1821 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Kashiwado
 

WKoshinoto
A 
WTodagawa
LYotsugamine
WMiyagino
WYamanoi
WHiodoshi
WTamagawa
LTamagaki
A 

6W 2L
 

Sekiwake
 

Genjiyama
 

WChitosegawa
WKoshinoto
WTamagawa
WHiodoshi
WTodagawa
WMiyagino
MTamagaki
DYotsugamine
LArimayama
A 

6W 1L 1D 1M
 

Komusubi
 

Arauma
 

WKakehashi
WChitosegawa
DYamanoi
LTodagawa
WHiodoshi
WTamagaki
LYotsugamine
WArimayama
A 
DTamagawa

5W 2L 2D
 

Maegashira
1

Kumosayama
 

WOnoyama
WKakehashi
MChitosegawa
WYamanoi
LTamagaki
WYotsugamine
MArimayama
LMiyagino
A 
A 

4W 2L 2M
 

Maegashira
2

Koshinoumi
 

WItadaki
LTamagaki
MArimayama
LMiyagino
LYotsugamine
LHiodoshi
WYamanoi
LTodagawa
A 
A 

2W 5L 1M
 

Maegashira
3

Yuzuruha
 

WTodagawa
DYamanoi
WItadaki
WKakehashi
NChitosegawa
WArimayama
LMiyagino
A 
MKoshinoto
A 

4W 1L 1D 1N 1M
 

Maegashira
4

Oonaruto
 

A 
WShikoroyama
WMiyagino
LTamagaki
LArimayama
MTodagawa
NTamagawa
LHiodoshi
A 
MYotsugamine

2W 3L 1N 2M
 

Maegashira
5

Tenbin
 

WShikoroyama
WItadaki
LTamagaki
LArimayama
MYamanoi
WTamagawa
MTodagawa
MChitosegawa
A 
A 

3W 2L 3M
 

Maegashira
6

Ootorii
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

WEST

Oozeki
 

Tamagaki
 

WAkitsuno
WKoshinoumi
WTenbin
WOonaruto
WKumosayama
LArauma
MGenjiyama
A 
WKashiwado
A 

6W 1L 1M
 

Sekiwake
 

Arimayama
 

WToriizaki
WAratama
MKoshinoumi
WTenbin
WOonaruto
LYuzuruha
MKumosayama
LArauma
WGenjiyama
A 

5W 2L 2M
 

Komusubi
 

Sendagawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Haridashi-
Maegashira

Yamanoi
 

WTsuneyama
DYuzuruha
DArauma
LKumosayama
MTenbin
LKashiwado
LKoshinoumi
WAkitsuno
A 
A 

2W 3L 2D 1M
 

Maegashira
1

Hiodoshi
 

WMikuniyama
WAkitsuno
WAratama
LGenjiyama
LArauma
WKoshinoumi
LKashiwado
WOonaruto
A 
A 

5W 3L
 

Maegashira
2

Yotsugamine
 

WMusashigata
WToriizaki
WYotsuguruma
WKashiwado
WKoshinoumi
LKumosayama
WArauma
DGenjiyama
WKoyanagi
MOonaruto

7W 1L 1D 1M
 

Maegashira
3

Miyagino
 

WAibiki
WTsuneyama
LOonaruto
WKoshinoumi
LKashiwado
LGenjiyama
WYuzuruha
WKumosayama
A 
A 

5W 3L
 

Maegashira
4

Tamagawa
 

WHirataki
WAibiki
LGenjiyama
MYotsuguruma
WKoyanagi
LTenbin
NOonaruto
LKashiwado
A 
DArauma

3W 3L 1D 1N 1M
 

Maegashira
5

Todagawa
 

LYuzuruha
WMikuniyama
LKashiwado
WArauma
LGenjiyama
MOonaruto
MTenbin
WKoshinoumi
MAkitsuno
A 

3W 3L 3M
 

Maegashira
6

Onoyama
 

LKumosayama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 1L
 

Haridashi-
Maegashira

Sadogatake
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Yotsugamine(1)
Miyagino(Nishikigi)
Sadogatake(Kakehashi)