1816 Haru-Basho (canceled in 8days)

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WManriki
WShachinoumi
WShikainami
WMiyagino
LArauma
WSendagawa
WRyuumon
WTamagaki

7W 1L
 

Sekiwake
 

Hiodoshi
 

WShachinoumi
WManriki
WArakuma
WRyuumon
LMiyagino
NArauma
LTamagaki
WSendagawa

5W 2L 1N
 

Komusubi
 

Tatsugami
 

WTenbin
WArakuma
WShachinoumi
WArauma
A 
MTamagaki
LMiyagino
WKakehashi

5W 1L 1M
 

Maegashira
1

Ageha
 

WArakuma
WTenbin
LManriki
WShachinoumi
LTamagaki
WKakehashi
A 
A 

4W 2L
 

Maegashira
2

Kasugayama
 

WMatsushima
WKurehabashi
WKotonoura
LSendagawa
WManriki
WDannoura
LKakehashi
A 

5W 2L
 

Maegashira
3

Kumosayama
 

WKurehabashi
WMatsushima
WTenbin
LTamagaki
DSendagawa
WMiyagino
WDannoura
LRyuumon

5W 2L 1D
 

Maegashira
4

Chigusayama
 

WKotonoura
WShikainami
WMatsushima
LKakehashi
DDannoura
LRyuumon
WManriki
A 

4W 2L 1D
 

Maegashira
5

Maizuru
 

WShikainami
DKotonoura
WTamagaki
LDannoura
LKakehashi
LManriki
DShachinoumi
WMatsushima

3W 3L 2D
 

Maegashira
6

Musashine
 

LIkunomatsu
WMonomiyama
LRyuumon
A 
LTenbin
A 
A 
WManriki

2W 3L
 

WEST

Oozeki
 

Tamagaki
 

WKuroiwa
WOosumi
LMaizuru
WKumosayama
WAgeha
MTatsugami
WHiodoshi
LKashiwado

5W 2L 1M
 

Sekiwake
 

Sendagawa
 

WAkitsuno
WKuroiwa
WOosumi
WKasugayama
DKumosayama
LKashiwado
A 
LHiodoshi

4W 2L 1D
 

Komusubi
 

Dannoura
 

WOosumi
WAkitsuno
WKuroiwa
WMaizuru
DChigusayama
LKasugayama
LKumosayama
A 

4W 2L 1D
 

Maegashira
1

Kakehashi
 

WYasoshima
WAratama
WAkitsuno
WChigusayama
WMaizuru
LAgeha
WKasugayama
LTatsugami

6W 2L
 

Maegashira
2

Tokitsukaze
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Ryuumon
 

WToriizaki
WYasoshima
WMusashine
LHiodoshi
A 
WChigusayama
LKashiwado
WKumosayama

5W 2L
 

Maegashira
4

Arauma
 

WChitoseyama
A 
WAratama
LTatsugami
WKashiwado
NHiodoshi
DIsenohama
A 

3W 1L 1D 1N
 

Maegashira
5

Miyagino
 

WAratama
WChitoseyama
A 
LKashiwado
WHiodoshi
LKumosayama
WTatsugami
WIsenohama

5W 2L
 

Maegashira
6

Shikainami
 

LMaizuru
LChigusayama
LKashiwado
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L
 

Kashiwado(7)
Ageha
Maizuru