1776 Haru-Basho (Canceled)

EAST

Oozeki
 

Nanaegawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Sekiwake
 

Hiragatake
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Komusubi
 

Yagoshizaki
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
1

Aranada
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
2

Kazashiyama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
3

Yatsugamine
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

WEST

Oozeki
 

Sekiyagawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Sekiwake
 

Nijigatake
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Komusubi
 

Isenoumi
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
1

Dategaseki
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
2

Sadogatake
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
3

Kashiwado
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Taikai, Yakumoyama, Hiragatake, Kisogatake, Aranada, Nanaegawa, Sekiyagawa, Yagoshizaki