1787 Haru-Basho (Canceled)

EAST

Oozeki
 

Washigahama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Sekiwake
 

Onogawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Komusubi
 

Kimenzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
1

Uzugafuchi
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
2

Tomagashima
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
3

Fudenoumi
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
4

Yatsugamine
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
5

Izumigawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

WEST

Oozeki
 

Aibiki
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Sekiwake
 

Tanikaze
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Komusubi
 

Miyagino
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
1

Kashiwado
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
2

Okitukaze
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
3

Mikuniyama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
4

Sekinoto
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
5

Dewanoumi
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Uzugafuchi(Ooishi), Kanameishi, Aibiki
Oohiei