1830 Fuyu-Basho

EAST

Oozeki
 

Ounomatsu
 

WTatsutagawa
A 
A 
A 
WKoshinoumi
NKuroyanagi
WAkitsukaze
LHiodoshi
NInazuma
A 

3W 1L 2N
 

Sekiwake
 

Iwatoyama
 

WKoshinoumi
WShinriki
WItadaki
WTatsutagawa
A 
WArakuma
LHiodoshi
LInazuma
WAkitsukaze
A 

6W 2L
 

Komusubi
 

Arauma
 

WShinriki
WKoshinoumi
LArakuma
LUzugafuchi
DItadaki
DAkitsukaze
LInazuma
A 
DKuroyanagi
A 

2W 3L 3D
 

Maegashira
1

Koshigahama
 

WTsuneyama
LKomatsuyama
WMusashigawa
WYuranoumi
LInazuma
DUzugafuchi
A 
WAkitsukaze
WHiodoshi
A 

5W 2L 1D
 

Maegashira
2

Washigahama
 

WKomatsuyama
WNishiki
DYuranoumi
A 
NArakuma
LInazuma
A 
A 
A 
A 

2W 1L 1D 1N
 

Maegashira
3

Kashiwado
 

WKomatate
WTsuneyama
LUzugafuchi
WInazuma
DYuranoumi
LHiodoshi
DKuroyanagi
A 
A 
A 

3W 2L 2D
 

Maegashira
4

Azumazeki
 

WNishiki
WTatsutagawa
WShinriki
LHiodoshi
LAkitsukaze
WKoshinoumi
LMusashigawa
A 
A 
A 

4W 3L
 

Maegashira
5

Aratama
 

LArakuma
WAtsumidake
LInazuma
LKuroyanagi
WMusashigawa
WYuranoumi
A 
LUzugafuchi
LShinriki
A 

3W 5L
 

Maegashira
6

Koyanagi
 

A 
WKashiwayama
DKuroyanagi
WItadaki
WHiodoshi
WMusashigawa
WArakuma
WKomatsuyama
NUzugafuchi
A 

6W 0L 1D 1N
 

Maegashira
7

Kuroiwa
 

WKashiwayama
A 
LHiodoshi
LArakuma
LUzugafuchi
NKomatsuyama
WYuranoumi
LShinriki
A 
A 

2W 4L 1N
 

WEST

Oozeki
 

Inazuma
 

WSetogasaki
A 
WAratama
LKashiwado
WKoshigahama
WWashigahama
WArauma
WIwatoyama
NOunomatsu
A 

6W 1L 1N
 

Sekiwake
 

Hiodoshi
 

A 
WOohama
WKuroiwa
WAzumazeki
LKoyanagi
WKashiwado
WIwatoyama
WOunomatsu
LKoshigahama
A 

6W 2L
 

Komusubi
 

Akitsukaze
 

A 
A 
A 
LWadanoura
WAzumazeki
DArauma
LOunomatsu
LKoshigahama
LIwatoyama
A 

1W 4L 1D
 

Maegashira
1

Kuroyanagi
 

NWadanoura
WSetogasaki
DKoyanagi
WAratama
A 
NOunomatsu
DKashiwado
A 
DArauma
A 

2W 0L 3D 2N
 

Maegashira
2

Uzugafuchi
 

WOnigashima
WTokiwado
WKashiwado
WArauma
WKuroiwa
DKoshigahama
A 
WAratama
NKoyanagi
A 

6W 0L 1D 1N
 

Maegashira
3

Itadaki
 

WIbukijima
WWadanoura
LIwatoyama
LKoyanagi
DArauma
A 
A 
A 
A 
A 

2W 2L 1D
 

Maegashira
4

Musashigawa
 

A 
WAsaoyama
LKoshigahama
A 
LAratama
LKoyanagi
WAzumazeki
A 
A 
A 

2W 3L
 

Maegashira
5

Yuranoumi
 

A 
WMinoshima
DWashigahama
LKoshigahama
DKashiwado
LAratama
LKuroiwa
A 
A 
A 

1W 3L 2D
 

Maegashira
6

Arakuma
 

WAratama
WKomachigawa
WArauma
WKuroiwa
NWashigahama
LIwatoyama
LKoyanagi
A 
A 
A 

4W 2L 1N
 

Maegashira
7

Koshinoumi
 

LIwatoyama
LArauma
A 
A 
LOunomatsu
LAzumazeki
A 
A 
A 
A 

0W 4L
 

Haridashi-
Maegashira

Takamayama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Dohyo-iri
Only

Uzugafuchi(1)