1826 Fuyu-Basho

EAST

Oozeki
 

Koyanagi
 

WGoshogashima
WMinoshima
WKuroyanagi
WTodagawa
WKakehashi
WHiodoshi
WTakasago
DInazuma
WKoshinoumi
A 

8W 0L 1D
 

Sekiwake
 

Genjiyama
 

WDekiyama
LTodagawa
WGoshogashima
DKakehashi
LKuroyanagi
A 
A 
LHiodoshi
A 
A 

2W 3L 1D
 

Komusubi
 

Arauma
 

WKoshinoumi
WDekiyama
WMinoshima
WKuroyanagi
WHiodoshi
LInazuma
DKakehashi
A 
LTodagawa
A 

5W 2L 1D
 

Maegashira
1

Azumazeki
 

WYuranoumi
WGoshogashima
WKoshinoumi
LInazuma
WTodagawa
A 
WKuroyanagi
WDekiyama
DKakehashi
A 

6W 1L 1D
 

Maegashira
2

Aratama
 

WKomatsuyama
WYuranoumi
WTakasago
WKoshinoumi
LInazuma
WKuroyanagi
WTodagawa
MKakehashi
A 
A 

6W 1L 1M
 

Maegashira
3

Mitsugaseki
 

WMinoshima
A 
WYotsugamine
LTakasago
WKoshinoumi
WTodagawa
LHiodoshi
A 
LInazuma
A 

4W 3L
 

Maegashira
4

Koshigahama
 

WKotonoura
WKagamiiwa
LInazuma
WHiodoshi
WYotsugamine
WKoshinoumi
DMinoshima
LTodagawa
A 
A 

5W 2L 1D
 

Maegashira
5

Iwatoyama
 

WTodagawa
WKoshinoumi
WHiodoshi
WYotsugamine
LTakasago
WKakehashi
NInazuma
WMinoshima
A 
A 

6W 1L 1N
 

Maegashira
6

Kasugayama
 

LKakehashi
LInazuma
WYuranoumi
WDekiyama
WMinoshima
A 
WKoshinoumi
A 
A 
A 

4W 2L
 

Maegashira
7

Sotogahama
 

LInazuma
LYotsugamine
LKakehashi
WKotonoura
WYuranoumi
WMinoshima
WDekiyama
A 
A 
A 

4W 3L
 

WEST

Oozeki
 

Yotsugamine
 

MToriizaki
WSotogahama
LMitsugaseki
LIwatoyama
LKoshigahama
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 1M
 

Sekiwake
 

Inazuma
 

WSotogahama
WKasugayama
WKoshigahama
WAzumazeki
WAratama
WArauma
NIwatoyama
DKoyanagi
WMitsugaseki
A 

7W 0L 1D 1N
 

Komusubi
 

Takasago
 

WMusashigawa
WToriizaki
LAratama
WMitsugaseki
WIwatoyama
A 
LKoyanagi
A 
A 
A 

4W 2L
 

Maegashira
1

Kakehashi
 

WKasugayama
WMusashigawa
WSotogahama
DGenjiyama
LKoyanagi
LIwatoyama
DArauma
MAratama
DAzumazeki
A 

3W 2L 3D 1M
 

Maegashira
2

Hiodoshi
 

WArataki
WItadaki
LIwatoyama
LKoshigahama
LArauma
LKoyanagi
WMitsugaseki
WGenjiyama
A 
A 

4W 4L
 

Maegashira
3

Kuroyanagi
 

WOoigata
DArataki
LKoyanagi
LArauma
WGenjiyama
LAratama
LAzumazeki
A 
A 
A 

2W 4L 1D
 

Maegashira
4

Todagawa
 

LIwatoyama
WGenjiyama
WArataki
LKoyanagi
LAzumazeki
LMitsugaseki
LAratama
WKoshigahama
WArauma
A 

4W 5L
 

Maegashira
5

Minoshima
 

LMitsugaseki
LKoyanagi
LArauma
LMusashigawa
LKasugayama
LSotogahama
DKoshigahama
LIwatoyama
LToriizaki
A 

0W 8L 1D
 

Maegashira
6

Koshinoumi
 

LArauma
LIwatoyama
LAzumazeki
LAratama
LMitsugaseki
LKoshigahama
LKasugayama
LMusashigawa
LKoyanagi
A 

0W 9L
 

Maegashira
7

Aragane
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Koyanagi(3)
Iwatoyama(Atsumidake), Kasugayama(Tamagawa)
Aragane
Kagamiiwa