1821 Fuyu-Basho

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WOnoyama
WMatsushima
WRyuumon
WKoshinoto
WHiodoshi
WChitosegawa
LTakasago
WYamanoi
LArimayama
WTamagawa

8W 2L
 

Sekiwake
 

Genjiyama
 

WKakehashi
WItadaki
WTamagawa
LChitosegawa
WRyuumon
WTakasago
MHiodoshi
WArimayama
LYamanoi
A 

6W 2L 1M
 

Komusubi
 

Kumosayama
 

LItadaki
WOnoyama
WMatsushima
WIwayama
LTamagawa
WArimayama
WYamanoi
MTakasago
WChitosegawa
A 

6W 2L 1M
 

Maegashira
1

Otowayama
 

WIwayama
WAragane
WChitosegawa
LKakehashi
WYamanoi
WHiodoshi
LArimayama
WTamagawa
MTakasago
A 

6W 2L 1M
 

Maegashira
2

Yuzuruha
 

WAragane
LKoshinoto
WTakasago
NTamagawa
LArimayama
MRyuumon
WChitosegawa
LHiodoshi
A 
WYamanoi

4W 3L 1N 1M
 

Maegashira
3

Koshinoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Oonaruto
 

WTakinogawa
WMojigaseki
WArimayama
LTakasago
DChitosegawa
MYamanoi
LTamagawa
WKoshinoto
A 
WKakehashi

5W 2L 1D 1M
 

Maegashira
5

Chitoseyama
 

A 
WTatsunami
LYamanoi
A 
A 
WMatsushima
LRyuumon
A 
DKoshinoto
A 

2W 2L 1D
 

Maegashira
6

Yotsuguruma
 

LNasuguruma
WAraumi
DIwayama
LYamanoi
NKoshinoto
WTamagawa
DKakehashi
LChitosegawa
A 
A 

2W 3L 2D 1N
 

WEST

Oozeki
 

Arimayama
 

WHidenoyama
WTsuneyama
LOonaruto
A 
WYuzuruha
LKumosayama
WOtowayama
LGenjiyama
WKashiwado
A 

5W 3L
 

Sekiwake
 

Yamanoi
 

WTsuneyama
WOoeyama
WChitoseyama
WYotsuguruma
LOtowayama
MOonaruto
LKumosayama
LKashiwado
WGenjiyama
LYuzuruha

5W 4L 1M
 

Komusubi
 

Takasago
 

WOoeyama
WTsuruoyama
LYuzuruha
WOonaruto
WTsuneyama
LGenjiyama
WKashiwado
MKumosayama
MOtowayama
A 

5W 2L 2M
 

Maegashira
1

Yotsugamine
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Hiodoshi
 

A 
WMiyatogawa
WTsuneyama
MHidenoyama
LKashiwado
LOtowayama
MGenjiyama
WYuzuruha
A 
A 

3W 2L 2M
 

Maegashira
3

Ryuumon
 

WTsuruoyama
WKumagatake
LKashiwado
WAratama
LGenjiyama
MYuzuruha
WChitoseyama
WHidenoyama
A 
A 

5W 2L 1M
 

Maegashira
4

Tamagawa
 

WHirataki
WArashio
LGenjiyama
NYuzuruha
WKumosayama
LYotsuguruma
WOonaruto
LOtowayama
WToriizaki
LKashiwado

5W 4L 1N
 

Maegashira
5

Chitosegawa
 

WArashio
WHirataki
LOtowayama
WGenjiyama
DOonaruto
LKashiwado
LYuzuruha
WYotsuguruma
LKumosayama
A 

4W 4L 1D
 

Maegashira
6

Koshinoto
 

WToriizaki
WYuzuruha
WHirataki
LKashiwado
NYotsuguruma
LAratama
WTsuneyama
LOonaruto
DChitoseyama
A 

4W 3L 1D 1N
 

Kashiwado(14)
Otowayama(Miyagino)