WSakahoko
WDaijuyama
WHananoumi
LHokuten'yuu
WTerao
LWakasegawa
LRyougoku
WHananokuni
LChiyonofuji
LOonokuni
LAsahifuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WHananokuni
WWakasegawa
LTochinowaka
WDaijuyama
LRyougoku
LKotogaume
WItai
WHananoumi
LAsahifuji
WTerao
LChiyonofuji
LOonokuni
LSakahoko
WJingaku
WHokuten'yuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

WAsahifuji
LRyougoku
WTerao
WKonishiki
LMitoizumi
WAsashio
LChiyonofuji
LTochinowaka
LDaijuyama
LOonokuni
WWakasegawa
WTakamisugi
WJingaku
LHokuten'yuu
WSakahoko

8W 7L
 

Komusubi
 

Daijuyama
 

LChiyonofuji
LOonokuni
LHokuten'yuu
LAsashio
LAsahifuji
LKonishiki
LTochinowaka
LItai
WKotogaume
LKirinji
LSasshuunada
LSakahoko
WTerao
WHananokuni
LWakasegawa

3W 12L
 

Maegashira
1

Terao
 

WRyougoku
LHananoumi
LKotogaume
WNankairyuu
WHokuten'yuu
LChiyonofuji
LOonokuni
LAsahifuji
LKonishiki
LAsashio
WTochinowaka
WWakasegawa
LDaijuyama
WMitoizumi
LMisugisato

6W 9L
 

Maegashira
2

Itai
 

LHananoumi
LHokuten'yuu
LKonishiki
LChiyonofuji
LOonokuni
LSakahoko
LAsashio
WDaijuyama
LKirinji
LSasshuunada
LTakanofuji
WTochitsukasa
LKoubouyama
WWakasegawa
LEnazakura

3W 12L
 

Maegashira
3

Hananokuni
 

LAsashio
LChiyonofuji
LAsahifuji
LSakahoko
LKirishima
WKirinji
WTakanofuji
LWakasegawa
WSasshuunada
LEnazakura
WTochitsukasa
LKonishiki
WOozutu
LDaijuyama
LFujinoshin

5W 10L
 

Maegashira
4

Hananoumi
 

WItai
WTerao
LMitoizumi
LAkinoshima
WMisugisato
WKoubouyama
LKonishiki
LAsashio
LHokuten'yuu
LNankairyuu
WFujinoshin
WKirinji
WEnazakura
LTochinowaka
WDaitetsu

8W 7L
 

Maegashira
5

Sasshuunada
 

WNankairyuu
LAkinoshima
LFujinoshin
LRyougoku
WOozutu
LTamaryuu
LWakasegawa
LMisugisato
LHananokuni
WItai
WDaijuyama
LTakanofuji
WKotoinazuma
WKoubouyama
WKirinji

7W 8L
 

Maegashira
6

Takanofuji
 

WJingaku
LTakamisugi
LTouryuu
WTamaryuu
LEnazakura
WTochitsukasa
LHananokuni
LNankairyuu
LKirishima
LDaitetsu
WItai
WSasshuunada
WKirinji
WMisugisato
WOozutu

8W 7L
 

Maegashira
7

Misugisato
 

WKoubouyama
LTamaryuu
WKirishima
WTouryuu
LHananoumi
LOozutu
LAkinoshima
WSasshuunada
LKotoinazuma
LJingaku
WEnazakura
LFujinoshin
LTochitsukasa
LTakanofuji
WTerao

6W 9L
 

Maegashira
8

Tochitsukasa
 

LEnazakura
WTouryuu
LTakamisugi
WDaitetsu
WFujinoshin
LTakanofuji
LMitoizumi
WTamaryuu
LAkinoshima
LKirishima
LHananokuni
LItai
WMisugisato
WKirinji
LNankairyuu

6W 9L
 

Maegashira
9

Kirishima
 

LOozutu
WKotoinazuma
LMisugisato
WEnazakura
WHananokuni
LTakamisugi
LNankairyuu
LDaitetsu
WTakanofuji
WTochitsukasa
WKirinji
LAkinoshima
WFujinoshin
WTouryuu
WMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
10

Akinoshima
 

LFujinoshin
WSasshuunada
WJingaku
WHananoumi
WNankairyuu
LKotoinazuma
WMisugisato
WEnazakura
WTochitsukasa
LMitoizumi
WKoubouyama
WKirishima
WTouryuu
WSakahoko
LTochinowaka

11W 4L
 

Maegashira
11

Takamisugi
 

WTamaryuu
WTakanofuji
WTochitsukasa
LJingaku
LKotoinazuma
WKirishima
WDaitetsu
WFujinoshin
WNankairyuu
WKoubouyama
WMitoizumi
LKotogaume
LTochinowaka
LOozutu
WRyougoku

10W 5L
 

Maegashira
12

Masurao
 

LTouryuu
L*Koubouyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L 13A
 

Maegashira
13

Daitetsu
 

LKotoinazuma
WEnazakura
LKotofuji
LTochitsukasa
WJingaku
WKurama
LTakamisugi
WKirishima
WKinoarashi
WTakanofuji
WNankairyuu
LOozutu
LMitoizumi
WTagaryuu
LHananoumi

8W 7L
 

Chiyonofuji(24)
Sakahoko(5)
Akinoshima(1)
Nobody
Sadanoumi