1818 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WTodagawa
WKotonoura
WKakehashi
A 
WArauma
NMiyagino
WNawabari
WSendagawa
LTamagaki
A 

6W 1L 1N
 

Sekiwake
 

Tatsugami
 

WTenbin
A 
A 
WNanatsumori
WMiyagino
LNawabari
WArauma
LTamagaki
MSendagawa
A 

4W 2L 1M
 

Komusubi
 

Hiodoshi
 

WKotonoura
WNanatsumori
WMatsushima
WShachinoumi
A 
LTamagaki
WSendagawa
MMiyagino
LArauma
A 

5W 2L 1M
 

Maegashira
1

Ryuumon
 

WMatsushima
WYasoshima
WNanatsumori
WKotonoura
A 
WSendagawa
LTamagaki
WSadogatake
LNawabari
DArauma

6W 2L 1D
 

Maegashira
2

Kumosayama
 

WAsanoyuki
WShachinoumi
WTodagawa
LSendagawa
A 
LArauma
WMiyagino
MNawabari
WSadogatake
A 

5W 2L 1M
 

Maegashira
3

Koshinoumi
 

WNanatsumori
WMatsushima
LTamagaki
A 
LNawabari
MIzumigawa
LSadogatake
A 
LMiyagino
LSendagawa

2W 5L 1M
 

Maegashira
4

Yuzuruha
 

WTatsunami
MTenbin
WShachinoumi
MTamagaki
WIzumigawa
LTodagawa
WYotsugamine
LAranada
WKotonoura
MMatsushima

5W 2L 3M
 

Maegashira
5

Oonaruto
 

WYasoshima
LNawabari
WKotonoura
LTenbin
WNanatsumori
DMatsushima
WIzumigawa
DShikoroyama
WShachinoumi
LYotsugamine

5W 3L 2D
 

Maegashira
6

Takaneyama
 

WShachinoumi
WAsanoyuki
DYotsugamine
LNawabari
A 
WKakehashi
WTenbin
LArauma
WAranada
LMiyagino

5W 3L 1D
 

WEST

Oozeki
 

Tamagaki
 

WManriki
WAkitsuno
WKoshinoumi
MYuzuruha
A 
WHiodoshi
WRyuumon
WTatsugami
WKashiwado
A 

7W 0L 1M
 

Sekiwake
 

Sendagawa
 

WAkitsuno
WOosumi
WManriki
WKumosayama
A 
LRyuumon
LHiodoshi
LKashiwado
MTatsugami
WKoshinoumi

5W 3L 1M
 

Komusubi
 

Nawabari
 

WAratama
WOonaruto
WAkitsuno
WTakaneyama
WKoshinoumi
WTatsugami
LKashiwado
MKumosayama
WRyuumon
A 

7W 1L 1M
 

Maegashira
1

Arauma
 

WChitoseyama
WAratama
WToriizaki
WNanatsutaki
LKashiwado
WKumosayama
LTatsugami
WTakaneyama
WHiodoshi
DRyuumon

7W 2L 1D
 

Maegashira
2

Miyagino
 

WToriizaki
WChitoseyama
WAratama
WAkitsuno
LTatsugami
NKashiwado
LKumosayama
MHiodoshi
WKoshinoumi
WTakaneyama

6W 2L 1N 1M
 

Maegashira
3

Kakehashi
(Sadogatake)

WOosumi
WToriizaki
LKashiwado
WShikainami
A 
LTakaneyama
WKoshinoumi
LRyuumon
LKumosayama
A 

4W 4L
 

Maegashira
4

Izumigawa
 

WKabuto
WMayumiyama
A 
A 
LYuzuruha
MKoshinoumi
LOonaruto
A 
A 
A 

2W 2L 1M
 

Maegashira
5

Todagawa
(Shikoroyama)

LKashiwado
A 
LKumosayama
A 
A 
WYuzuruha
A 
DOonaruto
WAkitsuno
A 

2W 2L 1D
 

Maegashira
6

Saigoku
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

banzukegai
 

Aranada
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
WYuzuruha
LTakaneyama
A 

1W 1L
 

Tamagaki(3)
Izumigawa(Tokitsukaze), Oonaruto(Musashine)
Iwagane(Banjaku)