1763 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Ooikada
 

A 
A 
A 
A 
WHagurosan
A 
A 
LOodouji

1W 1L
 

Sekiwake
 

Arataki
 

WOoyama
WIwaigawa
WShishigatake
WYatsuhashi
WTodagawa
WKoshinoumi
DTomozuna
A 

6W 0L 1D
 

Komusubi
 

Yukimiyama
 

WYatsuhashi
LKoshinoumi
WIwaigawa
WHagurosan
WShishigatake
LTomozuna
LTodagawa
A 

4W 3L
 

Maegashira
1

Sekinoto
 

WShishigatake
A 
LHagurosan
WOoyama
A 
WOodouji
MKoshinoumi
WYatsuhashi

4W 1L 1M
 

Maegashira
2

Araiso
 

LNatoriyama
LTodagawa
LTomozuna
LIwaigawa
LInagawa
LHagurosan
A 
A 

0W 6L
 

Maegashira
3

Shikamatsu
 

WTodagawa
MTomozuna
WOoyama
WShishigatake
LKoshinoumi
MYatsuhashi
MHagurosan
A 

3W 1L 3M
 

Maegashira
4

Arawashi
 

LKoshinoumi
WOshiogawa
MIsoikari
LTomozuna
A 
WOoyama
A 
A 

2W 2L 1M
 

Maegashira
5

Shirakawa
 

WOshiogawa
WIsoikari
LTodagawa
NKoshinoumi
WTomozuna
LShishigatake
NYatsuhashi
LHagurosan

3W 3L 2N
 

WEST

Oozeki
 

Kasugayama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Oodouji
 

A 
A 
A 
WTakanami
A 
LSekinoto
A 
WOoikada

2W 1L
 

Komusubi
 

Isoikari
 

WSakaigawa
LShirakawa
MArawashi
LNanatsuike
A 
A 
A 
A 

1W 2L 1M
 

Maegashira
1

Todagawa
 

LShikamatsu
WAraiso
WShirakawa
WSakaigawa
LArataki
LNanatsuike
WYukimiyama
A 

4W 3L
 

Maegashira
2

Tomozuna
 

WNanatsuike
MShikamatsu
WAraiso
WArawashi
LShirakawa
WYukimiyama
DArataki
WImaikari

5W 1L 1D 1M
 

Maegashira
3

Oshiogawa
 

LShirakawa
LArawashi
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L
 

Maegashira
4

Iwaigawa
 

WNishikiyama
LArataki
LYukimiyama
WAraiso
A 
A 
A 
A 

2W 2L
 

Maegashira
5

Koshinoumi
 

WArawashi
WYukimiyama
WImaikari
NShirakawa
WShikamatsu
LArataki
MSekinoto
WNanatsuike

5W 1L 1N 1M
 

Arataki(2)
Kishinoishi, Kasugayama, Arawashi