1862 Fuyu-Basho

EAST

Oozeki
 

Unryuu
 

WDannoura
WKoshinoumi
WAyanami
WKashimanada
WMatsugae
A 
WShiramayumi
LWashigahama
DShiranui

6W 1L 1D
 

Sekiwake
 

Kimenzan
 

WAzumazeki
WRyougoku
LShushakayama
WKimigahama
LWashigahama
WShiramayumi
WOnogawa
WShiranui
LMatsugae

6W 3L
 

Komusubi
 

Hibikinada
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Oonaruto
 

NRyougoku
WKimigahama
WAzumazeki
WShushakayama
WShiramayumi
LOnogawa
LShiranui
A 
WWashigahama

5W 2L 1N
 

Maegashira
2

Jinmaku
 

WYamawake
WAzumazeki
DRyougoku
WWashigahama
WShiranui
WShushakayama
A 
DOnogawa
A 

5W 0L 2D
 

Maegashira
3

Akashigata
 

A 
DShiramayumi
WOnogawa
LShiranui
LShushakayama
A 
WAyanami
LMatsugae
A 

2W 3L 1D
 

Maegashira
4

Kajigahama
 

WTsurugahama
NYamawake
WShiranui
WShiramayumi
LKimigahama
A 
WMatsugae
A 
LAzumazeki

4W 2L 1N
 

Maegashira
5

Kasugayama
 

WItadaki
WTsurugaseki
LWashigahama
LOnogawa
LAyanami
LShiranui
A 
WKimigatake
WKashimagata

4W 4L
 

Maegashira
6

Chitosegawa
 

WKimigatake
WTsurugahama
WKimigahama
LRyougoku
WOnogawa
DAzumazeki
DShushakayama
WShiramayumi
A 

5W 1L 2D
 

Maegashira
7

Kumagatani
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Terugatake
 

WTsurugaseki
WKuwanoyumi
WShiramayumi
LMatsugae
WAzumazeki
WAyanami
A 
A 
A 

5W 1L
 

Haridashi
 

Houraizan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Dohyo-iri
Only

Haridashi
 

Ookagura
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Dohyo-iri
Only

WEST

Oozeki
 

Shiranui
 

WAjiroyama
WTouryuuzan
LKajigahama
WAkashigata
LJinmaku
WKasugayama
WOonaruto
LKimenzan
DUnryuu

5W 3L 1D
 

Sekiwake
 

Onogawa
 

WSazanami
WKomorino
LAkashigata
WKasugayama
LChitosegawa
WOonaruto
LKimenzan
DJinmaku
A 

4W 3L 1D
 

Komusubi
 

Washigahama
 

WShigeriyama
WYanasedake
WKasugayama
LJinmaku
WKimenzan
A 
A 
WUnryuu
LOonaruto

5W 2L
 

Maegashira
1

Shiramayumi
 

WMinatoiwa
DAkashigata
LTerugatake
LKajigahama
LOonaruto
LKimenzan
LUnryuu
LChitosegawa
A 

1W 6L 1D
 

Maegashira
2

Matsugae
 

WTouryuuzan
WSakakiyama
WYanasedake
WTerugatake
LUnryuu
LSazanami
LKajigahama
WAkashigata
WKimenzan

6W 3L
 

Maegashira
3

Arauma
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Kimigahama
 

LTagonoura
LSazanami
LChitosegawa
LKimenzan
WKajigahama
A 
A 
A 
A 

1W 4L
 

Maegashira
5

Shushakayama
 

WKomorino
WInenokawa
WKimenzan
LOonaruto
WAkashigata
LJinmaku
DChitosegawa
A 
WSazanami

5W 2L 1D
 

Maegashira
6

Kashimanada
 

LInenokawa
LTamanoiwa
LShigeriyama
LUnryuu
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L
 

Maegashira
7

Ayanami
 

LSakakiyama
WShigeriyama
LUnryuu
LSazanami
WKasugayama
LTerugatake
LAkashigata
A 
A 

2W 5L
 

Maegashira
8

Azumazeki
 

LKimenzan
LJinmaku
LOonaruto
WYanasedake
LTerugatake
DChitosegawa
LSazanami
WShigeriyama
WKajigahama

3W 5L 1D
 

Haridashi
 

Maizuru
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Dohyo-iri
Only

Unryuu(7)
Shiramayumi(Komagatake), Kajigahama(Genjiyama), Kimigahama(Musashigata), Chitosegawa(Sakahoko), Kumagatani(Hiryuu)
Hibikinada, Maizuru, Houraizan, Ookagura
Oonaruto