1858 Fuyu-Basho (cenceled)

EAST

Oozeki
 

Unryuu
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Sekiwake
 

Hibikinada
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Komusubi
 

Kumagatani
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
1

Kimenzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
2

Oonaruto
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
3

Wadagahara
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
4

Jinmaku
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
5

Nijigatake
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
6

Tatsutagawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
7

Musashigata
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
8

Musashino
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

WEST

Oozeki
 

Sakaigawa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Sekiwake
 

Iouzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Komusubi
 

Hiraiwa
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
1

Shiranui
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
2

Ibukijima
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
3

Washigahama
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
4

Nishikigi
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
5

Arashika
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
6

Hiuchinada
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
7

Matsugae
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Maegashira
8

Arauma
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


 

Ibukijima(Saizuchi), Hiuchinada(Shiramayumi)
Hiraiwa