1988 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WMitoizumi
WRyougoku
WTochinowaka
WEnazakura
WKotogaume
WAkinoshima
WSakahoko
WAsashio
WKirishima
WHananoumi
WKonishiki
WTerao
WHokuten'yuu
WAsahifuji
WOonokuni

15W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Hokutoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WKotogaume
LAkinoshima
WEnazakura
WTakamisugi
WSakahoko
WMitoizumi
WHananoumi
WKirishima
LTochinowaka
WTerao
WAsashio
WOonokuni
WKonishiki
LChiyonofuji
WHokuten'yuu

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WTerao
LKotogaume
LRyougoku
LAkinoshima
LEnazakura
LTochinowaka
WTakamisugi
LOonokuni
LSakahoko
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LHananokuni
LAsahifuji
LTakanofuji
WHananoumi

3W 12L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

WTakamisugi
LHananoumi
WTakanofuji
WRyougoku
LAsahifuji
LOonokuni
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
WKonishiki
WKotogaume
WAkinoshima
LTochinowaka
WDaijuyama
LMitoizumi
WAsashio

9W 6L
 

Komusubi
 

Tochinowaka
 

WOonokuni
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LKirishima
WTakanofuji
WKonishiki
WAsashio
LTerao
WAsahifuji
LMitoizumi
LKotogaume
WSakahoko
WHananoumi
LRyougoku
LAkinoshima

7W 8L
 

Maegashira
1

Hananoumi
 

WTakanofuji
WSakahoko
LMitoizumi
LNankairyuu
WSasshuunada
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LDaijuyama
WAsashio
LChiyonofuji
WKirinishiki
LKotogaume
LTochinowaka
LAkinoshima
LKonishiki

5W 10L
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

LKirishima
WAsahifuji
WOonokuni
WKonishiki
LAsashio
LChiyonofuji
LMitoizumi
LKotogaume
WHokuten'yuu
WSasshuunada
LSakahoko
WItai
LKotofuji
WHananoumi
WTochinowaka

8W 7L
 

Maegashira
3

Takamisugi
 

LSakahoko
LDaitetsu
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LFujinoshin
WEnazakura
LKonishiki
WTakanofuji
LKirinishiki
WTagaryuu
LRyougoku
WSasshuunada
LKinoarashi
LItai
WOozutu

5W 10L
 

Maegashira
4

Ryougoku
 

LAsashio
LChiyonofuji
WKonishiki
LSakahoko
LOonokuni
WDaitetsu
WTakanofuji
LMitoizumi
WNankairyuu
WKoubouyama
WTakamisugi
WMisugisato
LKotogaume
WTochinowaka
WWakasegawa

9W 6L
 

Maegashira
5

Oozutu
 

LNankairyuu
WKirinishiki
LTerao
WKotoinazuma
LDaitetsu
LTagaryuu
LWakasegawa
WFujinoshin
LSasshuunada
WItai
WTakanofuji
LJingaku
LMisugisato
LKinoarashi
LTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
6

Sasshuunada
 

WFujinoshin
WTakanofuji
LWakasegawa
WHananokuni
LHananoumi
LKirinishiki
LItai
LKoubouyama
WOozutu
LAkinoshima
WKotoinazuma
LTakamisugi
LTagaryuu
LDaitetsu
WEnazakura

6W 9L
 

Maegashira
7

Daijuyama
 

LJingaku
WKirishima
WFujinoshin
WTochitsukasa
WKotoinazuma
LTerao
WKinoarashi
WHananoumi
WItai
WKotofuji
WKoubouyama
LMitoizumi
LSakahoko
LKotogaume
WHananokuni

10W 5L
 

Maegashira
8

Wakasegawa
 

WDaitetsu
LKotofuji
WSasshuunada
LKinoarashi
LItai
LKoubouyama
WOozutu
WEnazakura
LMisugisato
WJingaku
LFujinoshin
WKirishima
WKotoinazuma
W*Nankairyuu
LRyougoku

