1815 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WWashigahama
WOnigami
WNawabari
WTsuzumigataki
LTakasago
MRyuumon
WNarutaki
WSendagawa
WGoshoguruma
A 

7W 1L 1M
 

Sekiwake
 

Tatsugami
 

WHatsushio
WMaizuru
WRyuumon
DNawabari
NTsuzumigataki
WTakasago
WGoshoguruma
LNarutaki
WSendagawa
A 

6W 1L 1D 1N
 

Komusubi
 

Ageha
 

WOnigami
WWashigahama
WTakaneyama
WSendagawa
WGoshoguruma
LNawabari
LRyuumon
WTakasago
LTsuzumigataki
A 

6W 3L
 

Maegashira
1

Arauma
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Tokitsukaze
 

WYamahibiki
WHatsushio
MTsuzumigataki
WGoshoguruma
LNawabari
DTakaneyama
LTakasago
WRyuumon
LNarutaki
A 

4W 3L 1D 1M
 

Maegashira
3

Kumosayama
 

WOnigiri
WYamahibiki
WGoshoguruma
WTakasago
LNarutaki
LTsuzumigataki
MSendagawa
WNawabari
LRyuumon
A 

5W 3L 1M
 

Maegashira
4

Miyagino
 

WTakaneyama
WOnigiri
A 
WOnigami
NSendagawa
LNarutaki
WNawabari
DTsuzumigataki
LTakasago
A 

4W 2L 1D 1N
 

Maegashira
5

Aranada
 

A 
WTsuneyama
LNarutaki
WMaizuru
LTakaneyama
WSendagawa
LTsuzumigataki
WGoshoguruma
DNawabari
MTakasago

4W 3L 1D 1M
 

Maegashira
6

Onogataki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

WEST

Oozeki
 

Sendagawa
 

WMatsugasaki
WOosumi
WKatsuogi
LAgeha
NMiyagino
LAranada
MKumosayama
LKashiwado
LTatsugami
A 

3W 4L 1N 1M
 

Sekiwake
 

Narutaki
 

A 
A 
WAranada
WKatsuogi
WKumosayama
WMiyagino
LKashiwado
WTatsugami
WTokitsukaze
A 

6W 1L
 

Komusubi
 

Kasugayama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Takasago
 

A 
A 
A 
LKumosayama
WKashiwado
LTatsugami
WTokitsukaze
LAgeha
WMiyagino
MAranada

3W 3L 1M
 

Maegashira
2

Ryuumon
 

WYasoshima
WAkitsuno
LTatsugami
A 
MKatsuogi
MKashiwado
WAgeha
LTokitsukaze
WKumosayama
A 

4W 2L 2M
 

Maegashira
3

Tsuzumigataki
 

A 
A 
MTokitsukaze
LKashiwado
NTatsugami
WKumosayama
WAranada
DMiyagino
WAgeha
WMatsugasaki

4W 1L 1D 1N 1M
 

Maegashira
4

Nawabari
 

A 
A 
LKashiwado
DTatsugami
WTokitsukaze
WAgeha
LMiyagino
LKumosayama
DAranada
A 

2W 3L 2D
 

Maegashira
5

Goshoguruma
 

WAkitsuno
LToriizaki
LKumosayama
LTokitsukaze
LAgeha
A 
LTatsugami
LAranada
LKashiwado
A 

1W 7L
 

Maegashira
6

Maizuru
 

LOosumi
LTatsugami
LAkitsuno
LAranada
WKuratogawa
WChitoseyama
A 
LAratama
WToriizaki
A 

3W 5L
 

Kashiwado(5)
Tokitsukaze(Mikuniyama), Miyagino(Kurikara)
Washigahama, Goshoguruma