1764 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Ootsuna
 

A 
A 
A 
A 
MSekinoto
LTomozuna
LShirakawa
LOodouji

0W 3L 1M
 

Sekiwake
 

Arataki
 

LImaikari
WShishigatake
WNanatsuike
NShirakawa
LTomozuna
WKoshinoumi
DSekinoto
DIsoikari

3W 2L 2D 1N
 

Komusubi
 

Yukimiyama
 

NNanatsuike
WMojigaseki
WShishigatake
MKoshinoumi
WTodagawa
WSekinoto
WTomozuna
A 

5W 0L 1N 1M
 

Maegashira
1

Arakuma
 

LMojigaseki
LNanatsuike
LIsoikari
LTomozuna
WShirakawa
WInagawa
WKoshinoumi
WImaikari

4W 4L
 

Maegashira
2

Oozora
 

LSekinoto
LShirakawa
WMojigaseki
WShishigatake
LImaikari
WNanatsuike
LOodouji
A 

3W 4L
 

Maegashira
3

Tatsunami
 

A 
LTodagawa
A 
A 
A 
LSatomiyama
A 
LSekinoto

0W 3L
 

Maegashira
4

Iwataki
 

WHagurosan
WSadogatake
LKoshinoumi
LImaikari
MIsoikari
LShirakawa
LShishigatake
WInagawa

3W 4L 1M
 

Maegashira
5

Shikamatsu
 

WShishigatake
WIsoikari
LTomozuna
WSekinoto
LKoshinoumi
MImaikari
LInagawa
MShirakawa

3W 3L 2M
 

Maegashira
6

Sanukigawa
 

WShirakawa
LImaikari
WSadogatake
LIsoikari
LHagurosan
LShishigatake
A 
A 

2W 4L
 

WEST

Oozeki
 

Oodouji
 

A 
A 
A 
MHanaikada
A 
A 
WOozora
WOotsuna

2W 0L 1M
 

Sekiwake
 

Isoikari
 

WHirogasaki
LShikamatsu
WArakuma
WSanukigawa
MIwataki
A 
WHanaikada
DArataki

4W 1L 1D 1M
 

Komusubi
 

Tomozuna
 

WHanaikada
WGoshogaura
WShikamatsu
WArakuma
WArataki
WOotsuna
LYukimiyama
A 

6W 1L
 

Maegashira
1

Todagawa
 

A 
WTatsunami
A 
A 
LYukimiyama
A 
A 
A 

1W 1L
 

Maegashira
2

Sekinoto
 

WOozora
LHanaikada
A 
LShikamatsu
MOotsuna
LYukimiyama
DArataki
WTatsunami

2W 3L 1D 1M
 

Maegashira
3

Koshinoumi
 

WOjikajima
WHirogasaki
WIwataki
MYukimiyama
WShikamatsu
LArataki
LArakuma
WGoshogaura

5W 2L 1M
 

Maegashira
4

Shirakawa
 

LSanukigawa
WOozora
WHanaikada
NArataki
LArakuma
WIwataki
WOotsuna
MShikamatsu

4W 2L 1N 1M
 

Maegashira
5

Imaikari
 

WArataki
WSanukigawa
WHirogasaki
WIwataki
WOozora
MShikamatsu
WGoshogaura
LArakuma

6W 1L 1M
 

Maegashira
6

Shishigatake
 

LShikamatsu
LArataki
LYukimiyama
LOozora
WGoshogaura
WSanukigawa
WIwataki
A 

3W 4L
 

Yukimiyama(1), Tomozuna(2)
Tatsunami(Araiso)
Hirogasaki, Sanukigawa