1817 Fuyu-Basho

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WMatsushima
WTodagawa
WManriki
NKoshinoumi
WTakasago
LNarutaki
WNawabari
A 
WTamagaki
A 

6W 1L 1N
 

Sekiwake
 

Tatsugami
 

WShachinoumi
WKotonoura
WKakehashi
WRyuumon
WTsuzumigataki
LNawabari
DNarutaki
LTamagaki
WKoshinoumi
A 

6W 2L 1D
 

Komusubi
 

Sendagawa
 

WKagamiyama
WNanatsumori
WMatsushima
MNawabari
LNarutaki
LTakasago
MKakehashi
WRyuumon
WKurotaki
WManriki

6W 2L 2M
 

Maegashira
1

Arauma
 

LManriki
WShachinoumi
DTakasago
WTodagawa
WTamagaki
LRyuumon
DTsuzumigataki
A 
A 
LNawabari

3W 3L 2D
 

Maegashira
2

Hiodoshi
 

WKotonoura
WKurotaki
WNanatsumori
LNarutaki
DRyuumon
WKoshinoumi
LTamagaki
MNawabari
WKakehashi
WTodagawa

6W 2L 1D 1M
 

Maegashira
3

Miyagino
 

WYukiarashi
WMatsushima
WKotonoura
WNanatsumori
LKoshinoumi
MKakehashi
WRyuumon
LTakasago
LNawabari
A 

5W 3L 1M
 

Maegashira
4

Kumosayama
 

WKurotaki
WKagamiyama
WShachinoumi
LTamagaki
WNawabari
LTsuzumigataki
WTakasago
WNarutaki
LRyuumon
A 

6W 3L
 

Maegashira
5

Nijigatake
 

WNanatsumori
WYukiarashi
LNarutaki
LTsuzumigataki
LKakehashi
WManriki
LShachinoumi
A 
A 
A 

3W 4L
 

Maegashira
6

Yuzuruha
 

LTakasago
WTatsunami
LTamagaki
WKakehashi
LManriki
WNanatsumori
WTodagawa
WKurotaki
WKotonoura
WShachinoumi

7W 3L
 

Maegashira
7

Aranada
 

WTatsunami
WAraishi
LNawabari
WYotsugamine
WTodagawa
A 
WKoshinoumi
LKakehashi
WNanatsumori
WKotonoura

7W 2L
 

WEST

Oozeki
 

Tamagaki
 

WOosumi
WMusashine
WYuzuruha
WKumosayama
LArauma
A 
WHiodoshi
WTatsugami
LKashiwado
A 

6W 2L
 

Sekiwake
 

Narutaki
 

WTenbin
WShikainami
WNijigatake
WHiodoshi
WSendagawa
WKashiwado
DTatsugami
LKumosayama
A 
A 

6W 1L 1D
 

Komusubi
 

Manazuru
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Tsuzumigataki
 

WAratama
WYasoshima
WMusashine
WNijigatake
LTatsugami
WKumosayama
DArauma
A 
A 
A 

5W 1L 1D
 

Maegashira
2

Takasago
 

WYuzuruha
A 
DArauma
WShikainami
LKashiwado
WSendagawa
LKumosayama
WMiyagino
A 
A 

4W 2L 1D
 

Maegashira
3

Nawabari
 

WMusashine
WTenbin
WAranada
MSendagawa
LKumosayama
WTatsugami
LKashiwado
MHiodoshi
WMiyagino
WArauma

6W 2L 2M
 

Maegashira
4

Kakehashi
 

WShikainami
WAratama
LTatsugami
LYuzuruha
WNijigatake
MMiyagino
MSendagawa
WAranada
LHiodoshi
A 

4W 3L 2M
 

Maegashira
5

Ryuumon
 

WToriizaki
WMayumiyama
WAkitsuno
LTatsugami
DHiodoshi
WArauma
LMiyagino
LSendagawa
WKumosayama
A 

5W 3L 1D
 

Maegashira
6

Koshinoumi
 

WMayumiyama
WAkitsuno
WShikainami
NKashiwado
WMiyagino
LHiodoshi
LAranada
A 
LTatsugami
A 

4W 3L 1N
 

Maegashira
7

Todagawa
 

WAkitsuno
LKashiwado
WYasoshima
LArauma
LAranada
WChitoseyama
LYuzuruha
WShikainami
NMusashine
LHiodoshi

4W 5L 1N
 

Kashiwado(9)
Manazuru
Narutaki(Goshonoura)