8W 7L
 

Maegashira
9

Kirinishiki
 

LHananokuni
LOozutu
WDaitetsu
WTakanofuji
LMisugisato
WSasshuunada
LTochitsukasa
LJingaku
WTakamisugi
LFujinoshin
LHananoumi
WKotofuji
WEnazakura
LKotoinazuma
WItai

7W 8L
 

Maegashira
10

Kotoinazuma
 

WTagaryuu
LNankairyuu
WItai
LOozutu
LDaijuyama
WKinoarashi
LJingaku
W*Tochitsukasa
LHananokuni
WDaitetsu
LSasshuunada
WFujinoshin
LWakasegawa
WKirinishiki
WTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
11

Itai
 

WKoubouyama
WFujinoshin
LKotoinazuma
WJingaku
WWakasegawa
WNankairyuu
WSasshuunada
WTagaryuu
LDaijuyama
LOozutu
LMisugisato
LAkinoshima
WKirishima
WTakamisugi
LKirinishiki

9W 6L
 

Maegashira
12

Kotofuji
 

LMisugisato
WWakasegawa
WTochitsukasa
WFujinoshin
WTagaryuu
LHananokuni
WNankairyuu
WKinoarashi
WJingaku
LDaijuyama
WTerao
LKirinishiki
WAkinoshima
WKirishima
WSaganobori

11W 4L
 

Maegashira
13

Kirinji
 

LTochitsukasa
L*Jingaku
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
- 
- 

0W 2L 11A
 

Maegashira
14

Kinoarashi
 

WHananofuji
LKoubouyama
WMisugisato
WWakasegawa
LHananokuni
LKotoinazuma
LDaijuyama
LKotofuji
LTagaryuu
LTouryuu
LHouou
LTakanofuji
WTakamisugi
WOozutu
LFujinoshin

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Oonokuni
 

LTochinowaka
LMitoizumi
LAkinoshima
WKotogaume
WRyougoku
WSakahoko
LKirishima
WKonishiki
WTerao
WEnazakura
WNankairyuu
LAsahifuji
LAsashio
WHokuten'yuu
LChiyonofuji

8W 7L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WEnazakura
WTochinowaka
WTakamisugi
LMitoizumi
WKirishima
WHananoumi
WKotogaume
LSakahoko
LAkinoshima
WKonishiki
WHananokuni
LAsashio
LChiyonofuji
LOonokuni
LAsahifuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WRyougoku
WEnazakura
WKotogaume
LTerao
WAkinoshima
WKirishima
LTochinowaka
LChiyonofuji
LHananoumi
WTakanofuji
LAsahifuji
WHokuten'yuu
WOonokuni
WHananokuni
LSakahoko

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

LAsahifuji
WKonishiki
LAsashio
LOonokuni
LChiyonofuji
WTakanofuji
LHokuten'yuu
WAkinoshima
LMitoizumi
LSakahoko
WTochinowaka
WHananoumi
WRyougoku
WDaijuyama
WTerao

8W 7L
 

Komusubi
 

Mitoizumi
 

LChiyonofuji
WOonokuni
WHananoumi
WHokuten'yuu
WTerao
LAsahifuji
WAkinoshima
WRyougoku
WKotogaume
WTochinowaka
LKirishima
WDaijuyama
LHananokuni
WSakahoko
LJingaku

10W 5L
 

Maegashira
1

Takanofuji
 

LHananoumi
LSasshuunada
LSakahoko
LKirinishiki
LTochinowaka
LKotogaume
LRyougoku
LTakamisugi
LEnazakura
LAsashio
LOozutu
WKinoarashi
LDaitetsu
WKonishiki
LKotoinazuma

