1809 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WMidorikawa
WYaogaseki
WHakkaku
MKakehashi
WSekinoto
LTamagaki
WHidenoyama
WManazuru
NRaiden
WOdamaki

7W 1L 1N 1M
 

Sekiwake
 

Kimenzan
 

WHakkaku
WMidorikawa
WOokido
WOdamaki
LKasugayama
WSekinoto
A 
MHidenoyama
WTamagaki
LRaiden

6W 2L 1M
 

Komusubi
 

Oomisaki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Hiodoshi
 

WOokido
WHakkaku
WHamagaseki
DManazuru
WHidenoyama
WKasugayama
MTamagaki
LRaiden
WKakehashi
A 

6W 1L 1D 1M
 

Maegashira
2

Arauma
 

WYaogaseki
WHamagaseki
WJingaseki
WKasugayama
LTamagaki
WManazuru
LRaiden
WOdamaki
A 
WKakehashi

7W 2L
 

Maegashira
3

Kagamiiwa
 

WHanegaseki
WOokido
WYaogaseki
DOonaruto
A 
LRaiden
DKasugayama
LTamagaki
WManazuru
A 

4W 2L 2D
 

Maegashira
4

Ageha
 

WHamagaseki
WHanegaseki
WMidorikawa
LRaiden
LManazuru
MOdamaki
WSekinoto
LKakehashi
WKasugayama
LTamagaki

5W 4L 1M
 

Maegashira
5

Yotsuguruma
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Otowayama
 

A 
WJingaseki
LRaiden
WYaogaseki
LKakehashi
MHidenoyama
WOonaruto
LSekinoto
NOdamaki
A 

3W 3L 1N 1M
 

Maegashira
7

Takinooto
 

WJingaseki
LRaiden
MOonaruto
LSekinoto
WOokido
WKakehashi
LOdamaki
A 
MHamagaseki
A 

3W 3L 2M
 

WEST

Oozeki
 

Raiden
 

WAraumi
WTakinooto
WOtowayama
WAgeha
A 
WKagamiiwa
WArauma
WHiodoshi
NKashiwado
WKimenzan

8W 0L 1N
 

Sekiwake
 

Tamagaki
 

WYasoshima
WYatsugamine
WSanoyama
WNokogiri
WArauma
WKashiwado
MHiodoshi
WKagamiiwa
LKimenzan
WAgeha

8W 1L 1M
 

Komusubi
 

Todagawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Sekinoto
 

WSanoyama
WYasoshima
WYatsugamine
WTakinooto
LKashiwado
LKimenzan
LAgeha
WOtowayama
A 
A 

5W 3L
 

Maegashira
2

Kasugayama
 

WYatsugamine
WNarushio
A 
LArauma
WKimenzan
LHiodoshi
DKagamiiwa
WNokogiri
LAgeha
A 

4W 3L 1D
 

Maegashira
3

Hidenoyama
 

WIwaonami
WAraumi
WNarushio
WItadaki
LHiodoshi
MOtowayama
LKashiwado
MKimenzan
A 
A 

4W 2L 2M
 

Maegashira
4

Manazuru
 

MNokogiri
WIwaonami
WYasoshima
DHiodoshi
WAgeha
LArauma
WNokogiri
LKashiwado
LKagamiiwa
A 

4W 3L 1D 1M
 

Maegashira
5

Kakehashi
 

WNarushio
WSazanami
LNokogiri
MKashiwado
WOtowayama
LTakinooto
A 
WAgeha
LHiodoshi
LArauma

4W 4L 1M
 

Maegashira
6

Odamaki
 

WSazanami
WShishitobi
WItadaki
LKimenzan
MNokogiri
MAgeha
WTakinooto
LArauma
NOtowayama
LKashiwado

4W 3L 1N 2M
 

Maegashira
7

Hiraiwa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Raiden(25)
Hamagaseki, Hiraiwa
Yotsuguruma