1814 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Oomisaki
 

WKusakayama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 0L
 

Sekiwake
 

Hiodoshi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Kagamiiwa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Tatsugami
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Ageha
 

WShachinoumi
WOnigami
WMatsugasaki
WAranada
WMiyagino
WKashiwado
LTamagaki
WArauma
DKakehashi
A 

7W 1L 1D
 

Maegashira
3

Kasugayama
 

A 
A 
A 
WTodagawa
WKakehashi
LTamagaki
LKashiwado
WMiyagino
A 
A 

3W 2L
 

Maegashira
4

Tetsuishi
 

WHatsushio
WYatogasaki
WTodagawa
LOnigami
WShirakawa
LKakehashi
LArauma
LAranada
LKashiwado
A 

4W 5L
 

Maegashira
5

Chigusayama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Kumosayama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Ikazuchi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Yuukido
 

WToriizaki
A 
LMikuniyama
LArauma
LKashiwado
LShirakawa
A 
A 
A 
A 

1W 4L
 

Maegashira
9

Onogataki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

banzukegai
 

Maizuru
 

A 
WArauma
LMiyagino
LKashiwado
LTamagaki
LAranada
LMikuniyama
LMatsugasaki
A 
A 

1W 6L
 

WEST

Oozeki
 

Ootori
 

WOnigami
WTodagawa
A 
WYatogasaki
LMikuniyama
DArauma
A 
A 
A 
A 

3W 1L 1D
 

Sekiwake
 

Shirakawa
 

WWashigahama
A 
LTakinokoi
WOosumi
LTetsuishi
WYuukido
A 
A 
A 
A 

3W 2L
 

Komusubi
 

Manazuru
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Tamagaki
 

A 
A 
A 
A 
WMaizuru
WKasugayama
WAgeha
WTakinokoi
WNokogiri
A 

5W 0L
 

Maegashira
2

Kashiwado
 

WOosumi
WHaginoto
WWashigahama
WMaizuru
WYuukido
LAgeha
WKasugayama
A 
WTetsuishi
A 

7W 1L
 

Maegashira
3

Kakehashi
 

A 
WYamahibiki
WYasoshima
WTakinokoi
LKasugayama
WTetsuishi
A 
WHaginoto
DAgeha
A 

5W 1L 1D
 

Maegashira
4

Arauma
 

WHaginoto
LMaizuru
WOosumi
WYuukido
WTakinokoi
DOotori
WTetsuishi
LAgeha
A 
A 

5W 2L 1D
 

Maegashira
5

Mikuniyama
 

WYamahibiki
WYasoshima
WYuukido
LIsenohama
WOotori
LTakinokoi
WMaizuru
WNokogiri
WHaginoto
A 

7W 2L
 

Maegashira
6

Miyagino
 

WYasoshima
WTakinokoi
WMaizuru
WNokogiri
LAgeha
WIsenohama
A 
LKasugayama
WOshiwake
WHaginoto

7W 2L
 

Maegashira
7

Aranada
 

A 
WWashigahama
A 
LAgeha
WNokogiri
WMaizuru
WOshiwake
WTetsuishi
WTakinokoi
A 

6W 1L
 

Maegashira
8

Washigahama
 

LShirakawa
LAranada
LKashiwado
LToriizaki
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L
 

Maegashira
9

Todagawa
 

WIsenohama
LOotori
LTetsuishi
LKasugayama
WOosumi
WYamahibiki
A 
WOshiwake
A 
A 

4W 3L
 

Ageha(1), Kashiwado(4)
Tamagaki(Koshinoumi)
Ikazuchi(Otowayama), Takinooto, Shirakawa(Kuwanoyumi), Tetsuishi, Yuukido
Ootori(Yukimiyama)
Oomisaki(Sekinoto)