2W 13L
 

Maegashira
2

Kirishima
 

WAkinoshima
LDaijuyama
WNankairyuu
WTochinowaka
LHokuten'yuu
LAsashio
WOonokuni
LAsahifuji
LChiyonofuji
LHananokuni
WMitoizumi
LWakasegawa
LItai
LKotofuji
LTagaryuu

5W 10L
 

Maegashira
3

Enazakura
 

LHokuten'yuu
LAsashio
LAsahifuji
LChiyonofuji
WKonishiki
LTakamisugi
LFujinoshin
LWakasegawa
WTakanofuji
LOonokuni
LDaitetsu
WTagaryuu
LKirinishiki
LTerao
LSasshuunada

3W 12L
 

Maegashira
4

Terao
 

LKonishiki
LTagaryuu
WOozutu
WAsashio
LMitoizumi
WDaijuyama
WDaitetsu
WTochinowaka
LOonokuni
LAsahifuji
LKotofuji
LChiyonofuji
WNankairyuu
WEnazakura
LKotogaume

7W 8L
 

Maegashira
5

Nankairyuu
 

WOozutu
WKotoinazuma
LKirishima
WHananoumi
WJingaku
LItai
LKotofuji
LHananokuni
LRyougoku
WMisugisato
LOonokuni
WDaitetsu
LTerao
L*Wakasegawa
A 

6W 8L 1A
 

Maegashira
6

Fujinoshin
 

LSasshuunada
LItai
LDaijuyama
LKotofuji
WTakamisugi
LTochitsukasa
WEnazakura
LOozutu
LDaitetsu
WKirinishiki
WWakasegawa
LKotoinazuma
LJingaku
LTagaryuu
WKinoarashi

5W 10L
 

Maegashira
7

Jingaku
 

WDaijuyama
W*Kirinji
LHananokuni
LItai
LNankairyuu
WMisugisato
WKotoinazuma
WKirinishiki
LKotofuji
LWakasegawa
LTagaryuu
WOozutu
WFujinoshin
LKoubouyama
WMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
8

Daitetsu
 

LWakasegawa
WTakamisugi
LKirinishiki
LTagaryuu
WOozutu
LRyougoku
LTerao
LMisugisato
WFujinoshin
LKotoinazuma
WEnazakura
LNankairyuu
WTakanofuji
WSasshuunada
LKoubouyama

6W 9L
 

Maegashira
9

Hananokuni
 

WKirinishiki
WMisugisato
WJingaku
LSasshuunada
WKinoarashi
WKotofuji
WKoubouyama
WNankairyuu
WKotoinazuma
WKirishima
LHokuten'yuu
WKonishiki
WMitoizumi
LAsashio
LDaijuyama

11W 4L
 

Maegashira
10

Tagaryuu
 

LKotoinazuma
WTerao
LKoubouyama
WDaitetsu
LKotofuji
WOozutu
LMisugisato
LItai
WKinoarashi
LTakamisugi
WJingaku
LEnazakura
WSasshuunada
WFujinoshin
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
11

Koubouyama
 

LItai
WKinoarashi
WTagaryuu
LMisugisato
LTochitsukasa
WWakasegawa
LHananokuni
WSasshuunada
LSaganobori
LRyougoku
LDaijuyama
WHouou
WTamaryuu
WJingaku
WDaitetsu

8W 7L
 

Maegashira
12

Misugisato
 

WKotofuji
LHananokuni
LKinoarashi
WKoubouyama
WKirinishiki
LJingaku
WTagaryuu
WDaitetsu
WWakasegawa
LNankairyuu
WItai
LRyougoku
WOozutu
LHouou
WTamaryuu

9W 6L
 

Maegashira
13

Tochitsukasa
 

WKirinji
LSaganobori
LKotofuji
LDaijuyama
WKoubouyama
WFujinoshin
WKirinishiki
L*Kotoinazuma
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 4L 7A
 

Chiyonofuji(25)
Mitoizumi(1), Akinoshima(1)
Hananokuni(1), Kotofuji(1)
Nobody
Kirinji