1791 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Onogawa
 

WShishigahora
WWashigatake
WItsukushima
WSekinoto
WDategaseki
WDewanoumi
WNishikigi
WKashiwado
MTanikaze
A 

8W 0L 1M
 

Sekiwake
 

Jinmaku
 

WWashigatake
WShishigahora
MDategaseki
NDewanoumi
WIwagaseki
DNishikigi
A 
LTanikaze
LT/Raiden
A 

3W 2L 1D 1N 1M
 

Komusubi
 

Kumonryuu
 

WIwagaseki
WMasumiyama
WWashigatake
LManazuru
LDewanoumi
A 
A 
A 
A 
A 

3W 2L
 

Maegashira
1

Washigahama
 

WMasumiyama
A 
A 
WWashigatake
DManazuru
WDategaseki
LTanikaze
A 
A 
A 

3W 1L 1D
 

Maegashira
2

Seimizan
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

N/Raiden
 

LArakuma
WArataki
WMasumiyama
A 
DMiyagino
LTanikaze
MT/Raiden
LDategaseki
NDewanoumi
A 

2W 3L 1D 1N 1M
 

Maegashira
4

Kajigahama
 

LItsukushima
A

 

DKoshinoto
MNishikigi
WT/Raiden
DKashiwado
A 
A 
A 
A 

1W 1L 2D 1M
 

Maegashira
5

Iwaigawa
 

WKumagatake
LItsukushima
LNishikigi
WMasumiyama
LKashiwado
LT/Raiden
DDategaseki
WShishigahora
NTodagawa
DDewanoumi

3W 4L 2D 1N
 

WEST

Oozeki
 

Tanikaze
 

WSuzukayama
A 
WIsenohama
WMinoshima
LIzumigawa
WN/Raiden
WWashigahama
WJinmaku
MOnogawa
A 

6W 1L 1M
 

Sekiwake
 

T/Raiden
 

WIsenohama
WMinoshima
WTomochidori
WWadagahara
LKajigahama
WIwaigawa
MN/Raiden
A 
WJinmaku
A 

6W 1L 1M
 

Komusubi
 

Kashiwado
 

A 
A 
A 
A 
WIwaigawa
DKajigahama
A 
LOnogawa
A 
A 

1W 1L 1D
 

Maegashira
1

Miyagino
 

WTomochidori
MSuzukayama
WNagusayama
WIzumigawa
DN/Raiden
LWadagahara
LMinoshima
A 
A 
A 

3W 2L 1D 1M
 

Maegashira
2

Nishikigi
 

WNagusayama
WIbukiyama
WIwaigawa
MKajigahama
LWadagahara
DJinmaku
LOnogawa
A 
A 
A 

3W 2L 1D 1M
 

Maegashira
3

Koshinoto
 

WSekinokawa
NNagusayama
DKajigahama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 0L 1D 1N
 

Maegashira
4

Sekinoto
 

A 
LSekinokawa
A 
LOnogawa
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L
 

Maegashira
5

Todagawa
 

A 
A 
A 
A 
DTomochidori
NOnikatsu
A 
A 
NIwaigawa
A 

0W 0L 1D 2N
 

Onogawa(6)
Jinmaku(Ryuumon)
Todagawa(Musashino)